Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Replik: Sverige driver på för att fasa ut djurförsök

Sverige driver på både nationellt och inom EU för att djurförsök ska fasas ut på sikt. Vi delar inte bilden att brist på riktlinjer hindrar alternativa metoder att slå igenom och att Sverige är långt ifrån ledande i att driva omställningen bort från djurförsök. Det skriver Jordbruksverket i en replik på Urban Fagerholms, Sven Hellbergs, Lise-Lott Alsenius och Louise Cederlöfs debattinlägg.

Collage av porträttbilder på de fyra debattörerna på Jordbruksverket

Helena Elofsson, Rickard Gustafsson, Jessica Johansson, Håkan Henrikson

I Sverige har vi ställt högre djurskyddskrav än de flesta andra länder i världen under lång tid och detta gäller även försöksdjur. Vi drev på för ett starkare EU-direktiv för försöksdjur och var bokstavligen med och utformade direktivet under vårt ordförandeskap 2009. Sedan dess har vi fortsatt stödja 3R-utvecklingen genom ett nära samarbete med EU-kommissionen och de andra medlemsstaternas nationella kommittéer och 3R-center i dessa frågor. Vi har också infört en ambitiös djurskyddsstrategi som följs upp kontinuerligt för att säkerställa att vi gör vad vi ska och kan för att bidra till en god utveckling inom djurskyddet.

Behöver riktlinjerna vara tydligare?

Fagerholm m.fl. efterfrågar tydligare riktlinjer från oss myndigheter. När det gäller djurskydd för försöksdjur finns de grundläggande riktlinjerna i EU:s direktiv som tydligt pekar ut ambitionen att på sikt fasa ut djurförsök. Direktivet är implementerat i den svenska djurskyddslagstiftningen och det är dessa riktlinjer som svenska forskare har att följa. Ansvaret för att göra så är varje enskild forskares och det görs mycket för att hjälpa forskarna med detta.

När det gäller vilka ansökningar som ska avslås eller godkännas så prövas detta inte av oss utan av de regionala djurförsöksetiska nämnderna. Vi har hand om djurskyddslagstiftningen och vår bedömning är att den är både omfattande och tydlig när det gäller att djurförsök inte får utföras om det finns några andra metoder som kan användas. Vi utesluter inte mer detaljerade regler kring alternativa metoder i framtiden, men lagstiftning kan vara ett stelbent verktyg på denna typ av områden där det sker en snabb utveckling. Ett exempel på utvecklingen inom området är att metoder som bygger på mänsklig data blir allt vanligare i forskning och läkemedelsutveckling.

Vad görs för att driva på utvecklingen inom 3R?

På uppdrag av riksdagen bildade vi på Jordbruksverket 2017 ett nationellt kompetenscentrum för 3R frågor, Sveriges 3R-center. Syftet med centret är att driva på utvecklingen inom 3R och centret har initierat och driver idag ett stort antal projekt. Bland annat pågår arbete med en nationell strategi för hur djurförsök ska minska och ersättas med andra metoder. Strategin innehåller insatser på både kort och lång sikt och tas fram tillsammans med akademin och näringen samt berörda myndigheter och intresseorganisationer. Strategin är ett uppdrag från Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, och blir en viktig vägvisare för alla berörda parter kommande år.

Mer samarbeten och kunskapsutbyten behövs

Vi delar helt bilden av att det finns fantastiskt många fördelar med alternativa metoder och vi ser att det finns ett växande intresse och engagemang hos alla berörda parter. Vi ser därför samarbeten och kunskapsutbyten som nyckeln till framgång och 3R-centret och Nationella kommittén är mycket aktiva och samarbetar i både nationella och internationella 3R-projekt.

Som aktuellt exempel kan nämnas att 3R-centret i dagarna släpper två filmer om just datormodeller och hur de kan ersätta vissa djurförsök. En av filmerna är främst riktad till forskare som söker nya metoder för sina studier. Centret bjuder i samband med lanseringen in till ett virtuellt samtal med just forskare, företag och myndigheter om hur den här typen av modeller kan och skulle kunna ersätta djurförsök. Vi välkomnar debattörerna till både detta och andra samtal om hur vi tillsammans kan bidra till att stärka svensk forskning och på sikt fasa ut djurförsöken.

Helena Elofsson, djurskyddschef, Jordbruksverket
Rickard Gustafsson, enhetschef för försöksdjursenheten, Jordbruksverket
Jessica Johansson, verksamhetsledare för Sveriges 3R-center, Jordbruksverket
Håkan Henrikson, chefsveterinär och näringslivschef, Jordbruksverket

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Debatt 29 maj 2024

Christian Berggren, Bengt Gerdin, Solmaz Filiz Karabag, Jolanta Pielaszkiewicz

Obligatoriska etikkurser och övergripande policies spelar en marginell roll när det gäller att förhindra tvivelaktig forskning. Det som däremot har betydelse är när öppna diskussio...

Nyhet 30 april 2024

Karin Nordin

Utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök har varit snabb de senaste åren. Men för att få större spridning och användas av fler behöver de vara välfungerande, validerade ...

Nyhet 30 april 2024

Karin Nordin

Använd den metod som har störst chans att leda till vetenskapliga genombrott. Det menar representanter för Vetenskapsrådet och läkemedelsindustrin. De alternativa djurfria metodern...