Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Covid-19

När coronaviruset spreds över världen hamnade forskningen i fokus. Hur tar man fram vaccin och botemedel? Och kan man lita på forskningsresultat som inte hunnit granskas av andra forskare? Läs i Curie om pandemins konsekvenser för forskarvärlden och sättet att bedriva forskning.

Senaste artiklarna

Krönika 19 december 2022

Till följd av pandemin blev många resor och möten inställda. Men samtidigt knöts närmare band mellan forskare från olika delar av världen tack vare digitala träffar, skriver Marie ...

Nyhet 24 augusti 2022

Eva Barkeman

Vikten av fri grundforskning och möjligheten att minska resandet genom fler digitala möten. Det är några av lärdomarna som kan dras av coronapandemin, enligt flera av riksdagsparti...

Nyhet 31 maj 2022

Charlie Olofsson

Kriser är destruktiva, men omvälvande händelser kan också väcka nya forskningsfrågor och sporra till utveckling. Det ser vi både från coronapandemin och under kriget i Ukraina, men...

Nyhet 24 maj 2022

Helena Östlund

Sverige har många värdefulla register och datakällor som kan tjäna som unikt underlag i forskning kring pandemin – om de bara vore mer tillgängliga. Därför byggs nu en ny infrastru...

Krönika 4 maj 2022

Forskning inom utbildningsvetenskap ger många exempel på hur covid-19-pandemin påverkat samhället. Inte minst genom den snabba omställningen till distansundervisning, och vad den b...

Krönika 31 januari 2022

I dessa tider passerar inte en dag utan att det som jag tänker beskriva utspelar sig rakt framför våra ögon, när vi slår på radion eller skrollar våra sociala medieflöden. Det hand...

Krönika 12 januari 2022

Under snart två år har det akademiska arbetet fått anpassas till pandemin. Över en natt tvingades vi ställa om till distansundervisning. Det gick sådär till en början, skriver Per ...

Nyhet 15 december 2021

Carina Järvenhag

Covid-19 har inte bara förändrat hur och var vi arbetar, utan också villkoren för forskning om arbetsliv och hälsa. När miljoner människor över hela världen har jobbat på distans e...

Krönika 16 november 2021

Krönika av Amina Manzoor, medicinreporter, om behovet av självrannsakan i pandemins spår.

Nyhet 22 september 2021

Charlie Olofsson

Sverige har satsat nästan lika mycket pengar på forskning om covid-19 som de övriga nordiska länderna tillsammans. Enligt kartläggningen finns också stora skillnader i hur länderna...

Krönika 25 maj 2021

Morgonrocken fladdrar kring benen när jag springer runt och letar efter just Det Specifika Gosedjuret som tvunget ska med till förskolan. När barnen är på väg med maken bakom ratte...

Nyhet 10 maj 2021

Charlie Olofsson

Veterinärmedicinen och humanmedicinen brukar betraktas som ”skilda världar”, men under coronapandemin har dessa världar mötts. När ett covidtest ska analyseras spelar det faktiskt ...

Krönika 22 februari 2021

Jag hörde nyligen av en kollega att vid flera högskolor i Finland så har studenterna avlagt fler studiepoäng under coronatiden än normalt, skriver Jane Wingren.

Krönika 27 januari 2021

Krönika av Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet, om pandemin och behovet av kunskap från olika forskningsfält.

Krönika 25 januari 2021

Sent på eftermiddagen fredagen den 13 mars 2020 packade jag min arbetsväska full med undervisningsmaterial, gick ut ur mitt arbetsrum vid Åbo Akademi och stängde dörren efter mig, ...

Nyhet 18 januari 2021

Carina Järvenhag

När enormt mycket tid, kraft och resurser ägnas åt att förstå covid-19 förändras också villkoren för annan forskning. Tre forskare berättar här om nya förutsättningar och möjlighet...

Krönika 13 januari 2021

Krönika av Radu Harald Dinu, universitetslektor i historia vid Jönköping University, om pandemin i ett historiskt perspektiv.

Nyhet 17 december 2020

Natalie von der Lehr

Pandemin har satt sin prägel på forskningspropositionen som också innehåller flera andra satsningar på samhällsutmaningar. Regeringen höjer även basanslagen till lärosätena och öka...

Nyhet 17 november 2020

Siv Engelmark

Många länder i Europa har speciella system för vetenskaplig rådgivning till beslutsfattare – men inte Sverige. Coronavirusets spridning gör dock frågan allt mer aktuell också här.

Nyhet 5 oktober 2020

Siv Engelmark

Coronapandemin får konsekvenser för årets Nobelpris. Nobelbanketten ställs in och Nobelpriserna delas ut i pristagarnas hemländer, kanske av en tidigare pristagare. Firandet samord...

Debatt 9 september 2020

Marika Hedin, Riksbankens Julileumsfond

Covid-19 pandemin visar tydligt hur viktiga analyser av samhälle och kultur är för att hantera de stora utmaningar världen står inför. Humaniora och samhällsvetenskap måste därför ...

Krönika 8 september 2020

Det här med att jobba hemma är inte min grej, det kan konstateras efter idoga försök sedan mars, skriver Stina Powell.

Krönika 24 augusti 2020

Krönika av Ylva Söderfeldt, föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet, om medicinens allt större inflytande över samhälle och k...

Krönika 15 juni 2020

Krönika av Radu Harald Dinu, universitetslektor i historia vid Jönköping University, om konspirationsteorierna som följer i coronapandemins spår.

Nyhet 10 juni 2020

Charlie Olofsson

När coronapandemin drog in över Europa flyttade forskningsrådens möten ut på nätet. Att bedöma forskarnas ansökningar vid digitala möten sågs som en nödlösning, men det har gått bä...

Nyhet 10 juni 2020

Anja Castensson

Myndigheternas hantering av coronapandemin ska vila på vetenskaplig grund. Hur använder de sig av forskning i beslutsfattandet och vilken roll har forskare spelat? Curie har frågat...

Nyhet 3 juni 2020

Natalie von der Lehr

Hon kallar sig själv för en forskningspolitisk nörd. Hör latinlektorn Moa Ekbom berätta om hur coronakrisen påverkat hennes undervisning och vad hon skulle säga om hon fick en minu...

Nyhet 27 maj 2020

Eva Annell

För infektionsläkaren Fredrik Kahn innebär coronapandemin långa dagar med kliniskt arbete. Hans forskning får delvis stå tillbaka och Fredrik Kahn funderar på vad det innebär på sikt.

Debatt 27 maj 2020

Ole Petter Ottersen, KI

Vi måste slå tillbaka alla försök till förödande styrning, omprioritering och förändring av det europeiska forskningsrådet, ERC. I dessa tider är ERC:s uppdrag och självständiga ro...

Debatt 27 maj 2020

Sveriges unga akademi

Tillit till forskare och lärare har präglat omställningarna som coronapandemin tvingat fram inom akademin. Låt oss även i fortsättningen ta fasta på medarbetarnas kunskap om kärnve...

Nyhet 26 maj 2020

Natalie von der Lehr

Hur är det att leda en forskargrupp på distans och vad gör man om en doktorand inte kan utföra de planerade fältförsöken? Lyssna på vulkanforskaren Steffi Burchardt som berättar hu...

Nyhet 6 maj 2020

Anders Nilsson

Hur påverkas forskningen när samhälle och arbetsplatser inför restriktioner på grund av pandemin? Curie har talat med tre forskare som inte kan stanna hemma helt.

Nyhet 5 maj 2020

Siv Engelmark

Forskarvärlden kraftsamlar för att möta hotet från coronaviruset. Forskare styr om sina projekt. Privata och offentliga finansiärer gör särskilda satsningar på forskning om covid-19.

Nyhet 28 april 2020

Sara Nilsson

Samtidigt som coronapandemin stänger nationsgränser går en våg av öppenhet genom forskarvärlden. Samarbete, öppna data och tidig publicering är viktiga grepp för att snabbt öka kun...

Nyhet 28 april 2020

Sara Nilsson

Behovet av att snabbt kunna öka kunskapen om coronapandemin har lett till en flod av nya forskningsrön som publiceras utan att först ha granskats av andra forskare. De kallas prep...

Krönika 23 april 2020

Det här året inledde jag med ett löfte om att lämna plats för det okända, det oplanerade, det ännu icke tänkta. Föga anade jag då, hur oplanerbart, okänt och otänkbart allt plötsli...

Krönika 20 april 2020

Vad betyder arbetsplatsen för dig? Den här frågan är särskilt aktuell nu när väldigt många inom högre utbildning arbetar hemifrån och bara sporadiskt besöker den fysiska arbetsplat...

Krönika 15 april 2020

Krönika av Johan Alvehus, docent i tjänstevetenskap vid Lunds universitet, om hur ivern inför digitala föreläsningar gör att vi glömmer kurslitteraturens roll.

Nyhet 14 april 2020

Siv Engelmark

Hur effektiva är karantänåtgärder för att kontrollera coronavirusets spridning och minska dödligheten? Det är en av många medicinska frågeställningar som organisationen Cochrane fö...

Krönika 17 mars 2020

Klimatkrisen, konflikter och spridningen av coronaviruset betyder att vi måste förbereda oss bättre för extrema situationer framöver, skriver Alastair Creelman.