Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

EU

EU spelar en central roll i många forskningsfrågor. EU står bakom ramprogrammet Horisont Europa som är världens största satsning på forskning och innovation där bland annat Europeiska forskningsrådet, ERC, ingår. Vilka är besluten som fattas i Bryssel och hur skriver man en framgångsrik ansökan om EU-medel? Läs mer i Curie om hur EU påverkar forskarvärlden.

Senaste artiklarna

Debatt 13 november 2023

Oskar MacGregor

Sverige behöver utveckla en etikprövning som hanterar olika discipliner på olika sätt. Och som inte bygger på en svartvit legalistisk syn på etik. Det skriver Oskar MacGregor, etik...

Debatt 9 maj 2023

Sveriges unga akademi

Vi har intervjuat framgångsrika forskare i flera länder om hur man lyckas få medel från ERC. Utifrån svaren riktar vi fyra rekommendationer till regeringen, forskningsfinansiärer o...

Nyhet 11 maj 2022

Natalie von der Lehr

Gensaxen blev snabbt ett kraftfullt verktyg för växtförädling. Forskningen pågår över hela världen, men inom EU begränsas tillämpningen av lagstiftning som reglerar odling och komm...

Debatt 8 mars 2022

Representanter för EOSC

European Open Science Cloud, EOSC, kommer att få stor betydelse för forskningen i Europa. Därför är det viktigt att Sverige är med och bygger framtidens digitala forskningssystem –...

Nyhet 14 december 2021

Siv Engelmark

Klimatförändringar, cancer och förorenade hav. Det är några av de stora samhällsutmaningar som EU-kommissionen med hjälp av civilsamhälle och medborgare vill lösa till 2030. Satsni...

Nyhet 30 november 2021

Siv Engelmark

Från och med i år finns ett nytt europeiskt ramprogram för forskning och innovation – Horisont Europa. En färsk nationell strategi ska få svenska forskare och företag att söka fler...

Nyhet 19 oktober 2021

Helena Östlund

Teater har alltid varit Meike Wagners passion. Nu leder hon ett projekt om hur 1800-talets amatörteater bidrog till att sprida idéer om demokratiskt medborgarskap. Forskningen blev...

Nyhet 12 april 2021

Anders Nilsson

På andra försöket lyckades Mikael Lundqvist få ett ERC Starting Grant. Även om det är mycket jobb med ansökan vill han gärna rekommendera andra att söka. Hans forskning om arbetsmi...

Debatt 19 januari 2021

Representanter för stiftelsesamarbetsprojektet Swedish Foundations’ Starting Grant

Fler finansiärer borde hitta sätt att finansiera forskare som sökt bidrag från ERC men som trots högsta betyg inte fått medel. ERC-bedömningarna är en garantistämpel på hög vetensk...

Nyhet 2 december 2020

Natalie von der Lehr

Svenska humsamforskare borde oftare söka medel ifrån Europeiska forskningsrådet. Det menar Stefan Svallfors. – Jag är helt övertygad om att det finns ett antal forskare inom human...

Debatt 27 maj 2020

Ole Petter Ottersen, KI

Vi måste slå tillbaka alla försök till förödande styrning, omprioritering och förändring av det europeiska forskningsrådet, ERC. I dessa tider är ERC:s uppdrag och självständiga ro...

Nyhet 11 februari 2020

Charlie Olofsson

Om Storbritannien lämnar EU:s forskningssamarbete behövs nya satsningar för att säkra utbytet mellan svenska och brittiska forskare. Det menar flera experter. För Astrid von Mentze...

Nyhet 5 februari 2020

Charlie Olofsson

Storbritannien har formellt lämnat EU men många frågor hänger fortfarande i luften. Efter tre och ett halvt års berg- och dalbana väntar brittiska forskare på avgörande besked om h...

Krönika 9 januari 2019

Hur gör man för att offentligt finansierad forskning ska komma alla till gagn? EU-kommissionen kliar sig i huvudet. Demokratiskt uppsatta forskningsmål måste tas på allvar, men kra...

Krönika 12 november 2018

Nästa år är det val till EU-parlamentet igen. Så här i Brexit-tider är debatten om EU mer polariserad än på länge, skriver Marina Rantanen Modeer.

Nyhet 10 oktober 2018

Siv Engelmark

Det finns mycket pengar kvar inom Horisont 2020 att söka för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. För en del utlysningar gäller att de projekt som finansieras bör ha med ...

Nyhet 26 september 2018

Siv Engelmark

Ungefär 3,5 procent av EU:s forskningsmedel hamnar i Sverige. Men med bättre kunskaper om granskningsprocessen och vassare formulerade ansökningar går det att dra hem mer. Det mena...

Nyhet 13 december 2017

Anders Nilsson

En rad nyheter som berör forskningsetik har på kort tid presenterats på europeisk och svensk nivå: nya uppförandekoder, nya rekommendationer för etisk prövning och en ny myndighet....

Nyhet 31 oktober 2017

Dag Kättström

På Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel handlar arbetet om att bereda vägen för svenska forskare och lärosäten inom EU och öka insikterna på hemmaplan om vad som hä...

Nyhet 6 september 2017

Siv Engelmark

I år är det tio år sedan Europeiska forskningsrådet, ERC, grundades. Ett mål var att stärka den globala konkurrenskraften hos europeisk forskning. Och det ser ut att ha lyckats. Ga...

Nyhet 6 september 2017

Siv Engelmark

Forskare i Sverige som söker forskningspengar från Europeiska forskningsrådet beviljas medel i lägre grad än genomsnittet bland sökande. Det framgår av en rapport från Vetenskapsrå...

Nyhet 14 juni 2017

Joakim Rådström

Inte mindre än fyra stater på västra Balkan är för närvarande officiella kandidatländer till EU: Albanien, Makedonien, Montenegro och Serbien. Ett viktigt förhandlingsområde behand...

Nyhet 27 april 2017

Dag Kättström

De ska ta fram beslutsunderlag åt regeringen, skapa förståelse mellan forskare och politiker och fungera som ett bollplank i forskningspolitiska diskussioner. Curie har tittat närm...

Nyhet 10 november 2016

Anja Castensson

Oron är stor bland brittiska forskare inför att landet ska lämna EU. Brittisk forskning får stora anslag från EU och den fria rörligheten av arbetskraft underlättar rekrytering av ...

Nyhet 8 november 2016

Anja Castensson

I juni röstade 52 procent av det brittiska folket på att Storbritannien ska gå ur EU. Valresultatet slog ned som en bomb bland landets forskare som gynnats av medlemskapet. Curie r...

Nyhet 12 maj 2016

Helena Östlund

Kurt Stenudd har ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att framgångsrikt hjälpa Chalmers forskare att söka EU-pengar. Det han inte vet om regler och rutiner är inte värt att veta....

Nyhet 5 april 2016

Natalie von der Lehr

Satsa på en bra idé och lägg mycket tid på den första skriftliga ansökan. De råden kommer ifrån Anna Rosling, Uppsala universitet, som förra året var en av tio svenska forskare som...

Nyhet 13 mars 2014

Eva Annell

Forskare som ska söka forskningsmedel kan få kvalificerade råd på nära håll. Enheter för forskningsservice hjälper till med allt från att ställa upp en budget till att finna nya fi...

Nyhet 8 april 2013

Lisa Kirsebom

Hon ska råda EU-presidenten om vetenskap, teknik och innovationer. Hon ska identifiera framtida möjligheter och hot, och bygga relationer med rådgivare över hela världen. Och hon s...

Krönika 14 november 2012

En grupp av Nobelpristagare och forskare som nominerats till Nobelpriset uppmanar de europeiska statscheferna att värna EU-finansierade forskningsstöd från tunga nedskärningar när ...

Nyhet 18 juni 2012

Natalie von der Lehr

I höstas förbjöds patentering av mänskliga embryonala stamceller efter en dom i EU:s högsta domstol. Syftet är att undvika kommersialisering av produkter som är framtagna ur mänskl...