Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Forskningsfält

Curie handlar om forskningens villkor, oavsett forskningsfält. Samtidigt är varje forskningsämne eller område unikt, och något som många av våra krönikörer och intervjupersoner gärna berättar om.

Senaste artiklarna

Krönika 7 maj 2024

För många tänkare hänger förståelsen av det teoretiska och det praktiska ihop. Därför är den svenska uppdelningen av filosofiutbildningen i två separata program befängd, skriver Ul...

Krönika 27 februari 2024

Finns det ett annat sätt att använda våra digitala hjälpmedel som skulle föra människor närmare varandra? Annie Lindmark skriver om metaverse – framtidens internet.

Nyhet 14 februari 2024

Redaktionen

Hon skriver om forskares möjligheter att ta fram och förmedla ny kunskap, och om lärosätenas existensberättigande i en föränderlig värld. Åsa Mackenzie är professor i molekylär fys...

Krönika 13 november 2023

Är det ens möjligt att eliminera vissa åsikter, och kan provocerande idéer hänga samman med värdefulla egenskaper? Julia Aspernäs skriver om politisk psykologi.

Nyhet 8 november 2023

Redaktionen

Han skriver i gränslandet mellan humaniora och naturvetenskap och hur dessa ämnen kan befrukta varandra. Johan Frostegård är professor i medicin vid Karolinska institutet och speci...

Krönika 8 november 2023

Det räcker inte att leta statistiska samband framför datorn. Medicinsk forskning bygger på ett växelspel mellan hypoteser och experiment och att vara öppen för det oväntade, skrive...

Nyhet 25 oktober 2023

Johan Frisk

Operationsköerna var långa och det var svårt att rekrytera personal. När Roger Olofsson Bagge blev ny chef för Sahlgrenska universitetssjukhusets bröstcancer- och melanomenhet hade...

Nyhet 23 oktober 2023

Johan Frisk

Vad händer när ett forskningsfält kommer in från kylan och pengarna strömmar till igen? Inom kärnkraftsforskningen råder det nu brist på både forskare och kompetens.

Nyhet 16 augusti 2023

Charlie Olofsson

Med ett tydligt framtidsfokus kliver Anna Valtonen på som ny rektor för Konstfack. Hon tror att den nordiska konstforskningen kan sticka ut och inspirera genom att vara modig och r...

Nyhet 22 maj 2023

Redaktionen

Hon skriver om sin forskning kring kunskapsresistens och vad det kan lära oss om folkbildning och forskningskommunikation. Julia Aspernäs är doktorand vid JEDI-lab vid Linköpings u...

Krönika 22 maj 2023

Den offentliga debatten präglas ofta av att motståndaren framställs som mindre begåvad. Men vi har mycket att vinna på att se våra politiska motståndare som jämlikar, menar Julia A...

Nyhet 25 april 2023

Johan Frisk

Hos polisen ska det ofta gå snabbt, medan forskarvärlden rör sig i en makligare takt. Mia-Maria Magnusson står med ett ben i varje värld när hon tar sig an en av Sveriges största u...

Nyhet 19 april 2023

Charlie Olofsson

I tvärvetenskapliga samarbeten kan den konstnärliga forskningen bidra med kreativa metoder och vidgat perspektiv. − Alla fält är styrda av vissa konventioner och den konstnärliga ...

Nyhet 28 mars 2023

Anders Nilsson

Fattigdomsbekämpning och utveckling i låginkomstländer är ämnen som engagerar, inte minst unga människor. Curie har samtalat med tre utvecklingsforskare om fältets dragningskraft o...

Nyhet 25 januari 2023

Eva Annell

Innan dataspelsforskaren Mirjam Palosaari Eladhari upptäckte spelvärlden läste hon både beteendevetenskap och litteraturvetenskap. Det är hon tacksam för nu. Hon förstår berättande...

Nyhet 23 januari 2023

Siv Engelmark

Dataspel är en svensk paradgren – men forskningen inom området är splittrad. Ett nybildat spelforskarråd ska nu samla den svenska spelforskningen. Ett mål är att få mer finansierin...

Nyhet 6 december 2022

Redaktionen

Hon skriver om hur man kan använda erfarenheter från historia, litteratur och utlandet för att försöka tänka nytt. Lisa Hellman forskar vid Lunds universitet om globalhistoria unde...

Krönika 13 juni 2022

Krönika av David Larsson Heidenblad, docent i historia, om begreppet ” the Hamming Question ”.

Krönika 24 januari 2022

Krönika av Britt Farstad, lektor i svenska språket, som skriver om barns nyfikenhet och risken för att målstyrning lägger hinder i vägen för kunskapsinhämtning.

Nyhet 12 januari 2022

Charlie Olofsson

Den konstnärliga forskningen skapar debatt både inom konstvärlden och i akademin. Nu behövs större fokus på forskningsresultaten och den kunskap som genereras inom fältet. Det mena...

Nyhet 31 augusti 2021

Göran Frankel

Kan rymdforskning verkligen utvecklas till ett starkt forskningsområde inom humaniora och teologi? Ja, menar lundaforskarna bakom den tvärvetenskapliga forskningsplattformen Space ...

Nyhet 26 maj 2020

Natalie von der Lehr

Hur är det att leda en forskargrupp på distans och vad gör man om en doktorand inte kan utföra de planerade fältförsöken? Lyssna på vulkanforskaren Steffi Burchardt som berättar hu...

Nyhet 25 september 2019

Lisa Kirsebom

Vem hade trott att teoretisk filosofi plötsligt skulle bli stekhett i samhällsdebatten? Knappast Åsa Wikforss i alla fall. Men man får nog påstå att hon är medskyldig.

Nyhet 11 september 2019

Helena Östlund

Hur känslor påverkar beslut bör finnas med som en variabel inom historisk vetenskap. Det menar historikern Dolly Jørgensen som tar sin egen forskning om utdöda djur som utgångspunk...

Krönika 10 december 2018

När vi skriver separerar vi alla ord så fint på pappret. Men när vi pratar kommer orden i en enda lång språkström utan pauser mellan orden. Detta blir speciellt uppenbart när vi ly...

Krönika 5 december 2018

Krönika av Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi, som nyss utkommit med del två i sin intellektuella självbiografi, Etikprofessorn. Här beskriver han hur resonem...

Krönika 5 november 2018

Barn lär sig språk bättre än vuxna. Sant, säger de flesta och på ett sätt stämmer det. Forskningen visar att barn som lär sig ett andraspråk före treårsåldern kommer att låta som...

Nyhet 24 oktober 2018

Helena Östlund

Den svenske polarforskaren Johan Gunnar Andersson kallades 1914 till Kina som regeringens rådgivare i gruvfrågor. Där var han med om att bygga upp kinesisk naturvetenskaplig forskn...

Krönika 24 oktober 2018

Krönika av Ulf Ellervik, professor i kemi vid Lunds universitet, om forskning kring frukosten.

Krönika 10 oktober 2018

Frågan i rubriken är nog den som ställs oftast när jag föreläser om flerspråkighet och hjärnan. De senaste kanske 20 åren har det publicerats mycket kring kognition och flerspråkig...

Krönika 12 september 2018

Krönika av Victor Galaz, statsvetare vid Stockholms universitet, om hur hans forskargrupp riskerar att bli stämda för den artikel de publicerat.

Krönika 12 juni 2018

Krönika av journalisten och författaren Torill Kornfeldt om genmodifiering utanför laboratoriet.

Nyhet 5 juni 2018

Redaktionen

Han skriver om korruption, högskolevärlden och det kommande valet. Gissur Erlingsson är biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och forskar om lokal politi...

Nyhet 30 maj 2018

Natalie von der Lehr

Hon forskar om gamla och utdöda språk. Jenny Larsson, professor i baltiska språk, berättar i Curiepodden varför en språkhistoriker intresserar sig för de senaste fynden inom geneti...

Nyhet 26 april 2018

Inna Sevelius

Studiet av en enskild individ, händelse, plats eller grupp av människor kan problematisera och nyansera den generella historieskrivningen. Ofta handlar studierna om ”vanliga” männi...

Nyhet 18 april 2018

Siv Engelmark

Svensk klinisk forskning håller generellt hög kvalitet. Men bättre samordning, större internationellt utbyte och fler disputerade överläkare kan höja kvaliteten ytterligare. Det vi...

Nyhet 4 april 2018

Helena Östlund

Hur kunde en textilbygd på fallrepet som Borås börja blomma igen? Och vad krävs för att organisationer och företag ska klara kriser? Det kan forskningsfältet organisatorisk resilie...

Krönika 15 januari 2018

I mitt allra första inlägg skrev jag om kunskapens nya vägar utifrån en konferens med samma tema, Jag avslutade min reflektion med en fundering, som antydde ett vidare ärende, om h...

Krönika 19 juni 2017

Jag vill avsluta min bloggserie med att skriva om lyrikglädje. Som tonåring i Norge hittade jag för länge sen en oansenlig, tunn liten bok i en bokhandel. Dess motsägelsefulla tite...

Krönika 14 juni 2017

Jag känner mig i gott sällskap när jag argumenterar för att ”berättelserna skapar världen”. Enligt evolutionshistorikern Yoval Noah Hararis framställning i Sapiens: En kort histor...

Krönika 8 juni 2017

Nyligen deltog jag i en kungsörnsinventering tillsammans med forskare från SLU. Då bytte jag akademiska samtal om litteratur mot akademiska samtal med ornitologer. På dagordningen ...

Krönika 31 maj 2017

Vilka förunderliga föremål böcker är! När vi öppnar dem finns ark med konstiga krumelurer på sidorna. Så snart vi knäckt läskoden och kan förstå de märkliga prickarna, strecken och...

Krönika 2 maj 2017

Senast lovade jag berätta om den allra mest enträgna berättaren. Sheherezade i Tusen och en natt använder måhända andra listigheter än Mimaroben men hon befinner sig också i en ...

Krönika 21 april 2017

Jag har ägnat en stor del av min tid åt science fiction -litteratur (sf) och stöter rätt vad det är på människor som förundrar sig över hur det är möjligt att ägna åratal åt en s...

Krönika 3 april 2017

Under några januaridagar samlades ett 30-tal forskare i Longyearbyens polarmörker där ” Conference on ‘Folk Belief and Traditions of the Supernatural’ & ‘The Supernatural in Litera...

Krönika 30 mars 2017

Halvlek i terminen, och känslan av nystart infinner sig i samma ögonblick som kursens examinerande slutrapport är ivägskickad, skriver Anna Fabler.

Krönika 7 mars 2017

Rubriken till det här inlägget är saxad ur ett citat av Ingmar Skoog i Göteborgs-Posten den 17 november 2016.

Krönika 13 februari 2017

Som student får du då och då höra att ”ute i verkligheten är det minsann si”, eller att ”i det verkliga livet fungerar det så”, skriver Anna Fabler.

Krönika 23 januari 2017

Under senaste tågresan läser jag i en kvarglömd Senioren (5/2016) att författaren Barbro Lindgren, tillika Loranga och Dartanjangs upphovskvinna, alltid varit svag för vackra ting ...

Krönika 11 januari 2017

I år firas hundraårsjubileet av det första samiska kolonialstatsöverskridande mötet. Då samlades 150 samer, varav 40 kvinnor, i Metodistkirken i Trondheim (på samiska Tråante) mell...

Krönika 19 december 2016

Med avstamp i slöjd och kulturhantverk, samt inspirerad av kommande julbord, ska det nu dryftas mat. För när jag inte gör tusen andra saker så är jag gärna i köket, skriver Anna Fa...

Krönika 2 december 2016

Ett av mina specialområden är växtfärgning ur ett teoretiskt (med en ambition om mer praktik), humanvetenskapligt perspektiv. Fokus ligger på metoder, traditioner och kontexter, sk...

Nyhet 16 november 2016

Redaktionen

Som sjuåring spikade hon ihop sin egen vävram och erhöll i vuxen ålder ett gesällbrev inom ett textilt hantverksskrå. Anna Fabler skriver om hur hon utformar sin masterutbildning i...

Krönika 17 oktober 2016

I mitt första inlägg berörde jag frågan om hur idrottare som lever med atypisk könsutveckling skärskådas och diskrimineras. Nu följer fortsättningen på det inlägget.

Krönika 12 oktober 2016

Krönika av Ami Skånberg Dahlstedt, koreograf, filmare och doktorand, om den viktiga uppgift som konstnärlig forskning har inom akademin.

Nyhet 6 september 2016

Redaktionen

Hon skriver om allt från könstester i samband med OS till nätverkande som feministisk kunskapsform. Erika Alm är lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet och har i sin for...

Krönika 6 september 2016

Under OS hamnade jag återigen i ovanligt många samtal om extraordinära prestationer, om målinriktade satsningar, om drömmar, och om fusk, skriver Erika Alm.

Nyhet 31 augusti 2016

Helena Östlund

Humanister har många kompetenser, som kulturell förståelse, kreativt tänkande och språkförmågor. Ändå är det av tradition oftast ekonomer, ingenjörer och jurister som efterfrågas i...

Krönika 7 juni 2016

Finns det något sådant som en arg kropp? Eller en girig kropp? Eller en kåt kropp, undrar Virginia Langum.

Krönika 16 maj 2016

Att prutta är ett transhistoriskt fenomen, vilket helt enkelt betyder att vi gjorde det förr och vi gör det nu, skriver Virginia Langum.

Nyhet 10 maj 2016

Jessica Rydén

Vad är nyttan med historisk forskning? Curie har pratat med historikerna Mikael Byström och Jonas Harvard om historieforskningens roll i samhällsdebatt och politik.

Krönika 3 maj 2016

I mitt förra inlägg skrev jag om tankestilspluralismen i humaniora. Denna pluralism kan mycket väl göras synlig också om man fäster blicken på ett enskilt ämne. Tyska, alltså det ä...

Krönika 2 maj 2016

Kurser i medeltida litteratur brukar inte innefatta dryckesvisor. Det är synd. Medeltiden är rik på utmärkta dryckesvisor. Ett exempel är den berömda samlingen Carmina Burana , s...

Nyhet 18 april 2016

Redaktionen

Hon skriver om kroppar och själar. Virginia Langum forskar om relationen mellan kropp och andliga upplevelser och är docent i engelsk litteratur vid Umeå universtitet. Hon är också...

Krönika 18 april 2016

Mina dagar upptas av tänkande på andras synder, sällan mina egna. Det är en yrkesrisk, skriver Virginia Langum.

Nyhet 21 mars 2016

Helena Östlund

Hans konstnärliga arbete genererar forskningsfrågor – som i sin tur leder till nya konstnärliga projekt. Carl Unander-Scharins olika intressen influerar ständigt varandra. Nu har h...

Krönika 23 februari 2016

Dagens globala ekonomi är nära sammanlänkad med transporter. Om man jämför den globala ekonomin och transportekonomin så ökar faktiskt den sistnämnda mer, skriver Fredrik Ahlgren.

Krönika 17 februari 2016

Ibland blir jag anklagad för att märka ord. För att tillskriva orden en allt för stor betydelse, skriver Malin Rönnblom.

Krönika 4 februari 2016

Upplever vi just nu en tyst revolution, eller åtminstone ett uppror i det tysta? Tanken har slagit mig den senaste veckan när jag med stigande förvåning upptäckte hur mycket min fö...

Krönika 27 januari 2016

Jag kommer fortfarande ihåg den dagen jag stod på en kaserngård i Karlskrona en mycket blåsig och kall januaridag, skriver Fredrik Ahlgren.

Nyhet 25 januari 2016

Redaktionen

Hon skriver om allt från dagspolitik till akademins styrning och villkor. Malin Rönnblom forskar om makt och politik vid Umeå och Karlstads universitet och disputerade på en avhand...

Krönika 25 januari 2016

Jag fastnade redan vid första meningen och sedan var det kört .

Nyhet 11 januari 2016

Redaktionen

Han skriver om sin resa från sjöofficer till akademiker och om sjöfartens koppling till det globala klimathotet. Fredrik Ahlgren är doktorand inom sjöfartsvetenskap vid Linnéuniver...

Krönika 11 januari 2016

Jag har börjat mitt nya år med att anmäla mig till Borås Ultra Marathon, inte som ett nyårslöfte utan mer som en fortsättning på min kärlek till löpningen. Löpningen är min meditat...

Nyhet 27 april 2015

Redaktionen

Hon skriver om sin forskarvardag. Hanna Hallgren är poet, genusvetare och verksam inom konstnärlig forskning. På sin fritid umgås hon med nära och kära.

Krönika 3 mars 2015

Vanligtvis har akademin högt i tak. Vi uppmuntras att tänka fritt och uttala oss högt, skriver Mathias Klang.

Krönika 6 februari 2015

Informations- och kommunikationsteknikens oerhörda utveckling under de senaste decennierna har fört med sig stora förhoppningar om demokratiserande effekter. Såväl i etablerade dem...

Krönika 6 februari 2015

Med den pågående diskussionen om yttrandefrihet och akademin är det kanske intressant att ta del av en variant av diskussionen som just nu pågår i USA. Det handlar om hur universit...

Nyhet 22 januari 2015

Eva Annell

Teknik och social förändring, genusvetenskap och energisystem för hållbar utveckling är relativt nya forskningsområden. Att ett ämne är ungt präglar till viss del verksamheten. Tre...

Krönika 20 januari 2015

Det finns många olika saker som oroar den moderna människan, men ett av de främsta orosmomenten är att allt går snabbare nu. Vi hinner inte med oss själva, vi har snabbmat och scro...

Nyhet 20 januari 2015

Redaktionen

Han skriver om teknikens roll i vår kommunikation och för vårt samhällsengagemang. Mathias Klang forskar om digitala rättigheter och intresserar sig bland annat för demokrati, open...

Nyhet 19 januari 2015

Eva Annell

Samhället förändras och nya forskningsområden uppstår. Tidigare innebar det ofta att nya vetenskapliga discipliner bildades, men nu är formeringarna lösare. Idéhistoriker Sverker S...

Nyhet 14 januari 2015

Redaktionen

Han skriver om möten och varför de är så viktiga för kreativa processer. Fredrik Lundell, lektor på KTH, forskar om strömningsfysik och studerar tvärvetenskapligt hur biobaserade m...

Nyhet 8 januari 2015

Helena Östlund

Den iransk-amerikanska matematikern Maryam Mirzakhani har som första kvinna tilldelats Fieldsmedaljen, matematikens motsvarighet till Nobelpriset. - Detta är ett stort genombrott ...

Krönika 17 december 2014

Den internationella kunskapsmätningen PISA har varit på den politiska kartan det senaste året efter Sveriges elevers låga resultat i jämförelse med andra länders, skriver Marie Wib...

Nyhet 26 november 2014

Yvonne Busk

Elever som är fysiskt aktiva presterar bättre i skolan. Det visar en studie av Lina Bunketorp Käll om skolbarn som fått två extra lektioner med lek och rörelse i veckan.

Nyhet 26 november 2014

Yvonne Busk

Neurovetenskapen bör ha större inflytande i skolans värld. Det menar Torkel Klingberg som är professor i ämnet. Men Roger Säljö, professor i utbildningsvetenskap, är kritisk mot de...

Krönika 7 november 2014

I dagarna har forskare runt om i landet fått besked huruvida de erhållit forskningsbidrag eller inte från Vetenskapsrådet, skriver Marie Wiberg.

Nyhet 4 november 2014

Redaktionen

Han skriver om ämnen som ligger nära hans egen forskning. Martin Karlsson är doktor i statskunskap vid Örebro universitet och forskar om politisk representation och informationstek...

Krönika 20 oktober 2014

Den 25 oktober genomförs Högskoleprovet, ett prov som använts som urvalsinstrument för högre utbildning sedan 1977, skriver Marie Wiberg.

Krönika 14 oktober 2014

Någon sa att magnetkameran är själens spegel. Att olika hjärnor är lika olika som olika ansikten, skriver Julia Uddén.

Krönika 7 oktober 2014

Prov blir allt vanligare i den svenska skolan, skriver Marie Wiberg.

Krönika 1 oktober 2014

Så här drygt två veckor efter valen till Riksdag, Landsting och Kommun är det många som konstaterat att Sverige befinner sig i ett nytt politiskt läge där inget av de etablerade bl...

Nyhet 23 september 2014

Redaktionen

Hon skriver om unga forskare, kunskapsprov och hur man mäter kunskapsnivåer. Marie Wiberg är universitetslektor vid Handelshögskolan, Umeå universitet, och forskar i gränslandet me...

Krönika 25 augusti 2014

Vilka som ska ha rösträtt eller inte till ett val är inte alltid en enkel fråga, skriver Maria Solevid.

Nyhet 19 augusti 2014

Anne Brynolf

Supervalåret 2014 är förstås mumma för alla som forskar om politisk kommunikation. Medievetaren Marie Grusell studerar hur politiska partier använder sig av sociala medier i politi...

Krönika 23 juni 2014

Korruption som fenomen och de konsekvenser korruption får i ett samhälle intresserar allt fler forskare, skriver Maria Solevid.

Krönika 26 maj 2014

Igår avgjordes det femte Europaparlamentsvalet i Sverige sedan vi blev medlemmar av den Europeiska unionen, skriver Maria Solevid.

Krönika 19 maj 2014

Ja, jag var på Capri för att studera flyttande fästingar och skriva märkliga alster. Om ni tror att det var en lek, så har ni fel. Av de tjugo dagar jag var där, regnade det femton...

Nyhet 13 maj 2014

Redaktionen

Hon skriver om beräkningsbiologi, dataexplosionen och att göra övergången från forskare till akademins yttre kretsar. Till vardags arbetar Malin Sandström med neuroinformatik för d...

Krönika 8 maj 2014

Så här i supervalårstider är en av många viktiga frågor i vilken utsträckning förstagångsväljarna, här avses väljare mellan 18 och 21 år, kommer att gå och rösta i årets olika val,...

Nyhet 8 maj 2014

Maria Solevid

Hon skriver om forskning inom politiskt beteende. Maria Solevid är forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och forskar just nu om i vilken utsträckning korruption påver...

Krönika 6 maj 2014

Jag är bortskämd. Jag menar inte att jag var en bortskämd skitunge som blivit pinsam på äldre dagar. Det är nu jag är bortskämd och priviligierad, skriver Björn Olsen.

Nyhet 6 maj 2014

Redaktionen

Han skriver om forskningens villkor och om förmågan att se det oväntade. Björn Olsen forskar om infektionssjukdomar som ursprungligen kommer från djur och är professor vid Uppsala ...

Krönika 30 april 2014

Efter en tids skrivande om skolan är det dags för mitt sista inlägg i Curie. Återigen vill jag understryka vikten av att aktörer på olika nivåer satsar på lärarnas professionalitet...

Krönika 23 april 2014

Skolan ska erbjuda alla elever inte bara samma utan också bästa möjliga chans att lära utifrån egna förutsättningar, behov och intressen, skriver Joanna Giota.

Krönika 5 mars 2014

Vid en hearing om Sveriges PISA-resultat tidigare i år drog pedagogikprofessorn Jan-Eric Gustafsson vid Göteborgs universitet slutsatsen att förändringar i lärartätheten inte ka...

Krönika 13 februari 2014

Inkludering som organisatorisk princip och målsättning har gällt sedan enhetsskolan infördes i Sverige 1962, skriver Joanna Giota.

Krönika 29 januari 2014

Att Sverige har fallit mest i PISA-undersökningens senaste kunskapsmätning av alla länder i OECD är allvarligt, skriver Joanna Giota.

Nyhet 20 januari 2014

Redaktionen

Hon skriver om förhistorien och hur förutsättningarna för forskning har förändrats. Åsa Larsson forskar om yngre stenåldern vid Uppsala universitet och är chef för en stiftelse som...

Krönika 13 januari 2014

I den PISA-studie som publicerades i december uppvisar Sverige den sämsta kunskapsutvecklingen av alla länder, skriver Joanna Giota.

Nyhet 13 januari 2014

Redaktionen

Hon skriver om elevers lust och motivation att lära i skolan. Joanna Giota är docent i pedagogik och motivationsforskare vid Göteborgs universitet. På sin lediga tid lyssnar hon på...

Krönika 19 december 2013

Om hjärnan, vetenskapen och konstens plats i samhället, skriver Julia Uddén.

Krönika 18 december 2013

Nu har det gått ett par veckor sedan PISA-rapporten slog ner som en bomb hos många i vårt avlånga land, skriver Jaana Nehez.

Krönika 17 december 2013

Jag har tidigare skrivit om vår relation till pengar och hur de påverkar olika beteenden. I detta inlägg ligger fokus på ett fenomen som inte är alltför avlägset pengar, nämligen m...

Krönika 3 december 2013

I ett tidigare inlägg hävdade jag att skolan ibland vilar på ovetenskaplig grund och mångas intresse fångades av just det exempel som jag lyfte, nämligen läxor, skriver Jaana Nehez.

Krönika 2 december 2013

I detta inlägg skriver jag om vår komplexa relation till pengar. Å ena sidan tycks människor förstå att dessa leder till problem, vilket manifesterar sig i uttryck som ”pengar lede...

Krönika 26 november 2013

Min vän Shanti Ganesh, numera Dr Ganesh, tränar in sitt försvarstal, skriver Julia Uddén.

Krönika 19 november 2013

Häromdagen var jag på dialogkonferens på Campus Helsingborg om samverkan mellan forskning och skola, skriver Jaana Nehez.

Krönika 23 oktober 2013

Vikten av rektors ledarskap för skolans utveckling har betonats under lång tid. Förmodligen har svårigheterna för rektor att utveckla skolan varit kända lika länge. Nu har rektors ...

Krönika 21 oktober 2013

I mina två tidigare inlägg har jag skrivit om de negativa effekter pengar har för oss som människor. En viktig anledning till att jag tar upp detta ämne är att vi ofta med självkla...

Nyhet 14 oktober 2013

Redaktionen

Hon skriver om språk och språkets neurobiologi och om gränslandet mellan forskning och konst. Julia Uddén leder ett forskningsprojekt om den genetiska basen för hjärnans språksyste...

Krönika 13 oktober 2013

Det har gått drygt två veckor sedan Svea hovrätts friande av sex tonårspojkar som tidigare dömts i tingsrätten för en uppmärksammad gruppvåldtäkt av en femtonårig flicka i Tensta i...

Krönika 10 oktober 2013

I Sverige ska skolans arbete enligt lag vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, både när det gäller innehåll och pedagogik. Vad innebär då det, undrar Jaana Nehez.

Krönika 1 oktober 2013

Jag sitter på Fjällgården i Åre på Lärarförbundets skrivarinternat för forskarstuderande och doktorer. Har verkligen längtat efter att få sammanhängande skrivtid för mitt avhandlin...

Krönika 19 september 2013

Idag disputerar en av mina vänner och tidigare kollegor på Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet, Jill Trenholm. Hennes avhandling handlar om sexuellt våld som vapen i...

Krönika 16 september 2013

I mitt förra inlägg pekade jag på psykologisk forskning som antyder att mycket pengar kan förändra oss. Eftersom det finns gott om samhälleliga händelser som handlar om detta så ja...

Nyhet 3 september 2013

Siv Engelmark

Varje år betalar staten ut stora summor till landstingen som dessa använder till klinisk forskning. Nu lägger Vetenskapsrådet fram ett förslag där nyttan för hälso- och sjukvården ...

Krönika 21 augusti 2013

Att sitta mitt i den antika Herodus Atticus-teatern på Akropolisområdet i Aten och delta i öppningsceremonin för filosofins världskongress (den 23 i ordningen sedan starten 1900) ä...

Nyhet 21 augusti 2013

Redaktionen

Hon skriver om samtida händelser och frågor som dyker upp i hennes forskning. Lisa Folkmarson Käll är skolad som filosof och genusvetare och är docent i teoretisk filosofi och fors...

Krönika 19 augusti 2013

Tjäna mer pengar. Bli rik. Så fixar du första miljonen. Så höjer du lönen, skriver Per Kristensson.

Nyhet 19 augusti 2013

Redaktionen

Han skriver om hur kreativa idéer kommer till och hur människor fattar beslut när de handlar. Per Kristensson är professor vid Karlstads universitet och forskar om innovation och k...

Krönika 19 juni 2013

Det finns många saker här i världen jag kan känna att jag inte förstår. En sådan sak är kopplingen mellan efterfrågade kompetenser på arbetsmarknaden och utbildning, skriver Annasa...

Krönika 23 maj 2013

Jag funderar ibland på hur somliga grupper kan dominera en hel verksamhet. Flottan var till exempel karriärvägen för den yngre sonen i en officersfamilj eller en borgarfamilj, skri...

Krönika 5 maj 2013

Vi satt och diskuterade över en lunch eller en fika, ett par andra doktorander och jag. Samtalet kretsade efter en stund kring vad det var vi egentligen höll på med. Vi som sitter ...

Krönika 21 april 2013

Vi vill ju gärna tro att vi ska vara nyttiga. Att forskningen ska vara nyttig. Att utbildningarna ska vara till nytta. Att det omgivande samhället ska betrakta akademin med tillgiv...

Nyhet 10 april 2013

Redaktionen

Hon skriver om hur språk, lärande och naturvetenskap hänger ihop, och varför det är intressant att forska om. Susanne Pelger är doktor i genetik och arbetar med högskolepedagogisk ...

Krönika 8 april 2013

Missförstå mig rätt nu. Jag är verkligen ingen motvilligt bloggare. Tvärtom, har jag sedan flera år varit en entusiastisk utövare av bloggandet, långt innan jag blev doktorand i hi...

Nyhet 8 april 2013

Redaktionen

Hon skriver om humanioras plats i en alltmer nyttofixerad forskningsvärld. Annasara Hammar är doktorand i historia vid Umeå universitet och forskar om social ordning i den svenska ...

Nyhet 19 mars 2013

Ann-Marie Dock

Att droger skapar beroende. Det vet vi. Men vad är det egentligen som händer i hjärnan? Att ta reda på mer om orsakerna är en av de utmaningar neurobiologen David Engblom står inför.

Krönika 13 februari 2013

Krönika av Ulrika Björkstén, om vetenskapskriget – kampen om tolkningsföreträde mellan naturvetare å ena sidan och humanister och samhällsvetare å den andra.

Krönika 30 januari 2013

Rostov står på torget i Tilzit och ser Napoleon och Kejsar Alexander utbyta artigheter med varandra, och obehagliga tankar som denne naive och påfrestande bortskämda yngling aldrig...

Nyhet 10 januari 2013

Redaktionen

När något tycks självklart vill hon gärna undersöka motsatsen. Susanne Wigorts Yngvesson skriver om undervisning och pedagogiska utmaningar. Hon är lektor i etik och undervisar i t...

Krönika 7 januari 2013

Det är svårt, det där med biografier. Svårt i bokform, och givetvis då ännu svårare i filmform. Och dessutom när den som ska skildras inte är musik- eller filmstjärna utan något så...

Krönika 12 december 2012

Jag har ett lästips till alla politiska beslutsfattare, skriver Patrik Hall.

Krönika 27 november 2012

Den här veckan ska jag delta i ett rundabordssamtal angående ”akademin i en nyliberal tid” vid Nationella sekretariatet för genusforsknings konferens i Göteborg, skriver Patrik Hall.

Nyhet 26 november 2012

Carina Järvenhag

Ny forskning visar att fysisk aktivitet kan förhindra kroniska sjukdomar och för tidig död. Och patientens ökande kunskap och makt, den snabba medicinsktekniska utvecklingen och be...

Krönika 8 november 2012

För tillfället är det hård lydnad mot Luther som gäller. Behöver få till stånd ett artikelmanus innan jul (” deliverable ” som det kallas på fikonspråket inom vårt forskningsprogr...

Krönika 30 oktober 2012

The People’s front of Judeas’ handlingsförlamade möten i Life of Brian kan idag generaliseras till de flesta organisationer, inte bara de vänstersekter som Monty Python parodi...

Krönika 22 oktober 2012

Är det icke-valda tjänstemän snarare än folkvalda politiker som bestämmer i kommunerna, undrar Patrik Hall.

Krönika 17 oktober 2012

Krönika av David Lagercrantz om varför hans dotter drömmer om naturvetenskaplig forskning.

Nyhet 15 oktober 2012

Redaktionen

Hon skriver om sin forskarvardag, älskar fysik och vill göra något nyttigt för samhället. Ilona Riipinen är docent vid Stockholms universitet och forskar om hur partiklar i atmosfä...

Nyhet 11 oktober 2012

Pia Vingros

Han är organist, tonsättare och forskare. På lördag inviger professor Hans-Ola Ericsson Orgel Acusticum, en unik orgel i Piteå, med nyskriven musik och ett vetenskapligt symposium....

Krönika 9 oktober 2012

Ibland är det lite tråkigt att verka inom en disciplin (statsvetenskap) vars mest spännande debatt ägde rum i USA för över 50 år sedan, skriver Patrik Hall.

Krönika 2 oktober 2012

Under senare år har jag forskat mycket om de styrningsförändringar som äger rum i offentlig sektor, skriver Patrik Hall.

Nyhet 2 oktober 2012

Redaktionen

Han är intresserad av osynliga maktstrukturer och skriver om allt från byråkrati till varför man i Sverige går i taket över konstnärers beteende. Patrik Hall är docent i statsveten...

Nyhet 22 maj 2012

Peter Sköld skriver om de stora utmaningarna för universiteten, men bjuder också på anekdoter från verkligheten. Han forskar om det samiska samhället och är föreståndare för Centru...