Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Näringslivet

Näringslivet står för en stor del av Sveriges FoU-satsningar. Hur är det att vara forskare i industrin och hur ser samarbetet med akademin ut? Hur kan lärosätena bidra till industrins kompetensbehov? Läs mer i Curie om näringslivets roll i forskarsamhället.

Senaste artiklarna

Debatt 3 oktober 2023

Lena Svendsen, IKEM

Innovations- och kemiindustrin står inför en av vår tids största utmaningar: klimathotet. Samtidigt drar regeringen undan mattan för svensk innovation och forskning genom kraftiga ...

Nyhet 27 september 2023

Marie Granmar

Det finns skillnader mellan industri och akademi, men likheterna blir allt fler, tycker Mattias Thuvander, som gått från akademin till industrin och tillbaka igen. Men det är inget...

Debatt 13 juni 2023

Nils Hannerz, Ikem

Ikem – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige – kräver att regeringen återställer anslagen till naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar. Industrins gröna omställn...

Nyhet 22 februari 2023

Siv Engelmark

Mellan 2013 och 2019 växte forskningens andel av industrins FoU från 14 till 25 procent. Allra mest ökar satsningarna på grundforskning. Det visar en ny rapport från Vetenskapsrådet.

Nyhet 27 september 2022

Charlie Olofsson

Hur ska fler forskare kunna bidra med sin kompetens inom olika delar av samhället? En statlig utredning undersöker nu hur forskares rörlighet på arbetsmarknaden kan öka. Läs den f...

Debatt 15 juni 2022

Ulrika Wallén, Svenskt Näringsliv

För att Sverige inte ska förlora mark måste högre utbildning utgå mer ifrån näringslivets kompetensbehov. Utred därför en reformering av högskolans resurstilldelningssystem och ska...

Debatt 11 maj 2022

Eva Schelin, KK-stiftelsen

IKEM vill få bukt med forskarbristen i kemiindustrin genom ett nytt perspektiv i högskolepolitiken. Deras förslag är bra, men för att industrins behov ska inkluderas bättre i forsk...

Debatt 6 april 2022

Jonas Hagelqvist och Nils Hannerz, Ikem

Vi har en akut brist på forskarutbildade och specialister inom industrin. Det behövs upp till 8 000 forskarexaminerade i näringslivet till 2030, enligt en ny rapport om kemiindustr...

Nyhet 29 mars 2022

Lisa Kirsebom

Anna Ohlin Saletti och Aina Edgren är doktorander vid Chalmers, men de har också andra arbetsgivare – som kommundoktorand hos Göteborgs stad, och industridoktorand hos företaget Ka...

Debatt 26 oktober 2021

Ulrika Wallén, Svenskt Näringsliv

Akademin spelar en nyckelroll för att tillgodose näringslivets behov av kompetensutveckling. Gör därför livslångt lärande till ett eget verksamhetsområde vid lärosätena med öronmär...

Nyhet 21 september 2021

Siv Engelmark

Den 1 juli 2021 skrevs lärosätenas ansvar för ett livslångt lärande in i högskolelagen. Högskolor och universitet ska utbilda yrkesverksamma som påverkas av den förändrade arbetsma...

Nyhet 23 mars 2021

Teresia Borgman

Snabbare skidor och bättre tester av däck och fordon. Det är målet för Snöakademin, ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och industrin som handlar om forskning kring den...

Krönika 16 december 2020

Jag sitter i en sal på universitet i München. Runt mig sitter forskare och doktorander från hela världen och lyssnar på varandras forskning om MEG (multi-electron generation), skri...

Nyhet 18 maj 2020

Redaktionen

Hon skriver om ungas intresse för forskning och sina egna erfarenheter av forskarvärlden. Linnea Suomenniemi är civilingenjör i teknisk nanovetenskap och har arbetat som forskarass...

Debatt 13 maj 2020

Lars Stenqvist, Volvokoncernen

För att möta världens stora utmaningar, till exempel klimatomställningen, krävs ökat samarbete och ökad samfinansiering mellan industri, akademi och samhälle. Det skriver Volvokonc...

Debatt 13 december 2019

Ana Andric och Håkan Regner, Saco

Ett regeringsuppdrag till högskolan om fortbildning, som TCO förordar, riskerar att hämma återgången till högskolan, skriver Saco i en slutreplik.

Nyhet 3 december 2019

Ulla Karlsson-Ottosson

Som ung ville hon bli polis eller fotbollsproffs. Ett avslitet korsband ändrade planerna. Idag forskar Sara Mangsbo på antikroppsläkemedel mot cancer, har utsetts till årets entrep...

Nyhet 18 november 2019

Carina Järvenhag

De har framgångsrikt testat autonoma drönare i gruvgångar och samarbetar nu med NASA. Målet är att utveckla drönarteknik som kan utforska planeter. Framgångarna för robotikgruppen ...

Nyhet 16 oktober 2019

Teresia Borgman

Susanne Vejdemo är språkforskaren som fick arbete som it-konsult på Qualitest vid Google i New York. Just nu finns en stor efterfrågan inom it-branschen på personer som är kunniga ...

Krönika 30 september 2019

När jag valde program till universitetet ville jag ha två saker. Mycket matte, och ett bra jobb efter utbildningen, skriver Johanna Björklund.

Krönika 20 augusti 2019

I mina första inlägg berättade jag om när vi startade Codemill, och hur det kom sig att jag tack vare Vinnovas program Vinnmer kom tillbaka till Umeå universitet efter en tid i Tys...

Nyhet 20 augusti 2019

Teresia Borgman

Mykologen Sara Landvik hade inte haft en tanke på att arbeta inom industrin. Men av en slump hittade hon sitt drömjobb på ett danskt bioteknikföretag. Idag forskar hon om hur man k...

Krönika 29 maj 2019

I mitt förra inlägg berättade jag om hur jag som nydisputerad datavetare startade ett företag tillsammans med min klasskamrat Rickard, skriver Johanna Björklund.

Nyhet 30 april 2019

Redaktionen

Hon skriver om kombinationen forskning och företagande. Johanna Björklund forskar om datorsystem som tolkar sammansatt media och är universitetslektor vid Umeå universitet. På sin ...

Nyhet 23 januari 2019

Sara Nilsson

En rapport om flygets klimatpåverkan fick flygbranschen att se rött. Forskarna kritiserades för att ägna sig åt extrema sätt att räkna, vidlyftiga antaganden och oriktiga jämförels...

Debatt 29 augusti 2018

Humtank

Alla samhällsfrågor har en humanistisk dimension. Därför uppmanar Tankesmedjan Humtank de politiska partierna att formulera en tydlig och livskraftig humaniorapolitik. Det kommer a...

Krönika 9 april 2018

Jag har gått och funderat en del på anbudsförfarandet vid konserveringsuppdrag, skriver Vivian Smits.

Krönika 15 februari 2017

Krönika av Alexandra Waluszewski, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet, om samverkan som ett bedrägligt begrepp i forskningssammanhang.

Nyhet 2 februari 2017

Helena Östlund

Nu byggs ESS – Sveriges största forskningssatsning någonsin – utanför Lund. När den tas i bruk 2023 blir den världens bästa neutronspridningsanläggning. ESS kommer att skapa helt n...

Nyhet 17 november 2016

Natalie von der Lehr

Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan och de senaste 30 åren har inga nya klasser av antibiotika upptäckts. Ett av problemen är att det inte är löns...

Nyhet 31 augusti 2016

Helena Östlund

Humanister har många kompetenser, som kulturell förståelse, kreativt tänkande och språkförmågor. Ändå är det av tradition oftast ekonomer, ingenjörer och jurister som efterfrågas i...

Nyhet 14 juni 2016

Carin Mannberg-Zackari

Ett urinprov är allt som behövs för att avslöja prostatacancer. Forskaren och företagaren Johan Skog i Boston, USA, har skapat en metod som förenklar och förbättrar diagnostik och ...

Nyhet 19 maj 2016

Siv Engelmark

Lärosäten och näringsliv samarbetar sedan lång tid om gemensamma doktorander. KK-stiftelsen finansierar forskarskolor för nya universitet och högskolor där de samarbetar med indust...

Nyhet 2 mars 2016

Eva Barkeman

Nästan all läkemedelsforskning är sponsrad av läkemedelsföretag. Samverkan mellan akademi och näringsliv ligger i tiden, men när enskilda forskare tar emot ersättning riskerar trov...

Nyhet 25 februari 2016

Siv Engelmark

Dagen före internationella kvinnodagen delas L’Oréal-Unescos pris For Women in Science ut för första gången i Sverige. Priset ska öka jämställdheten inom forskarvärlden genom att b...

Nyhet 23 februari 2016

Eva Barkeman

Dagen före internationella kvinnodagen delas L’Oréal-Unescos pris For Women in Science ut för första gången i Sverige. Priset ska öka jämställdheten inom forskarvärlden genom att b...

Nyhet 18 februari 2016

Eva Barkeman

Ikea sponsrar forskning vid Linnéuniversitetet, bland annat genom en egen professur. – Du kan finansiera akademisk forskning, men inte köpa resultat, säger innehavaren Saara Taala...

Nyhet 16 februari 2016

Eva Barkeman

Samverkan mellan akademi och näringsliv förknippas ofta med samhällsnytta. Men kan samarbetet bli för nära? Hur fristående är egentligen forskare som finansieras av företag? Läs de...

Nyhet 27 januari 2016

Siv Engelmark

Var den akademiska forskningen finns har betydelse när företag väljer var de ska göra nyinvesteringar. Närheten underlättar samarbeten och rekrytering. Det menar företagsrepresenta...

Nyhet 26 januari 2016

Siv Engelmark

Sverige satsar allt mindre på forskning och utveckling och det är företagen som drar ned. Deras andel av investeringarna minskade från 75 till 67 procent mellan 2003 och 2014. Men ...

Nyhet 13 maj 2014

Siv Engelmark

Ett patent skyddar en uppfinning och rätten att kommersialisera den. Svenska uppfinnare söker färre färre patent i Sverige än tidigare. Men patentansökningarna totalt minskar inte....

Nyhet 8 maj 2014

Lisa Kirsebom

Charlotte Erlanson-Albertsson i Lund har fått se sin forskning gå hela vägen från labbänken till butikshyllan. Nu balanserar hon mellan rollerna som hälsoexpert och produktskapare....

Nyhet 6 maj 2014

Lisa Kirsebom

I Sverige finns massor av forskning som kan kommersialiseras, men de flesta forskare kan inte göra jobbet på egen hand. De måste samarbeta med skickliga entreprenörer – och det kan...

Krönika 2 september 2013

Det talas ofta om att forskning ska göra ett avtryck som sträcker sig utanför akademin. Med ord som ”impact”, nytta, samverkan och samproduktion växer en bild fram av forskning som...

Nyhet 19 augusti 2013

Natalie von der Lehr

Förra året blev University of Strathclyde i Glasgow utsett till årets universitet i Storbritannien. Curie åkte till Skottland för att lära sig mer om platsen för nyttigt lärande.

Nyhet 29 april 2013

Lisa Kirsebom

Efter nästan 20 år i läkemedelsindustrin återvände György Marko-Varga 2010 till Luds universitet där han började sin forskarbana. Barriärerna mellan de två världarna är fortfarande...

Krönika 23 april 2013

Samarbete mellan forskare vid universitet och högskolor och kommersiella företag är en viktig kanal för kunskapsflöden mellan akademin och det övriga samhället, skriver Anders Bros...

Krönika 15 april 2013

”Mitt namn är Lena och jag tänker inte va tyst. Jag tänker inte bara sitta här och vänta på att bli kysst”. Så inleds refrängen i Lena Philipssons ”Lena Anthem” som skvalade ur hög...

Nyhet 6 februari 2013

Lisa Kirsebom

De rör sig båda mellan olika världar. Nanoforskaren Maria Strømme är också uppfinnare och styrelseledamot. Och Anders Ekblom bytte akademin mot läkemedelsindustrin där han idag är ...

Nyhet 26 september 2012

Karin Nordin

Är Facebook ett verktyg för kommunikation eller ett sätt att exploatera människor genom att använda deras personliga information? Inget av perspektiven räcker till, menar Martin Be...

Nyhet 18 juni 2012

Natalie von der Lehr

I höstas förbjöds patentering av mänskliga embryonala stamceller efter en dom i EU:s högsta domstol. Syftet är att undvika kommersialisering av produkter som är framtagna ur mänskl...

Nyhet 8 juni 2012

Ann-Marie Dock

Den kliniska forskningen står inför stora utmaningar. Sjukvården brottas med allt snävare tidsmarginaler och utrymmet för forskning har krympt. Nedläggningen av Astra Zeneca i Söde...