Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Utbildning

Utbildning och forskning hänger ihop och många av lärosätenas forskare undervisar studenter på grundutbildningen. Hur ska den högre utbildningen finansieras och behöver statusen på läraryrket höjas? Läs om utbildningens villkor i Curie.

Senaste artiklarna

Debatt 24 april 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

Debatten om kompetensbrist och relevant utbildning för framtiden väcker en central fråga: Hur kan vi effektivt integrera STEM och samhällsvetenskap för att möta framtidens utmaning...

Krönika 9 april 2024

Hoppa över powerpoint och youtube – använd krita istället! Och förse gärna eleverna med papper och penna. Åsa Mackenzie skriver om att undervisa studenter så att kunskapen går in.

Debatt 2 april 2024

Mia Bernhardsen, Svenskt Näringsliv

Dålig matchning mellan utbildning och arbetsmarknad hindrar idag tillväxt, konkurrenskraft och välstånd. För att komma till rätta med den kompetensbrist som råder krävs inte bara i...

Debatt 13 februari 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

När människan blir alltmer beroende av digital teknik behövs samhällsvetenskaplig kompetens mer än någonsin. Då räcker det inte med att satsa på utbildning inom teknik, matematik o...

Debatt 5 februari 2024

Universitetskanslersämbetet, UKÄ

Ett välfungerande utbildningssystem är en förutsättning för forskning av hög kvalitet. De senaste decennierna har andelen i den svenska befolkningen som påbörjar en forskarutbildni...

Nyhet 12 december 2023

Charlie Olofsson

Är det för svårt att stänga av studenter som stör undervisningen? För två år sedan gav en statlig utredning förslag på hur det kan göras lättare − nu är frågan aktuell på nytt.

Krönika 12 december 2023

Vad behöver vi egentligen lära oss när vi hela tiden kan få blixtsnabba svar av en chatbot? Annie Lindmark skriver om AI:s betydelse för framtidens kompetens och utbildning.

Debatt 4 december 2023

Mats Bergman

Under de närmaste tio åren beräknas antalet unga vuxna öka med 15–20 procent. Det är nu hög tid styra om så att arbetsmarknadens behov och studenternas intresse spelar en större ro...

Krönika 27 november 2023

Hur många vetenskapliga texter finns det som definierar en forskare? Bengt Johansson skriver om böckerna som verkligen betytt något för honom.

Debatt 13 juni 2023

Nils Hannerz, Ikem

Ikem – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige – kräver att regeringen återställer anslagen till naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar. Industrins gröna omställn...

Krönika 7 juni 2023

Vi sliter ut människor genom att skapa tjänster som få orkar ha. Lisa Hellman skriver om glädjen att undervisa och vad som tar död på den.

Debatt 24 maj 2023

SFS, Sveriges förenade studentkårer

Hur ska Sverige kunna konkurrera med kunskap när urholkningen av högre utbildning fortsätter? Det frågar sig Sveriges förenade studentkårer, SFS, som gjort en enkätundersökning där...

Krönika 16 maj 2023

Öppen vetenskap är också en fråga för studenter och utbildningsinstitutioner. Kunskapen om öppna lärresurser är dock fortfarande låg, skriver Erik Stattin.

Nyhet 8 maj 2023

Johan Frisk

Fusk eller hjälp? Möjligheterna med AI-verktyg som ChatGPT har tagit universiteten på sängen. Några universitet håller på att ta fram riktlinjer, andra låter det vara upp till ensk...

Debatt 14 december 2022

Unga Forskare

Det minskade intresset för naturvetenskap och teknik bland unga i Sverige är oroväckade. För att stimulera intresset för dessa ämnen behöver det finnas möjlighet att ägna sig åt de...

Krönika 25 oktober 2022

Forskningskommunikation kring klimat och hållbarhet måste också förmedla kunskapen och känslan av att framtiden går att påverka. Det skriver Cecilia Åsberg som lett ett tvärvetensk...

Debatt 30 augusti 2022

SUHF

Förväntningarna på att universitet och högskolor ska bidra till den stora omställning värden står inför är stora – med rätta! Men för att lärosätena ska kunna leva upp till dem krä...

Debatt 15 juni 2022

Ulrika Wallén, Svenskt Näringsliv

För att Sverige inte ska förlora mark måste högre utbildning utgå mer ifrån näringslivets kompetensbehov. Utred därför en reformering av högskolans resurstilldelningssystem och ska...

Krönika 23 maj 2022

Som många av er vet har ett av min hemstads två universitet en kontroversiell devis över entrén till aulan: ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. Devisen är bokstavligt ...

Debatt 11 maj 2022

Eva Schelin, KK-stiftelsen

IKEM vill få bukt med forskarbristen i kemiindustrin genom ett nytt perspektiv i högskolepolitiken. Deras förslag är bra, men för att industrins behov ska inkluderas bättre i forsk...

Krönika 4 maj 2022

Forskning inom utbildningsvetenskap ger många exempel på hur covid-19-pandemin påverkat samhället. Inte minst genom den snabba omställningen till distansundervisning, och vad den b...

Krönika 25 april 2022

Krönika av civilingenjör Martin G Ljungqvist om vikten av att inspirera fler till att studera matematik. Själv har han använt sig av romanformen för detta.

Nyhet 19 april 2022

Redaktionen

Hon skriver om tradition och kreativitet och att skriva njutbara akademiska texter. Rebecka Göransdotter är doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet och knuten till...

Debatt 6 april 2022

Jonas Hagelqvist och Nils Hannerz, Ikem

Vi har en akut brist på forskarutbildade och specialister inom industrin. Det behövs upp till 8 000 forskarexaminerade i näringslivet till 2030, enligt en ny rapport om kemiindustr...

Krönika 20 december 2021

Lukten av kollegans kaffe, armbågar som samsas om plats när stolarna står tätt och möjligheten att känna av stämningen i föreläsningssalen. Det är exempel på taktila dimensioner so...

Debatt 26 oktober 2021

Ulrika Wallén, Svenskt Näringsliv

Akademin spelar en nyckelroll för att tillgodose näringslivets behov av kompetensutveckling. Gör därför livslångt lärande till ett eget verksamhetsområde vid lärosätena med öronmär...

Nyhet 21 september 2021

Siv Engelmark

Den 1 juli 2021 skrevs lärosätenas ansvar för ett livslångt lärande in i högskolelagen. Högskolor och universitet ska utbilda yrkesverksamma som påverkas av den förändrade arbetsma...

Nyhet 25 maj 2021

Redaktionen

Hon skriver om forskarens digitala och fysiska liv och förutsättningar. Lena Lid Falkman forskar om ledarskap, organisation och kommunikation vid Handelshögskolan i Stockholm och h...

Debatt 24 maj 2021

Jacob Färnert, Emmy Schylander, Gustaf J. Bjurhammer

Om skolan ska vila på vetenskaplig grund måste basanslagen till utbildningsvetenskaplig forskning öka. Dagens låga anslag gör det svårt att bygga upp starka forskningsmiljöer som k...

Krönika 17 maj 2021

Det finns ett uttalat behov att forskare ska kommunicera mer, till exempel anses det viktigt för demokratin, skriver Anna Birgersdotter.

Debatt 6 april 2021

Ingemund Hägg

Trots talet om att om att akademisk frihet ska gälla allt i lärosätenas verksamhet verkar regeringen anse att den högre utbildningen ska styras och hanteras på andra sätt än forskn...

Krönika 22 februari 2021

Jag hörde nyligen av en kollega att vid flera högskolor i Finland så har studenterna avlagt fler studiepoäng under coronatiden än normalt, skriver Jane Wingren.

Krönika 10 februari 2021

I mitt förra inlägg beskrev jag hur pandemin påverkat min undervisning på gott och ont. Men distansundervisningen har även fört med sig en hel del gott på det personliga planet, sk...

Debatt 9 februari 2021

Representanter för Sveriges kognitionsvetenskapliga förening (SweCog)

Regeringens förslag om ökad kvalitet i lärarutbildningen innebär att kognitionsvetenskap integreras i utbildningen i en helt annan omfattning än tidigare. Det här ger stora möjligh...

Krönika 25 januari 2021

Sent på eftermiddagen fredagen den 13 mars 2020 packade jag min arbetsväska full med undervisningsmaterial, gick ut ur mitt arbetsrum vid Åbo Akademi och stängde dörren efter mig, ...

Nyhet 25 januari 2021

Redaktionen

Hon skriver om hur det är att arbeta vid ett svenskspråkigt universitet i Finland. Jane Wingren arbetar som universitetslärare på Språkcentret vid Åbo Akademi och undervisar bland ...

Krönika 16 november 2020

Jag skrev min avhandling om meritokratin inom akademin 2016. Om hur akademin bygger på en föreställning om att vi objektivt och neutralt kan bedöma varandras meriter, och också på ...

Krönika 10 november 2020

Ända sedan mina utbytesstudier i München under min mastersutbildning hade jag velat återvända dit, skriver Linnea Suomenniemi.

Debatt 26 oktober 2020

Viktor Öwall och Johan Tysk

Om regeringen menar allvar med att vilja satsa på det livslånga lärandet räcker det inte att avsätta medel för några extra platser på lärosätena och i all hast omformulera ett par ...

Krönika 19 oktober 2020

Sedan mitt val att plugga till civilingenjör har jag den mesta av tiden trott att jag skulle få jobb inom industrin efter examen, skriver Linnea Suomenniemi.

Debatt 6 oktober 2020

SFS, Sveriges förenade studentkårer

Forskning och utbildning hör ihop. Utbildning behöver inkluderas i forskningspropositionen. Då kan vi höja kvaliteten på båda verksamheterna och därmed göra Sverige till en ännu st...

Debatt 24 augusti 2020

Karin Åmossa och Mats Ericsson

Det räcker inte att universitet och högskolor får extra resurser för att ta emot fler studenter så länge resurserna per student fortsätter att minska. Om kvaliteten i högre utbildn...

Krönika 15 juni 2020

En student från Wuhan, Kina, som blivit antagen på ett program om hållbarhet på Gotland, Sverige, hör av sig och beklagar att hen inte får resa till Sverige i höst för sina föräldr...

Krönika 8 juni 2020

Att skriva en blogg ger inga akademiska meriter och ses ibland som något oseriöst av en del kolleger inom högre utbildning. Men en bra blogg kan nå en mycket större och bredare pub...

Nyhet 3 juni 2020

Natalie von der Lehr

Hon kallar sig själv för en forskningspolitisk nörd. Hör latinlektorn Moa Ekbom berätta om hur coronakrisen påverkat hennes undervisning och vad hon skulle säga om hon fick en minu...

Krönika 2 juni 2020

God undervisningssed handlar om att etablera kritiskt tänkande, om att utveckla förmågor att använda kunskaper. En nödvändig förutsättning för god undervisningssed är god forskning...

Krönika 11 maj 2020

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete...

Krönika 27 april 2020

Sist skrev jag lite om akademiskt läsande. Det finns mycket att säga om det. Jag tänkte nu bli mer personlig om den saken, för likt annat kan förhållandet till läsning präglas av l...

Krönika 20 april 2020

Vad betyder arbetsplatsen för dig? Den här frågan är särskilt aktuell nu när väldigt många inom högre utbildning arbetar hemifrån och bara sporadiskt besöker den fysiska arbetsplat...

Krönika 15 april 2020

Krönika av Johan Alvehus, docent i tjänstevetenskap vid Lunds universitet, om hur ivern inför digitala föreläsningar gör att vi glömmer kurslitteraturens roll.

Krönika 17 mars 2020

Klimatkrisen, konflikter och spridningen av coronaviruset betyder att vi måste förbereda oss bättre för extrema situationer framöver, skriver Alastair Creelman.

Nyhet 25 februari 2020

Siv Engelmark

Gemensamma forskningsprojekt stärker den vetenskapliga grunden i skolan och på lärarutbildningarna. Idéerna ska komma från lärare och slipas till forskningsfrågor i samarbete med f...

Nyhet 27 januari 2020

Redaktionen

Han skriver om hur forskning och högre utbildning påverkas av digitalisering. Alastair Creelman är specialist på e-lärande och arbetar med omvärldsbevakning vid Linnéuniversitetet ...

Debatt 13 december 2019

Ana Andric och Håkan Regner, Saco

Ett regeringsuppdrag till högskolan om fortbildning, som TCO förordar, riskerar att hämma återgången till högskolan, skriver Saco i en slutreplik.

Krönika 5 november 2019

Vad ska vi med universiteten till? Vad gör folk där, och varför? För mången homo academicus verkar sådana frågor så pass triviala, tillika misstänkt populistiska, att de sällan upp...

Nyhet 5 november 2019

Redaktionen

Han skriver om kunskapspolitik och språkanvändning i akademiska sammanhang. Linus Salö är sociolingvist vid KTH och forskar om akademikers inblandning i tillkomsten av policyer och...

Debatt 29 oktober 2019

Åsa Odin Ekman, TCO

Lärosätena måste utveckla ett relevant kursutbud för yrkesverksamma i takt med att arbetsmarknaden förändras, skriver TCO i en replik på Saco:s inlägg. Och detta behöver visst fört...

Debatt 23 oktober 2019

Göran Arrius, Saco

Fyra av tio akademiker får redan vidareutbildning i högskolan. Det behövs inget nytt uppdrag, skriver Saco, som här ger egna förslag för ett livslångt lärande.

Krönika 18 februari 2019

Kanske är det för att jag är ingenjör, men jag är övertygad om att Sverige är känt i världen för att vara ett teknik- och vetenskapsland, skriver Marina Rantanen Modeer.

Debatt 11 februari 2019

Ole Petter Ottersen, KI

Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska institutet, är oroad över att så få ser en karriär inom forskning. Här listar han nyckelfaktorer för att stärka forskningens attraktionsk...

Krönika 5 februari 2019

Alla som känner mig vet att jag har varit smått besatt av den röda planeten Mars. När jag doktorerade existerade i princip inga andra planeter, skriver Ella Carlsson.

Krönika 30 januari 2019

Krönika av Kristina Hansson, vetenskaplig ledare för Piteå kommuns förskolor och skolor, om lärares förhållande till forskning.

Krönika 12 november 2018

Nästa år är det val till EU-parlamentet igen. Så här i Brexit-tider är debatten om EU mer polariserad än på länge, skriver Marina Rantanen Modeer.

Krönika 26 september 2018

I Sverige vill vi gärna att våra barn ska få gå i samma förskola som de andra barnen i kvarteret. Efter förskolan ser vi det som en stor fördel om barnen kan fortsätta sin skolgång...

Krönika 24 september 2018

Svensk utbildning är inte som tysk. Den är heller inte som fransk, italiensk eller indisk och att doktorera utanför Sverige har gjort mig extra medveten om detta, skriver Marina Ra...

Krönika 20 juni 2018

Det pågår en omfattande ”akademisering” av utbildning inom de konstnärliga områdena, design inte minst, skriver Johan Redström.

Krönika 18 juni 2018

År 2016 publicerades rapporten Att möta den högre utbildningens utmaningar , en rapport som Douglas Brommesson, Mattias Fogelgren, Johan Karlsson Schaffer, Jörgen Ödalen och ja...

Debatt 18 juni 2018

Göran Arrius, Saco, och Mats Ericson, Sulf

Den framtida politiken måste präglas av två saker. Långsiktighet och ökade basanslag, skriver Saco och Sulf i en gemensam debattartikel inför valet. Det finns en övertro på att det...

Krönika 28 maj 2018

Jag har vid flera tillfällen deltagit i diskussioner om framtidens ingenjörer och hur universitetens teknikutbildningar ska svara upp mot morgondagens krav på ett breddat och flexi...

Krönika 4 maj 2018

Krönika av Britt Farstad, universitetslektor i svenska språket vid Högskolan i Gävle, om att en allt större del av utbildningen ska bedrivas på distans.

Krönika 21 mars 2018

I mitt första inlägg skrev jag lite kort om mitt forskningsprojekt. Om hur jag bland annat arbetar med att undersöka samarbetet mellan de aktörer som är involverade i att bevara ar...

Krönika 13 februari 2018

Krönika av de danska vännerna Peter Høeg, författare, och Andreas Roepstorff, forskare, som funderar över kreativitetens väsen. Och om det går att undervisa om kreativitet.

Krönika 15 december 2017

Först i högskolelagen anges att universitet och högskolor ska anordna utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Universitetslärare bereds möjlighet att fo...

Krönika 20 november 2017

Boken The Closing of the American Mind av Allan Bloom har sedan den publicerades i slutet av 80-talet blivit en modern klassiker, skriver Anna Victoria Hallberg.

Krönika 20 oktober 2017

Låt oss leka en lek, en tankelek. Låt oss förvandlas! Vi föreställer oss att det i Sverige finns något som kallas ”Klassiska programmet”, skriver Anna Victoria Hallberg.

Krönika 15 maj 2017

Många av mina studenter vände sig till science fiction och fantasy då de i början av terminen skulle planera sina examensarbeten. En frågeställning resulterade i att jag tog fram e...

Krönika 3 april 2017

Under några januaridagar samlades ett 30-tal forskare i Longyearbyens polarmörker där ” Conference on ‘Folk Belief and Traditions of the Supernatural’ & ‘The Supernatural in Litera...

Nyhet 3 april 2017

Redaktionen

Hon skriver om litteraturens betydelse och sina tankar kring lärarutbildningen. Britt Farstad disputerade på en avhandling om astronomen och författaren Peter Nilsson och undervisa...

Krönika 30 mars 2017

Halvlek i terminen, och känslan av nystart infinner sig i samma ögonblick som kursens examinerande slutrapport är ivägskickad, skriver Anna Fabler.

Nyhet 21 mars 2017

Teresia Borgman

Doktoranden Jonatan Leo har valt att undervisa på halvtid – trots att det innebär att avhandlingen kommer att ta längre tid. – Det är en glädje i sig att undervisa och det ger så ...

Krönika 7 mars 2017

Rubriken till det här inlägget är saxad ur ett citat av Ingmar Skoog i Göteborgs-Posten den 17 november 2016.

Krönika 13 februari 2017

Som student får du då och då höra att ”ute i verkligheten är det minsann si”, eller att ”i det verkliga livet fungerar det så”, skriver Anna Fabler.

Krönika 23 januari 2017

Under senaste tågresan läser jag i en kvarglömd Senioren (5/2016) att författaren Barbro Lindgren, tillika Loranga och Dartanjangs upphovskvinna, alltid varit svag för vackra ting ...

Krönika 19 december 2016

Med avstamp i slöjd och kulturhantverk, samt inspirerad av kommande julbord, ska det nu dryftas mat. För när jag inte gör tusen andra saker så är jag gärna i köket, skriver Anna Fa...

Krönika 6 december 2016

Regeringens forskningsproposition släpptes häromveckan och nyligen offentliggjordes Pisaundersökningen. Diskussionerna om problemen, och styrkorna, med svensk utbildnings- och fors...

Krönika 2 december 2016

Ett av mina specialområden är växtfärgning ur ett teoretiskt (med en ambition om mer praktik), humanvetenskapligt perspektiv. Fokus ligger på metoder, traditioner och kontexter, sk...

Nyhet 16 november 2016

Redaktionen

Som sjuåring spikade hon ihop sin egen vävram och erhöll i vuxen ålder ett gesällbrev inom ett textilt hantverksskrå. Anna Fabler skriver om hur hon utformar sin masterutbildning i...

Krönika 9 november 2016

När jag flyttade tillbaka från USA noterade jag en trend i Sverige: Om man är en duktig forskare ska man köpa sig fri från undervisningen.

Nyhet 6 september 2016

Sara Nilsson

Listorna som rangordnar världens högre lärosäten har på kort tid blivit fler och fått större inflytande. Fall och avancemang blir nyhetsstoff och rankningarna påverkar idag både un...

Nyhet 22 juni 2016

Eva Barkeman

Komediserien The Big Bang Theory har belönats med Torsten Wiesel Midnight Sun Award för sitt sätt att sprida vetenskap. Fysikprofessor David Saltzberg är den som ser till att fy...

Nyhet 2 juni 2016

Lisa Kirsebom

Den digitala utvecklingen ställer krav på ökad tillgänglighet för lärarna vid universiteten. Sociala medier är ett viktigt verktyg, men kan också missbrukas. Vilka rättigheter har ...

Nyhet 31 maj 2016

Lisa Kirsebom

Kraven på universitetslärarna har ökat, med mer administration och fler studenter. Nu vittnar bland annat facket om att brister i systemet leder till kvalitetsförsämringar. – Det ...

Krönika 18 maj 2016

Vad kostar egentligen en student? Jonas Ingvarsson från Humtank har tagit reda på vilka prislappar som gäller för studenter i olika ämnesområden, pedagogiskt uppställda i en debatt...

Nyhet 17 maj 2016

Siv Engelmark

University College är den korrekta engelska översättningen av högskola. Men nästan inga svenska högskolor använder den översättningen. De flesta kallar sig University . Medan d...

Nyhet 12 april 2016

Dag Kättström

Digitaliseringen börjar rulla in på allvar. Svenska universitet borde ta en ledande roll i den omställning i samhället som krävs, menar Darja Isaksson som sitter i regeringens inno...

Nyhet 15 mars 2016

Dag Kättström

Afrikas andel av världens forskningspublikationer ligger runt en procent, men hungern efter högre utbildning är stor över hela kontinenten. Där statliga system inte har förmått möt...

Debatt 31 januari 2016

Carola Aili

Digitaliseringen är inte bara en teknikfråga, utan bör handla om hur verktygen ska användas. Det menar Carola Aili, lektor i pedagogik vid Lunds universitet, i en kommentar till Da...

Krönika 26 augusti 2015

Ibland hör jag folk fråga sig varför det är så stor statusskillnad på forskning och undervisning på universitet och högskolor och vad man kan göra för att jämna ut den. Då går mina...

Nyhet 3 juni 2015

Carina Järvenhag

Andelen läkare som också ägnar sig åt forskning har minskat under de senaste åren. Ett exempel på att trenden kan vara på väg att vända är Studenter i forskning vid Sahlgrenska aka...

Krönika 12 maj 2015

Många klagar över alla utvärderingar. Om vi börjar med grundutbildning så utvärderas varje kurstillfälle av studenterna, i alla fall alla som jag ger, skriver Thomas Kaiserfeld.

Krönika 9 mars 2015

Om man ska till tempelområdet Asakusa i Tokyo men går av en tunnelbanestation i förväg får man en promenad genom lite mindre gränder. Då kan man, om man har tur, gå förbi en oansen...

Krönika 23 februari 2015

Under min första termin i Uppsala hade jag min permanenta adress i en husvagn som stod uppställd på Fyrishovs Camping, skriver Jenny Larsson.

Krönika 6 februari 2015

Med den pågående diskussionen om yttrandefrihet och akademin är det kanske intressant att ta del av en variant av diskussionen som just nu pågår i USA. Det handlar om hur universit...

Krönika 28 januari 2015

När de flesta av lärarna och andra som är engagerade i civilingenjörsprogrammet för Farkostteknik nyligen träffades på programinternat pratade vi förstås om detta. Vår uppgift är i...

Krönika 30 november 2014

Är universiteten som studie- och arbetsplats verkligen till för alla, undrar Annika Olsson

Krönika 7 november 2014

I dagarna har forskare runt om i landet fått besked huruvida de erhållit forskningsbidrag eller inte från Vetenskapsrådet, skriver Marie Wiberg.

Krönika 20 oktober 2014

Den 25 oktober genomförs Högskoleprovet, ett prov som använts som urvalsinstrument för högre utbildning sedan 1977, skriver Marie Wiberg.

Krönika 7 oktober 2014

Prov blir allt vanligare i den svenska skolan, skriver Marie Wiberg.

Nyhet 23 september 2014

Redaktionen

Hon skriver om unga forskare, kunskapsprov och hur man mäter kunskapsnivåer. Marie Wiberg är universitetslektor vid Handelshögskolan, Umeå universitet, och forskar i gränslandet me...

Krönika 19 augusti 2014

I sommar har över tusen studenter och nästan tvåhundra organisationer varit sysselsatta med att vidareutveckla öppen mjukvara inom Google Summer of Code, skriver Malin Sandström.

Krönika 1 april 2014

Mitt förra inlägg om den bristande evidensbaseringen i den svenska pedagogikundervisningen fick en hel del uppmärksamhet – i skrivande stund har det till exempel delats 436 gånger ...

Krönika 18 mars 2014

Jag läser i tidningen om konkurrerande förslag i skoldebatten. Det verkar onekligen som om någon åtgärd behöver sättas in, som om någon behövde göra något och snart. Men vad, skriv...

Krönika 9 mars 2014

Det är mycket prat nuförtiden om att nå ut med forskningsresultat till allmänheten. Dels eftersom det naturligtvis är syftet med forskning i slutändan, att det ska få konkreta resu...

Krönika 16 oktober 2013

En omfattande skadeglädje drog igenom den svenska universitetsvärlden när det häromveckan blev klart att Högskoleverket (HSV) hotades med uteslutning ur the European Association of...

Krönika 28 maj 2013

Jag har under de senaste åren kommit att intressera mig för kopplingen mellan forskning och undervisning inom den högre utbildningen, skriver Anders Broström.

Nyhet 10 april 2013

Redaktionen

Hon skriver om hur språk, lärande och naturvetenskap hänger ihop, och varför det är intressant att forska om. Susanne Pelger är doktor i genetik och arbetar med högskolepedagogisk ...

Krönika 25 februari 2013

Idag bläddrade jag en stund i Katrine Kielos bok Det enda könet som jag hittade på pocket igår, skriver Anders Broström.

Krönika 8 februari 2013

Jag är så oerhört tacksam över att jag befinner mig där jag är i dag. Forskare och barnläkare! Om jag hade kunnat glutta in i framtiden, låt säga i åttan på högstadiet, så hade jag...

Krönika 7 februari 2013

Herakleitos berömda påstående att ”allt flyter” och att man därför inte kan kliva ned i samma flod två gånger, känns logiskt för många av oss, skriver Jenny Helin.

Krönika 16 januari 2013

I förra veckan skrev Victor Malm, student och frilanskribent i Lund, en debattartikel i Dagens Nyheter: ”Vem kan skriva med egna ord?”

Nyhet 16 januari 2013

Natalie von der Lehr

Otillräckligt stöd från handledaren, tappad motivation och en bristfällig psykosocial arbetsmiljö. Det är de tre främsta skälen till att doktorander hoppar av på grund av utbildnin...

Krönika 10 januari 2013

Veckan drog igång med en rivstart. Föreläsning om teologi och film i måndags förmiddag. Temat var Nästan till ett gudaväsen – om tid, rum och identitet, skriver Susanne Wigorts Yng...

Nyhet 10 januari 2013

Redaktionen

När något tycks självklart vill hon gärna undersöka motsatsen. Susanne Wigorts Yngvesson skriver om undervisning och pedagogiska utmaningar. Hon är lektor i etik och undervisar i t...

Krönika 24 oktober 2012

Vad gör merparten av våra studenter som sitter i en undervisningssal just nu? En vanlig förmiddag klockan tio över tio. Jo, de lyssnar förmodligen på en lärare som håller på och be...