Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Forskningsmetoder

Hur går forskning till? Olika forskningsfält tillämpar olika metoder. Vilken roll spelar vetenskapliga bilder i forskningen och när används enkätundersökningar? När används djurförsök i forskningen och vilka alternativa metoder (3R) finns? Läs om forskningsmetoder i Curie.

Senaste artiklarna

Nyhet 16 april 2024

Lisa Kirsebom

I den svenska sjukvården samlas mängder av data in som kan bli en enorm tillgång för forskare. Men otydliga lagar och tekniska utmaningar bromsar användandet. Nu växer arbetssätt o...

Nyhet 16 april 2024

Lisa Kirsebom

Hälsodata har blivit en allt viktigare tillgång för forskningen. De kan hjälpa oss att få svar på frågor om alltifrån samhällsreformer till medicinska behandlingar. Men enkel tillg...

Krönika 17 januari 2024

Hur kan man föreställa sig hur något kommer att se ut i framtiden? Annie Lindmark skriver om metoden spekulativ design.

Debatt 22 november 2023

Ramon Wyss, professor emeritus KTH

Vem får ta del av resultaten när forskningen görs av privatägd AI? Ramon Wyss, professor emeritus på KTH, menar att det är hög tid att skapa riktlinjer för AI-driven forskning.

Nyhet 13 september 2023

Johan Frisk

Lärosätena vill minska utsläppen av koldioxid. Samtidigt finns det behov av tjänsteresor för forskningssamarbete. Idag har flera universitet minskat sina koldioxidutsläpp jämfört m...

Nyhet 23 maj 2023

Johan Frisk

Det finns frågor som forskare kan ställa men inte besvara. Helt enkelt för att det inte finns tid för att samla in den data som behövs. Allt fler ser vitsen med så kallad medborgar...

Nyhet 19 april 2023

Charlie Olofsson

I tvärvetenskapliga samarbeten kan den konstnärliga forskningen bidra med kreativa metoder och vidgat perspektiv. − Alla fält är styrda av vissa konventioner och den konstnärliga ...

Krönika 17 april 2023

Hon höll sig långt borta från fikarum och ovala bord när hon skrev sin avhandling. Ulrika Carlsson skriver om behovet av att få utveckla sina idéer ifred, innan de skärskådas av...

Nyhet 11 januari 2023

Anders Nilsson

För att leva upp till idealen om öppen vetenskap behövs en ny och mer storskalig form av kvalitativ forskning. Det menar Stanfordprofessorn David Grusky som ingår i ledningen för p...

Nyhet 14 november 2022

Siv Engelmark

Galileo Galilei hittade bevis för att jorden kretsade kring solen och hamnade för det i husarrest under resten av sitt liv. Nu spelas pjäsen Galileis liv på Dramatens lilla scen.

Nyhet 20 september 2022

Helena Östlund

Demokratin urholkas eller är obefintlig i många av världens länder. Det gör kunskapen om hur den fungerar och vad som hotar den allt viktigare. Två svenska initiativ fokuserar på j...

Krönika 17 augusti 2022

Seminariet är inte bara ett rum där forskning presenteras. Det är på samma gång en arbetsmetod och en arbetsmiljö, skriver Marie Cronqvist.

Krönika 14 juni 2022

Ibland är det komplicerat att vara vetenskapsteoretiker.

Nyhet 31 maj 2022

Charlie Olofsson

Kriser är destruktiva, men omvälvande händelser kan också väcka nya forskningsfrågor och sporra till utveckling. Det ser vi både från coronapandemin och under kriget i Ukraina, men...

Nyhet 24 maj 2022

Helena Östlund

Sverige har många värdefulla register och datakällor som kan tjäna som unikt underlag i forskning kring pandemin – om de bara vore mer tillgängliga. Därför byggs nu en ny infrastru...

Nyhet 11 maj 2022

Natalie von der Lehr

Gensaxen blev snabbt ett kraftfullt verktyg för växtförädling. Forskningen pågår över hela världen, men inom EU begränsas tillämpningen av lagstiftning som reglerar odling och komm...

Krönika 25 april 2022

Frågan kan tyckas vara enkel att besvara. Självklart är det så att det finns många vetenskaper! Det säger ju sig själv att biologi, fysik, matematik, medicin, filosofi eller arkeol...

Krönika 7 mars 2022

Frågan om när den vetenskapliga revolutionen ägde rum är omstridd av vetenskapshistoriker. Den har inte heller samma uppenbara placering i tid och rum som andra revolutioner, från ...

Krönika 2 februari 2022

Krönika av Ulf Ellervik, professor i organisk kemi. Texten är ett kapitel i hans bok Förundran som handlar om hur det vetenskapliga arbetet är fullt av känslor och bjuder på små oc...

Nyhet 31 januari 2022

Redaktionen

Han skriver om hur vetenskapsteoretiska frågor ställs på sin spets i samtidens stora utmaningar. Christopher Kullenberg är docent i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet och fo...

Krönika 31 januari 2022

I dessa tider passerar inte en dag utan att det som jag tänker beskriva utspelar sig rakt framför våra ögon, när vi slår på radion eller skrollar våra sociala medieflöden. Det hand...

Nyhet 12 januari 2022

Charlie Olofsson

Den konstnärliga forskningen skapar debatt både inom konstvärlden och i akademin. Nu behövs större fokus på forskningsresultaten och den kunskap som genereras inom fältet. Det mena...

Nyhet 12 januari 2022

Helena Östlund

Inom humanvetenskaperna ökar intresset för att arbeta med infrastrukturer som förknippas med kvantitativ forskning. Curie har tittat närmare på några satsningar som hjälper forskar...

Debatt 20 december 2021

Mathias Osvath och Tomas Persson

Sverige tycks som enda EU-land vilja fasa ut djurbaserad forskning som inte orsakar djuren onödigt lidande. Det blir konsekvensen av en juridiskt egendomlig definition av djurförsö...

Debatt 17 november 2021

Jordbruksverket

I Sverige har riksdagen bestämt att det är syftet med användningen av djur som avgör om det är djurförsök eller inte, inte huruvida djuret lider eller inte. Osvath, Persson och Fal...

Debatt 19 oktober 2021

Mathias Osvath, Tomas Persson och Tove Fall

Enligt EU betyder djurförsök forskning som kan framkalla lidande. Jordbruksverket menar däremot att Sverige definierar djurförsök som all forskning på levande djur – även sådan som...

Debatt 6 oktober 2021

Urban Fagerholm, Sven Hellberg, Lise-Lott Alsenius, Louise Cederlöf

Att tillämpa djurskyddslagen och EU-direktiv är det snabbaste sättet att ställa om från djurförsök till säkrare kliniska studier. Det skriver fyra företrädare för alternativa metod...

Debatt 20 september 2021

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket arbetar aktivt för att reducera, ersätta, och förfina djurförsök inom läkemedelsområdet, framförallt internationellt. Läkemedelsutveckling sker mot en global markn...

Debatt 8 september 2021

Jordbruksverket

Sverige driver på både nationellt och inom EU för att djurförsök ska fasas ut på sikt. Vi delar inte bilden att brist på riktlinjer hindrar alternativa metoder att slå igenom och a...

Debatt 31 augusti 2021

Urban Fagerholm, Sven Hellberg, Lise-Lott Alsenius, Louise Cederlöf

Nya datormodeller överträffar djurförsök i träffsäkerhet. Nu är det hög tid att ansvariga myndigheter sätter upp tydliga kvalitetskriterier och tillämpar djurskyddslagen – för förs...

Nyhet 19 augusti 2021

Helena Östlund

Med hjälp av artificiell intelligens går det att lära en dator att automatiskt transkribera många hundra år gamla texter. Programvaran Transkribus har testats både på domböcker frå...

Nyhet 18 augusti 2021

Siv Engelmark

Bilden av det svarta hålets skugga utsågs av tidskriften Science till årets vetenskapliga genombrott 2019. I mars i år kunde John Conway och de 300 andra forskarna bakom bedrift...

Nyhet 9 juni 2021

Carina Järvenhag

Alternativa metoder kan vara mer effektiva, mer ekonomiska och mer exakta jämfört med att använda försöksdjur som ska efterlikna människan. Det menar forskarna Gunnar Cedersund och...

Nyhet 19 maj 2021

Karin Nordin

Alternativ till djurförsök hanteras oftast som en djurskyddsfråga. Men om forskare klev fram och berättade mer om nyttan av nya alternativa metoder skulle frågan kunna bli strategi...

Nyhet 1 mars 2021

Siv Engelmark

För sex år sedan utsågs hans bild av ett jättevirus till en av årets tio bästa vetenskapliga bilder av tidskriften Nature. Nu har han tillsammans med kolleger gjort ett stort genom...

Nyhet 10 februari 2021

Siv Engelmark

Göteborgsforskaren Astrid von Mentzer studerar den sjukdomsframkallande bakterien ETEC. Ett viktigt verktyg är elektronmikroskopets bilder, som bidragit till viktiga kunskaper om h...

Nyhet 30 november 2020

Helena Östlund

Forskningsstudier genomförs inte alltid enligt regelboken. De kan lova för mycket, visa på samband som inte finns eller inte vara replikerbara. Det vet två forskare som har varit ...

Nyhet 29 september 2020

Siv Engelmark

Fredrik Pleijel är marinbiolog och forskar om havsborstmaskar. För att säkrare kunna artbestämma de små maskarna tar han bilder av dem. På så sätt sparas viktig information om dera...

Nyhet 7 september 2020

Siv Engelmark

För neuroforskaren Saida Hadjab är bilden ett verktyg i arbetet. Med konfokalmikroskop får hon allt skarpare bilder av celler – och svar på vetenskapliga frågor om smärta.

Nyhet 25 augusti 2020

Helena Östlund

Ny teknik kan göra att tidigare forskningsresultat måste omvärderas. I bleknade hällmålningar på en klippvägg på Hisingen träder nya motiv fram – tack vare ett digitalt bildprogram...

Krönika 3 mars 2020

Trots att kritiska studier bara är en mindre del av humanistisk forskning (och genusforskning) är det nästan bara denna lilla del som lyfts fram när humanistisk forskning problemat...

Krönika 4 februari 2020

Terminen har rullat igång, ute är det grått och kyligt, p-vakterna går sin dagliga lov, och de första kursuppstartningskvalen har precis ebbat ut. Nu finns ingen återvändo, det må ...

Krönika 28 januari 2020

Krönika av Natalie von der Lehr, vetenskapsjournalist och kommunikatör, som funderar över varför det är så tyst på labbet och vad som hänt sedan hon själv var doktorand.

Nyhet 21 oktober 2019

Helena Östlund

Farmakometri är ett relativt nytt och tvärvetenskapligt forskningsfält som röner stort intresse från både sjukvården och läkemedelsindustrin. Genom att skapa matematiska modeller k...

Nyhet 23 september 2019

Siv Engelmark

Sedan 2012 har utvecklingen inom maskinlärning och AI exploderat. Idag används teknikerna bland annat inom medicinområdet, i finansvärlden och för självkörande fordon. Än så länge ...

Nyhet 4 september 2019

Carina Järvenhag

I projektet Decrypt samarbetar historiker, lingvister, datavetare och kryptologer för att kunna lösa chiffren i hemligt kodade historiska dokument. – Att använda olika kompetenser...

Krönika 17 juni 2019

Krönika av Mats E. Eriksson, professor i geologi vid Lunds universitet, om kärleken till paleontologi och rockmusik och om hur dessa företeelser kan berika varandra.

Nyhet 24 april 2019

Charlie Olofsson

Är det okej att som forskare kartlägga människors etnicitet eller hudfärg? Frågan om jämlikhetsdata väcker starka känslor i forskarvärlden.

Krönika 9 januari 2019

Krönika av Christoffer Carlsson, forskare i kriminologi och deckarförfattare. Forskare avkrävs ofta lösningar på problem som ligger vid sidan av forskningen. Men forskarens uppgift...

Krönika 8 juni 2018

Att det på många frågor inte finns ett svar, en enda sanning, har vi kanske börjat förlika oss med. Men vetenskapens grundläggande inriktning mot kunskap som något i grunden skiljt...

Krönika 29 maj 2018

Jag skrev tidigare om hur design hanterar komplexitet genom att eftersträva en helhet som blir till något mer än sina delar. Vi har haft drygt 100 år på oss att öva på det här, så ...

Krönika 21 maj 2018

Nästan oavsett vilken typ av forskning och kunskapsutveckling man intresserar sig för så står man inför en central utmaning: komplexitet. Hur vi tar oss an de frågor, fenomen och f...

Krönika 7 maj 2018

En av de starkare drivkrafterna i kunskapsutveckling är ofta att hitta det allmänt giltiga, det som låter oss förstå ett fenomen utöver det som är specifikt för de fall vi har fram...

Nyhet 26 april 2018

Inna Sevelius

Studiet av en enskild individ, händelse, plats eller grupp av människor kan problematisera och nyansera den generella historieskrivningen. Ofta handlar studierna om ”vanliga” männi...

Krönika 16 april 2018

Det här med att prata om sin forskning är förvånansvärt svårt, med tanke på hur mycket tid forskare ägnar åt att tänka på hur man bäst formulerar det man kommer fram till, skriver ...

Nyhet 16 april 2018

Redaktionen

Han skriver om varför man håller på med designforskning. Johan Redström är professor i design vid Umeå universitet och speciellt intresserad av praktikbaserad designforskning i grä...

Nyhet 27 mars 2018

Anne Brynolf

Sociala medier som Facebook och Twitter påverkar oss som samhällsmedborgare. Men det är svårt att forska på dem, användardata är ofta inte tillgängliga. Dessutom kan villkor och te...

Nyhet 24 januari 2018

Siv Engelmark

Länge tvekade forskningsfinansiärer att stödja kartläggande forskning, men nu satsar finansiärerna stort. Senast ut är Facebooks grundare Mark Zuckerberg som stödjer en internation...

Krönika 18 december 2017

Krönika av Fanny Härgestam om hur hon hjälpte Hans Rosling att skriva sina memoarer ”Hur jag lärde mig förstå världen”.

Nyhet 11 oktober 2017

Anders Nilsson

Jästsvampen och människan delar inte bara en flertusenårig historia av brödbak och ölbryggning, vi delar också en hel del grundläggande cellbiologi. Därför leder forskning på jäst ...

Nyhet 10 oktober 2017

Anders Nilsson

Som enskilda arter kan de vara ointressanta, rentav oönskade – vi vill inte ha bananflugor i fruktskålen, möss i förrådet eller backtrav i rabatten. Men i forskarvärlden ägnas de e...

Nyhet 3 oktober 2017

Anders Nilsson

En klassisk djurmodell, obligatorisk i biologisk utbildning – men också en modern modell som efter mer än ett sekel i forskningens tjänst fortsätter att generera ny kunskap. I går ...

Nyhet 29 augusti 2017

Siv Engelmark

Nya kriminaltekniska metoder utvecklas med hjälp av artificiell intelligens, DNA- och visualiseringsteknik. Men också befintlig teknik behöver utforskas mer. Det gäller särskilt mi...

Krönika 28 augusti 2017

Mitt senaste blogginlägg handlade om forskningsfinansiering, hur finansieringssystemet påverkar hur jag kan genomföra min forskning. Den här gången handlar det om att se inåt: hur...

Nyhet 19 juni 2017

Helena Östlund

Små självgående havsglidare ger den marina forskningen helt nya möjligheter. Sverige har hittills inte haft några sådana, utan forskarna har varit hänvisade till kostsam och storsk...

Krönika 12 juni 2017

I förra blogginlägget skrev jag om vikten av tajming i förhållande till forskningsexcellens. I det här inlägget ska jag diskutera hur mycket tid som går förlorad inom mina och andr...

Krönika 7 juni 2017

Det har talats mycket om forskning och forskningsexcellens under de senaste åren. Ofta följs diskussioner kring forskningsexcellens av en önskan om att mäta eller ranka forskning e...

Krönika 2 juni 2017

Jag fick ett jobbmejl för ett tag sedan, ett vanligt reklamutskick av samma typ man också får som privatperson om man någonsin har handlat online och lämnat sin adress, skriver Mar...

Krönika 20 april 2017

Det finns ett uttryck som, parafraserat och översatt, säger oss att det mest spännande man kan höra inom vetenskapen, något som signalerar stora upptäckter långt mer än ”Eureka!” g...

Nyhet 22 mars 2017

Sara Nilsson

Forskare och journalister beskrivs ofta som varandras motsatser när det gäller arbetssätt. Här berättar två forskare och två prisbelönta, bokskrivande journalister om sina arbetsme...

Nyhet 14 mars 2017

Lotta Nylander

Med nyväckt självförtroende växer den konstnärliga forskningen. De forskare som Curie talat med betonar områdets uppgift att utveckla konstnärlig verksamhet och utbildning. Men de ...

Krönika 20 februari 2017

Kanske är det viktigaste vi lär oss inom utbildning och forskning inte kunskapen i sig utan kritiskt tänkande. Det ger oss ett ”för bra för att vara sant”-larm och en kompassnål so...

Nyhet 7 februari 2017

Helena Östlund

Teknik som utvecklats för nöjesindustrin passar utmärkt inom kulturarvsforskningen. Tack vare 3D-teknik kan forskare och allmänhet gå in i sedan länge försvunna träkyrkor eller kom...

Krönika 1 februari 2017

Jag har alltid varit fascinerad av kartor. Finns det något mer spännande än en skattkarta? Vem kan motstå att utforska det okända i jakten på en skatt, skriver Martin Rosvall.

Nyhet 22 november 2016

Siv Engelmark

Spel är en växande trend inom det som kallas medborgarforskning. Svenska forskare har tagit hjälp av dataspelare för att göra en cellatlas. I december presenterar de kartan som vis...

Krönika 22 april 2016

Det finns en novell av Björn Larsson som jag gärna återvänder till. Lingvistens sista föreläsning , publicerad i Filologens dröm från 2008, handlar om språkforskaren Sverker, ...

Nyhet 14 april 2016

Redaktionen

Han skriver om myter och förhållningssätt till hur man bör bedriva sin forskning. Farshid Jalalvand forskar om hur bakterier kan gå i dvala under en antibiotikabehandling och sedan...

Krönika 21 oktober 2015

Det moderna samhällets viktigaste kännetecken är att det är baserat på vetenskap, skriver Stefan Schubert.

Krönika 26 augusti 2015

Ibland hör jag folk fråga sig varför det är så stor statusskillnad på forskning och undervisning på universitet och högskolor och vad man kan göra för att jämna ut den. Då går mina...

Nyhet 27 april 2015

Anja Castensson

För tio år sedan publicerade han artikeln ”Why most published research findings are false”. Idag ger många studier honom rätt. John Ioannidis, professor i medicin, epidemiologi och...

Krönika 24 mars 2015

Det här är en fråga som jag får ganska ofta: vilket av de indoeuropeiska språken är egentligen det allra äldsta, skriver Jenny Larsson.

Krönika 17 februari 2015

Det händer mycket just nu som är intressant och relevant för oss språkhistoriker, skriver Jenny Larsson.

Krönika 3 februari 2015

Man har länge vetat att de indoeuropeiska språken är besläktade och har ett gemensamt ursprung: de kan alla spåras tillbaka till ett gemensamt urspråk, skriver Jenny Larsson.

Krönika 8 januari 2015

Vad är vår tids stora vetenskapliga mysterium? Många skulle peka på medvetandets gåta: hur subjektiv upplevelse uppstår ur materian i våra kroppar, skriver Gustav Nilsonne.

Krönika 24 november 2014

Kan en biolog laga en radio? Den frågan ställde Yuri Lazebnik 2002, skriver Gustav Nilsonne.

Krönika 6 maj 2014

Jag är bortskämd. Jag menar inte att jag var en bortskämd skitunge som blivit pinsam på äldre dagar. Det är nu jag är bortskämd och priviligierad, skriver Björn Olsen.

Krönika 15 april 2014

När man – som jag – tar steget från att använda naturvetenskapliga metoder på naturen till att använda naturvetenskapliga metoder på mänsklig samhällsutveckling ligger anklagelser ...

Krönika 2 april 2014

Under den senaste tiden har jag försökt lyfta blicken från den egna lab-bänken och vara visionär. Inte bara inom ramen för mina egna forskningsprojekt utan för hela mitt ämnesområd...

Krönika 18 mars 2014

Jag läser i tidningen om konkurrerande förslag i skoldebatten. Det verkar onekligen som om någon åtgärd behöver sättas in, som om någon behövde göra något och snart. Men vad, skriv...

Krönika 26 februari 2014

Det händer att min forskning ibland leder mig ner till Carolina Redivivas dammiga arkiv, skriver Jens Sundström.

Krönika 23 februari 2014

Det mest frustrerande med att vara arkeolog är att de allra flesta har en fullständigt felaktig uppfattning om arkeologi. Och vad arkeologer gör. Och varför, skriver Åsa Larsson.

Nyhet 15 januari 2014

Patrik Lindenfors

Han skriver om tvärvetenskap, strömlinjeformad forskning och vikten av oberoende universitet. Patrik Lindenfors är docent vid Stockholms universitet och forskar om kulturell evolut...

Krönika 29 oktober 2013

Anteckningar om avbildningen av ett objekt, skriver Julia Uddén.

Krönika 24 juni 2013

Kul artikel om arbetslöshet i veckans Fokus! Jag kan inte hitta den online , så här följer en snabb sammanfattning, skriver Thomas Frisell.

Krönika 30 maj 2013

Det verkar vara lite oklart vem som egentligen myntade det där uttrycket om lögn, förbannad lögn och statistik som jag travesterar i rubriken, skriver Thomas Frisell.

Krönika 23 maj 2013

Jag funderar ibland på hur somliga grupper kan dominera en hel verksamhet. Flottan var till exempel karriärvägen för den yngre sonen i en officersfamilj eller en borgarfamilj, skri...

Nyhet 15 januari 2013

Karin Nordin

Det nya EU-direktivet för djurförsök ställer helt nya krav på utbildning för dem som utför djurförsök. Det har lett till en kurs på nätet som kan bli tillgänglig i hela landet.

Krönika 9 januari 2013

Nu är det väl ändå dags att lämna de smygpositivistiska sätten att arbeta – eller, undrar Jenny Helin.

Nyhet 13 november 2012

Karin Nordin

En ny nationell kommitté ska börja sitt arbete, de djurförsöksetiska nämnderna får större ansvar och forskare måste betala för att få sin ansökan hanterad. Allt efter årsskiftet.

Nyhet 15 juni 2012

Peter Tillhammar

Bilda ett nationellt kompetenscentrum för att öka kunskapen om alternativa metoder till djurförsök. Och gör tätare utvärderingar av forskning som ska minska användningen av djurför...

Nyhet 22 maj 2012

Karin Nordin

Curie har frågat tre forskare om hur de ser på sociala medier.