Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Montage med Erik Stattin och ett ljus och öppet bibliotekt i flera våningsplan. 

Foto: Chrisitian Wiediger/Unsplash

Krönika

Tyck till om förslaget på riktlinjer för öppen vetenskap!

I januari ska Kungliga biblioteket redovisa sitt regeringsuppdrag om riktlinjer för öppen vetenskap. Men redan nu bjuder vi in hela forskarsamhället att ha synpunkter på förslaget, skriver Erik Stattin.

Under året som gått har jag, tillsammans med kollegor, verkligen djupdykt i frågan om öppen vetenskap. Detta med anledning av det uppdrag som Kungliga biblioteket har att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap.

Tidigare krönikor har tagit upp olika aspekter av det, som öppna lärresurser, hur den globala mångfalden av tidskrifter ser ut och om svenska vetenskapliga tidskrifter. Men också mer principiella frågor om vad öppenhet i forskning betyder.

Vi är inne på sluttampen av uppdraget och har landat i ett förslag. Förutom att ringa in ett antal områden som samlas under det gemensamma paraplyet ”Öppen vetenskap”, formulerar det också övergripande mål att uppnå, vilka ansvarsområden som en rad aktörer har för att uppnå dem, liksom vilket behov av stöd och vägledning som finns.

Som alltid när komplexa samband och avvägningar av ambitioner ska mejslas fram så kan det vara svårt att släppa något ifrån sig. Jag tycker personligen att en förtjänst med förslaget som det ligger nu är att det ger en helhetsbild av vad öppen vetenskap innefattar. Målen är balanserade, men också ambitiösa.

...en förtjänst med förslaget som det ligger nu är att det ger en helhetsbild av vad öppen vetenskap innefattar.

Förslaget förhåller sig till etablerade definitioner och rekommendationer från internationella organisationer och EU, men är också anpassat för att passa i ett svenskt sammanhang. För att anknyta till en tidigare krönika så finns där både fokus på öppen tillgång till forskningens ”produkter” och på allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen.

Tidigt i arbetet insåg vi vikten av att syresätta diskussionen om riktningen framåt, men också att ge tid för att förankra och skapa en gemensam förståelse för de områden och mål som nu finns uppsatta. Längs vägen har det förvisso funnits många tillfällen då vi berättat om det pågående arbetet och tagit emot synpunkter. Inte minst har vår referensgrupp varit värdefull för att få råd och inspel om vad som är viktigt att få med, eller inte få med. Vi har också provtryckt utkast i delar och som helhet.

För att göra riktlinjerna angelägna och kända för så många forskare och deras organisationer som möjligt såg vi ett behov att nå ut bredare. Vi landade i att en form av öppen konsultation där många skulle ha möjlighet att lämna synpunkter vore det bästa och mest inkluderande sättet.

...en form av öppen konsultation där många skulle ha möjlighet att lämna synpunkter...

Under oktober månad välkomnar vi därför synpunkter på riktlinjerna på kb.se/oppenvetenskap där också förslaget finns. Synpunkterna kan komma ifrån såväl enskilda personer som från organisationer och vi förväntar oss kloka och konstruktiva kommentarer från många. I en anda av öppenhet och transparens kommer vi också att publicera inkomna svar löpande.

Under november och december analyserar vi alla inkomna synpunkter och justerar förslaget där vi ser att något behöver förtydligas eller där vi ser att argumentationen behöver skärpas. Uppdraget kommer sedan att redovisas i januari 2024.

Förhoppningsvis får den här krönikan dig eller din organisation att ta till tangentbordet och skicka in kommentarer och synpunkter så att riktlinjerna för öppen vetenskap blir relevanta och användbara. Du har till 3 november på dig. Vi ser fram emot det!

Kungliga biblioteket: Förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap Länk till annan webbplats.

Mer om skribenten

  • Porträttbild av Erik Stattin.

    Handläggare

    Han skriver om öppen vetenskap och andra frågor som gränsar till digital tillgång till information. Erik Stattin arbetar på Kungliga biblioteket som handläggare kring frågor om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Du kanske också vill läsa

Debatt 10 april 2024

Ulf Zander, Kriterium

Redan idag kan forskare inom humaniora och samhällsvetenskap få hjälp att publicera monografier med open access på plattformen Kriterium. Det skriver Ulf Zander, huvudredaktör för ...

Debatt 12 mars 2024

John Hennessey, Lunds universitet

Alltfler forskningsfinansiärer kräver att också monografier publiceras med open access. Det skapar problem, även när det är tillåtet att ta upp kostnader för detta i projektets bud...

Krönika 30 januari 2024

Nu är de nationella riktlinjerna för öppen vetenskap klara. Erik Stattin skriver om arbetet med regeringsuppdraget och hur riktlinjerna tagits emot.