Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Man i blå skjorta och glasögon står framför träplank.

NYHET

Jonatan Nästesjö ny krönikör i Curie

Han skriver om unga forskares villkor och vad en forskarutbildning egentligen är. Jonatan Nästesjö forskar om akademiska karriärer vid Lunds universitet. På sin fritid leker han helst med sin dotter eller tittar på när Liverpool FC spelar.

Vad forskar du om?
Jag forskar om akademiska karriärer. Mer specifikt studerar jag samspelet mellan hur akademiskt arbete utvärderas och tillskrivs värde i olika sammanhang och hur unga forskare lär sig att arbeta, leva och producera kunskap.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Till en början var jag fascinerad över hur mycket tid, energi och resurser som idag läggs på att mäta och utvärdera akademiskt arbete. Vad får det för konsekvenser när forskare och universitet kontinuerligt måste göra sina prestationer mätbara? Det är en fråga som ofta studerats uppifrån, på någon slags makronivå. Jag ville istället närma mig det akademiska vardagslivet. När jag gjorde det så breddades mitt intresse från specifika verktyg eller system för utvärdering till de mer grundläggande sociala processer och praktiker som formar vem och vad det är som räknas som värdefull inom dagens akademi.

Vad gör du helst när du är ledig?
Då leker jag helst med min dotter, läser böcker som inte har med mitt jobb att göra eller tittar på när Liverpool FC spelar.

Vad läste du senast?
Här finns det numera tre kategorier. Fritid vuxen: Natten av Sara Gordan. Fritid barn: Vems fel? av Stina Wirsén. Jobb: The work of Art av Alison Gerber. Samtliga rekommenderas!

Vad tänker du skriva om?
Jag har tänkt mig två spår. Å ena sidan unga forskares villkor och värderingsprocesser inom akademin. Å andra sidan vill jag som nydisputerad ta chansen att blicka tillbaka på min forskarutbildning och skriva om akademiskt arbete mer generellt. Hur kan vi förstå vad en forskarutbildning är? Och vilket är det bästa tips jag fått som doktorand? Den som läser får veta.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Jag ser det som en möjlighet att delta i samtal som är större och bredare än de diskussioner om forskningens villkor som förs inom mitt fält. Samtidigt vill jag dra nytta av och bidra med perspektiv från mitt forskningsfält. Kanske att det kan sätta igång ett nytt samtal eller två. Har jag tur så lär jag känna nya forskare på vägen.

Läs krönikor av Jonatan Nästesjö i Curie.

Du kanske också vill läsa

Debatt 20 maj 2024

Senior Faculty vid Karolinska institutet

Ta bort åldersgränsen för när forskare måste gå i pension. Äldre forskare har ofta byggt upp omfattande kompetens och kontaktnät som kan vara av stor betydelse för universiteten. D...

Krönika 15 maj 2024

Det är inte lätt att vara en nybörjare i akademin. Jonatan Nästesjö delar med sig av sina bästa tips för att ge doktorander bättre självförtroende.

Nyhet 13 maj 2024

Jonatan Nästesjö

Gör det möjligt för fler forskare att ha förenade anställningar. Och förläng tiden som får gå mellan disputation och anställning som biträdande lektor. Regeringens förslag för ökad...