Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Doktorander

Forskarutbildningen är starten på forskarkarriären, men vägen till disputation med sin avhandling kan vara lång. Vilka rättigheter har doktoranden? Vilken roll spelar handledaren? Vad är en industridoktorand? Och vilka konsekvenser får den nya migrationslagen för landets doktorander? Läs om doktorandernas villkor i Curie.

Senaste artiklarna

Nyhet 11 juni 2024

Johan Frisk

Sverige behöver fler forskare. Vid svenska lärosäten finns många doktorander och postdoktorer från länder utanför EU. Men långa handläggningstider och krångliga regelverk gör det s...

Krönika 15 maj 2024

Det är inte lätt att vara en nybörjare i akademin. Jonatan Nästesjö delar med sig av sina bästa tips för att ge doktorander bättre självförtroende.

Krönika 22 april 2024

Forskarutbildningen är inte ett enmansprojekt. De flesta forskare hjälper gärna andra och detta är en god grund för långvariga relationer inom akademin, skriver Jonatan Nästesjö.

Nyhet 22 april 2024

Redaktionen

Han skriver om unga forskares villkor och vad en forskarutbildning egentligen är. Jonatan Nästesjö forskar om akademiska karriärer vid Lunds universitet. På sin fritid leker han he...

Nyhet 11 mars 2024

Natalie von der Lehr

Hur handleder man doktorander och hur påverkar deras studieplan det fria kunskapssökandet? Curie har pratat med några forskare som fördjupat sig i handledarrollen och de utmaningar...

Nyhet 16 januari 2024

Natalie von der Lehr

När doktoranden disputerar står en doktorstitel på spel. Det händer dock ytterst sällan att en avhandling underkänns. Varför är det så och borde regelverket kring disputationer för...

Krönika 16 augusti 2023

Givetvis borde vi lägga fram manus som kan ändras efter disputationen. Då spelar ju faktiskt opponentens och betygsnämndens synpunkter roll, skriver Bengt Johansson.

Nyhet 19 oktober 2022

Carina Järvenhag

Europeiska universitetsinstitutet i Florens är inte så välkänt i Sverige, men här bedrivs forskning av yppersta klass. Den internationella miljön drar till sig professorer, forskar...

Krönika 24 augusti 2022

Doktorander tar sig väldigt ofta an nya, relativt komplexa arbetsuppgifter. Det är inte konstigt att man då tvivlar på sin egen förmåga. Att fråga doktorander om råd kan vara ett s...

Nyhet 8 juni 2022

Siv Engelmark

Fler än 80 doktorander har utbildats vid företagsforskarskolan i Umeå sedan starten. Numera finns doktoranderna inte bara i företag utan också i exempelvis kommuner, regioner och i...

Krönika 9 maj 2022

Hur kan vi bäst balansera vetenskaplig inspiration med respekt för forskningsmiljön och de akademiska traditionerna, undrar Rebecka Göransdotter.

Krönika 19 april 2022

När Rebecka Göransdotter började sin forskarutbildning under pandemin spelade Twitter en viktig roll för att göra den akademiska världen mer tillgänglig och begriplig.

Nyhet 29 mars 2022

Lisa Kirsebom

Anna Ohlin Saletti och Aina Edgren är doktorander vid Chalmers, men de har också andra arbetsgivare – som kommundoktorand hos Göteborgs stad, och industridoktorand hos företaget Ka...

Krönika 14 mars 2022

Det är inte alltid perfektion och felfrihet som ligger bakom vetenskaplig och mänsklig utveckling. Kanske är det just människans ofullkomlighet och förmåga att lära sig av oväntade...

Debatt 22 februari 2022

Ulrika Wallén, Svenskt Näringsliv

Sverige behöver en nationell strategi för att svenskt näringsliv ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. Det krävs både en utbildning i toppklass och att vi kan beh...

Nyhet 26 januari 2022

Redaktionen

Hon skriver regelbundet om beteendeekonomi, livet som doktorand eller om det som faller henne in. Kajsa Hansson är doktorand i nationalekonomi vid Linköpings universitet och studer...

Krönika 26 januari 2022

Forskarutbildning är som vilken sportsatsning som helst. Ju mer jag lärt mig om hur jag ska lägga upp min träning i terränglöpning, desto fler likheter ser jag med mitt eget jobb i...

Nyhet 26 oktober 2021

Charlie Olofsson

I somras skärptes kraven för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Den nya migrationslagen kan få stora konsekvenser för många av landets doktorander.

Nyhet 26 oktober 2021

Charlie Olofsson

Den nya migrationslagen har ryckt undan mattan för tusentals doktorander som plötsligt inte längre kan räkna med en framtid i Sverige. Vissa har redan flyttat utomlands. Andra tvin...

Krönika 12 oktober 2021

Avskedstexter från forskare som lämnar akademin får Rebecka Göransdotter att fundera över vad universitetet egentligen är och vilken roll som nydisputerade ska spela där.

Nyhet 12 oktober 2021

Eva Annell

För fem år sedan doktorerade Linn Spross i ekonomisk historia. Nu jobbar hon i vården, utbildar sig till sjuksköterska och skriver skönlitterära böcker. Den senaste handlar om en h...

Debatt 14 juni 2021

Expertgruppen för forskningskommunikation

Vi välkomnar debattinlägget från lärarna och forskarna vid Chalmers om att forskningen om forskningskommunikation inte får glömmas bort i frågan om forskningskommunikation. I själv...

Nyhet 8 juni 2021

Natalie von der Lehr

Till hösten ska doktorander vid Örebro universitet få gå en pilotutbildning i forskningskommunikation. Den ska ge dem kunskaper, verktyg och praktisk erfarenhet av hur man kommunic...

Debatt 2 juni 2021

Raffaella Negretti, Hans Malmström, Maria Persson, Carina Sjöberg-Hawke

Betona forskningskommunikationens mångfald och ta hänsyn till vetenskapliga rön inom skrivforskning. Det skriver forskare och lärare från Chalmers i ett inlägg om Vetenskapsrådets ...

Debatt 21 april 2021

Företrädare för fackförbundet ST och Sveriges Förenade Studentkårer

Över hälften av doktoranderna i vår undersökning ”Hur mår doktoranden?” uppger att de inte vet vem som ansvarar för frågor som rör deras anställningsvillkor, arbetsmiljö, lönesättn...

Krönika 28 september 2020

För tio år sedan befann jag mig mitt i min forskarutbildning. Jag hade varit igång ett par år, funnit mig tillrätta socialt och fått en del avhandlingsarbete gjort, skriver David L...

Nyhet 2 juni 2020

Natalie von der Lehr

Sedan coronapandemin satte stopp för resor och stora folksamlingar har många doktorander fått försvara sin doktorsavhandling framför en skärm. Men det digitala formatet har också s...

Krönika 28 januari 2020

Krönika av Natalie von der Lehr, vetenskapsjournalist och kommunikatör, som funderar över varför det är så tyst på labbet och vad som hänt sedan hon själv var doktorand.

Nyhet 6 november 2019

Helena Östlund

Det är inte helt lätt att skriva forskningsartiklar på ett annat språk än sitt modersmål. Det vet språkforskaren Karyn Sandström som under många år lett workshops och skrivargruppe...

Krönika 23 september 2019

I mars förra året meddelade UKÄ att Karolinska institutet var tvunget att sluta anställa blivande doktorander som FOU-praktikanter (en tidsbegränsad anställning) innan de antogs ti...

Krönika 4 september 2019

För några år sedan, vid första april, fick jag för mig att skämta med medlemmararna i fackförbundet SULF, skriver Anna Ilar.

Debatt 28 augusti 2019

Frida Palm, Kajsa Arkelius, Marcus Lockowandt & Selvi Celik

Kontrollera handledarnas kompetens mer noggrant. Ge dem också bättre möjligheter att utveckla sitt handledarskap. Då kan kvaliteten på doktorandutbildningen höjas och bli jämnare. ...

Nyhet 3 juni 2019

Redaktionen

Hon skriver om forsknings- och utbildningspolitiska frågor som ligger henne varmt om hjärtat. Anna Ilar är doktorand vid Karolinska institutet och vice ordförande för fackförbundet...

Debatt 7 maj 2019

Anna Ilar

Lyft goda exempel och visa att ni menar allvar med att prioritera forskningskommunikation redan under forskarutbildningen. Det skriver doktoranden Anna Ilar, vice ordförande för Su...

Krönika 29 mars 2019

En doktorstitel kan leda till de roligaste, mest utmanande och intressanta arbeten, skriver Marina Rantanen Modeer.

Debatt 11 februari 2019

Ole Petter Ottersen, KI

Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska institutet, är oroad över att så få ser en karriär inom forskning. Här listar han nyckelfaktorer för att stärka forskningens attraktionsk...

Krönika 9 januari 2019

Hur gör man för att offentligt finansierad forskning ska komma alla till gagn? EU-kommissionen kliar sig i huvudet. Demokratiskt uppsatta forskningsmål måste tas på allvar, men kra...

Nyhet 12 december 2018

Helena Östlund

Yngre forskare coachar doktorander och postdoktorer – en satsning för att utveckla ledarskap och kompetens på Sahlgrenska akademin i Göteborg. Något som är till nytta för både coac...

Nyhet 19 juni 2018

Siv Engelmark

Tre år efter examen är över 80 procent av de doktorsexaminerade etablerade på arbetsmarknaden. Andelen är ungefär lika stor för dem som har högskoleutbildning på grundläggande och ...

Nyhet 2 maj 2018

Eva Bergstedt

Hennes doktorsavhandling handlar om hur psykiatriska experiment med droger på 1920-talet beskrivs. Hennes skönlitterära debut kretsar kring dagens vilsna, depressiva 30-åringar. –...

Krönika 23 januari 2018

Jag är så tacksam över att ha fått börja min doktorandutbildning. Det absolut bästa är nog den personliga utveckling som man genomgår under studierna i arkeologi, skriver Vivian Sm...

Nyhet 23 januari 2018

Redaktionen

Hon skriver om livet som doktorand och den själsliga resa som forskningsstudierna innebär. Vivian Smits är doktorand på forskarskolan för svensk uppdragsarkeologi vid Linnéuniversi...

Nyhet 10 januari 2018

Eva Annell

Doktoranden Angela Gui har alltid haft intressanta diskussioner med sin pappa förläggaren Gui Minhai. Nu forskar hon på samma ämne som han – kinesisk historia – samtidigt som hon g...

Krönika 22 november 2017

Att följa utvecklingen i stamcellsvärlden senvintern 2014 kändes ungefär som att följa livesändningen av en militärkupp i något större land, skriver Margarita Bartish.

Nyhet 13 september 2017

Eva Annell

Nicklas Blomquist är uppväxt med motorsport och vann svenska mästerskapet i dragracing 2015. Nu forskar han på superkondensatorer, med målet att göra motorsporten grön.

Krönika 11 september 2017

Tidigare har jag bloggat om hur man kan förlora tid i forskningsprojekt, om forskningsfinansiering och om betydelsen av att ha tillgång till lokal infrastruktur. Men något som är ä...

Krönika 27 juni 2017

Överlag är folk ganska bekräftelsesökande. Det får nog anses vara en väletablerad sanning vid det här laget, över ett decennium efter de sociala mediernas intåg i våra liv, skriver...

Nyhet 20 juni 2017

Natalie von der Lehr

Hon är lektor i latin, har ett brinnande intresse för forskningspolitik och betonar vikten av att våga säga ifrån.

Krönika 2 juni 2017

Jag fick ett jobbmejl för ett tag sedan, ett vanligt reklamutskick av samma typ man också får som privatperson om man någonsin har handlat online och lämnat sin adress, skriver Mar...

Krönika 22 maj 2017

Det är en allmänt erkänd sanning att en genomsnittlig doktorand, i slutfasen av sin utbildning, är ganska cyniskt inställd till den akademiska forskningen generellt och till sin eg...

Krönika 5 maj 2017

Jag har skrivit ett inlägg som jag – om jag får säga det själv – var riktigt nöjd med, skriver Margarita Bartish.

Nyhet 20 april 2017

Redaktionen

Hon skriver om sin tillvaro som doktorand och sina tankar om forskning som yrke. Margarita Bartish forskar på Karolinska institutet om hur normala celler rekryteras av tumören för ...

Krönika 20 april 2017

Det finns ett uttryck som, parafraserat och översatt, säger oss att det mest spännande man kan höra inom vetenskapen, något som signalerar stora upptäckter långt mer än ”Eureka!” g...

Nyhet 21 mars 2017

Teresia Borgman

Doktoranden Jonatan Leo har valt att undervisa på halvtid – trots att det innebär att avhandlingen kommer att ta längre tid. – Det är en glädje i sig att undervisa och det ger så ...

Nyhet 7 mars 2017

Siv Engelmark

Nästa år får Sverige sitt femtonde universitet när högskolan i Malmö får universitetsstatus. Det ger lärosätet rätt att utbilda forskare inom alla områden – och mer pengar till for...

Nyhet 11 januari 2017

Teresia Borgman

Språkfrågor bör få större utrymme i forskarutbildningen och det behövs resurser för att hantera flerspråkiga miljöer vid svenska lärosäten. Det anser Megan Case, doktorand i pedago...

Nyhet 11 januari 2017

Teresia Borgman

Konflikter, psykisk ohälsa och ineffektivt forskningsarbete. – Kulturskillnader kan vara ett stort problem för utländska doktorander, säger Reza Salim, forskare vid Mittuniversite...

Nyhet 16 juni 2016

Helena Östlund

Tack vare forskarskolan inom benforskning har många nya internationella samarbeten och forskningsprojekt kommit till stånd. Skolan är lika givande för doktorander som för seniora f...

Nyhet 19 maj 2016

Siv Engelmark

Lärosäten och näringsliv samarbetar sedan lång tid om gemensamma doktorander. KK-stiftelsen finansierar forskarskolor för nya universitet och högskolor där de samarbetar med indust...

Nyhet 17 maj 2016

Siv Engelmark

University College är den korrekta engelska översättningen av högskola. Men nästan inga svenska högskolor använder den översättningen. De flesta kallar sig University . Medan d...

Nyhet 7 april 2016

Ragnhild Romanus

År 2017 bör alla doktorander som har tre år kvar till examen vara anställda vid sitt lärosäte. Fler forskare bör ha en meriteringsanställning och efter den ska de ha rätt att bli t...

Krönika 16 mars 2016

Våren närmar sig och först nu börjar jag förstå att det nya året har satt igång på allvar. Jag kämpar för att hinna bli klar med min licentiatavhandling i tid och längtar samtidigt...

Krönika 23 februari 2016

Dagens globala ekonomi är nära sammanlänkad med transporter. Om man jämför den globala ekonomin och transportekonomin så ökar faktiskt den sistnämnda mer, skriver Fredrik Ahlgren.

Krönika 8 februari 2016

Början av min akademiska karriär går, som jag tidigare skrev, att spåra tillbaka till militären där jag fick min ledarskapsutbildning. Jag vill hävda att en sådan utbildning bör ge...

Krönika 27 januari 2016

Jag kommer fortfarande ihåg den dagen jag stod på en kaserngård i Karlskrona en mycket blåsig och kall januaridag, skriver Fredrik Ahlgren.

Nyhet 11 januari 2016

Redaktionen

Han skriver om sin resa från sjöofficer till akademiker och om sjöfartens koppling till det globala klimathotet. Fredrik Ahlgren är doktorand inom sjöfartsvetenskap vid Linnéuniver...

Krönika 11 januari 2016

Jag har börjat mitt nya år med att anmäla mig till Borås Ultra Marathon, inte som ett nyårslöfte utan mer som en fortsättning på min kärlek till löpningen. Löpningen är min meditat...

Nyhet 25 augusti 2015

Ann-Cathrine Johnsson

I början av 2014 startade en nationell forskarskola med fokus på infektioner och antibiotika. Deltagarna kommer från många olika områden och en rad olika lärosäten. Förhoppningarna...

Krönika 8 april 2015

Som doktorand levde jag ett slags dubbelliv, skriver Jenny Larsson.

Krönika 19 februari 2015

Doktorshatten är användbar även utanför akademin, skriver Cecilia Garme och råder doktorander att odla sina kontakter och skaffa sig arbetslivserfarenheter utanför akademin.

Krönika 25 november 2014

I denna krönika vill jag fördjupa diskussionen som jag inledde i mitt förra inlägg (4/11) genom att titta närmare på hur utvecklingen kring doktoranders publicering tett sig inom m...

Nyhet 20 november 2014

Sara Nilsson

Publicera i ansedda tidskrifter, sprid din forskning och se till att finnas med i de databaser som används för utvärdering. Som ny forskare är det mycket att tänka på när forskning...

Krönika 4 november 2014

I ett öppet brev som publicerades i The Chronicle of Higher Education tidigare i höst argumenterar Leonard Cassuto för ett embargo mot publicering av vetenskapliga artiklar skr...

Debatt 24 juni 2014

Björn Hammarfelt

Den första globala universitetsrankingen gjordes för bara tio år sedan. Ändå läggs det oroväckande stor vikt vid dem, menar Björn Hammarfelt som i en replik här ger några hårdkokta...

Krönika 18 december 2013

Nu har det gått ett par veckor sedan PISA-rapporten slog ner som en bomb hos många i vårt avlånga land, skriver Jaana Nehez.

Krönika 3 december 2013

I ett tidigare inlägg hävdade jag att skolan ibland vilar på ovetenskaplig grund och mångas intresse fångades av just det exempel som jag lyfte, nämligen läxor, skriver Jaana Nehez.

Krönika 19 november 2013

Häromdagen var jag på dialogkonferens på Campus Helsingborg om samverkan mellan forskning och skola, skriver Jaana Nehez.

Krönika 23 oktober 2013

Vikten av rektors ledarskap för skolans utveckling har betonats under lång tid. Förmodligen har svårigheterna för rektor att utveckla skolan varit kända lika länge. Nu har rektors ...

Krönika 10 oktober 2013

I Sverige ska skolans arbete enligt lag vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, både när det gäller innehåll och pedagogik. Vad innebär då det, undrar Jaana Nehez.

Krönika 1 oktober 2013

Jag sitter på Fjällgården i Åre på Lärarförbundets skrivarinternat för forskarstuderande och doktorer. Har verkligen längtat efter att få sammanhängande skrivtid för mitt avhandlin...

Nyhet 1 oktober 2013

Redaktionen

Jaana Nehez skriver om livet som kommundoktorand i Helsingborg och vad hon gör för att verka för en skola på vetenskaplig grund. På sin fritid är hon en hängiven långdistanslöpare ...

Nyhet 17 september 2013

Anne Brynolf

Facktermer, repriserade fraser och rundgång i kommateringen kan få den aldrig så intresserade att ge upp halvvägs genom ett vetenskapligt pek. Men det finns forskare som är mer fli...

Nyhet 4 juli 2013

Eva Barkeman

Doktoranden Anna-Karin Gustavsson vid Göteborgs universitet har fått pris för bästa forskningsartikel under 2012 av tidskriften FEBS Journal. Hennes artikel om studier av energimet...

Krönika 19 juni 2013

Det finns många saker här i världen jag kan känna att jag inte förstår. En sådan sak är kopplingen mellan efterfrågade kompetenser på arbetsmarknaden och utbildning, skriver Annasa...

Krönika 23 maj 2013

Jag funderar ibland på hur somliga grupper kan dominera en hel verksamhet. Flottan var till exempel karriärvägen för den yngre sonen i en officersfamilj eller en borgarfamilj, skri...

Krönika 5 maj 2013

Vi satt och diskuterade över en lunch eller en fika, ett par andra doktorander och jag. Samtalet kretsade efter en stund kring vad det var vi egentligen höll på med. Vi som sitter ...

Nyhet 2 maj 2013

Karin Nordin

Rasha Salman följer sina drömmars mål om att bli läkare och samtidigt syssla med forskning. Först måste hon bara göra en mängd strategiska val.

Nyhet 24 april 2013

Natalie von der Lehr

Stefan Einhorn är läkare, professor och författare och har bidragit till boken Forskarhandledarens robusta råd. I den tredje artikeln om forskarhandledning ger han sina tips till h...

Nyhet 22 april 2013

Natalie von der Lehr

När forskarutbildningen stramas upp ställs nya krav på handledarna. Två unga handledare som forskar inom kemi och biologi berättar om sina erfarenheter i den andra artikeln av tre ...

Krönika 21 april 2013

Vi vill ju gärna tro att vi ska vara nyttiga. Att forskningen ska vara nyttig. Att utbildningarna ska vara till nytta. Att det omgivande samhället ska betrakta akademin med tillgiv...

Nyhet 18 april 2013

Natalie von der Lehr

Vilka utmaningar möter forskare som handleder doktorander och vilket stöd kan de få? Curie ser närmare på situationen för forskarhandledare i en serie på tre artiklar. I den första...

Krönika 8 april 2013

Missförstå mig rätt nu. Jag är verkligen ingen motvilligt bloggare. Tvärtom, har jag sedan flera år varit en entusiastisk utövare av bloggandet, långt innan jag blev doktorand i hi...

Nyhet 8 april 2013

Redaktionen

Hon skriver om humanioras plats i en alltmer nyttofixerad forskningsvärld. Annasara Hammar är doktorand i historia vid Umeå universitet och forskar om social ordning i den svenska ...

Nyhet 23 januari 2013

Jessica Rydén

Farmakologidoktoranden Cecilia Jädert bytte labbet på Karolinska institutet mot riksdagen och en tre månaders tjänst som forskningsstipendiat. Uppdraget – att förmedla forskning ti...

Nyhet 21 januari 2013

Caroline Ardbo

Forskarutbildningens strategiska betydelse har hamnat alltmer i fokus. Konkurrensen hårdnar, samarbetena blir mer globala. Vad kan Sverige lära av länder som Danmark och Malaysia? ...

Nyhet 17 januari 2013

Natalie von der Lehr

Den avgörande faktorn bakom en framgångsrik karriär som forskare är kontakt med seniora forskare under doktorandtiden. Det har en undersökning av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakadem...

Nyhet 16 januari 2013

Natalie von der Lehr

Otillräckligt stöd från handledaren, tappad motivation och en bristfällig psykosocial arbetsmiljö. Det är de tre främsta skälen till att doktorander hoppar av på grund av utbildnin...

Krönika 14 december 2012

Det är rätt många sidor, och jag läser dem gång på gång. Markerar med överstrykningspennan, skriver kommentarer i sidan och då och då googlar jag efter en kändis från Skåne. Till s...