Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Försökskanin sitter vid en djurskötares fötter, bredvid en försöksbur.

Teoridelen av utbildningen består av 15 webbföreläsningar om bland annat lagar, etik och djurhållning. Foto: Magnus Gotander

NYHET

Skärpta krav på kurs om djurförsök

Det nya EU-direktivet för djurförsök ställer helt nya krav på utbildning för dem som utför djurförsök. Det har lett till en kurs på nätet som kan bli tillgänglig i hela landet.

Tidigare har det gått bra att arbeta med djurförsök i upp till två år utan särskild utbildning. Förutsättningen har varit att personen haft handledning i djurhuset. Men nu gäller EU:s nya djurförsöksdirektiv och sedan årsskiftet har den svenska lagen på området därför fått skärpas.

– Nu får man knappt ens peta på ett djur utan att ha gått en godkänd kurs för djurförsök, säger Björn Vennström, chef för djurförsöksverksamheten vid Karolinska institutet.

På Karolinska institutet och andra lärosäten har kursen i djurförsökskunskap tidigare körts två eller tre gånger om året. När den har varit fullbokad har det inte varit något större problem för forskaren att vänta till nästa kurstillfälle.

– Men nu får vi hundratals forskare, doktorander och studenter som ska igenom kursen innan de får börja arbeta. En gästforskare som kommer hit skulle nästan kunna tappa upp till ett år i arbetstid bara genom att vänta på ett lämpligt kurstillfälle.

Tar en vecka

Kursorganisationen behövde alltså förändras och under förra året har han och Dulceaydee Gigliotti, som är utbildningsansvarig på Karolinska institutet, arbetat för att ta fram ett nytt webbaserat och artspecifikt system för den teoretiska delen av kursen.

Systemet har 15 moduler med webbföreläsningar om bland annat svensk lagstiftning, etik, smärtlindring, nedsövning och djurhållning. Efter varje moment tenterar studenten själv via webben och det är möjligt att tentera flera gånger. Det tar cirka en vecka på heltid att gå igenom hela webbdelen.

– Det är mycket pedagogiskt tänkande som ligger bakom det här, menar Björn Vennström.

För att effektivisera arbetet och eftersom behovet såg ut att finnas över hela Sverige, var ambitionen redan från början att få upp satsningen på nationell nivå. Flera andra lärosäten blev snabbt intresserade men det var ändå svårt att få igång ett samarbete kring detta.

– Vi sa att Karolinska institutet tar på sig att ordna utbildningen för mus, råtta och kanin. Men bara den utbildningen har kostat över en miljon att ta fram och det var ingenting som vi tänkte bjussa på.

Arbetet har därför delats upp och andra universitet har åtagit sig att göra andra artspecifika utbildningar. Läkemedelsindustrin är också med i samarbetet. En nationell koordinator har utsetts och hanterar budget, bildinköp, licenser och avtal med författarna om upphovsrätt. Under januari kommer systemet att tas i bruk för smågnagarna medan modulerna för andra djurslag kommer under året.

De som redan tidigare har genomfört en svensk kurs behöver inte gå den nya kursen. Men de måste se till att ha koll på den nya lagstiftningen.

Mer praktisk färdighet

De praktiska momenten i djurförsöksutbildningen skärps också med den nya lagstiftningen. Tidigare räckte det till exempel att visa sina färdigheter på attrapper men nu gäller kraven färdighet med levande djur.

Efter kursen ska forskaren kunna greppa och hålla ett djur, injicera och ta blodprov och söva och avliva ett djur. Lärare på Karolinska institutet är försöksdjurstekniker som tränats särskilt för detta, även med avseende på att möta personer från andra kulturer, med andra sedvänjor vad det gäller djurförsök.

Det krävs utbildning för svenska förhållanden för att få jobba med djur i Sverige men kursen ges på engelska. Varje person som ska arbeta med djurförsök måste visa att de klarar av ett antal specificerade praktiska moment för de djurslag de ska arbeta med innan han eller hon får sätta igång med forskning. Bedömningen sker individuellt.

Läs också i Curie: Ändrade regler för djurförsök

Nya EU-direktivet

Från 1 jan 2013 tillämpas det nya EU-direktivet för djurförsök. Direktivet innebär bland annat skärpta krav på dem som utför djurförsök.

Andra nyheter är en central djurförsöksetisk nämnd, ett elektroniskt system för ärendehantering och att alla ansökningar avgiftsbeläggs.

Nytt är också en nationell kommitté som ska arbeta med djurskydd och 3R-frågor.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 16 april 2024

Lisa Kirsebom

I den svenska sjukvården samlas mängder av data in som kan bli en enorm tillgång för forskare. Men otydliga lagar och tekniska utmaningar bromsar användandet. Nu växer arbetssätt o...

Nyhet 16 april 2024

Lisa Kirsebom

Hälsodata har blivit en allt viktigare tillgång för forskningen. De kan hjälpa oss att få svar på frågor om alltifrån samhällsreformer till medicinska behandlingar. Men enkel tillg...

Nyhet 20 mars 2024

Johan Frisk

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har avlastat lärosätena i arbetet kring anklagelser om forskningsfusk. Men både nämnden och de anmälda forskarna efterlyser mer stöd ...