Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Slutreplik: Låt oss samtala om hur djurförsök ska ersättas

Att tillämpa djurskyddslagen och EU-direktiv är det snabbaste sättet att ställa om från djurförsök till säkrare kliniska studier. Det skriver fyra företrädare för alternativa metoder i sin slutreplik till Jordbruksverket och Läkemedelsverket.

Collage av porträttbilder på de fyra debattörerna

Urban Fagerholm, Sven Hellberg, Lise-Lott Alsenius, Louise Cederlöf

Vi tackar Jordbruksverkets och Läkemedelsverkets representanter för repliker på vårt debattinlägg.

Jordbruksverkets inbjudan till att delta i samtal kring hur vi gemensamt kan bidra till ersättning av djurförsök är välkommet. Genom att mötas och diskutera kan vi förhoppningsvis skapa klarhet och samsyn och arbeta fram svar på de frågor vi ställde.

Jordbruksverket lyfter fram att de driver på i utfasningen av djurförsök. I och med att det finns en lag om att djurförsök som kan ersättas med bättre alternativ metodik måste avslutas, är de angelägna om metodik och dess kvalitet. Jordbruksverket säger sig dock inte dela vår uppfattning om att brist på riktlinjer hindrar att alternativa metoder introduceras.

Läkemedelsverket ger oss däremot stöd på den punkten. Även de belyser att riktlinjer kring metoders tillförlitlighet, validitet och säkerhet saknas. Tillämpad metodik har accepterats på andra grunder. Samtidigt tar de upp om vikten av att läkemedelskandidater utvärderas med tillförlitliga metoder och värnar om att nya metoder inte får vara mindre tillförlitliga än motsvarande djurmetoder. Myndigheten nämner dock inget om att djurmetoder inte får vara mindre träffsäkra än alternativa metoder.

Läkemedelsverkets hållning är att det är viktigast att nå en internationell harmoniserad acceptans av prediktiva metoder, inte att lägga tid på att på egen hand ta fram eller hänvisa till några mått på kvalitet och säkerhetsgränser. Således intar de en mer passiv roll. Hänvisningen att kontakta Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, kring sådana frågeställningar tar vi tacksamt emot.

En omställning bort från djurförsök och mot säkrare kliniska studier sker snabbast genom tillämpning av Djurskyddslagen och ett EU-direktiv som tvingar fram ersättning av djurförsök när detta är möjligt. Avvecklingsplanerna som tidigare tagits fram av Nederländerna och USA:s läkemedelsmyndighet, FDA, är ett utmärkt stöd. I förra veckan röstade Europaparlamentet igenom en handlingsplan för att ersätta djurförsök. Det var också en viktig milstolpe för de alternativa metoderna.

Urban Fagerholm, Prosilico AB, VD, docent i farmakokinetik & biofarmaci, leg psykolog
Sven Hellberg, Prosilico AB, doktor i organisk kemi
Lise-Lott Alsenius, jurist, journalist och suppleant i Centrala djurförsöksetiska nämnden
Louise Cederlöf, medicinjournalist. Båda är författare till djurförsöksdeckaren Djurhus A

Skriv din mening i Curie

Vill du tycka till? Välkommen att skriva en replik eller ett eget inlägg om forskningens villkor!

Mejla ditt debattinlägg eller din replik med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Läs hela debattråden

Relaterat innehåll

Debatt 22 november 2023

Ramon Wyss, professor emeritus KTH

Vem får ta del av resultaten när forskningen görs av privatägd AI? Ramon Wyss, professor emeritus på KTH, menar att det är hög tid att skapa riktlinjer för AI-driven forskning.

Debatt 13 november 2023

Oskar MacGregor

Sverige behöver utveckla en etikprövning som hanterar olika discipliner på olika sätt. Och som inte bygger på en svartvit legalistisk syn på etik. Det skriver Oskar MacGregor, etik...

Nyhet 13 september 2023

Johan Frisk

Lärosätena vill minska utsläppen av koldioxid. Samtidigt finns det behov av tjänsteresor för forskningssamarbete. Idag har flera universitet minskat sina koldioxidutsläpp jämfört m...