Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Utbildning

Utbildning och forskning hänger ihop och många av lärosätenas forskare undervisar studenter på grundutbildningen. Hur ska den högre utbildningen finansieras och behöver statusen på läraryrket höjas? Läs om utbildningens villkor i Curie.

Artiklar

Debatt 30 augusti 2022

SUHF

Förväntningarna på att universitet och högskolor ska bidra till den stora omställning värden står inför är stora – med rätta! Men för att lärosätena ska kunna leva upp till dem krä...

Debatt 15 juni 2022

Ulrika Wallén, Svenskt Näringsliv

För att Sverige inte ska förlora mark måste högre utbildning utgå mer ifrån näringslivets kompetensbehov. Utred därför en reformering av högskolans resurstilldelningssystem och ska...

Krönika 23 maj 2022

Som många av er vet har ett av min hemstads två universitet en kontroversiell devis över entrén till aulan: ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. Devisen är bokstavligt ...

Debatt 11 maj 2022

Eva Schelin, KK-stiftelsen

IKEM vill få bukt med forskarbristen i kemiindustrin genom ett nytt perspektiv i högskolepolitiken. Deras förslag är bra, men för att industrins behov ska inkluderas bättre i forsk...

Krönika 25 april 2022

Krönika av civilingenjör Martin G Ljungqvist om vikten av att inspirera fler till att studera matematik. Själv har han använt sig av romanformen för detta.

Nyhet 19 april 2022

Redaktionen

Hon skriver om tradition och kreativitet och att skriva njutbara akademiska texter. Rebecka Göransdotter är doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet och knuten till...

Debatt 6 april 2022

Jonas Hagelqvist och Nils Hannerz, Ikem

Vi har en akut brist på forskarutbildade och specialister inom industrin. Det behövs upp till 8 000 forskarexaminerade i näringslivet till 2030, enligt en ny rapport om kemiindustr...

Krönika 20 december 2021

Lukten av kollegans kaffe, armbågar som samsas om plats när stolarna står tätt och möjligheten att känna av stämningen i föreläsningssalen. Det är exempel på taktila dimensioner so...

Debatt 26 oktober 2021

Ulrika Wallén, Svenskt Näringsliv

Akademin spelar en nyckelroll för att tillgodose näringslivets behov av kompetensutveckling. Gör därför livslångt lärande till ett eget verksamhetsområde vid lärosätena med öronmär...

Nyhet 21 september 2021

Siv Engelmark

Den 1 juli skrevs lärosätenas ansvar för ett livslångt lärande in i högskolelagen. Högskolor och universitet ska utbilda yrkesverksamma som påverkas av den förändrade arbetsmarknad...

Nyhet 25 maj 2021

Redaktionen

Hon skriver om forskarens digitala och fysiska liv och förutsättningar. Lena Lid Falkman forskar om ledarskap, organisation och kommunikation vid Handelshögskolan i Stockholm och h...

Debatt 24 maj 2021

Jacob Färnert, Emmy Schylander, Gustaf J. Bjurhammer

Om skolan ska vila på vetenskaplig grund måste basanslagen till utbildningsvetenskaplig forskning öka. Dagens låga anslag gör det svårt att bygga upp starka forskningsmiljöer som k...

Krönika 17 maj 2021

Det finns ett uttalat behov att forskare ska kommunicera mer, till exempel anses det viktigt för demokratin, skriver Anna Birgersdotter.

Debatt 6 april 2021

Ingemund Hägg

Trots talet om att om att akademisk frihet ska gälla allt i lärosätenas verksamhet verkar regeringen anse att den högre utbildningen ska styras och hanteras på andra sätt än forskn...

Krönika 22 februari 2021

Jag hörde nyligen av en kollega att vid flera högskolor i Finland så har studenterna avlagt fler studiepoäng under coronatiden än normalt, skriver Jane Wingren.

Krönika 10 februari 2021

I mitt förra inlägg beskrev jag hur pandemin påverkat min undervisning på gott och ont. Men distansundervisningen har även fört med sig en hel del gott på det personliga planet, sk...

Debatt 9 februari 2021

Representanter för Sveriges kognitionsvetenskapliga förening (SweCog)

Regeringens förslag om ökad kvalitet i lärarutbildningen innebär att kognitionsvetenskap integreras i utbildningen i en helt annan omfattning än tidigare. Det här ger stora möjligh...

Krönika 25 januari 2021

Sent på eftermiddagen fredagen den 13 mars 2020 packade jag min arbetsväska full med undervisningsmaterial, gick ut ur mitt arbetsrum vid Åbo Akademi och stängde dörren efter mig, ...

Nyhet 25 januari 2021

Redaktionen

Hon skriver om hur det är att arbeta vid ett svenskspråkigt universitet i Finland. Jane Wingren arbetar som universitetslärare på Språkcentret vid Åbo Akademi och undervisar bland ...

Krönika 16 november 2020

Jag skrev min avhandling om meritokratin inom akademin 2016. Om hur akademin bygger på en föreställning om att vi objektivt och neutralt kan bedöma varandras meriter, och också på ...

Krönika 10 november 2020

Ända sedan mina utbytesstudier i München under min mastersutbildning hade jag velat återvända dit, skriver Linnea Suomenniemi.

Debatt 26 oktober 2020

Viktor Öwall och Johan Tysk

Om regeringen menar allvar med att vilja satsa på det livslånga lärandet räcker det inte att avsätta medel för några extra platser på lärosätena och i all hast omformulera ett par ...

Krönika 19 oktober 2020

Sedan mitt val att plugga till civilingenjör har jag den mesta av tiden trott att jag skulle få jobb inom industrin efter examen, skriver Linnea Suomenniemi.

Debatt 6 oktober 2020

SFS, Sveriges förenade studentkårer

Forskning och utbildning hör ihop. Utbildning behöver inkluderas i forskningspropositionen. Då kan vi höja kvaliteten på båda verksamheterna och därmed göra Sverige till en ännu st...

Debatt 24 augusti 2020

Karin Åmossa och Mats Ericsson

Det räcker inte att universitet och högskolor får extra resurser för att ta emot fler studenter så länge resurserna per student fortsätter att minska. Om kvaliteten i högre utbildn...

Krönika 15 juni 2020

En student från Wuhan, Kina, som blivit antagen på ett program om hållbarhet på Gotland, Sverige, hör av sig och beklagar att hen inte får resa till Sverige i höst för sina föräldr...

Krönika 8 juni 2020

Att skriva en blogg ger inga akademiska meriter och ses ibland som något oseriöst av en del kolleger inom högre utbildning. Men en bra blogg kan nå en mycket större och bredare pub...

Nyhet 3 juni 2020

Natalie von der Lehr

Hon kallar sig själv för en forskningspolitisk nörd. Hör latinlektorn Moa Ekbom berätta om hur coronakrisen påverkat hennes undervisning och vad hon skulle säga om hon fick en minu...

Krönika 2 juni 2020

God undervisningssed handlar om att etablera kritiskt tänkande, om att utveckla förmågor att använda kunskaper. En nödvändig förutsättning för god undervisningssed är god forskning...

Krönika 11 maj 2020

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete...

Krönika 27 april 2020

Sist skrev jag lite om akademiskt läsande. Det finns mycket att säga om det. Jag tänkte nu bli mer personlig om den saken, för likt annat kan förhållandet till läsning präglas av l...

Krönika 20 april 2020

Vad betyder arbetsplatsen för dig? Den här frågan är särskilt aktuell nu när väldigt många inom högre utbildning arbetar hemifrån och bara sporadiskt besöker den fysiska arbetsplat...

Krönika 15 april 2020

Krönika av Johan Alvehus, docent i tjänstevetenskap vid Lunds universitet, om hur ivern inför digitala föreläsningar gör att vi glömmer kurslitteraturens roll.

Krönika 17 mars 2020

Klimatkrisen, konflikter och spridningen av coronaviruset betyder att vi måste förbereda oss bättre för extrema situationer framöver, skriver Alastair Creelman.

Nyhet 25 februari 2020

Siv Engelmark

Gemensamma forskningsprojekt stärker den vetenskapliga grunden i skolan och på lärarutbildningarna. Idéerna ska komma från lärare och slipas till forskningsfrågor i samarbete med f...

Nyhet 27 januari 2020

Redaktionen

Han skriver om hur forskning och högre utbildning påverkas av digitalisering. Alastair Creelman är specialist på e-lärande och arbetar med omvärldsbevakning vid Linnéuniversitetet ...

Debatt 13 december 2019

Ana Andric och Håkan Regner, Saco

Ett regeringsuppdrag till högskolan om fortbildning, som TCO förordar, riskerar att hämma återgången till högskolan, skriver Saco i en slutreplik.

Krönika 5 november 2019

Vad ska vi med universiteten till? Vad gör folk där, och varför? För mången homo academicus verkar sådana frågor så pass triviala, tillika misstänkt populistiska, att de sällan upp...

Nyhet 5 november 2019

Redaktionen

Han skriver om kunskapspolitik och språkanvändning i akademiska sammanhang. Linus Salö är sociolingvist vid KTH och forskar om akademikers inblandning i tillkomsten av policyer och...

Debatt 29 oktober 2019

Åsa Odin Ekman, TCO

Lärosätena måste utveckla ett relevant kursutbud för yrkesverksamma i takt med att arbetsmarknaden förändras, skriver TCO i en replik på Saco:s inlägg. Och detta behöver visst fört...

Debatt 23 oktober 2019

Göran Arrius, Saco

Fyra av tio akademiker får redan vidareutbildning i högskolan. Det behövs inget nytt uppdrag, skriver Saco, som här ger egna förslag för ett livslångt lärande.

Krönika 18 februari 2019

Kanske är det för att jag är ingenjör, men jag är övertygad om att Sverige är känt i världen för att vara ett teknik- och vetenskapsland, skriver Marina Rantanen Modeer.

Debatt 11 februari 2019

Ole Petter Ottersen, KI

Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska institutet, är oroad över att så få ser en karriär inom forskning. Här listar han nyckelfaktorer för att stärka forskningens attraktionsk...

Krönika 5 februari 2019

Alla som känner mig vet att jag har varit smått besatt av den röda planeten Mars. När jag doktorerade existerade i princip inga andra planeter, skriver Ella Carlsson.

Krönika 30 januari 2019

Krönika av Kristina Hansson, vetenskaplig ledare för Piteå kommuns förskolor och skolor, om lärares förhållande till forskning.

Krönika 12 november 2018

Nästa år är det val till EU-parlamentet igen. Så här i Brexit-tider är debatten om EU mer polariserad än på länge, skriver Marina Rantanen Modeer.

Krönika 26 september 2018

I Sverige vill vi gärna att våra barn ska få gå i samma förskola som de andra barnen i kvarteret. Efter förskolan ser vi det som en stor fördel om barnen kan fortsätta sin skolgång...

Krönika 24 september 2018

Svensk utbildning är inte som tysk. Den är heller inte som fransk, italiensk eller indisk och att doktorera utanför Sverige har gjort mig extra medveten om detta, skriver Marina Ra...

Krönika 20 juni 2018

Det pågår en omfattande ”akademisering” av utbildning inom de konstnärliga områdena, design inte minst, skriver Johan Redström.

Krönika 18 juni 2018

År 2016 publicerades rapporten Att möta den högre utbildningens utmaningar , en rapport som Douglas Brommesson, Mattias Fogelgren, Johan Karlsson Schaffer, Jörgen Ödalen och ja...