Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Grundforskning

Grundforskning, som också kallas forskarinitierad forskning eller nyfikenhetsstyrd forskning, söker förutsättningslöst ny kunskap utan ett givet mål. Läs i Curie om hur man skapar bra villkor för grundforskning och dess betydelse för framtidens samhällsutmaningar.

Senaste artiklarna

Krönika 4 september 2023

Nyttiggörande av forskning står högt i kurs idag. Men en drygt 80 år gammal text påminner oss om att kunskap är som mest värdefull när forskare inte bryr sig om dess nytta, skriver...

Krönika 4 april 2022

Vi inte vet hur framtiden kommer att gestalta sig och vilka kunskaper som kommer att behövas i morgon. Därför är den oförtrutna och stundom oglamorösa grundforskningen – beredskaps...

Krönika 21 mars 2022

Ibland kan det vara svårt att dra en gräns mellan vetenskap och teknik. Vetenskap behöver teknik och teknikutvecklingen behöver vetenskapernas kunskaper. Men det finns ett sätt som...

Nyhet 25 november 2020

Charlie Olofsson

Gonçalo Castelo-Branco och hans forskargrupp vid Karolinska institutet har gjort banbrytande upptäckter om hur cellerna i hjärnan fungerar. Det kan leda till nya behandlingar av de...

Nyhet 19 augusti 2020

Natalie von der Lehr

Som postdoktor fick Nasim Sabouri upp ögonen för en ovanlig struktur av dna som har fyra strängar istället för två. Hon startade sedan sin egen forskargrupp för att studera den bio...

Nyhet 15 januari 2020

Eva Annell

De nordiska länderna hävdar sig bra när det gäller grundforskning och har stora likheter i attityder och villkor. Bäst klarar sig Danmark vid en internationell jämförelse. − Jag t...

Nyhet 4 december 2019

Eva Annell

Fri grundforskning är samhällets investering för att möta det okända i framtiden. Det menar Lars Kloo, professor i tillämpad fysikalisk kemi. Curie har pratat med tre forskare om v...

Nyhet 12 juni 2019

Eva Annell

Hur ser grundforskningens ställning ut i Sverige och vad menar vi egentligen med grundforskning? Curie har pratat med Karin Markides, Mats Ulfendahl och Göran Blomqvist. Alla tre h...

Nyhet 28 maj 2019

Helena Östlund

Att arbeta med grundforskning är tålamodsprövande – det kan ta decennier att nå konkreta resultat. Det vet mikrobiologerna Jan Holmgren och Ann-Mari Svennerholm som sedan 1970-tale...

Nyhet 15 maj 2019

Eva Annell

Grundforskning handlar om att finna ny kunskap, men begreppet har flera definitioner och uppläggen skiljer mellan olika forskningsfält. Mats Benner, professor i forskningspolitik, ...

Nyhet 19 mars 2019

Helena Östlund

Biologen Alexandre Antonelli ledde en framgångsrik forskargrupp i Göteborg inom biologisk mångfald när han fick ett erbjudande som inte gick att motstå: att bli forskningschef vid ...

Debatt 29 maj 2018

Hans Ellegren och Göran K. Hansson, Kungl. Vetenskapsakademien

Det är genom grundforskningen vi får de stora genombrotten som leder till förbättrade livsvillkor. Huvuduppgiften för universitet och högskolor måste även i framtiden vara att bedr...

Debatt 8 maj 2018

Git Claesson Pipping, Sulf

Samhällsnyttan av forskning är mycket större än bara snabb kommersialisering. Sulf efterlyser i riksdagsvalet en forskningspolitik som förverkligar forskningens långsiktiga potenti...

Krönika 9 februari 2016

Ännu en sen kväll som doktorand på labbet med cellodlingarna. Frustrationen över Y5-receptorerna når en ny nivå när de behagar gömma sig inuti cellerna istället för att ge sig ut t...