Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Inspireras av våra krönikörer!

Tidningen Curies krönikörer speglar olika sidor av forskarvärlden. De ger sin syn på aktuella forskningsfrågor och delar med sig av personliga erfarenheter.

Senaste krönikorna

Krönika 15 maj 2024

Det är inte lätt att vara en nybörjare i akademin. Jonatan Nästesjö delar med sig av sina bästa tips för att ge doktorander bättre självförtroende.

Krönika 7 maj 2024

För många tänkare hänger förståelsen av det teoretiska och det praktiska ihop. Därför är den svenska uppdelningen av filosofiutbildningen i två separata program befängd, skriver Ul...

Krönika 22 april 2024

Forskarutbildningen är inte ett enmansprojekt. De flesta forskare hjälper gärna andra och detta är en god grund för långvariga relationer inom akademin, skriver Jonatan Nästesjö.

Krönika 9 april 2024

Hoppa över powerpoint och youtube – använd krita istället! Och förse gärna eleverna med papper och penna. Åsa Mackenzie skriver om att undervisa studenter så att kunskapen går in.

Krönika 2 april 2024

Forskande läkare kan bidra till nya lösningar och frågeställningar. Men andelen läkare som disputerar minskar. Johan Frostegård vill att det ska bli lättare att kombinera de båda r...

Krönika 13 mars 2024

Alltför många ord och bisatser, tappade trådar och en självbelåten attityd. Det kännetecknar det stofila skrivandet som i värsta fall fungerar som en propp mot spridandet av nya ta...

Krönika 6 mars 2024

Det är hög tid att fler lärosäten lever som de lär och lyfter dem som bryter gamla beteenden och mönster. Att stå upp för jämlikhet och mångfald är också ett sätt att inte bara loc...

Krönika 27 februari 2024

Finns det ett annat sätt att använda våra digitala hjälpmedel som skulle föra människor närmare varandra? Annie Lindmark skriver om metaverse – framtidens internet.

Krönika 14 februari 2024

Med kroppen i rörelse kan vår hjärna i lugn och ro ägna sig åt något den – än så länge – är världsbäst på. Att tänka fritt. Åsa Mackenzie skriver om friskvårdtimmens betydelse för ...

Krönika 6 februari 2024

Vad kännetecknar en vetenskaplig text och hur skiljer sig den ifrån en sonett eller en roman? Johan Frostegård lyfter betydelsen av akademiskt skrivande.

Krönika 30 januari 2024

Nu är de nationella riktlinjerna för öppen vetenskap klara. Erik Stattin skriver om arbetet med regeringsuppdraget och hur riktlinjerna tagits emot.

Krönika 17 januari 2024

Hur kan man föreställa sig hur något kommer att se ut i framtiden? Annie Lindmark skriver om metoden spekulativ design.

Krönika 18 december 2023

När forskare möter journalister handlar mycket om att förstå den andres arbetsvillkor. Bengt Johansson skriver om skillnaderna mellan forskningen och journalistiken.

Krönika 12 december 2023

Vad behöver vi egentligen lära oss när vi hela tiden kan få blixtsnabba svar av en chatbot? Annie Lindmark skriver om AI:s betydelse för framtidens kompetens och utbildning.

Krönika 6 december 2023

Tänk om forskning kunde vara mer som ett maratonlopp. Det borde gå att bryta och komma igen, och även misslyckanden borde kunna få ett erkännande, skriver Natalie von der Lehr.

Krönika 27 november 2023

Hur många vetenskapliga texter finns det som definierar en forskare? Bengt Johansson skriver om böckerna som verkligen betytt något för honom.

Krönika 21 november 2023

Lägg in blanka dagar i kalendern då du prioriterar sådant som ger dig långsiktig näring. David Larsson Heidenblad skriver om vad som är nyckeln till framgångsrik forskning.

Krönika 13 november 2023

Är det ens möjligt att eliminera vissa åsikter, och kan provocerande idéer hänga samman med värdefulla egenskaper? Julia Aspernäs skriver om politisk psykologi.

Krönika 8 november 2023

Det räcker inte att leta statistiska samband framför datorn. Medicinsk forskning bygger på ett växelspel mellan hypoteser och experiment och att vara öppen för det oväntade, skrive...

Krönika 24 oktober 2023

Undvik förrädiska förkortningar, skapa en emotionell budget och se till att mötas i ögonhöjd. Anna Sarkadi skriver om brukarmedverkan och vad som krävs när kollegorna i projektet i...

Krönika 16 oktober 2023

AI kan vara ett hinder i jämställdhetsarbetet. Men AI-lösningar kan också bidra till ökad jämställdhet och jämlikhet i vårt samhälle, skriver Annie Lindmark.

Krönika 9 oktober 2023

I januari ska Kungliga biblioteket redovisa sitt regeringsuppdrag om riktlinjer för öppen vetenskap. Men redan nu bjuder vi in hela forskarsamhället att ha synpunkter på förslaget,...

Krönika 4 oktober 2023

Först 1873 fick kvinnor tillträde till de svenska lärosätena. De kvinnliga pionjärerna påminner oss om villkoren som dagens studenter behöver för att vilja bli kritiskt tänkande oc...

Krönika 26 september 2023

En svag signal kan vara ett första tecken på ett framväxande fenomen. Annie Lindmark skriver om hur man håller utkik efter framtiden.

Krönika 18 september 2023

Forskarens vardag är inte bara en framgångssaga. Kanske kunde vi då och då också dela med oss av när det inte går så bra, skriver Bengt Johansson.

Krönika 11 september 2023

Ju mer vi lär oss tänka på det okända, desto bättre blir vi på att möta de många helt nya utmaningar vi står inför. Annie Lindmark skriver om behovet av framsyn.

Krönika 4 september 2023

Nyttiggörande av forskning står högt i kurs idag. Men en drygt 80 år gammal text påminner oss om att kunskap är som mest värdefull när forskare inte bryr sig om dess nytta, skriver...

Krönika 30 augusti 2023

Kanske är det inte alltid den okunniga befolkningen som behöver läxas upp utan forskarna som behöver lite mer eftertanke. Julia Aspernäs skriver om kunskapsresistens och vad som kr...

Krönika 21 augusti 2023

Hur ska vi egentligen se på öppen vetenskap? Erik Stattin tar hjälp av en filosof för att reda ut begreppen.

Krönika 16 augusti 2023

Givetvis borde vi lägga fram manus som kan ändras efter disputationen. Då spelar ju faktiskt opponentens och betygsnämndens synpunkter roll, skriver Bengt Johansson.

Krönika 19 juni 2023

Om inte inledningen sitter spelar det andra ofta ingen roll. Bengt Johansson skriver om vikten att från början fånga granskarens intresse för artikeln man vill publicera eller proj...

Krönika 7 juni 2023

Vi sliter ut människor genom att skapa tjänster som få orkar ha. Lisa Hellman skriver om glädjen att undervisa och vad som tar död på den.

Krönika 31 maj 2023

Att forska om medier och politik och dessutom närma sig frågor om opartiskhet och objektivitet är att be om att bli ifrågasatt. Bengt Johansson skriver om sin väntan på Twitterstor...

Krönika 22 maj 2023

Den offentliga debatten präglas ofta av att motståndaren framställs som mindre begåvad. Men vi har mycket att vinna på att se våra politiska motståndare som jämlikar, menar Julia A...

Krönika 16 maj 2023

Öppen vetenskap är också en fråga för studenter och utbildningsinstitutioner. Kunskapen om öppna lärresurser är dock fortfarande låg, skriver Erik Stattin.

Krönika 4 maj 2023

Boka lokaler, administrera resor, tömma papperskorgen, sköta studentärenden och direktupphandlingar, vara sin egen tekniker och dividera med jurister om kontrakt och avtal. Anna Sa...

Krönika 24 april 2023

Det kan löna sig att förstå hur journalistik fungerar. Bengt Johansson skriver om hur forskare kan bli bättre källor.

Krönika 17 april 2023

Hon höll sig långt borta från fikarum och ovala bord när hon skrev sin avhandling. Ulrika Carlsson skriver om behovet av att få utveckla sina idéer ifred, innan de skärskådas av...

Krönika 12 april 2023

Vilket är bästa sättet att bedöma sökandes kompetens och idéer? Lisa Hellman skriver om olika sätt att värdera ansökningar.

Krönika 27 mars 2023

När ska den framgångsrika forskaren avslöjas som en bluff? Bengt Johansson skriver om impostersyndromet och tvivlet på den egna förmågan.

Krönika 14 mars 2023

Ständigt nya formulär, utvärderingar, rutiner och styrdokument. Lisa Hellman skriver om det tröstlösa, ändlösa skyfflandet av administration.

Krönika 8 mars 2023

En stor del av all öppen vetenskap publiceras i Afrika, Asien och Latinamerika. Erik Stattin skriver om behovet av mångfald i den akademiska publiceringen.

Krönika 27 februari 2023

Toppar och dalar avlöser ofta varandra i livet som forskare. Bengt Johansson skriver om värdet av att sprida riskerna för att hantera yrkeslivets motgångar.

Krönika 15 februari 2023

Den som hunnit halvvägs i forskarkarriären är inte längre lika intressant att satsa på. Lisa Hellman skriver om villkoren för forskare som nått en akademisk medelålder.

Krönika 7 februari 2023

För den som börjar forska handlar det inte längre om att utföra alla uppgifter efter bästa förmåga. Målet är snarare att lära sig värdera hur viktiga olika arbetsuppgifter är och a...

Krönika 6 februari 2023

Blås i din visselpipa. Visa vem och var du är. Marie Cronqvist skriver om att vara vilse i akademin.

Krönika 30 januari 2023

Hur tar man fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap? Erik Stattin skriver om regeringsuppdraget som Kungliga biblioteket ska redovisa till hösten.

Krönika 24 januari 2023

Kalenderår, budgetår, läsår och ansökningsperioder. Johanna Arnesson skriver om akademins parallella tideräkningar.

Krönika 18 januari 2023

Hur sätter man en bra rubrik? Bengt Johansson skriver om konsten att hitta på titlar till böcker och när hans världsbild skakades i grunden.

Krönika 11 januari 2023

Hur ska arbetsdagarna räcka till? Lisa Hellman skriver om akademiska självhjälpsböcker som inte hjälper och om vikten av att sakta ner.

Krönika 19 december 2022

Till följd av pandemin blev många resor och möten inställda. Men samtidigt knöts närmare band mellan forskare från olika delar av världen tack vare digitala träffar, skriver Marie ...

Krönika 12 december 2022

Forskare behöver tid att tänka för att få igång skrivandet. Se därför tanketiden som en del av skrivprocessen, menar Johanna Arnesson.

Krönika 6 december 2022

Tänk om en ansökan bara vore fem sidor. Kortare ansökningar skulle spara tid, skynda på processen och göra det lättare att hitta sakkunniga, skriver Lisa Hellman.

Krönika 30 november 2022

Att flytta till ett annat land för att forska i en ny miljö ses för det mesta som något positivt i forskarvärlden. Men att bo långt ifrån nära och kära kan ställa det på ett person...

Krönika 23 november 2022

Tidsbrist, oklara syften och olika prioriteringar. Johanna Arnesson reflekterar kring villkoren för forskningskommunikation och hur olika grupper ser på hur forskning bör kommunice...

Krönika 16 november 2022

Polisen har sin uniform som symbolierar yrket. Men vilka symboler gestaltar akademin och forskaryrket, undrar Johanna Arnesson.

Krönika 9 november 2022

Vad gör egentligen en forskare? Trots att jag hela tiden sysslat med forskning ser en vanlig arbetsdag helt annorlunda ut idag än för några år sedan, skriver Jessica Abbott.

Krönika 25 oktober 2022

Forskningskommunikation kring klimat och hållbarhet måste också förmedla kunskapen och känslan av att framtiden går att påverka. Det skriver Cecilia Åsberg som lett ett tvärvetensk...

Krönika 19 oktober 2022

För att skilja sig från mängden krävs en sorts synlighetsarbete. Det kan för forskare handla om at publicera sig i tidskrifter med hög status, vara aktiv i sociala medier eller att...

Krönika 10 oktober 2022

Ibland sägs det att vi behöver fler förebilder inom akademin, för att uppmuntra underrepresenterade grupper att välja en akademisk karriär. Men vilken typ av förebild är det egentl...

Krönika 4 oktober 2022

Peer review är som demokrati. Systemet är inte felfritt, men när det fungerar som det ska är det oöverträffat. Marie Cronqvist skriver om arbetet med att bedöma projektansökningar.

Krönika 20 september 2022

Att sprida sin forskning är en del av tredje uppgiften. Men innebär den också att forskare ska marknadsföra sig själva, undrar Johanna Arnesson.

Krönika 13 september 2022

Nya kontakter, bättre på att föreläsa och mer framgångsrik när hon söker forskningsmedel. Jessica Abbott skriver om hur tredje uppgiften varit bra för hennes karriär.

Krönika 24 augusti 2022

Doktorander tar sig väldigt ofta an nya, relativt komplexa arbetsuppgifter. Det är inte konstigt att man då tvivlar på sin egen förmåga. Att fråga doktorander om råd kan vara ett s...

Krönika 17 augusti 2022

Seminariet är inte bara ett rum där forskning presenteras. Det är på samma gång en arbetsmetod och en arbetsmiljö, skriver Marie Cronqvist.

Krönika 20 juni 2022

Kvinnor har fortfarande sämre villkor än män i akademin. Varför har vi inte kommit längre, undrar Rebecka Göransdotter.

Krönika 14 juni 2022

Ibland är det komplicerat att vara vetenskapsteoretiker.

Krönika 13 juni 2022

Krönika av David Larsson Heidenblad, docent i historia, om begreppet ” the Hamming Question ”.

Krönika 30 maj 2022

Forskarspråket har blivit allt svårare att förstå. Idag finns ett genuint behov av att forskare, oberoende av disciplin och sammanhang, blir bättre på att skriva, konstaterar Rebec...

Krönika 24 maj 2022

Den som har en postdoktortjänst kan tvingas välja mellan att vara föräldraledig eller forska. Kjell Vowles, doktorand vid Chalmers, skriver om svårigheterna att förena familjeliv o...

Krönika 23 maj 2022

Som många av er vet har ett av min hemstads två universitet en kontroversiell devis över entrén till aulan: ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. Devisen är bokstavligt ...

Krönika 16 maj 2022

Samverkan och forskningskommunikation är en av våra mest värdefulla akademiska allmänningar. Dialogen bygger förtroende och respekt för olika kunskapshorisonter, problemformulering...

Krönika 9 maj 2022

Hur kan vi bäst balansera vetenskaplig inspiration med respekt för forskningsmiljön och de akademiska traditionerna, undrar Rebecka Göransdotter.

Krönika 4 maj 2022

Forskning inom utbildningsvetenskap ger många exempel på hur covid-19-pandemin påverkat samhället. Inte minst genom den snabba omställningen till distansundervisning, och vad den b...

Krönika 2 maj 2022

I framtiden kommer vi inte bara att vilja läsa snärtiga, förenklade texter om nya vetenskapliga studier. Då finns också en strävan efter en djupare förståelse av att världen varken...

Krönika 25 april 2022

Frågan kan tyckas vara enkel att besvara. Självklart är det så att det finns många vetenskaper! Det säger ju sig själv att biologi, fysik, matematik, medicin, filosofi eller arkeol...

Krönika 25 april 2022

Krönika av civilingenjör Martin G Ljungqvist om vikten av att inspirera fler till att studera matematik. Själv har han använt sig av romanformen för detta.

Krönika 19 april 2022

När Rebecka Göransdotter började sin forskarutbildning under pandemin spelade Twitter en viktig roll för att göra den akademiska världen mer tillgänglig och begriplig.

Krönika 4 april 2022

Vi inte vet hur framtiden kommer att gestalta sig och vilka kunskaper som kommer att behövas i morgon. Därför är den oförtrutna och stundom oglamorösa grundforskningen – beredskaps...

Krönika 4 april 2022

Krönika av Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist, som skriver om organdonationer och forskningen som kan göra att patienter kommer att klara sig utan immundämpande mediciner efter en...

Krönika 28 mars 2022

GPS, smarta telefoner och sociala medier har skapat helt nya möjligheter för medborgarforskning. Men den snabba teknikutvecklingen väcker också frågor. Var går gränsen mellan forsk...

Krönika 21 mars 2022

Ibland kan det vara svårt att dra en gräns mellan vetenskap och teknik. Vetenskap behöver teknik och teknikutvecklingen behöver vetenskapernas kunskaper. Men det finns ett sätt som...

Krönika 14 mars 2022

Det är inte alltid perfektion och felfrihet som ligger bakom vetenskaplig och mänsklig utveckling. Kanske är det just människans ofullkomlighet och förmåga att lära sig av oväntade...

Krönika 10 mars 2022

Dagen efter den ryska invasionen fick han på en brusig telefonlinje kontakt med direktören för Nationalmuseet för Ukrainas historia. Sen dess har de hörts nästan dagligen. Läs riks...

Krönika 7 mars 2022

Frågan om när den vetenskapliga revolutionen ägde rum är omstridd av vetenskapshistoriker. Den har inte heller samma uppenbara placering i tid och rum som andra revolutioner, från ...

Krönika 28 februari 2022

Det har blivit allt viktigare att vara med- eller huvudförfattare av vetenskapliga texter, inte minst för doktorander och yngre forskare, skriver Per Sandin.

Krönika 21 februari 2022

Ibland ställs samhället inför en exceptionell händelse, kanske vad man betecknar som en kris, katastrof eller på mera modern policysvenska; en utmaning. Vid vissa av dessa kriser s...

Krönika 14 februari 2022

När vi misslyckas vill vi inte ens tänka tanken att det kan bero på vår egen insats. Vi människor har nämligen en oerhörd förmåga att hitta på anledningar till våra framgångar och ...

Krönika 7 februari 2022

Etikprövningen innebär en del arbete för forskaren, tar tid och kostar pengar, vilket kan vara hämmande inte minst för små projekt. Kan man hantera problemet genom ett nivåindelat ...

Krönika 2 februari 2022

Krönika av Ulf Ellervik, professor i organisk kemi. Texten är ett kapitel i hans bok Förundran som handlar om hur det vetenskapliga arbetet är fullt av känslor och bjuder på små oc...

Krönika 31 januari 2022

I dessa tider passerar inte en dag utan att det som jag tänker beskriva utspelar sig rakt framför våra ögon, när vi slår på radion eller skrollar våra sociala medieflöden. Det hand...

Krönika 26 januari 2022

Forskarutbildning är som vilken sportsatsning som helst. Ju mer jag lärt mig om hur jag ska lägga upp min träning i terränglöpning, desto fler likheter ser jag med mitt eget jobb i...

Krönika 24 januari 2022

Krönika av Britt Farstad, lektor i svenska språket, som skriver om barns nyfikenhet och risken för att målstyrning lägger hinder i vägen för kunskapsinhämtning.

Krönika 17 januari 2022

I ganska många år har jag undervisat i forskningsetik, främst för doktorander men också deras handledare. När man frågar dem vad ”forskningsetik” handlar om tänker många antingen p...

Krönika 12 januari 2022

Under snart två år har det akademiska arbetet fått anpassas till pandemin. Över en natt tvingades vi ställa om till distansundervisning. Det gick sådär till en början, skriver Per ...

Krönika 20 december 2021

Lukten av kollegans kaffe, armbågar som samsas om plats när stolarna står tätt och möjligheten att känna av stämningen i föreläsningssalen. Det är exempel på taktila dimensioner so...

Krönika 13 december 2021

Visste du att både EU och Sverige försöker förändra sin hälsoekonomi för att rädda sina sjukvårdssystem? Både i Sverige och Europa, där kostnaderna för sjukvård ökar, finns ett utt...

Krönika 30 november 2021

Krönika av Thomas Lundén, professor emeritus vid Södertörns högskola, om hur ett system för att ange referenser gör det svårare att identifiera författare och bidrar till att osynl...

Krönika 16 november 2021

Krönika av Amina Manzoor, medicinreporter, om behovet av självrannsakan i pandemins spår.

Krönika 15 november 2021

Jag kom ifrån en forskningsmiljö där forskningspartners var en naturlig del av processen. Det var obligatoriskt när forskare ansökte om anslag och det förväntades att man diskutera...

Krönika 12 november 2021

Statistik säger inte allt. Experten kan ha fel. Vetenskapen har inte (i nuläget) alla svar. Allt detta är sant. Men det betyder inte att statistik ljuger, alla experter har fel el...

Krönika 27 oktober 2021

Krönika av Jon Lundberg, professor i farmakologi vid Karolinska institutet, om poängen med mindre forskargrupper och varför det behövs ett bidragstak för enskilda forskare.

Krönika 12 oktober 2021

Avskedstexter från forskare som lämnar akademin får Rebecka Göransdotter att fundera över vad universitetet egentligen är och vilken roll som nydisputerade ska spela där.

Krönika 11 oktober 2021

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, heter det i den svenska regeringsformens första paragraf. Via politiska representanter ska medborgarna styra över gemensamma angel...

Krönika 27 september 2021

Mot slutet av perioden som doktorand upplevde jag något av en existentiell kris. Jag hade ägnat flera år åt att analysera data från tusentals personer och det resulterade i ett par...

Krönika 22 september 2021

När du var liten – visste du vad du ville bli som stor? En av mina bästa kompisar skulle bli frisör. I tioårsåldern övade hon på mig, till mammas förskräckelse. Nu går både mamma ...

Krönika 14 september 2021

Krönika av Peter Gärdenfors, seniorprofessor vid Lunds universitet, om plagiering av akademisk litteratur.

Krönika 13 september 2021

En grundregel är att börja samarbetet med forskningspartners så tidigt som möjligt för att maximera nyttan. Vi vet alla hur det känns att bjudas in i ett projekt när planerna redan...

Krönika 7 september 2021

Reumatikerförbundet stöder otroligt viktig forskning som gynnar många personer. Sammanfattningarna vi lägger ut på vår hemsida om forskningen visar våra medlemmar vad deras gåvor h...

Krönika 25 augusti 2021

Krönika av Kjell Asplund, professor emeritus vid Umeå universitet, om forskningsfusk.

Krönika 24 augusti 2021

Forskaren är inte den enda källan för nya forskningsfrågor. Monica Persson skriver om värdet av att först fråga personer som lever med en sjukdom om vilken forskning de tycker behövs.

Krönika 19 augusti 2021

När jag började som postdoktor vid University of Nottingham var teamet uppbyggt med den kompetens vi behövde. I gruppen ingick statistiker, epidemiologer, allmänläkare och dermatol...

Krönika 15 juni 2021

Öringar blir kaxigare av varmare vintrar. Människor tror inte att bränder och översvämningar behövs i naturparker, för natur får inte bli för naturlig. Det är inte utbildningen som...

Krönika 14 juni 2021

I mitt senaste inlägg talade jag om det så kallade glappet mellan gymnasiestudier och högskolestudier, vilket kan få stora konsekvenser för högskolestudenters möjlighet att behärsk...

Krönika 7 juni 2021

“Ska vi googla?” Frågan gjorde mig helt paff, trots att det inte var första gången en läkare frågat mig detta. Mellan 32 och 40 års ålder led jag av konstant atypisk migrän, något ...

Krönika 25 maj 2021

Morgonrocken fladdrar kring benen när jag springer runt och letar efter just Det Specifika Gosedjuret som tvunget ska med till förskolan. När barnen är på väg med maken bakom ratte...

Krönika 17 maj 2021

Det finns ett uttalat behov att forskare ska kommunicera mer, till exempel anses det viktigt för demokratin, skriver Anna Birgersdotter.

Krönika 5 maj 2021

Krönika av Mikael Härlin vid Linnéuniversitetet om vad vi menar med nyttiggörande när vi pratar om forskning.

Krönika 27 april 2021

Kan hjärta och fakta samexistera? Det finns en tendens att se fakta och forskningsresultat som fria från politik och känslomässiga filter. Frågan är om det är sant, eller ens efter...

Krönika 20 april 2021

Krönika av David Larsson Heidenblad, forskare och lärare i historia vid Lunds universitet, som skriver om konsten att kunna prioritera sina arbetsuppgifter.

Krönika 12 april 2021

En akademisk utbildning är en utbildning i att läsa kritiskt. Men för att kunna förhålla oss till forskning som går emot våra förkunskaper, eller till resultat som är kontraintuiti...

Krönika 12 april 2021

Krönika av Hampus Östh Gustafsson, forskare i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, som nyligen disputerade på en avhandling om humanioras legitimitet i svensk kunskaps...

Krönika 25 mars 2021

När jag inledde mina universitetsstudier upptäckte jag en synnerligen märklig sak; jag kunde inte skriva, konstaterar Jane Wingren.

Krönika 22 mars 2021

När historiska exempel rycks ur sitt sammanhang i skoldebatten spelar utbildingshistoriker en viktig roll för att nyansera diskussionen, skriver Rebecka Göransdotter.

Krönika 15 mars 2021

I mitt förra inlägg skrev jag om skrivdisciplin och hur jag gör för att få tid till skrivande i vardagen. Men att generera text är en sak. Att förvandla text till något läsbart, de...

Krönika 8 mars 2021

Krönika av Pernilla Wittung-Stafshede, professor vid Chalmers, som leder lärosätets jämställdhetssatsning Genie sedan starten 2019.

Krönika 2 mars 2021

”Disciplin! Disciplin överallt! Det formar karaktären, och allt som hör till!” Överste Hathi, i Walt Disney’s Djungelboken En fråga som kommer upp om och om igen när jag diskute...

Krönika 22 februari 2021

Jag hörde nyligen av en kollega att vid flera högskolor i Finland så har studenterna avlagt fler studiepoäng under coronatiden än normalt, skriver Jane Wingren.

Krönika 15 februari 2021

Vad är egentligen målet med att skriva akademiskt? Bortsett från cyniska svar om att förlänga sin cv och främja sin egen karriär, kan jag tänka mig att det handlar om att vidareutv...

Krönika 10 februari 2021

I mitt förra inlägg beskrev jag hur pandemin påverkat min undervisning på gott och ont. Men distansundervisningen har även fört med sig en hel del gott på det personliga planet, sk...

Krönika 2 februari 2021

I mitt förra blogginlägg skrev jag om våndan i att sätta punkt. Nåväl, punkten blev satt, mitt bokmanus är nu hos ett antal läsare för synpunkter. Sedan väntar förstås nästa steg: ...

Krönika 27 januari 2021

Krönika av Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet, om pandemin och behovet av kunskap från olika forskningsfält.

Krönika 25 januari 2021

Sent på eftermiddagen fredagen den 13 mars 2020 packade jag min arbetsväska full med undervisningsmaterial, gick ut ur mitt arbetsrum vid Åbo Akademi och stängde dörren efter mig, ...

Krönika 13 januari 2021

Krönika av Radu Harald Dinu, universitetslektor i historia vid Jönköping University, om pandemin i ett historiskt perspektiv.

Krönika 13 januari 2021

”Att veta när det är dags att sätta punkt”, skriver Gabriella Håkansson i sin debutroman Operation B , ”är vetenskapsmannens största utmaning”.* Hon har en poäng, skriver Johan ...

Krönika 16 december 2020

Jag sitter i en sal på universitet i München. Runt mig sitter forskare och doktorander från hela världen och lyssnar på varandras forskning om MEG (multi-electron generation), skri...

Krönika 9 december 2020

Krönika av Anna Jonsson, organisationsforskare vid Lunds universitet och Score, om den uppsjö av tekniska system som en universitetsanställd behöver ha koll på.

Krönika 8 december 2020

– All jazz är skitdålig! Vem bryr sig om musik som man inte ens kan dansa till och som spelar toner så att det skär sig i öronen!? Det borde typ förbjudas, eller i alla fall aldrig...

Krönika 1 december 2020

De flesta som gjort ett examensarbete känner nog igen sig i situationen som jag befann mig i under förra året, skriver Linnea Suomenniemi.

Krönika 16 november 2020

Jag skrev min avhandling om meritokratin inom akademin 2016. Om hur akademin bygger på en föreställning om att vi objektivt och neutralt kan bedöma varandras meriter, och också på ...

Krönika 10 november 2020

Ända sedan mina utbytesstudier i München under min mastersutbildning hade jag velat återvända dit, skriver Linnea Suomenniemi.

Krönika 4 november 2020

Något av det kraftfullaste man kan göra som akademisk skribent är att sätta upp så kallade ”smart goals”. Det vill säga skrivmål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska...

Krönika 2 november 2020

Det har precis varit höstlov. Novemberlov. Allhelgonalov. Potatislov. Läslov. Av Johan Alvehus

Krönika 20 oktober 2020

Krönika av Nina Wormbs, professor i teknikhistoria vid KTH, om att bli utvald på grund av sitt kön.

Krönika 19 oktober 2020

Sedan mitt val att plugga till civilingenjör har jag den mesta av tiden trott att jag skulle få jobb inom industrin efter examen, skriver Linnea Suomenniemi.

Krönika 12 oktober 2020

I forskarvärlden finns det gott om drivna tävlingsmänniskor med väl utvecklade pannben. Det faktum att någonting är svårt, jobbigt, riskabelt eller tidsödande avskräcker inte dessa...

Krönika 7 oktober 2020

Krönika av författaren Hanne Kjöller om sin granskning av forskarvärlden.

Krönika 28 september 2020

För tio år sedan befann jag mig mitt i min forskarutbildning. Jag hade varit igång ett par år, funnit mig tillrätta socialt och fått en del avhandlingsarbete gjort, skriver David L...

Krönika 21 september 2020

Under min uppväxt såg jag aldrig mig själv som en framtida forskare. Jag förstod nog aldrig riktigt vad det innebär att vara forskare och hur otroligt spännande det kan vara, skriv...

Krönika 15 september 2020

När man som forskare sätter sina tankar och resultat på pränt öppnar man upp sig för det större forskarsamhället. I ett första skede är det måhända endast välvilliga kolleger som t...

Krönika 8 september 2020

Det här med att jobba hemma är inte min grej, det kan konstateras efter idoga försök sedan mars, skriver Stina Powell.

Krönika 1 september 2020

Akademin kan kännas som en hopplös plats för den som vill ägna sig åt att skriva. Våra arbetsveckor fylls snabbt upp av undervisning, möten, seminarier och handledning, skriver Dav...

Krönika 31 augusti 2020

Vi föds alla nyfikna. Barn frågar om allt, petar på allt, ja till och med smakar på allt. För barns inlärning spelar nyfikenheten en stor roll för att förstå världen och allt runto...

Krönika 24 augusti 2020

”Du är en sån där som ser glaset halvtomt, förstår jag. Själv väljer jag att se det halvfullt”. Så skrev en av universitetets chefer i ett mejl en gång när jag uttalat mig i lokalt...

Krönika 24 augusti 2020

Krönika av Ylva Söderfeldt, föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet, om medicinens allt större inflytande över samhälle och k...

Krönika 19 augusti 2020

Akademiskt skrivande är inte enbart något som forskare ägnar sig åt när de vill kommunicera. Det är även ett fenomen som det forskas en del kring, skriver David Larsson Heidenblad.

Krönika 15 juni 2020

En student från Wuhan, Kina, som blivit antagen på ett program om hållbarhet på Gotland, Sverige, hör av sig och beklagar att hen inte får resa till Sverige i höst för sina föräldr...

Krönika 15 juni 2020

Krönika av Radu Harald Dinu, universitetslektor i historia vid Jönköping University, om konspirationsteorierna som följer i coronapandemins spår.

Krönika 8 juni 2020

Att skriva en blogg ger inga akademiska meriter och ses ibland som något oseriöst av en del kolleger inom högre utbildning. Men en bra blogg kan nå en mycket större och bredare pub...

Krönika 2 juni 2020

God undervisningssed handlar om att etablera kritiskt tänkande, om att utveckla förmågor att använda kunskaper. En nödvändig förutsättning för god undervisningssed är god forskning...

Krönika 1 juni 2020

När hon stod på stranden och såg branden närma sig flyttade klimatkrisen in i hennes kropp. Stina Powell skriver om forskarnas roll i samhällsdebatten.

Krönika 25 maj 2020

När jag började vid humanistiska fakulteten i Göteborg 1998 pågick en debatt om provinsialismen i svensk humaniora. Diskussionen har fortsatt i flera turtagningar och frågan om pub...

Krönika 18 maj 2020

Krönika av David Larsson Heidenblad, forskare i historia vid Lunds universitet, om att spegla forskningens villkor i en blogg.

Krönika 18 maj 2020

Att förstå världen och sätta mig in i såväl nya som etablerade forskningsfält är inte bara något som jag de senaste åren gjort i min utbildning eller i mitt jobb, skriver Linnea Su...

Krönika 11 maj 2020

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete...

Krönika 6 maj 2020

I min forskargrupp har vi nyligen publicerat en artikel som vi samförfattat, alla 20. Det är inte så vanligt inom samhällsvetenskapen att skriva tillsammans på det här sättet, och ...

Krönika 4 maj 2020

Tänk så skönt att alltid veta lite bättre än alla andra. Att vara den som har svaren, och inte vilka svar som helst, utan de rätta svaren, skriver Matilda Dahl.

Krönika 28 april 2020

Krönika av Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet, om hur det stora behovet av kunskap om covid-19 gör att nya preliminära forskning...

Krönika 27 april 2020

Sist skrev jag lite om akademiskt läsande. Det finns mycket att säga om det. Jag tänkte nu bli mer personlig om den saken, för likt annat kan förhållandet till läsning präglas av l...

Krönika 23 april 2020

Det här året inledde jag med ett löfte om att lämna plats för det okända, det oplanerade, det ännu icke tänkta. Föga anade jag då, hur oplanerbart, okänt och otänkbart allt plötsli...

Krönika 21 april 2020

I tidigare inlägg har jag berört forskning som bedrivs med ideologiska motiv, moraliska eller politiska, skriver Christian Munthe.

Krönika 20 april 2020

Vad betyder arbetsplatsen för dig? Den här frågan är särskilt aktuell nu när väldigt många inom högre utbildning arbetar hemifrån och bara sporadiskt besöker den fysiska arbetsplat...

Krönika 15 april 2020

Som forskare är ytan väldigt viktig, hur vi framstår. Alltså inte nödvändigtvis hur vi ser ut (även om det också spelar roll för vår trovärdighet), utan hur vi presenterar oss själ...

Krönika 15 april 2020

Krönika av Johan Alvehus, docent i tjänstevetenskap vid Lunds universitet, om hur ivern inför digitala föreläsningar gör att vi glömmer kurslitteraturens roll.

Krönika 30 mars 2020

Jag har tidigare skrivit en del om akademisk kunskapsproduktion, ett ämne som ju omgärdas av en livaktig diskussion. Det kryllar också av böcker om akademiskt skrivande. Mer sällsy...

Krönika 25 mars 2020

Krönika av Karolina Enquist Källgren, forskare i idéhistoria, om spänningen mellan vetenskapens politiska oberoende och humanioras kritiska uppgift.

Krönika 17 mars 2020

Klimatkrisen, konflikter och spridningen av coronaviruset betyder att vi måste förbereda oss bättre för extrema situationer framöver, skriver Alastair Creelman.

Krönika 9 mars 2020

Det centrala mediet för vetenskaplig produktion har sedan länge varit text. Med tiden har särskilt tidskriftsartikeln blivit den dominerande skriftliga genren, skriver Linus Salö.

Krönika 3 mars 2020

Trots att kritiska studier bara är en mindre del av humanistisk forskning (och genusforskning) är det nästan bara denna lilla del som lyfts fram när humanistisk forskning problemat...

Krönika 25 februari 2020

Stormen har bedarrat. Gotlandsfärjorna ligger återigen tryggt förankrade i Visby hamn, noterar jag när jag blickar ut genom kontorsfönstret. Det viner lite utanför fönsterglaset, s...

Krönika 16 februari 2020

Dagens internationella konferenser och projektmöten är inte hållbara. Därför måste vi satsa stort på digitala konferenser. En ökad digitalisering är inte bara mer hållbar utan kan ...

Krönika 12 februari 2020

Krönika av Carin Eriksson Lindvall, docent vid Uppsala universitet, om vikten av att förena akademisk frihet med ansvar.

Krönika 11 februari 2020

Det finns ett uppenbart glapp mellan forskarvärldens globala diskussion på engelska och det nationella kunskapssamhället som, flerspråkighet till trots, uppbärs på och av svenska, ...

Krönika 4 februari 2020

Terminen har rullat igång, ute är det grått och kyligt, p-vakterna går sin dagliga lov, och de första kursuppstartningskvalen har precis ebbat ut. Nu finns ingen återvändo, det må ...

Krönika 3 februari 2020

Under 2018 accepterades ett antal förfalskade artiklar av flera tidskrifter inom kritiska studier, skriver Christian Munthe.

Krönika 28 januari 2020

Krönika av Natalie von der Lehr, vetenskapsjournalist och kommunikatör, som funderar över varför det är så tyst på labbet och vad som hänt sedan hon själv var doktorand.

Krönika 27 januari 2020

Många talar om teknikens möjligheter för att skapa nya mötesplatser. Men alldeles för ofta används den för att kopiera det vi gör i fysiska lärmiljöer, skriver Alastair Creelman.

Krönika 20 januari 2020

Det har alltid funnits en idé om att man ska ”få ut” något av universiteten. Åsikterna om vad det ska vara har däremot skiftat: under en tid var det lika förnuftsenligt att efterst...

Krönika 14 januari 2020

Krönika av Töres Theorell, professor emeritus vid Stockholms universitet, om fördelar och nackdelar med att ha en framstående forskare till pappa och om hur situationen för forskar...

Krönika 14 januari 2020

Nytt år och nya tag. Snart ny termin, med nya kurser. Nya texter som ska skrivas, som ska läsas. Gamla som ska skrivas klart. Saker man lovat skriva som inte behövde vara klart för...

Krönika 10 december 2019

Året närmar sig sitt slut, och vi är många som ser fram emot en välbehövlig julledighet. Det återstår dock ännu lite tid för att ta itu med oavslutade arbetsuppgifter och planera d...

Krönika 9 december 2019

Krönika av vetenskapsskribenten Anja Castensson om sin kärlek till tecknade serier och hur de kan gestalta forskning.

Krönika 2 december 2019

Kroppsbyggare talar om värdet av periodisering. Det betyder att de cykliskt pendlar mellan bulk och deff: periodvis äter de allt, periodvis knappt något. Resultatet blir bättre än ...

Krönika 25 november 2019

I fredags promoverades jag och 158 andra nydisputerade KI-doktorer i Stockholms Stadshus. Tidpunkten kändes lite märklig, eftersom den här arbetsveckan blir min sista inom akademin...

Krönika 20 november 2019

Relativism är ett begrepp som ofta hamnar i skottgluggen, skriver Christian Munthe.

Krönika 12 november 2019

En ständigt återkommande diskussion, bland såväl forskare och finansiärer som bland politiker och potentiella avnämare, är forskningens nytta, skriver Ruth Mannelqvist.

Krönika 5 november 2019

Vad ska vi med universiteten till? Vad gör folk där, och varför? För mången homo academicus verkar sådana frågor så pass triviala, tillika misstänkt populistiska, att de sällan upp...

Krönika 29 oktober 2019

Med Halloween i antågande kommer jag att tänka på en berättelse som en kinesisk kollega berättade för mig för några år sedan, skriver Anna Ilar.

Krönika 22 oktober 2019

Kvaliteten på vetenskaplig forskning bedöms vid tjänstetillsättningar, vid befordringar och vid ansökningar om docentur eller forskningsmedel, skriver Christian Munthe.

Krönika 16 oktober 2019

Härom veckan lämnade den statliga Tillitsdelegationen ännu ett betänkande (SOU 2019:43) där man framhöll att tillit leder till bättre resultat, skriver Ruth Mannelqvist.

Krönika 9 oktober 2019

Höstterminen har kickat igång och jag sitter med andra ledamöter från mitt lärosäte och diskuterar forskarutbildningsfrågor vid ett styrelsemöte, skriver Anna Ilar.

Krönika 30 september 2019

Härom veckan satt jag med vid en disputation i rättsvetenskap, skriver Ruth Mannelqvist.

Krönika 30 september 2019

När jag valde program till universitetet ville jag ha två saker. Mycket matte, och ett bra jobb efter utbildningen, skriver Johanna Björklund.

Krönika 24 september 2019

Helena Åkerberg, forskningsrådgivare vid Örebro universitet, skriver om att ta med sig sprakande lyckliga neuroner hem från semestern.

Krönika 23 september 2019

I mars förra året meddelade UKÄ att Karolinska institutet var tvunget att sluta anställa blivande doktorander som FOU-praktikanter (en tidsbegränsad anställning) innan de antogs ti...

Krönika 9 september 2019

Jag har under många år studerat den allmänna sjukförsäkringens rättsliga reglering. Mina forskningsresultat kan sammanfattas i den något drastiska slutsatsen att lagen får oss att ...

Krönika 4 september 2019

Krönika av författaren Cilla Naumann om hemlighetens betydelse i litteraturen och om hur forskningsfusk leder till en familjekatastrof.

Krönika 4 september 2019

För några år sedan, vid första april, fick jag för mig att skämta med medlemmararna i fackförbundet SULF, skriver Anna Ilar.

Krönika 26 augusti 2019

Mejlet inleds med ”Undrar om det finns möjlighet att få lite av din tid…” och brevskrivaren fortsätter sedan att berätta om sin fru, som varit sjuk under en tid och inte längre bev...

Krönika 20 augusti 2019

Hur skiljer sig attityden till forskning åt mellan Finland och Sverige? I denna krönika jämför Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör vid Svenska Yle i Helsingfors, de båda länderna.

Krönika 20 augusti 2019

I mina första inlägg berättade jag om när vi startade Codemill, och hur det kom sig att jag tack vare Vinnovas program Vinnmer kom tillbaka till Umeå universitet efter en tid i Tys...

Krönika 17 juni 2019

Krönika av Mats E. Eriksson, professor i geologi vid Lunds universitet, om kärleken till paleontologi och rockmusik och om hur dessa företeelser kan berika varandra.

Krönika 3 juni 2019

Stapeldiagrammet här nedan är en sammanställning jag gjort utifrån lönestatistik från Sulf för år 2018. Diagrammet visar hur mäns och kvinnors löner skiljer sig åt, samt andelen kv...

Krönika 29 maj 2019

I mitt förra inlägg berättade jag om hur jag som nydisputerad datavetare startade ett företag tillsammans med min klasskamrat Rickard, skriver Johanna Björklund.

Krönika 15 maj 2019

Krönika av Joacim Rocklöv om forskarens ansvar att nå ut med kunskap om omställningen mot ett hållbart samhälle – och om ett brev från Prins Albert II av Monaco.

Krönika 6 maj 2019

Den 27 mars i år genomförde Indien ett så kallat ASAT-test (Anti Satellite Test) där de sköt ner en av sina egna satelliter på 300 kilometers höjd med en missil från en ö i Bengali...

Krönika 17 april 2019

Krönika av Susanne Pelger, docent och universitetslektor i naturvetenskapens didaktik vid Lunds universitet, om vad som förenar vetenskapliga texter med exempelvis text i bilderböc...

Krönika 29 mars 2019

En doktorstitel kan leda till de roligaste, mest utmanande och intressanta arbeten, skriver Marina Rantanen Modeer.

Krönika 19 mars 2019

Krönika av Nina Wormbs, universitetslektor i teknikhistoria vid KTH, om klimatångest och att som akademiker ta konsekvenserna av sin kunskap.

Krönika 18 mars 2019

De allra flesta inom akademin tycks vara överens om vikten av ett fritt universitet, där motstridiga åsikter och forskningsresultat kan produceras. Däremot är det inte givet vad ak...

Krönika 27 februari 2019

På fikarasterna avhandlas det mesta. Ibland även forskningskommunikation, den så kallade tredje uppgiften: ”att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet...

Krönika 20 februari 2019

Det är inte varje dag man blir skjuten när man springer ut från en scen, men nyligen hände det mig till och med två gånger, vid båda tillfällena inför 500 niondeklassare, skriver L...

Krönika 18 februari 2019

Kanske är det för att jag är ingenjör, men jag är övertygad om att Sverige är känt i världen för att vara ett teknik- och vetenskapsland, skriver Marina Rantanen Modeer.

Krönika 5 februari 2019

Alla som känner mig vet att jag har varit smått besatt av den röda planeten Mars. När jag doktorerade existerade i princip inga andra planeter, skriver Ella Carlsson.

Krönika 30 januari 2019

Krönika av Kristina Hansson, vetenskaplig ledare för Piteå kommuns förskolor och skolor, om lärares förhållande till forskning.

Krönika 29 januari 2019

En tidig eftermiddag 1963 svängde den spanske poeten José Bergamín (1895-1983) in på sin gata och upptäckte att hans lägenhet brunnit ner till grunden, med Guardia Civil som passiv...

Krönika 16 januari 2019

Jamen, då åker vi då. Mitt första inlägg i Curie. Jag är fascismexpert. En av en lyckligtvis växande, men fortfarande rätt liten, skara svenska forskare som vet hur fascister tänke...

Krönika 9 januari 2019

Hur gör man för att offentligt finansierad forskning ska komma alla till gagn? EU-kommissionen kliar sig i huvudet. Demokratiskt uppsatta forskningsmål måste tas på allvar, men kra...

Krönika 9 januari 2019

Krönika av Christoffer Carlsson, forskare i kriminologi och deckarförfattare. Forskare avkrävs ofta lösningar på problem som ligger vid sidan av forskningen. Men forskarens uppgift...

Krönika 10 december 2018

När vi skriver separerar vi alla ord så fint på pappret. Men när vi pratar kommer orden i en enda lång språkström utan pauser mellan orden. Detta blir speciellt uppenbart när vi ly...

Krönika 5 december 2018

Krönika av Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi, som nyss utkommit med del två i sin intellektuella självbiografi, Etikprofessorn. Här beskriver han hur resonem...

Krönika 24 november 2018

För några månader sedan, hemma hos mamma och pappa, la jag fram framtidsspaningen att den kanadensiske psykologiprofessorn Jordan Peterson snart skulle ta svenska medier med storm,...

Krönika 20 november 2018

För några veckor sedan skickade jag in ett bokmanus till ett stort amerikanskt förlag. Det var en lättnad att avhända sig manuset, och förlagets höga rankning innebär att publikati...

Krönika 13 november 2018

Krönika av Nils Edling, docent i historia vid Stockholms universitet, om de gamla politiska slagordens återkomst.

Krönika 12 november 2018

Nästa år är det val till EU-parlamentet igen. Så här i Brexit-tider är debatten om EU mer polariserad än på länge, skriver Marina Rantanen Modeer.

Krönika 5 november 2018

Barn lär sig språk bättre än vuxna. Sant, säger de flesta och på ett sätt stämmer det. Forskningen visar att barn som lär sig ett andraspråk före treårsåldern kommer att låta som...

Krönika 24 oktober 2018

Krönika av Ulf Ellervik, professor i kemi vid Lunds universitet, om forskning kring frukosten.

Krönika 23 oktober 2018

Under min doktorandperiod kunde jag, tack vare ett STINT-stipendium, tillbringa ett läsår vid Universidad de Barcelona i Spanien, skriver Karolina Enquist Källgren.

Krönika 10 oktober 2018

Frågan i rubriken är nog den som ställs oftast när jag föreläser om flerspråkighet och hjärnan. De senaste kanske 20 åren har det publicerats mycket kring kognition och flerspråkig...

Krönika 2 oktober 2018

I våras besökte jag Lund. Vid tröskeln till emeritusvärlden, firade vi min gamla handledares livsgärning, skriver Gissur Erlingsson.

Krönika 26 september 2018

I Sverige vill vi gärna att våra barn ska få gå i samma förskola som de andra barnen i kvarteret. Efter förskolan ser vi det som en stor fördel om barnen kan fortsätta sin skolgång...

Krönika 24 september 2018

Svensk utbildning är inte som tysk. Den är heller inte som fransk, italiensk eller indisk och att doktorera utanför Sverige har gjort mig extra medveten om detta, skriver Marina Ra...

Krönika 19 september 2018

Jag sitter på ett möte med anställningsnämnden på universitetet för att lyssna på en intervju med en professorskandidat och hör personen beskriva sig själv som orange, skriver Lena...

Krönika 12 september 2018

Krönika av Victor Galaz, statsvetare vid Stockholms universitet, om hur hans forskargrupp riskerar att bli stämda för den artikel de publicerat.

Krönika 10 september 2018

I mitt förra inlägg skrev jag om behovet av nya anställningsformer för nydisputerade. Jag har ett konkret förslag, skriver Karolina Enquist Källgren.

Krönika 5 september 2018

I kommunpolitiken har den gångna mandatperioden varit speciell i flera avseenden. I hela tio fall har kommuner styrts av en koalition där endas t Moderaterna och Socialdemokrater...

Krönika 5 september 2018

“Research that isn’t published doesn’t exist”. Denna något provokativa slogan, som syftar på vetenskapliga publikationer, återspeglas också av den tredje uppgiften i forskarens upp...

Krönika 3 september 2018

Vi forskare får tidigt träna oss i att bli granskade och kritiserade. Framför allt när vi ska publicera oss i tidskrifter, skriver Lena Abrahamsson.

Krönika 28 augusti 2018

Som nydisputerad hade jag den oändliga turen att bli anställd som, först, timanställd och sedan vikarie för en biträdande studierektor. I tre omgångar blev jag återanställd på årsb...

Krönika 22 augusti 2018

Höstens val står för dörren, och det aktualiserar frågan: Hur tänker väljaren när hen ska bestämma sig för parti, skriver Gissur Erlingsson .

Krönika 22 augusti 2018

Krönika av Olle Wästberg, författare och ordförande i 2014 års Demokratiutredning, om det låga förtroendet för de politiska partierna.

Krönika 21 augusti 2018

Är du enspråkig eller flerspråkig? Jag gissar att många läsare först svarar ”enspråkig” eftersom de främst förknippar flerspråkighet med personer som har migrationsbakgrund. Faktum...

Krönika 20 juni 2018

Det pågår en omfattande ”akademisering” av utbildning inom de konstnärliga områdena, design inte minst, skriver Johan Redström.

Krönika 18 juni 2018

År 2016 publicerades rapporten Att möta den högre utbildningens utmaningar , en rapport som Douglas Brommesson, Mattias Fogelgren, Johan Karlsson Schaffer, Jörgen Ödalen och ja...

Krönika 12 juni 2018

Krönika av journalisten och författaren Torill Kornfeldt om genmodifiering utanför laboratoriet.

Krönika 11 juni 2018

Som institution är Harvard något av ett Mecka för forskare och studenter, skriver Alexandre Antonelli.

Krönika 8 juni 2018

Att det på många frågor inte finns ett svar, en enda sanning, har vi kanske börjat förlika oss med. Men vetenskapens grundläggande inriktning mot kunskap som något i grunden skiljt...

Krönika 5 juni 2018

För några år sedan berättade en kollega för mig att hon hade varit sakkunnig vid tillsättningen av en lektorstjänst, skriver Gissur Erlingsson.

Krönika 29 maj 2018

Jag skrev tidigare om hur design hanterar komplexitet genom att eftersträva en helhet som blir till något mer än sina delar. Vi har haft drygt 100 år på oss att öva på det här, så ...

Krönika 28 maj 2018

Jag har vid flera tillfällen deltagit i diskussioner om framtidens ingenjörer och hur universitetens teknikutbildningar ska svara upp mot morgondagens krav på ett breddat och flexi...

Krönika 23 maj 2018

Hur gör Harvard för att få så framgångsrika studenter? Det undrade en kollega och bad mig att undersöka. Jag talade med studenter på grundutbildningen och deras lärare, skriver Ale...

Krönika 23 maj 2018

Krönika av Anna Jonsson, doktorand vid Umeå universitet, om att forska i datavetenskap som kvinna.

Krönika 21 maj 2018

Nästan oavsett vilken typ av forskning och kunskapsutveckling man intresserar sig för så står man inför en central utmaning: komplexitet. Hur vi tar oss an de frågor, fenomen och f...

Krönika 16 maj 2018

Jag brukar tycka att det är bra med öppen och transparent konkurrens vid finansiering av extern forskning. Tävlingsmomentet och de noggranna sakkunniggranskningarna kan driva kvali...

Krönika 7 maj 2018

En av de starkare drivkrafterna i kunskapsutveckling är ofta att hitta det allmänt giltiga, det som låter oss förstå ett fenomen utöver det som är specifikt för de fall vi har fram...

Krönika 4 maj 2018

Krönika av Britt Farstad, universitetslektor i svenska språket vid Högskolan i Gävle, om att en allt större del av utbildningen ska bedrivas på distans.

Krönika 2 maj 2018

Det finns dagar då det är extra roligt att gå till jobbet. Dagar då jag känner att det jag gör spelar roll, att jag kan bidra med något, skriver Lena Abrahamsson.

Krönika 23 april 2018

Jag har våndats över valet av ämne inför mitt sista inlägg här i Curie, skriver Vivian Smits.

Krönika 18 april 2018

Det finns mycket som är bra på Harvard, men efter några månader har jag börjat märka vad jag saknar mest hemifrån, skriver Alexandre Antonelli.

Krönika 16 april 2018

Det här med att prata om sin forskning är förvånansvärt svårt, med tanke på hur mycket tid forskare ägnar åt att tänka på hur man bäst formulerar det man kommer fram till, skriver ...

Krönika 10 april 2018

Som genus- och arbetslivsforskare får jag ganska ofta i massmedia kommentera samhällsföreteelser som rör jämställdhet – eller snarare ojämställdhet. Sådant gör jag gärna, skriver L...

Krönika 9 april 2018

Jag har gått och funderat en del på anbudsförfarandet vid konserveringsuppdrag, skriver Vivian Smits.

Krönika 4 april 2018

Krönika av Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, om Sveriges genom tiderna största forsknings- och utvecklingsprojekt, som hittills kostat ...

Krönika 21 mars 2018

I mitt första inlägg skrev jag lite kort om mitt forskningsprojekt. Om hur jag bland annat arbetar med att undersöka samarbetet mellan de aktörer som är involverade i att bevara ar...

Krönika 13 mars 2018

De flesta människor har förebilder. Jag har flera, kvinnliga och manliga, unga och gamla. Högt på listan står Edward O. Wilson, skriver Alexandre Antonelli.

Krönika 7 mars 2018

Krönika av Farshid Jalalvand, mikrobiolog vid Köpenhamns universitet, om att fixeringen vid att publicera artiklar går ut över forskningens kvalitet. Att publicera har blivit vikti...

Krönika 26 februari 2018

Mitt barndomshem är till salu. För ynka 450 000 euro så är detta idylliskt belägna hus i en mindre by i södra Nederländerna ditt, skriver Vivian Smits.

Krönika 13 februari 2018

Krönika av de danska vännerna Peter Høeg, författare, och Andreas Roepstorff, forskare, som funderar över kreativitetens väsen. Och om det går att undervisa om kreativitet.

Krönika 12 februari 2018

Jag var på ett större möte häromsistens, med massor av arkeologer, antikvarier och en och annan konservator, skriver Vivian Smits.

Krönika 5 februari 2018

Mary har varit postdoktor på Harvard i två år och ska snart på jobbintervju. Hon har förberett sig i tre veckor genom att läsa på om vilka forskare som finns på den tilltänkta inst...

Krönika 31 januari 2018

Krönika av Thomas Söderqvist, professor emeritus i medicinhistoria vid Köpenhamns universitet, om hur pensionerade forskare bäst bidrar till forskningen och vetenskapens autonomi.

Krönika 23 januari 2018

Jag är så tacksam över att ha fått börja min doktorandutbildning. Det absolut bästa är nog den personliga utveckling som man genomgår under studierna i arkeologi, skriver Vivian Sm...

Krönika 15 januari 2018

I mitt allra första inlägg skrev jag om kunskapens nya vägar utifrån en konferens med samma tema, Jag avslutade min reflektion med en fundering, som antydde ett vidare ärende, om h...

Krönika 10 januari 2018

”Ta av er jackan, vänd er om, lägg händerna på räcket och lyft en fot i taget”, beordrade vakten bakom glasväggen medan han lyste under våra skor med en ficklampa. ”Tack. Nu får ni...

Krönika 10 januari 2018

Krönika av Lars Broman, professor i fysik, om att som pensionerad professor forska vid Strömstad akademi.

Krönika 18 december 2017

Krönika av Fanny Härgestam om hur hon hjälpte Hans Rosling att skriva sina memoarer ”Hur jag lärde mig förstå världen”.

Krönika 15 december 2017

Först i högskolelagen anges att universitet och högskolor ska anordna utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Universitetslärare bereds möjlighet att fo...

Krönika 4 december 2017

Forskningsetik. Och där är det kanske lätt att sluta att läsa om man inte jobbar med forskning som direkt involverar djur eller människor. Men det finns andra aspekter av forskning...

Krönika 22 november 2017

Att följa utvecklingen i stamcellsvärlden senvintern 2014 kändes ungefär som att följa livesändningen av en militärkupp i något större land, skriver Margarita Bartish.

Krönika 20 november 2017

Boken The Closing of the American Mind av Allan Bloom har sedan den publicerades i slutet av 80-talet blivit en modern klassiker, skriver Anna Victoria Hallberg.

Krönika 8 november 2017

Ni vet, tusen saker att göra. En salig blandning av uppgifter: forskning, administration, mejl, telefonsamtal, projektplanering, ansökningar, reviewer, skriva artiklar… Att-göra-li...

Krönika 20 oktober 2017

Låt oss leka en lek, en tankelek. Låt oss förvandlas! Vi föreställer oss att det i Sverige finns något som kallas ”Klassiska programmet”, skriver Anna Victoria Hallberg.

Krönika 16 oktober 2017

På parkeringen vid mitt universitet har jag noterat att det ibland står en sprillans ny sportbil i miljonklassen skriver Robert Östling.

Krönika 9 oktober 2017

I september var jag på en konferens i Tyskland, och fick med mig en värdefull insikt hem, skriver Anna Pernestål Brenden.

Krönika 4 oktober 2017

I sommar har jag återigen vistats vid Julevädno, Lule älv. Det gör jag flera gånger om året, jag ser älvens och landskapets skiftningar med årstiderna, skriver May-Britt Öhman.

Krönika 4 oktober 2017

Krönika av Niklas Magnusson, forskare vid SINTEF Energi i Trondheim och författare, om likheterna i att skriva vetenskapligt och skönlitterärt.

Krönika 2 oktober 2017

I mitt förra inlägg tog jag upp dagens utveckling inom akademin där olika personalkategorier blandas med varandra. Vad innebär den här utvecklingen för synen på begreppet kollegial...

Krönika 25 september 2017

Samhällsvetare förväntas ofta ge svar på vilken politisk åtgärd som mest effektivt uppnår ett uppställt mål. Men vilka åtgärder ska man ta i beaktande? Bör man begränsa sig till så...

Krönika 18 september 2017

Jag ska fortsätta på temat samarbete, och nu i gränslandet mellan forskning och ”resten av världen”, skriver Anna Pernestål Brenden.

Krönika 13 september 2017

På senare år har det blivit allt vanligare att hitta nya personalkategorier på högskolan, skriver Anna Victoria Hallberg.

Krönika 11 september 2017

Tidigare har jag bloggat om hur man kan förlora tid i forskningsprojekt, om forskningsfinansiering och om betydelsen av att ha tillgång till lokal infrastruktur. Men något som är ä...

Krönika 6 september 2017

Det här är mitt första inlägg på Curie, och jag ska börja med ett erkännande: jag har en passion för transporter, skriver Anna Pernestål Brenden.

Krönika 30 augusti 2017

Jag spetsar alltid öronen lite extra när jag hör en samhällsvetenskaplig forskare uttala sig i medier. I de allra flesta fall säger forskaren något om forskningsläget som belyser e...

Krönika 28 augusti 2017

Mitt senaste blogginlägg handlade om forskningsfinansiering, hur finansieringssystemet påverkar hur jag kan genomföra min forskning. Den här gången handlar det om att se inåt: hur...

Krönika 22 augusti 2017

Den svenska junikvällen var som ljusast men sommarvinden ännu något kylig när konferensen ”New Infrastructures of Knowledge” anordnades av Riksbankens Jubileumsfond, Kungliga Vitte...

Krönika 27 juni 2017

Överlag är folk ganska bekräftelsesökande. Det får nog anses vara en väletablerad sanning vid det här laget, över ett decennium efter de sociala mediernas intåg i våra liv, skriver...

Krönika 20 juni 2017

Krönika av Malin Rönnblom, statsvetare vid Karlstads och Umeå universitet, om hur det kan kännas att få avslag på en forskningsansökan.

Krönika 19 juni 2017

I mitt förra blogginlägg skrev jag att det kan ta fyra år från idé till publicering och att de två första åren går åt till att säkra finansieringen. Kanske var jag då lite väl pess...

Krönika 19 juni 2017

Jag vill avsluta min bloggserie med att skriva om lyrikglädje. Som tonåring i Norge hittade jag för länge sen en oansenlig, tunn liten bok i en bokhandel. Dess motsägelsefulla tite...

Krönika 14 juni 2017

Jag känner mig i gott sällskap när jag argumenterar för att ”berättelserna skapar världen”. Enligt evolutionshistorikern Yoval Noah Hararis framställning i Sapiens: En kort histor...

Krönika 12 juni 2017

I förra blogginlägget skrev jag om vikten av tajming i förhållande till forskningsexcellens. I det här inlägget ska jag diskutera hur mycket tid som går förlorad inom mina och andr...

Krönika 8 juni 2017

Nyligen deltog jag i en kungsörnsinventering tillsammans med forskare från SLU. Då bytte jag akademiska samtal om litteratur mot akademiska samtal med ornitologer. På dagordningen ...

Krönika 7 juni 2017

Det har talats mycket om forskning och forskningsexcellens under de senaste åren. Ofta följs diskussioner kring forskningsexcellens av en önskan om att mäta eller ranka forskning e...

Krönika 2 juni 2017

Jag fick ett jobbmejl för ett tag sedan, ett vanligt reklamutskick av samma typ man också får som privatperson om man någonsin har handlat online och lämnat sin adress, skriver Mar...

Krönika 31 maj 2017

Vilka förunderliga föremål böcker är! När vi öppnar dem finns ark med konstiga krumelurer på sidorna. Så snart vi knäckt läskoden och kan förstå de märkliga prickarna, strecken och...

Krönika 31 maj 2017

När jag kom till Sverige som gästdoktorand 2005 blev jag glatt överraskad av systematiken på Linköpings campus, skriver Solmaz Filiz Karabag.

Krönika 23 maj 2017

Som liten trodde jag att forskning är den ensammes upptäcktsresa ut i det okända. Nu värdesätter jag att det är en expedition med stor besättning, skriver Martin Rosvall.

Krönika 22 maj 2017

Det är en allmänt erkänd sanning att en genomsnittlig doktorand, i slutfasen av sin utbildning, är ganska cyniskt inställd till den akademiska forskningen generellt och till sin eg...

Krönika 15 maj 2017

Många av mina studenter vände sig till science fiction och fantasy då de i början av terminen skulle planera sina examensarbeten. En frågeställning resulterade i att jag tog fram e...

Krönika 11 maj 2017

Olika samhällsvetenskapliga discipliner utgår från olika vetenskapliga grundantaganden och forskare inom olika discipliner har därför ofta ganska skilda förutfattade meningar. Poli...

Krönika 9 maj 2017

Idag behövs verkligen forskare i kampen mot alternativa fakta, skriver Kristina Appelqvist.

Krönika 5 maj 2017

Jag har skrivit ett inlägg som jag – om jag får säga det själv – var riktigt nöjd med, skriver Margarita Bartish.

Krönika 2 maj 2017

Senast lovade jag berätta om den allra mest enträgna berättaren. Sheherezade i Tusen och en natt använder måhända andra listigheter än Mimaroben men hon befinner sig också i en ...

Krönika 27 april 2017

Krönika av frilansjournalisten Hanna Sistek som var på plats i Washington då March for Science ägde rum.

Krönika 24 april 2017

”Jasså, är ni på väg hem? När jag var i er ålder gick jag aldrig hem före klockan åtta!” Klockan var bara fem när den vithårige professorn förmanade oss i hissen på väg ned till bo...

Krönika 21 april 2017

Jag har ägnat en stor del av min tid åt science fiction -litteratur (sf) och stöter rätt vad det är på människor som förundrar sig över hur det är möjligt att ägna åratal åt en s...

Krönika 20 april 2017

Björn Wiman uttryckte det väl i Dagens Nyheter förra söndagen: vi var alla upptagna med ”tänk om”. Platsen för terrordådet valdes av just det skälet, för att ”tänk om” var giltigt ...

Krönika 20 april 2017

Det finns ett uttryck som, parafraserat och översatt, säger oss att det mest spännande man kan höra inom vetenskapen, något som signalerar stora upptäckter långt mer än ”Eureka!” g...

Krönika 3 april 2017

Under några januaridagar samlades ett 30-tal forskare i Longyearbyens polarmörker där ” Conference on ‘Folk Belief and Traditions of the Supernatural’ & ‘The Supernatural in Litera...

Krönika 3 april 2017

Krönika av Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, om hur kollegial granskning av ansökningar och vid tillsättning av tjänster skulle kunna bli bättre genom så kallad blin...

Krönika 30 mars 2017

Halvlek i terminen, och känslan av nystart infinner sig i samma ögonblick som kursens examinerande slutrapport är ivägskickad, skriver Anna Fabler.

Krönika 29 mars 2017

En av de mer omskrivna filmerna just nu är Citizen Schein av Maud Nycander, Jannike Åhlund och Kersti Grunditz Brennan. Den har fått goda recensioner och lett till flera kultu...

Krönika 14 mars 2017

Jag har fått förmånen att andas in den kalla och torra luften, känna flingorna smälta på kinderna, höra knarret under sulorna och bländas av solreflexerna i allt det vita, glittran...

Krönika 14 mars 2017

Var kommer egentligen idéer ifrån? Visst händer det att man blir eld och lågor över en idé i en dröm klockan tre på natten, efter två timmars löpning i skogen, eller när fokus för ...

Krönika 7 mars 2017

Rubriken till det här inlägget är saxad ur ett citat av Ingmar Skoog i Göteborgs-Posten den 17 november 2016.

Krönika 27 februari 2017

Det är trots allt lite kallt och man måste ägna en del uppmärksamhet åt kläderna. Snart är det ju sportlov också, skriver Nina Wormbs.

Krönika 22 februari 2017

Nyligen evakuerades närmare 200 000 människor i norra Kalifornien efter att höga vattenflöden skadat avrinningskanaler vid den stora Orovilledammen, skriver May-Britt Öhman.

Krönika 20 februari 2017

Kanske är det viktigaste vi lär oss inom utbildning och forskning inte kunskapen i sig utan kritiskt tänkande. Det ger oss ett ”för bra för att vara sant”-larm och en kompassnål so...

Krönika 15 februari 2017

Krönika av Alexandra Waluszewski, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet, om samverkan som ett bedrägligt begrepp i forskningssammanhang.

Krönika 13 februari 2017

Som student får du då och då höra att ”ute i verkligheten är det minsann si”, eller att ”i det verkliga livet fungerar det så”, skriver Anna Fabler.

Krönika 6 februari 2017

Äta bör man annars dör man. Det är liksom så självklart. Och den som har varit på utflykt vet också hur viktig matsäcken är, för en kortare promenad i skogen eller en längre tur på...

Krönika 1 februari 2017

Jag har alltid varit fascinerad av kartor. Finns det något mer spännande än en skattkarta? Vem kan motstå att utforska det okända i jakten på en skatt, skriver Martin Rosvall.

Krönika 25 januari 2017

Krönika av Natalie von der Lehr, vetenskapsjournalist, om varför forskare åker på konferenser.

Krönika