Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Publicering

Forskare bedöms i stor utsträckning efter sina publiceringar i vetenskapliga tidskrifter. Vad innebär peer review, bibliometri, citeringsindex och impaktfaktorer? Och kan man lita på forskningsresultaten? Läs om vetenskaplig publicering i Curie.

Artiklar

Nyhet 13 september 2022

Sara Nilsson

Inte bara unga forskare gör det. Även professorer, i Sverige, ägnar sig åt publicering i tvivelaktiga vetenskapliga tidskrifter, även kallade rovtidskrifter. En ny rapport belyser ...

Nyhet 15 juni 2022

Siv Engelmark

Forskares mätbara prestationer spelar allt större roll när pengar delas ut till forskning i Sverige. Systemet skapar stress och minskar kreativiteten, enligt en studie från Örebro ...

Nyhet 27 april 2022

Helena Östlund

Forskning publiceras oftast i en artikel eller i en bok. Musikvetaren Johan Norrback valde istället att dokumentera sin forskning om självspelande flöjtur i en webbpublikation som ...

Nyhet 30 mars 2022

Sara Nilsson

System för textmatchning kan hitta likheter mellan texter. Idag används de av både vetenskapliga tidskrifter och inom akademin, som en hjälp att upptäcka plagiering. Men det finns ...

Krönika 28 februari 2022

Det har blivit allt viktigare att vara med- eller huvudförfattare av vetenskapliga texter, inte minst för doktorander och yngre forskare, skriver Per Sandin.

Krönika 14 februari 2022

Jag följer ett konto som heter ”Professor Feynman” på Twitter. Richard Feynman var teoretisk fysiker och fick Nobelpriset i fysik 1965. Trots att han dog 1988, twittras hans visdom...

Krönika 30 november 2021

Krönika av Thomas Lundén, professor emeritus vid Södertörns högskola, om hur ett system för att ange referenser gör det svårare att identifiera författare och bidrar till att osynl...

Nyhet 9 november 2021

Natalie von der Lehr

Redan i slutet av doktorandtiden kände Matteo Cavalleri att han inte ville fortsätta med en akademisk karriär. Istället valde han banan som redaktör för vetenskaplig publicering. ...

Nyhet 29 september 2021

Lisa Kirsebom

Det började med en faktagranskande podd. Sedan följde en serie självkritiska tweetar – sporrade av ett hot. Neurologiforskaren Nicholas Holmes har gjort granskning och kritik till ...

Krönika 14 september 2021

Krönika av Peter Gärdenfors, seniorprofessor vid Lunds universitet, om plagiering av akademisk litteratur.

Nyhet 3 maj 2021

Siv Engelmark

Hundra procent öppen publicering, lägre kostnader och en transparent prismodell. Det är SUHF:s mål för de avtal mellan svenska lärosäten och vetenskapliga förlag som ska ersätta de...

Krönika 20 april 2021

Krönika av David Larsson Heidenblad, forskare och lärare i historia vid Lunds universitet, som skriver om konsten att kunna prioritera sina arbetsuppgifter.

Krönika 12 april 2021

Jag inledde denna serie med att skriva om läsande och om att forskare kanske skulle ägna lite mer tid åt det. I detta sista inlägg tänkte jag återknyta till temat läsning, skriver ...

Nyhet 6 april 2021

Charlie Olofsson

Forskare vid svenska lärosäten publicerar allt fler vetenskapliga artiklar medan bokutgivningarna går ner. Det är en av trenderna som framträder i en ny statistikdatabas från UKÄ.

Krönika 25 mars 2021

När jag inledde mina universitetsstudier upptäckte jag en synnerligen märklig sak; jag kunde inte skriva, konstaterar Jane Wingren.

Nyhet 24 mars 2021

Helena Östlund

En ny svensk vetenskaplig tidskrift har sett dagens ljus. Forskning om äldre och åldrande får en egen publikation knuten till den populärvetenskapliga tidskriften Äldre i Centrum. ...

Krönika 15 mars 2021

I mitt förra inlägg skrev jag om skrivdisciplin och hur jag gör för att få tid till skrivande i vardagen. Men att generera text är en sak. Att förvandla text till något läsbart, de...

Krönika 2 mars 2021

”Disciplin! Disciplin överallt! Det formar karaktären, och allt som hör till!” Överste Hathi, i Walt Disney’s Djungelboken En fråga som kommer upp om och om igen när jag diskute...

Krönika 2 februari 2021

I mitt förra blogginlägg skrev jag om våndan i att sätta punkt. Nåväl, punkten blev satt, mitt bokmanus är nu hos ett antal läsare för synpunkter. Sedan väntar förstås nästa steg: ...

Krönika 13 januari 2021

”Att veta när det är dags att sätta punkt”, skriver Gabriella Håkansson i sin debutroman Operation B , ”är vetenskapsmannens största utmaning”.* Hon har en poäng, skriver Johan ...

Nyhet 13 januari 2021

Siv Engelmark

Svenska forskare är dåliga på att rapportera in resultat från kliniska studier. Många resultat går inte att hitta varken i databaser eller artiklar, visar en rapport från organisat...

Krönika 8 december 2020

– All jazz är skitdålig! Vem bryr sig om musik som man inte ens kan dansa till och som spelar toner så att det skär sig i öronen!? Det borde typ förbjudas, eller i alla fall aldrig...

Nyhet 30 november 2020

Helena Östlund

Forskningsstudier genomförs inte alltid enligt regelboken. De kan lova för mycket, visa på samband som inte finns eller inte vara replikerbara. Det vet två forskare som har varit ...

Nyhet 24 november 2020

Sara Nilsson

Att vara författare till ett vetenskapligt arbete innebär både en merit och ett ansvar. Men vem som förtjänar den meriten och hur ansvaret ska fördelas är inte självklart – frågor ...

Krönika 4 november 2020

Något av det kraftfullaste man kan göra som akademisk skribent är att sätta upp så kallade ”smart goals”. Det vill säga skrivmål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska...

Krönika 7 oktober 2020

Krönika av författaren Hanne Kjöller om sin granskning av forskarvärlden.

Krönika 15 september 2020

När man som forskare sätter sina tankar och resultat på pränt öppnar man upp sig för det större forskarsamhället. I ett första skede är det måhända endast välvilliga kolleger som t...

Krönika 1 september 2020

Akademin kan kännas som en hopplös plats för den som vill ägna sig åt att skriva. Våra arbetsveckor fylls snabbt upp av undervisning, möten, seminarier och handledning, skriver Dav...

Krönika 19 augusti 2020

Akademiskt skrivande är inte enbart något som forskare ägnar sig åt när de vill kommunicera. Det är även ett fenomen som det forskas en del kring, skriver David Larsson Heidenblad.

Krönika 25 maj 2020

När jag började vid humanistiska fakulteten i Göteborg 1998 pågick en debatt om provinsialismen i svensk humaniora. Diskussionen har fortsatt i flera turtagningar och frågan om pub...

Krönika 6 maj 2020

I min forskargrupp har vi nyligen publicerat en artikel som vi samförfattat, alla 20. Det är inte så vanligt inom samhällsvetenskapen att skriva tillsammans på det här sättet, och ...

Nyhet 28 april 2020

Sara Nilsson

Samtidigt som coronapandemin stänger nationsgränser går en våg av öppenhet genom forskarvärlden. Samarbete, öppna data och tidig publicering är viktiga grepp för att snabbt öka kun...

Nyhet 28 april 2020

Sara Nilsson

Behovet av att snabbt kunna öka kunskapen om coronapandemin har lett till en flod av nya forskningsrön som publiceras utan att först ha granskats av andra forskare. De kallas prep...

Nyhet 14 april 2020

Siv Engelmark

Hur effektiva är karantänåtgärder för att kontrollera coronavirusets spridning och minska dödligheten? Det är en av många medicinska frågeställningar som organisationen Cochrane fö...

Krönika 30 mars 2020

Jag har tidigare skrivit en del om akademisk kunskapsproduktion, ett ämne som ju omgärdas av en livaktig diskussion. Det kryllar också av böcker om akademiskt skrivande. Mer sällsy...

Nyhet 26 februari 2020

David Isaksson

Nyligen avslöjade en rapport ett omfattande forskningsfusk i Ryssland. Rapporten har lett till att ryska tidskrifter dragit tillbaka mer än 800 vetenskapliga artiklar.

Krönika 11 februari 2020

Det finns ett uppenbart glapp mellan forskarvärldens globala diskussion på engelska och det nationella kunskapssamhället som, flerspråkighet till trots, uppbärs på och av svenska, ...

Krönika 20 januari 2020

Det har alltid funnits en idé om att man ska ”få ut” något av universiteten. Åsikterna om vad det ska vara har däremot skiftat: under en tid var det lika förnuftsenligt att efterst...

Krönika 14 januari 2020

Nytt år och nya tag. Snart ny termin, med nya kurser. Nya texter som ska skrivas, som ska läsas. Gamla som ska skrivas klart. Saker man lovat skriva som inte behövde vara klart för...

Nyhet 11 december 2019

Siv Engelmark

Det nya avtalet mellan svenska lärosäten och förlaget Elsevier är på plats. Svenska forskningsartiklar kommer därmed att kunna publiceras med omedelbar öppen tillgång till över 2 0...

Debatt 11 december 2019

Gustav Nilsonne

Avtalet med Elsevier är en pyrrhusseger, skriver Gustav Nilsonne, Karolinska institutet. Tidskrifternas roll som förvaltare av ett prestigekapital som snedvrider forskningsprocesse...

Krönika 2 december 2019

Kroppsbyggare talar om värdet av periodisering. Det betyder att de cykliskt pendlar mellan bulk och deff: periodvis äter de allt, periodvis knappt något. Resultatet blir bättre än ...

Nyhet 19 november 2019

Siv Engelmark

Nederländerna ligger i topp när det gäller flera mått för att mäta forskningsframgångar. Den främsta framgångsfaktorn är öppenhet, enligt Ingrid van Engelshoven som är minister för...

Nyhet 6 november 2019

Helena Östlund

Det är inte helt lätt att skriva forskningsartiklar på ett annat språk än sitt modersmål. Det vet språkforskaren Karyn Sandström som under många år lett workshops och skrivargruppe...

Debatt 5 november 2019

Daniel Gunnarsson

Avhandlingar skrivna på svenska behövs för att nå en bredare målgrupp. Det menar Daniel Gunnarsson vid Högskolebiblioteket, Jönköping University. Han konstaterar att antalet avhand...

Nyhet 4 november 2019

Helena Östlund

Vetenskapliga texter har förändrats mycket genom seklerna. Från 1700-talsläkares personliga och rättframma beskrivning av enskilda sjukdomsfall – till nutida forskargruppers enhetl...

Krönika 22 oktober 2019

Kvaliteten på vetenskaplig forskning bedöms vid tjänstetillsättningar, vid befordringar och vid ansökningar om docentur eller forskningsmedel, skriver Christian Munthe.

Nyhet 17 september 2019

Sara Nilsson

Varje år listas världens mest citerade forskare. Att hamna på listan kan ses som ett bevis på att ens forskning används eller ett kvitto på ett bra jobb. Men fenomenet att lista hö...

Nyhet 17 juni 2019

Siv Engelmark

Intresset för alternativa världar är stort – inte minst bland forskare. Ett stort antal vetenskapliga publikationer handlar om sagovärldar. En sökning på Game of Thrones i Google S...

Debatt 4 juni 2019

Ulf Sandström

Bo Malmberg kritiserar användandet av osäker statistik i debattartikeln ”Lägg ner forskningsrådet för universitetens bästa” i DN. Ulf Sandström, en av dem som skrev debattartikeln,...