Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Doktorander

Forskarutbildningen är starten på forskarkarriären, men vägen till disputation med sin avhandling kan vara lång. Vilka rättigheter har doktoranden? Vilken roll spelar handledaren? Vad är en industridoktorand? Och vilka konsekvenser får den nya migrationslagen för landets doktorander? Läs om doktorandernas villkor i Curie.

Artiklar

Krönika 24 augusti 2022

Jag har en enorm hybris när det kommer till språk, skriver Kajsa Hansson.

Nyhet 8 juni 2022

Siv Engelmark

Fler än 80 doktorander har utbildats vid företagsforskarskolan i Umeå sedan starten. Numera finns doktoranderna inte bara i företag utan också i exempelvis kommuner, regioner och i...

Krönika 9 maj 2022

Vad är en bra forskarutbildning? En idealbild är att doktoranden, med hjälp av kollegiet och så klart genom den egna forskningen, ska formas enligt forskartraditionens särskilda lo...

Krönika 19 april 2022

Under pandemiåret 2020 började enligt Universitetskanslersämbetet 3 100 nya doktorander runtom i Sverige. Jag var en av dem, skriver Rebecka Göransdotter.

Nyhet 29 mars 2022

Lisa Kirsebom

Anna Ohlin Saletti och Aina Edgren är doktorander vid Chalmers, men de har också andra arbetsgivare – som kommundoktorand hos Göteborgs stad, och industridoktorand hos företaget Ka...

Krönika 14 mars 2022

Förra veckan fick jag ett datum för min disputation, spikningssamtal med dekanen, och deadline för inlämning till tryck för avhandlingen, skriver Kajsa Hansson som är doktorand i n...

Debatt 22 februari 2022

Ulrika Wallén, Svenskt Näringsliv

Sverige behöver en nationell strategi för att svenskt näringsliv ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. Det krävs både en utbildning i toppklass och att vi kan beh...

Nyhet 26 januari 2022

Redaktionen

Hon skriver regelbundet om beteendeekonomi, livet som doktorand eller om det som faller henne in. Kajsa Hansson är doktorand i nationalekonomi vid Linköpings universitet och studer...

Krönika 26 januari 2022

Jag har tränat terränglöpning sedan 2018. Jag blev fort fångad av att kunna vara ute i skogen, både i strålande solsken och i totalt mörker med pannlampa, skriver Kajsa Hansson.

Nyhet 26 oktober 2021

Charlie Olofsson

I somras skärptes kraven för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Den nya migrationslagen kan få stora konsekvenser för många av landets doktorander.

Nyhet 26 oktober 2021

Charlie Olofsson

Den nya migrationslagen har ryckt undan mattan för tusentals doktorander som plötsligt inte längre kan räkna med en framtid i Sverige. Vissa har redan flyttat utomlands. Andra tvin...

Krönika 12 oktober 2021

Krönika av Rebecka Göransdotter, doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, om forskares avskedstexter.

Nyhet 12 oktober 2021

Eva Annell

För fem år sedan doktorerade Linn Spross i ekonomisk historia. Nu jobbar hon i vården, utbildar sig till sjuksköterska och skriver skönlitterära böcker. Den senaste handlar om en h...

Debatt 14 juni 2021

Expertgruppen för forskningskommunikation

Vi välkomnar debattinlägget från lärarna och forskarna vid Chalmers om att forskningen om forskningskommunikation inte får glömmas bort i frågan om forskningskommunikation. I själv...

Nyhet 8 juni 2021

Natalie von der Lehr

Till hösten ska doktorander vid Örebro universitet få gå en pilotutbildning i forskningskommunikation. Den ska ge dem kunskaper, verktyg och praktisk erfarenhet av hur man kommunic...

Debatt 2 juni 2021

Raffaella Negretti, Hans Malmström, Maria Persson, Carina Sjöberg-Hawke

Betona forskningskommunikationens mångfald och ta hänsyn till vetenskapliga rön inom skrivforskning. Det skriver forskare och lärare från Chalmers i ett inlägg om Vetenskapsrådets ...

Debatt 21 april 2021

Företrädare för fackförbundet ST och Sveriges Förenade Studentkårer

Över hälften av doktoranderna i vår undersökning ”Hur mår doktoranden?” uppger att de inte vet vem som ansvarar för frågor som rör deras anställningsvillkor, arbetsmiljö, lönesättn...

Krönika 28 september 2020

För tio år sedan befann jag mig mitt i min forskarutbildning. Jag hade varit igång ett par år, funnit mig tillrätta socialt och fått en del avhandlingsarbete gjort, skriver David L...

Nyhet 2 juni 2020

Natalie von der Lehr

Sedan coronapandemin satte stopp för resor och stora folksamlingar har många doktorander fått försvara sin doktorsavhandling framför en skärm. Men det digitala formatet har också s...

Krönika 28 januari 2020

Krönika av Natalie von der Lehr, vetenskapsjournalist och kommunikatör, som funderar över varför det är så tyst på labbet och vad som hänt sedan hon själv var doktorand.

Nyhet 6 november 2019

Helena Östlund

Det är inte helt lätt att skriva forskningsartiklar på ett annat språk än sitt modersmål. Det vet språkforskaren Karyn Sandström som under många år lett workshops och skrivargruppe...

Krönika 23 september 2019

I mars förra året meddelade UKÄ att Karolinska institutet var tvunget att sluta anställa blivande doktorander som FOU-praktikanter (en tidsbegränsad anställning) innan de antogs ti...

Krönika 4 september 2019

För några år sedan, vid första april, fick jag för mig att skämta med medlemmararna i fackförbundet SULF, skriver Anna Ilar.

Debatt 28 augusti 2019

Frida Palm, Kajsa Arkelius, Marcus Lockowandt & Selvi Celik

Kontrollera handledarnas kompetens mer noggrant. Ge dem också bättre möjligheter att utveckla sitt handledarskap. Då kan kvaliteten på doktorandutbildningen höjas och bli jämnare. ...

Nyhet 3 juni 2019

Redaktionen

Hon skriver om forsknings- och utbildningspolitiska frågor som ligger henne varmt om hjärtat. Anna Ilar är doktorand vid Karolinska institutet och vice ordförande för fackförbundet...

Debatt 7 maj 2019

Anna Ilar

Lyft goda exempel och visa att ni menar allvar med att prioritera forskningskommunikation redan under forskarutbildningen. Det skriver doktoranden Anna Ilar, vice ordförande för Su...

Krönika 29 mars 2019

En doktorstitel kan leda till de roligaste, mest utmanande och intressanta arbeten, skriver Marina Rantanen Modeer.

Debatt 11 februari 2019

Ole Petter Ottersen, KI

Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska institutet, är oroad över att så få ser en karriär inom forskning. Här listar han nyckelfaktorer för att stärka forskningens attraktionsk...

Krönika 9 januari 2019

Hur gör man för att offentligt finansierad forskning ska komma alla till gagn? EU-kommissionen kliar sig i huvudet. Demokratiskt uppsatta forskningsmål måste tas på allvar, men kra...

Nyhet 12 december 2018

Helena Östlund

Yngre forskare coachar doktorander och postdoktorer – en satsning för att utveckla ledarskap och kompetens på Sahlgrenska akademin i Göteborg. Något som är till nytta för både coac...

Nyhet 19 juni 2018

Siv Engelmark

Tre år efter examen är över 80 procent av de doktorsexaminerade etablerade på arbetsmarknaden. Andelen är ungefär lika stor för dem som har högskoleutbildning på grundläggande och ...

Nyhet 2 maj 2018

Eva Bergstedt

Hennes doktorsavhandling handlar om hur psykiatriska experiment med droger på 1920-talet beskrivs. Hennes skönlitterära debut kretsar kring dagens vilsna, depressiva 30-åringar. –...

Krönika 23 januari 2018

Jag är så tacksam över att ha fått börja min doktorandutbildning. Det absolut bästa är nog den personliga utveckling som man genomgår under studierna i arkeologi, skriver Vivian Sm...

Nyhet 23 januari 2018

Redaktionen

Hon skriver om livet som doktorand och den själsliga resa som forskningsstudierna innebär. Vivian Smits är doktorand på forskarskolan för svensk uppdragsarkeologi vid Linnéuniversi...

Nyhet 10 januari 2018

Eva Annell

Doktoranden Angela Gui har alltid haft intressanta diskussioner med sin pappa förläggaren Gui Minhai. Nu forskar hon på samma ämne som han – kinesisk historia – samtidigt som hon g...

Krönika 22 november 2017

Att följa utvecklingen i stamcellsvärlden senvintern 2014 kändes ungefär som att följa livesändningen av en militärkupp i något större land, skriver Margarita Bartish.

Nyhet 13 september 2017

Eva Annell

Nicklas Blomquist är uppväxt med motorsport och vann svenska mästerskapet i dragracing 2015. Nu forskar han på superkondensatorer, med målet att göra motorsporten grön.

Krönika 11 september 2017

Tidigare har jag bloggat om hur man kan förlora tid i forskningsprojekt, om forskningsfinansiering och om betydelsen av att ha tillgång till lokal infrastruktur. Men något som är ä...

Krönika 27 juni 2017

Överlag är folk ganska bekräftelsesökande. Det får nog anses vara en väletablerad sanning vid det här laget, över ett decennium efter de sociala mediernas intåg i våra liv, skriver...

Nyhet 20 juni 2017

Natalie von der Lehr

Hon är lektor i latin, har ett brinnande intresse för forskningspolitik och betonar vikten av att våga säga ifrån.

Krönika 2 juni 2017

Jag fick ett jobbmejl för ett tag sedan, ett vanligt reklamutskick av samma typ man också får som privatperson om man någonsin har handlat online och lämnat sin adress, skriver Mar...

Krönika 22 maj 2017

Det är en allmänt erkänd sanning att en genomsnittlig doktorand, i slutfasen av sin utbildning, är ganska cyniskt inställd till den akademiska forskningen generellt och till sin eg...

Krönika 5 maj 2017

Jag har skrivit ett inlägg som jag – om jag får säga det själv – var riktigt nöjd med, skriver Margarita Bartish.

Nyhet 20 april 2017

Redaktionen

Hon skriver om sin tillvaro som doktorand och sina tankar om forskning som yrke. Margarita Bartish forskar på Karolinska institutet om hur normala celler rekryteras av tumören för ...

Krönika 20 april 2017

Det finns ett uttryck som, parafraserat och översatt, säger oss att det mest spännande man kan höra inom vetenskapen, något som signalerar stora upptäckter långt mer än ”Eureka!” g...

Nyhet 21 mars 2017

Teresia Borgman

Doktoranden Jonatan Leo har valt att undervisa på halvtid – trots att det innebär att avhandlingen kommer att ta längre tid. – Det är en glädje i sig att undervisa och det ger så ...

Nyhet 11 januari 2017

Teresia Borgman

Språkfrågor bör få större utrymme i forskarutbildningen och det behövs resurser för att hantera flerspråkiga miljöer vid svenska lärosäten. Det anser Megan Case, doktorand i pedago...

Nyhet 11 januari 2017

Teresia Borgman

Konflikter, psykisk ohälsa och ineffektivt forskningsarbete. – Kulturskillnader kan vara ett stort problem för utländska doktorander, säger Reza Salim, forskare vid Mittuniversite...

Nyhet 17 maj 2016

Siv Engelmark

University College är den korrekta engelska översättningen av högskola. Men nästan inga svenska högskolor använder den översättningen. De flesta kallar sig University . Medan d...

Krönika 16 mars 2016

Våren närmar sig och först nu börjar jag förstå att det nya året har satt igång på allvar. Jag kämpar för att hinna bli klar med min licentiatavhandling i tid och längtar samtidigt...