Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Jämställdhet

Bara var tredje professor i akademin är en kvinna. Varför finns det inte fler kvinnliga professorer? Hur fördelas forskningsmedlen mellan män och kvinnor? Vem gör hushållsarbetet i akademin? Hur motverkar lärosätena diskriminering och trakasserier? Curie granskar jämställdheten i akademin.

Senaste artiklarna

Debatt 16 april 2024

Pernilla Wittung-Stafshede

Sexuella trakasserier och mobbning är vanligt på universitet och högskolor i Sverige. Mest utsatta är kvinnliga studenter och doktorander. Webbaserade anmälningssystem ser bra ut p...

Krönika 6 mars 2024

Det är hög tid att fler lärosäten lever som de lär och lyfter dem som bryter gamla beteenden och mönster. Att stå upp för jämlikhet och mångfald är också ett sätt att inte bara loc...

Krönika 16 oktober 2023

AI kan vara ett hinder i jämställdhetsarbetet. Men AI-lösningar kan också bidra till ökad jämställdhet och jämlikhet i vårt samhälle, skriver Annie Lindmark.

Krönika 4 oktober 2023

Först 1873 fick kvinnor tillträde till de svenska lärosätena. De kvinnliga pionjärerna påminner oss om villkoren som dagens studenter behöver för att vilja bli kritiskt tänkande oc...

Nyhet 2 oktober 2023

Siv Engelmark

Kvinnor får allt fler av de mindre priserna i medicin. De stora och prestigetunga priserna går dock fortfarande mest till män. En transparent process kan vara ett sätt att utjämna ...

Debatt 23 augusti 2023

Pernilla Wittung-Stafshede

Chalmers jämställdhetssatsning Genie skulle förändra universitetet. Förväntan var hög. Och visst hände bra saker. Men problemen hopade sig. Professor Pernilla Wittung-Stafshede ber...

Debatt 8 juni 2023

Bri Gauger, Heba Allah Khalil, Liane Thuvander

Gästforskarprogrammet Genie är ett viktig led i Chalmers jämställdhetsarbete. Men avsaknaden av ett centralt stödsystem för mottagande innebar för oss så mycket obetalt merarbete a...

Nyhet 3 maj 2023

Lisa Kirsebom

Medan 15 procent av männen fick sin ansökan beviljad gällde det bara 10 procent av kvinnorna – så såg det ut när Vetenskapsrådet delade ut projektbidrag inom utbildningsvetenskap 2...

Nyhet 7 mars 2023

Charlie Olofsson

Vad händer med karriären när forskare och uppfinnare får barn? I ett stort nordiskt projekt undersöks om antalet publiceringar och patent sjunker under småbarnsåren, och hur det i ...

Nyhet 17 oktober 2022

Natalie von der Lehr

Hur får forskare tid att skriva och vem utför det ”akademiska hushållsarbete” som inte ingår i arbetsbeskrivningen? Det är några av frågorna som forskarna vid teologiska institutio...

Krönika 20 juni 2022

Kvinnor har fortfarande sämre villkor än män i akademin. Varför har vi inte kommit längre, undrar Rebecka Göransdotter.

Debatt 17 maj 2022

Sanna Wolk och Magnus Nordström, SULF och SRAT

Arbetet för en jämställd akademi och ett jämställt arbetsliv går oacceptabelt trögt. Kvinnor har både sämre arbetsmiljö och sämre anställningsvillkor än män på svenska universitet ...

Nyhet 9 februari 2022

Carina Järvenhag

AcademiaNet arbetar för att öka andelen kvinnor på ledande positioner inom forskarvärlden. Databasen innehåller över 3 200 välmeriterade forskare som har nominerats av europeiska...

Nyhet 4 oktober 2021

Siv Engelmark

Det är inte bara stora internationella priser som Nobelpriset som i huvudsak tilldelas män. Även mindre, nationella priser ges oftare till män, visar preliminära resultat i en tysk...

Debatt 18 augusti 2021

Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap

Kvinnor har signifikant lägre beviljandegrad än män inom astrofysik. Det visar en undersökning av hur forskningsmedlen fördelats mellan könen. Nu vidtar Vetenskapsrådet en rad åtgä...

Nyhet 16 juni 2021

Charlie Olofsson

Kvinnor som vill göra karriär inom akademin möter fortfarande större hinder än män, men skillnaderna har jämnats ut. Bilden att kvinnor lämnar akademin i större utsträckning stämme...

Nyhet 2 juni 2021

Ulla-Karin Höynä

När Högskolan Kristianstad införde prestationsbaserad forskningstid gynnades kvinnorna på lärosätet. De senaste två åren har 60 procent av det interna forskningsanslaget gått till ...

Nyhet 5 maj 2021

Teresia Borgman

Beatriz Villarroel förenar forskning i astrofysik med att spela kammarmusik på sin fritid. Hon ser konst och vetenskap som två sätt att beskriva världen som båda kräver hantverksku...

Krönika 8 mars 2021

Krönika av Pernilla Wittung-Stafshede, professor vid Chalmers, som leder lärosätets jämställdhetssatsning Genie sedan starten 2019.

Debatt 26 november 2020

Female Astrophysicists Network Sweden

Genomför en oberoende granskning för att undersöka om kvinnliga astrofysiker systematiskt undervärderas, uppmanar nätverket Female Astrophysicists Network Sweden . I år bevil...

Krönika 16 november 2020

Jag skrev min avhandling om meritokratin inom akademin 2016. Om hur akademin bygger på en föreställning om att vi objektivt och neutralt kan bedöma varandras meriter, och också på ...

Krönika 20 oktober 2020

Krönika av Nina Wormbs, professor i teknikhistoria vid KTH, om att bli utvald på grund av sitt kön.

Nyhet 9 september 2020

Charlie Olofsson

Trots omfattande jämställdhetssatsningar har andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer minskat vid flera universitet och högskolor. Regeringen har satt upp mål för att öka an...

Krönika 24 augusti 2020

”Du är en sån där som ser glaset halvtomt, förstår jag. Själv väljer jag att se det halvfullt”. Så skrev en av universitetets chefer i ett mejl en gång när jag uttalat mig i lokalt...

Krönika 4 maj 2020

Tänk så skönt att alltid veta lite bättre än alla andra. Att vara den som har svaren, och inte vilka svar som helst, utan de rätta svaren, skriver Matilda Dahl.

Nyhet 15 april 2020

Hon skriver om sitt liv i akademin och att inte tro på att vassa armbågar är vägen till bra forskning. Stina Powell är forskare i miljökommunikation vid SLU och gästforskare vid Ce...

Krönika 25 februari 2020

Stormen har bedarrat. Gotlandsfärjorna ligger återigen tryggt förankrade i Visby hamn, noterar jag när jag blickar ut genom kontorsfönstret. Det viner lite utanför fönsterglaset, s...

Nyhet 22 januari 2020

Charlie Olofsson

Metoo blev en ögonöppnare för många och starten på flera satsningar mot sexuella trakasserier inom akademin. Lisa Salmonsson, som ledde #akademiuppropet, tror att det har blivit lä...

Nyhet 14 oktober 2019

Charlie Olofsson

I en tid då nästan alla dörrar in i akademin var stängda för kvinnor lyckades ändå några ta sig fram. Flera av de första kvinnorna som gjorde forskarkarriär i Sverige hittar vi par...

Nyhet 2 oktober 2019

Natalie von der Lehr

Forskning är alltid närvarande för en politiker, det menar Matilda Ernkrans som är minister för högre utbildning och forskning. Nu ska hon formulera de viktigaste forskningsfrågorn...

Debatt 17 september 2019

Karin Svedberg Helgesson och Ebba Sjögren

Om service ska vara en meriteringsgrund för befordran måste det finnas en måttstock för att bedöma service. Annars undermineras möjligheterna att bli befordrad för dem som satsar p...

Nyhet 27 augusti 2019

Charlie Olofsson

Det ”akademiska hushållsarbetet” stjäl tid från forskningen och ger inga meriter. Det handlar om osynliggjorda arbetsuppgifter som främst utförs av kvinnor.

Nyhet 21 augusti 2019

Charlie Olofsson

Män dominerar fortfarande i den akademiska toppen, det visar en rapport från stiftelsen Allbright . I synnerhet vid de tekniska lärosätena är kvinnor kraftigt underrepresenterade...

Krönika 3 juni 2019

Stapeldiagrammet här nedan är en sammanställning jag gjort utifrån lönestatistik från Sulf för år 2018. Diagrammet visar hur mäns och kvinnors löner skiljer sig åt, samt andelen kv...

Krönika 24 november 2018

För några månader sedan, hemma hos mamma och pappa, la jag fram framtidsspaningen att den kanadensiske psykologiprofessorn Jordan Peterson snart skulle ta svenska medier med storm,...

Nyhet 25 juni 2018

Natalie von der Lehr

Långsiktig finansiering, stimulerande forskningsmiljöer och ökad jämställdhet i akademin. Det är några av förutsättningarna för att regeringen ska uppnå målet om att Sverige ska va...

Krönika 23 maj 2018

Krönika av Anna Jonsson, doktorand vid Umeå universitet, om att forska i datavetenskap som kvinna.

Nyhet 15 maj 2018

Eva Barkeman

Tre av fem studenter och hälften av alla disputerade är kvinnor, men bara var fjärde professor. Vad krävs för en mer jämställd akademi? Så här svarar riksdagspartierna inför riksda...

Nyhet 10 april 2018

Redaktionen

Hon skriver om genus- och arbetslivsforskning, finansiering och forskarvärldens samverkan med industrin. Lena Abrahamsson är professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universi...

Krönika 10 april 2018

Som genus- och arbetslivsforskare får jag ganska ofta i massmedia kommentera samhällsföreteelser som rör jämställdhet – eller snarare ojämställdhet. Sådant gör jag gärna, skriver L...

Debatt 7 mars 2018

Anna Fyrberg Yngfalk

Vi som forskar inom tjänstesektorn har ett ansvar för att inte förstärka ojämlika strukturer, skriver Anna Fyrberg Yngfalk, Karlstads universitet. MeToo öppnar för reflektion kring...

Nyhet 21 februari 2018

Eva Annell

I USA startade debatten om sexuella trakasserier inom forskarvärlden redan 2014. Först kom en studie om trakasserier vid fältstudier, sedan avslöjades flera kända forskare med grov...

Nyhet 20 februari 2018

Eva Annell

För att förhindra sexuella trakasserier inom akademin behöver maktkoncentration och beroenden minska. Genusforskarna Anneli Häyrén och Fredrik Bondestam vill se tryggare anställnin...

Nyhet 31 januari 2018

Henrik Lundström

Att tacka nej till meriterande resor eller betala barnvaktens flygbiljetter och hotellrum ur egen ficka. Det är alternativen för många forskare med barn. Trots att förväntningarna ...

Nyhet 18 december 2017

Eva Bergstedt

Allt ifrån magiska ringar till åtal för Macchiarini och botemedel mot demenssjukdomar. Det är några av forskarnas önskningar i Curies högst ovetenskapliga enkät där vi frågade fem ...

Debatt 12 december 2017

Julia Uddén

Det är inte konstigt att bara var fjärde professor i Sverige är en kvinna idag, mot bakgrund av de trakasserier och den diskriminering som kvinnor utsätts för i akademin. Framtiden...

Nyhet 7 december 2017

Siv Engelmark

Jämställdheten ökar långsamt i forskarvärlden. Publiceringsgapet mellan män och kvinnor är lika stort som i slutet av 1960-talet och antalet kvinnor på rektorsposter har minskat se...

Nyhet 5 december 2017

Siv Engelmark

Inget av de vetenskapliga Nobelprisen har de senaste två åren gått till en kvinna. Den bristande jämställdheten finns i hela processen. Mest män nomineras – och nominerar. Det vill...

Nyhet 20 september 2017

Carin Mannberg-Zackari

Bara 13 procent av professorerna är kvinnor på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, trots att var tredje doktorand är en kvinna. För att locka fler kvinnor bör ämnesföreträdarna ...

Nyhet 19 september 2017

Carin Mannberg-Zackari

Sverige är ett föregångsland inom jämställdhet. Ändå är vi långt ifrån en jämn könsfördelning bland landets professorer. Sociologen Liisa Husu undrar varför Sverige lyckas så bra i...

Nyhet 6 september 2017

Siv Engelmark

I år är det tio år sedan Europeiska forskningsrådet, ERC, grundades. Ett mål var att stärka den globala konkurrenskraften hos europeisk forskning. Och det ser ut att ha lyckats. Ga...

Nyhet 30 augusti 2017

Teresia Borgman

Med humor och musik blandat med allvar riktar teatergruppen Besatta Teatern strålkastarljuset mot historiens kvinnliga Nobelpristagare och jämställdhetsfrågor i forskarvärlden.

Nyhet 20 juni 2017

Natalie von der Lehr

Hon ser sig inte bara som forskare. Julia Uddén rör sig gärna i gränslandet mellan vetenskap och konst. Hon gestaltar sin forskning om hjärnan i dans och musik och är intresserad a...

Nyhet 24 maj 2017

Eva Annell

Kvinnor är i majoritet bland Europas studenter, men ändå är nästan 80 procent av professorerna män. Samarbetsorganisationen Science Europe har nu tagit fram en praktisk guide för a...

Nyhet 18 januari 2017

Redaktionen

Så länge hon kan minnas har hon varit intresserad av språk och historia. Nina Wormbs är docent i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH och forskar om teknikens idéhistoria och män...

Krönika 6 december 2016

Regeringens forskningsproposition släpptes häromveckan och nyligen offentliggjordes Pisaundersökningen. Diskussionerna om problemen, och styrkorna, med svensk utbildnings- och fors...

Krönika 2 november 2016

I våras stormade det i medier och framförallt i sociala medier kring bristen på manliga perspektiv på naturvetenskap och teknik, skriver May-Britt Öhman.

Krönika 23 september 2016

Min man och jag bestämde oss för att skaffa barn när jag var postdoktor vid Caltech. Men inte förrän flera år senare fick jag barn med hjälp av IVF, skriver Pernilla Wittung-Stafsh...

Krönika 7 september 2016

Jämställdhet är ett känsligt ämne inom svensk akademi, skriver Pernilla Wittung-Stafshede.

Nyhet 22 augusti 2016

Redaktionen

Hon skriver om kvinnor, Nobelpris, inavel och andra ämnen med anknytning till universitetsvärlden. Pernilla Wittung-Stafshede är professor vid Chalmers tekniska högskola och forska...

Debatt 16 maj 2016

Pernilla Wittung-Stafshede

Hur många män har blivit misstagna för att vara sekreterare istället för ordförande på kommittémöten? Diskriminering sker ofta omedvetet och utan uppsåt. Därför behövs kunskap och ...

Nyhet 8 mars 2016

Carin Mannberg-Zackari

Transparens gynnar kvinnors befordran. Sociologen Mathias Wullum Nielsens forskning visar att andelen kvinnliga lektorer och professorer ökar när tjänsterna blir offentligt utlysta...

Nyhet 7 mars 2016

Yvonne Busk

Ingen kvinna bland de 34 forskare som sökte en professur vid SLU och bara män bland slutkandidaterna när en ny rektor skulle utses på Karolinska institutet. Det är två exempel från...

Nyhet 3 mars 2016

Yvonne Busk

Akademin är den sista bastionen där man tror att rekrytering och meriteringssystem är könsneutrala, trots att tre av fyra professorer fortfarande är män. I politiska församlingar h...

Nyhet 23 februari 2016

Eva Barkeman

Dagen före internationella kvinnodagen delas L’Oréal-Unescos pris For Women in Science ut för första gången i Sverige. Priset ska öka jämställdheten inom forskarvärlden genom att b...

Nyhet 25 november 2015

Natalie von der Lehr

I Portugal stödjer samhället kvinnor i att göra karriär. Utmaningen inom akademin handlar mer om att hitta en egen nisch inom forskningen för att klara konkurrensen och effekten av...

Nyhet 17 november 2015

Natalie von der Lehr

Tyskland har en låg andel kvinnliga forskare, speciellt på högre positioner. Curie har besökt Jacobs University i Bremen och pratat med professor Katja Windt om hur villkoren ka...

Nyhet 3 september 2015

Natalie von der Lehr

Höga krav inom forskningen och på hemmaplan är verkligheten för många kvinnliga forskare. Fler förebilder, en större medvetenhet och riktade insatser för att åstadkomma en förändri...

Nyhet 28 augusti 2015

Natalie von der Lehr

I Sverige är bara var femte professor en kvinna. Fördomar, osynlighet och svårigheter att förena familj och karriär är några av anledningarna. Det menar Lynn Kamerlin, ordförande f...

Nyhet 20 augusti 2015

Eva Annell

Forskaren Agnes Wolds morfar var Nobelpristagare och båda föräldrarna akademiskt lagda. Själv tyckte hon att det var töntigt att vara professor, men människokroppen fascinerade och...

Krönika 16 juni 2015

Nobelpristagaren Tim Hunt skapade nyligen rubriker genom ett uttalande där han föreslår att forskningsmiljöer bör vara könssegregerade. Problemet med att ha kvinnor i labbet är enl...

Krönika 9 mars 2015

I helgen åt jag middag med några vänner och samtalet gled in på våra erfarenheter av den akademiska miljön; alla började berätta om olika konstigheter som de hade upplevt under sin...

Nyhet 6 mars 2015

Peter Tillhammar

Jämställdheten ökar inom den svenska högskolan. De senaste tio åren har andelen kvinnor ökat på alla nivåer i akademin och varannan rektor är idag en kvinna. Fortfarande är dock me...

Nyhet 8 januari 2015

Helena Östlund

Den iransk-amerikanska matematikern Maryam Mirzakhani har som första kvinna tilldelats Fieldsmedaljen, matematikens motsvarighet till Nobelpriset. - Detta är ett stort genombrott ...

Krönika 2 december 2014

Bland dem som tar examen från grundutbildningen är mer än hälften (55 procent) kvinnor. Men sedan sjunker andelen kvinnor ju högre upp i den akademiska hierarkin man kommer. Det fr...

Krönika 31 oktober 2014

Krönika av Natalie von der Lehr, vetenskapsjournalist, om hur hon återupptäcker sin ungdoms förebild Marie Curie vid ett besök på Institut Curie.

Nyhet 30 oktober 2014

Karin Nordin

När Ellen Kooijman föreslog att Lego skulle tillverka figurer som föreställde kvinnor som forskar blev det snabbt en världsangelägenhet. Själv hade hon aldrig kunnat drömma om att ...

Nyhet 2 oktober 2014

Redaktionen

Hon skriver om forskningens demokratiska uppdrag och sin vardag som prefekt, lärare och forskare. Annika Olsson är filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet...

Nyhet 16 september 2013

Anders Nilsson

I en färsk undersökning har KTH kartlagt ojämställdheten i sin organisation. Hur mycket svårare är det för kvinnor än män att göra karriär vid lärosätet, och vad beror det på? De f...

Nyhet 12 september 2013

Eva Barkeman

Filmen skulle ta upp framstående kvinnliga kemister. Men kom att handla om jämställdhet. - Filmen fick mer eller mindre ett eget liv och vi insåg ganska snabbt att det var en femi...

Nyhet 6 september 2013

Anders Nilsson

Öronmärkta pengar för framstående kvinnliga forskare och bättre koll på genus i rekryteringsprocessen. Det är två åtgärder för att öka andelen kvinnliga professorer vid Karolinska ...

Nyhet 5 september 2013

Eva Barkeman

Kvinnor är fortfarande underrepresenterade inom forskning, enligt en jämställdhetsanalys från EU.Men det går åt rätt håll. I Sverige har andelen kvinnliga professorer ökat från 14 ...

Debatt 21 maj 2013

Mikael Hjerm och Rickard Danell

Det är lika svårt för en kvinna att avancera i forskarkarriären och bli professor idag som det var för 20 år sedan. En rad faktorer talar för att kvinnor missgynnas inom akademin, ...

Krönika 2 maj 2013

I eftermiddags var jag på en workshop om vetenskapsstudier. Den avslutande sessionen hade titeln ”kvinnor i vetenskapen”, skriver Anders Broström.

Krönika 11 februari 2013

Forskningsvärlden domineras fortfarande av män. Tidningen Universitsläraren skriver i en artikel att mitt eget universitet, KTH, är särskilt illa utrustat med kvinnliga professorer...

Nyhet 10 december 2012

Karin Nordin

En forskare med en makalös historia som gjorde revolutionerande upptäckter och använde dem till nytta för mänskligheten. Men också en person som upplevde många motgångar och angrep...

Krönika 7 september 2012

Jag är på konferens och taltid är hårdvara. Alla mörka vinterdagar då vi har slitit med våra texter, nu ska de exponeras, alla kloka tankar vi tänkt ska äntligen komma andra till d...