Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Karriären

Forskarkarriären består av flera olika steg, från doktorand och postdoktor till universitetslektor och senior professor. Konkurrensen är ofta hård. Hur etablerar man sig som självständig forskare? Vilken roll spelar en docentur? Och hur ser karriären ut för den som lämnar akademin? Läs om karriärvägar i Curie.

Artiklar

Nyhet 13 september 2022

Siv Engelmark

Hon har arbetat med fyra utbildningsministrar, lett arbetet med två forskningspropositioner och suttit i en rad styrelser i sektorn. Vetenskapsrådets nya generaldirektör Katarina B...

Krönika 13 september 2022

Varför håller du på med universitetens tredje uppgift – att nå ut med din forskning till en bredare publik? När jag diskuterar den här frågan med mina kollegor så brukar vi komm...

Nyhet 7 september 2022

Lisa Kirsebom

Det tog tjugo år, men till sist blev den klar: Ekots medicinreporter Anna Larsson har skrivit en avhandling om medicinjournalistik – hur den ska bli mer korrekt, och mer användbar ...

Nyhet 30 augusti 2022

Helena Östlund

Att skriva skönlitterärt kan vara ett sätt att berätta om och bearbeta ett tufft arbetsliv på ett stort universitetssjukhus. Det konstaterar neurologen Anja Smits som precis kommit...

Krönika 24 augusti 2022

Jag har en enorm hybris när det kommer till språk, skriver Kajsa Hansson.

Debatt 23 augusti 2022

Sveriges unga akademi

Inför valet 2022 beskriver Sveriges unga akademi sina visioner för svensk forskning och högre utbildning. Centrala beståndsdelar är fria projektmedel fördelade i öppen konkurrens, ...

Debatt 17 augusti 2022

Göran Arrius, Saco

Hungriga vargar jagar inte bäst. Forskare behöver goda arbetsvillkor för att producera forskning av hög kvalitet. Höjda basanslag, bättre anställningsvillkor och ändringar i utlänn...

Nyhet 20 juni 2022

Natalie von der Lehr

Lina Strömstedt gillade att forska, men upptäckte att hon tycker ännu mer om att få forskningsresultat att bli till nytta. Sedan ett år jobbar hon som affärsrådgivare på SLU Holdin...

Debatt 14 juni 2022

Naturvetarna

Viktiga forskningspolitiska frågor som påverkar framtiden är märkligt osynliga i valupptakten. Det är oroväckande. Politiken får inte bli en bromskloss för en hållbar samhällsutvec...

Krönika 13 juni 2022

Krönika av David Larsson Heidenblad, docent i historia, om begreppet ” the Hamming Question ”.

Nyhet 7 juni 2022

Eva Annell

Förväntningarna har alltid varit höga på historikern My Hellsing. Hon forskade framgångsrikt på elit och monarki, men blev till slut utbränd. Nu väljer hon noggrant sammanhang som ...

Nyhet 3 maj 2022

Siv Engelmark

Intresset för forskning och medicin har funnits sedan barnsben. Både hennes mamma och mormor var gynekologer. Själv doktorerade Karin Tegmark Wisell, i dag generaldirektör vid Folk...

Nyhet 20 april 2022

Lisa Kirsebom

Eleverna skulle välja ett djur för varje bokstav i alfabetet. ”Alkekung” skrev Love Dalén. Det djuret finns inte, sa läraren. Men alkekungen är en liten fågel, och pojken som ville...

Nyhet 22 mars 2022

Eva Annell

Historikern Åsa Linderborg älskade att forska, men lockades ännu mer av att arbeta som journalist. Med åren har hon gjort sig ett namn som författare, röd debattör och kulturchef p...

Nyhet 23 februari 2022

Helena Östlund

Hur kan vi få underrepresenterade grupper att studera naturvetenskap? Det är ett av didaktikern Anna Danielssons starkaste forskningsintressen – grundat i hennes egen erfarenhet av...

Nyhet 14 februari 2022

Charlie Olofsson

LTU-forskaren Jesper Martinsson har tagit fram ett verktyg som kan lokalisera jordskalv i gruvor. Nu lämnar han akademin och tar med forskningsresultaten in i det egna företaget. T...

Nyhet 8 februari 2022

Natalie von der Lehr

Forskningen var en främmande värld för David MacMillan under uppväxten i en arbetarfamilj i Skottland. Han skickades till universitet för att få ett bra jobb – och för att hans för...

Nyhet 19 januari 2022

Eva Annell

Outtalade regler och otydliga karriärvägar kan knäcka unga forskare. Åsa Morberg, vid Strömstad akademi vill se mer av karriärvägledning för både doktorander och disputerade. Hon h...

Nyhet 16 november 2021

Natalie von der Lehr

I december börjar marinbiologen Andreas Fahlman som ny forskningschef på Kolmårdens djurpark. Vägen dit har varit krokig och gått via många olika länder. Nu ser han fram emot en ko...

Nyhet 9 november 2021

Natalie von der Lehr

Redan i slutet av doktorandtiden kände Matteo Cavalleri att han inte ville fortsätta med en akademisk karriär. Istället valde han banan som redaktör för vetenskaplig publicering. ...

Krönika 12 oktober 2021

Krönika av Rebecka Göransdotter, doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, om forskares avskedstexter.

Nyhet 12 oktober 2021

Eva Annell

För fem år sedan doktorerade Linn Spross i ekonomisk historia. Nu jobbar hon i vården, utbildar sig till sjuksköterska och skriver skönlitterära böcker. Den senaste handlar om en h...

Nyhet 8 september 2021

Helena Östlund

Historikern Lars Hansson insåg sent i livet att han ville forska. Vid 74 års ålder lade han fram sin avhandling om flyktingströmmarna från Norge under andra världskriget. Därtill h...

Nyhet 7 september 2021

Teresia Borgman

Ett mikroskop, en försöksladugård eller en databas. Det är exempel på infrastrukturer som kan behövas för att bedriva forskning och som Sofia Wretblad ägnar sig åt som forskningsse...

Nyhet 25 augusti 2021

Eva Annell

Rädd för att sticka ut hakan har barnläkaren Hugo Lagercrantz aldrig varit. Han har utvecklat neonatalvården i Sverige och stridit för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. ...

Nyhet 16 juni 2021

Charlie Olofsson

Kvinnor som vill göra karriär inom akademin möter fortfarande större hinder än män, men skillnaderna har jämnats ut. Bilden att kvinnor lämnar akademin i större utsträckning stämme...

Debatt 10 juni 2021

Johanna Hedlund

Utbrändhet och ohälsa har ökat kraftigt bland forskare under coronapandemin. Men pandemin är snarare en katalysator i sammanhanget, inte en orsak. Om vi inte är tydliga med det ris...

Nyhet 2 juni 2021

Ulla-Karin Höynä

När Högskolan Kristianstad införde prestationsbaserad forskningstid gynnades kvinnorna på lärosätet. De senaste två åren har 60 procent av det interna forskningsanslaget gått till ...

Nyhet 1 juni 2021

Eva Annell

Etnologen Rebecka Lennartsson växte upp i ett torp nära skogen och tyckte att städer var skrämmande. Nu är hon forskningschef på Stadsmuseet i Stockholm och aktuell med en bok om v...

Nyhet 5 maj 2021

Teresia Borgman

Beatriz Villarroel förenar forskning i astrofysik med att spela kammarmusik på sin fritid. Hon ser konst och vetenskap som två sätt att beskriva världen som båda kräver hantverksku...

Nyhet 28 april 2021

Lisa Kirsebom

Som barn drömde Johannes Rousk om skapandet av nya världar. I dag studerar han de mikrober som utgör en egen värld under våra fötter. Tillsammans med forskare i såväl Abisko som Et...

Nyhet 19 april 2021

Eva Annell

Det var ett spännande jobb på tidskriften Forskning & Framsteg som fick historikern Henrik Höjer att lämna akademin för 20 år sedan. Han har aldrig ångrat sig, men skulle möjligen ...

Nyhet 3 mars 2021

Teresia Borgman

Caroline Lindös bakgrund som forskare hjälpte henne starta eget om bakningens vetenskap. Nu är hon tillbaka i forskarvärlden. – Var inte rädd för att prova något som sticker ut li...

Nyhet 24 februari 2021

Anders Nilsson

För många forskare sammanfaller de osäkra åren efter disputation med den tid i livet då man bildar familj. Det kan vara psykiskt tufft konstaterar Marcus Björling, forskare på LTU,...

Nyhet 23 februari 2021

Helena Östlund

Kristian Kristiansen fann sitt livsintresse i farfars arkeologiska fynd på gården hemma på Jylland. Nu ska han som seniorprofessor leda ett jätteprojekt som fått 100 miljoner krono...

Nyhet 17 februari 2021

Teresia Borgman

Naturvetenskap, människor och kommunikation. Det är tre intressen som forskarutbildade Sara Rosenquist fått möjlighet att kombinera som studievägledare och utbildningsledare på fak...

Nyhet 16 februari 2021

Charlie Olofsson

Konkurrensen är stor mellan forskare som är i början av karriären och drömmen om att bli självständig och få leda sina egna projekt kan kännas avlägsen. Uthållighet är en av de vik...

Nyhet 3 februari 2021

Helena Östlund

Susanne Aalto har fascinerats av stjärnhimlen ända sedan hon var barn. Idag är hon professor i radioastronomi och leder en forskargrupp vid Onsala rymdobservatorium. Under alla år ...

Nyhet 20 januari 2021

Eva Annell

Linköpings universitets nya rektor Jan-Ingvar Jönsson har varit fascinerad av cellbiologi sedan tonåren. Han har forskat vid flera universitet, varit huvudsekreterare vid Vetenskap...

Krönika 16 december 2020

Jag sitter i en sal på universitet i München. Runt mig sitter forskare och doktorander från hela världen och lyssnar på varandras forskning om MEG (multi-electron generation), skri...

Krönika 1 december 2020

De flesta som gjort ett examensarbete känner nog igen sig i situationen som jag befann mig i under förra året, skriver Linnea Suomenniemi.

Krönika 10 november 2020

Ända sedan mina utbytesstudier i München under min mastersutbildning hade jag velat återvända dit, skriver Linnea Suomenniemi.

Nyhet 3 november 2020

Eva Annell

IForskaren Stefan Buijsman har alltid tänkt snabbare än andra och var bara 20 år när han doktorerade i matematisk filosofi. Nu funderar han på allt från vad matematik egentligen är...

Nyhet 21 oktober 2020

Anja Castensson

En gång sågs tecknade serier som skräpkultur, men nu har de tagit plats inom humanistisk forskning. I Sverige har den första hedersdoktorn i fältet utsetts på Malmö universitet: Pa...

Nyhet 20 oktober 2020

Natalie von der Lehr

Hennes fascination för mikrobiologi och infektionssjukdomar har gått som en röd tråd genom karriären. När Irina Jovel-Dalmau började sitt nya jobb på EU:s smittskyddsmyndighet ECDC...

Krönika 19 oktober 2020

Sedan mitt val att plugga till civilingenjör har jag den mesta av tiden trott att jag skulle få jobb inom industrin efter examen, skriver Linnea Suomenniemi.

Nyhet 7 oktober 2020

Teresia Borgman

Han leder samarbeten mellan företag, sjukvård och forskare med syftet att ta fram ny medicinteknik. – Min bakgrund som forskare är en förutsättning för arbetet, säger Bertil Guve,...

Nyhet 30 september 2020

Eva Annell

Litteraturforskaren Virginia Langum studerar 1800-talets migranter och medicinska turister och berörs av deras öden. Själv har hon flyttat mellan USA och Europa flera gånger och up...

Nyhet 14 september 2020

Teresia Borgman

Efter forskarutbildning inom kvartärgeologi lämnade Jonas Björck akademin och har sedan dess arbetat vid bland annat Vetenskapsrådet och på Utbildningsdepartementet. I april i år t...

Nyhet 1 september 2020

Eva Annell

Historikern Aryo Makko växte upp i Tyskland och minns dramatiken vid återföreningen 1989. Nu leder han Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia vid Stockholm...