Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Cecilia Jädert.

Som forskningsstipendiat var Cecilia Jäderts uppgift att ta fram ett faktablad om forskningen kring barnfetma. Foto: Jyrki Sivenius

NYHET

Doktoranden i riksdagen

Farmakologidoktoranden Cecilia Jädert bytte labbet på Karolinska institutet mot riksdagen och en tre månaders tjänst som forskningsstipendiat. Uppdraget – att förmedla forskning till politiker – gav mersmak.
– Det borde erbjudas fler forskarstuderande, tycker hon.

Nyfikenhet och en lust att skriva populärvetenskapligt fick Cecilia Jädert att söka stipendiet som finansierade tjänsten vid riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat.

– Alla doktorander kan inte göra karriär inom akademin. Det är viktigt att det finns möjligheter för doktorander att prova på och upptäcka andra typer av framtida yrkesvägar under sin forskarutbildning.

På utvärderings- och forskningssekretariatet arbetar tre forskningssekreterare med att serva utskotten med kvalificerad forskningsinformation. Oftast handlar det om forskningsöversikter som utskotten beställt, men sekretariatet tar även egna initiativ. Så var fallet med Cecilia Jäderts uppgift – att ta fram ett faktablad om forskningen kring barnfetma.

Konceptet från parlamentet i Storbritannien

– Konceptet är hämtat från parlamentet i Storbritannien, berättar hon. Där används kvalificerade och kortfattade forskningsöversikter, så kallade post notes, för att informera politiker. Tanken är att på litet utrymme sammanfatta kunskapsläget, identifiera kunskapsluckor och lyfta fram viktiga framtida uppgifter inom ett visst forskningsområde.

Under några intensiva månader studerade hon vetenskapliga artiklar om barnfetma, förde samtal med forskare på området och deltog i seminarier. Hon läste även motioner och följde med i debatten i medierna för att identifiera vilka frågor som politikerna valt att fokusera när det gäller just barnfetma.

– Jag upptäckte att det fanns betydligt fler motioner som tog upp åtgärder för att öka barns fysiska aktivitet än motioner som ville påverka barns matvanor i konstruktiv riktning, säger Cecilia Jädert. Därför valde jag att lyfta fram kosthållningen som en viktig fråga att söka kunskap om i mitt faktablad.

Att barnfetma inte är hennes eget avhandlingsämne anser hon snarare var en fördel i arbetet:

– Politiker uppskattar att få opartiska forskningsunderlag. Genom att barnfetma inte är mitt primära forskningsområde kunde jag gå in i arbetet med friska ögon och var inte bunden av lojalitet åt något håll.

Motstånd mot komplexa budskap

Den största utmaningen rörde snarare urvalet och presentationen av forskningen, förklarar Cecilia Jädert. Det är alltid en utmaning att sammanfatta en stor mängd kunskap på bara fyra A4-sidor – som det var fråga om här – konstaterar hon. Dessutom finns det bland politiker generellt ett motstånd mot komplexa budskap.

– Många är mest intresserade av att ta till sig resultat som stödjer den egna agendan och vill inte ha underlag som innehåller motsägande resultat eller delade meningar, vilket ju finns inom de flesta forskningsområden.

Utmaningarna till trots tycker Cecilia Jädert att hon gick iland med balansgången. Det gäller att hitta en kompromiss mellan att tillgodose politikernas intresse av tydliga resultat och att våga lyfta fram sådant som kan upplevas som komplicerat, menar hon:

– Till exempel berörde jag genetikens betydelse för utvecklingen av barnfetma, något som kanske inte är helt enkelt att förhålla sig till men som jag ändå bedömde som viktigt och värt att nämna.

Bra med egen erfarenhet av forskning

Kvittot på om hon lyckas intressera politikerna får hon under våren då faktabladet ska publiceras och även presenteras vid ett seminarium för riksdagsledamöterna. Själv är hon nu tillbaka i labbet, men skulle gärna syssla med populärvetenskap i framtiden. Hon tror att det överlag är värdefullt att personer som arbetar med att förmedla forskning har egen erfarenhet av forskning.

– Inte minst när det gäller att förmedla kunskap kring något så viktigt som underlag för framtida riksdagsbeslut, säger hon. För det krävs kompetens att värdera och kritiskt granska vetenskapliga källor. Något man har med sig om man forskat.

Forskningsstipendiet

Stipendiet som finansierar doktorandtjänsten initierades 2010 av riksdagen i samarbete med de fyra statliga forskningsfinansiärerna.

Syftet är att stärka riksdagens omvärldsbevakning när det gäller forskningsområden med relevans för framtida riksdagsbeslut.

Doktorander som har finansiering av ett forskningsråd via sin handledare kan söka tjänsten och utlysningen har ett särskilt tema varje år som tas fram i samarbete med forskningsråden.

Tjänsten ska ge doktoranden möjlighet att ”träna sina färdigheter att skriftligen kommunicera forskningsrön till beslutsfattare”.

2012 års tjänstgöring finansierades av Vetenskapsrådet och hade temat ”framtidens hälsa”. Tidigare finansiärer har varit Formas och Vinnova. 2013 står Fas på tur.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 17 juni 2024

Eva Barkeman

Ett enkelt föremål kan berätta en stark historia. Nobelprismuseets nya utställning innehåller över 280 saker från Nobelpristagare, ting som vittnar om märkvärdiga upptäckter och li...

Nyhet 11 juni 2024

Johan Frisk

Sverige behöver fler forskare. Vid svenska lärosäten finns många doktorander och postdoktorer från länder utanför EU. Men långa handläggningstider och krångliga regelverk gör det s...

Krönika 15 maj 2024

Det är inte lätt att vara en nybörjare i akademin. Jonatan Nästesjö delar med sig av sina bästa tips för att ge doktorander bättre självförtroende.