Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Klimatet

Klimatfrågan påverkar hela samhället. Vad innebär klimatförändringarna för forskningens förutsättningar? Hur diskuterar forskare med personer som förnekar att människan påverkar klimatet? Och hur lever forskare och lärosäten själva upp till klimatmålen? Läs om klimatfrågan i Curie.

Artiklar

Debatt 29 mars 2023

Jeannette Eggers m.fl.

Fönstret för att säkra en hållbar framtid för alla är på väg att stängas. Även vi forskare måste fråga oss vilka vi vill vara i denna avgörande tid för mänskligheten. Det skriver n...

Debatt 21 mars 2023

Björn Hassler

När det handlar om vad vi faktiskt ska göra åt klimatförändringarna, lämnar vi vetenskapen och träder in i politiken. I IPCC:s sammanfattning finns inga recept på vad politiker mås...

Krönika 25 oktober 2022

Forskningskommunikation kring klimat och h ållbarhet måste också förmedla kunskapen och känslan av att framtiden går att påverka. Det skriver Cecilia Åsberg som lett ett tvärveten...

Nyhet 18 maj 2022

Charlie Olofsson

Flera stora forskningsprojekt inom klimatområdet läggs på is som en följd av sanktionerna mot Ryssland. Det får konsekvenser för forskarnas möjligheter att bidra med ny kunskap om ...

Debatt 26 oktober 2021

Ulrika Wallén, Svenskt Näringsliv

Akademin spelar en nyckelroll för att tillgodose näringslivets behov av kompetensutveckling. Gör därför livslångt lärande till ett eget verksamhetsområde vid lärosätena med öronmär...

Nyhet 13 oktober 2021

Carina Järvenhag

Institutionen för freds- och konfliktforskning i Uppsala vill minska sitt klimatavtryck. Därför har de satt samman en lista med hybridmöten som också ska inspirera fler forskare at...

Nyhet 1 februari 2021

Charlie Olofsson

I november blev Fredrik Charpentier Ljungqvist docent i naturgeografi vid Stockholms universitet. Han är sedan tidigare även docent i historia. Det gör honom till en udda fågel i f...

Nyhet 2 september 2020

Helena Östlund

När klimatet förändras ställs forskningen inför nya frågor och utmaningar – på gott och ont. Att permafrosten tinar gör det exempelvis lättare att hitta gamla ben. Men ett varmare ...

Krönika 1 juni 2020

De senaste månaderna har varit en dramatisk tid på många sätt. Vi är mitt uppe i en pandemi som var svår att förutse och som slår skoningslöst. Samtidigt är klimatförändringarna li...

Nyhet 15 april 2020

Hon skriver om sitt liv i akademin och att inte tro på att vassa armbågar är vägen till bra forskning. Stina Powell är forskare i miljökommunikation vid SLU och gästforskare vid Ce...

Debatt 2 oktober 2019

Maria Ågren

Låt oss knyta an till den långa tradition av omsorg om resurser som Sverige har. Bestämmelser som syftat till att ransonera ändliga resurser har funnits sedan medeltiden. Det skriv...

Debatt 24 september 2019

David van der Spoel

Många forskare har levt i en bubbla av internationella utbyten och konferensbesök. Nu måste det bli en förändring om lärosätena ska leva upp till en hållbar verksamhetsutveckling, ...

Debatt 11 juni 2019

Torbjörn Fagerström

Yngre forskare inom miljö och ekologi får inte låta sig köras över av miljöaktivister. Ni måste ta tillbaka makten över problembeskrivning och kunskapsförmedling, uppmanar Torbjörn...

Debatt 29 april 2019

Emma Kritzberg

Forskare har ett särskilt ansvar i klimatfrågan, menar Emma Kritzberg vid Lunds universitet. Hon är en av dem som verkat för vegetariskt som standardval vid biologiska institutionen.

Krönika 19 mars 2019

Krönika av Nina Wormbs, universitetslektor i teknikhistoria vid KTH, om klimatångest och att som akademiker ta konsekvenserna av sin kunskap.

Nyhet 23 januari 2019

Sara Nilsson

En rapport om flygets klimatpåverkan fick flygbranschen att se rött. Forskarna kritiserades för att ägna sig åt extrema sätt att räkna, vidlyftiga antaganden och oriktiga jämförels...

Nyhet 7 november 2018

Eva Annell

Som ung var biogeokemisten Örjan Gustafsson en fena på simning, en talang som gav honom möjlighet att plugga kemi på college i USA. Nu forskar han på Arktis permafrost och Asiens b...

Nyhet 22 oktober 2018

Helena Östlund

Fältforskningsstationer ger forskare möjlighet att komma nära det som ska studeras. De är viktiga nav där fruktsamma samarbeten kan uppstå. Tidigare har det inte funnits mycket for...

Nyhet 10 januari 2018

Redaktionen

Han skriver om tillvaron som gästprofessor på Harvard och hur utlandsvistelser kan bidra till internationaliseringen av svensk forskning. Alexandre Antonelli är professor i biologi...

Debatt 2 oktober 2017

UKÄ, bedömargrupp för universitetens hållbarhetsarbete

Lärosätenas arbete med att integrera hållbar utveckling i utbildningen behöver bli bättre. Det skriver en rad forskare som ingått i UKÄS:s bedömargrupp som utvärderat hur väl läros...

Krönika 14 mars 2017

Jag har fått förmånen att andas in den kalla och torra luften, känna flingorna smälta på kinderna, höra knarret under sulorna och bländas av solreflexerna i allt det vita, glittran...

Nyhet 11 januari 2016

Redaktionen

Han skriver om sin resa från sjöofficer till akademiker och om sjöfartens koppling till det globala klimathotet. Fredrik Ahlgren är doktorand inom sjöfartsvetenskap vid Linnéuniver...

Krönika 17 december 2015

Nu finns ett nytt klimatavtal som ska befästas och översättas i handling. Det är en verklig framgång, och i och med detta går COP21 i Paris till historien, skriver Joacim Rocklöv.

Krönika 24 november 2015

När jag deltog vid klimatförhandlingarna (COP) i Köpenhamn år 2009 var hälsa fortfarande en perifer fråga. Inför klimatförhandlingarna i Paris har dock hälsan lyfts fram som ett mo...

Krönika 5 november 2015

Hälsan bör vara en central fråga i debatten om klimatet, i alla fall om man frågar allmänheten. Det visar studier där man frågat individer om hur de rangordnar effekter av klimatfö...

Nyhet 20 oktober 2015

Redaktionen

Han skriver om forskning och universitetsvärldens förhållande till samhället. Joacim Rocklöv forskar vid Umeå universitet om väder och klimatförändringar och om möjliga hälsovinste...

Krönika 20 oktober 2015

Självklart växer nya forskningsområden fram. I min forskargrupp tar vi vid där klimatforskare, oceanografer och meteorologer slutar, skriver Joacim Rocklöv.

Nyhet 20 augusti 2015

Anja Castensson

Stor oljeläcka, skogsbrand eller orkan. När katastrofen drabbar är det en fördel att ta hjälp av forskares kunskap eller samla de data som bara finns medan katastrofen pågår. Det i...

Debatt 10 november 2014

Representanter för Naturvetarna, Sveriges unga Akademi och Vetenskap & Allmänhet

Sveriges nya politiska ledning måste se kunskapsutveckling som ett prioriterat område – kanske genom att tillsätta en forskningsberedning, skriver representanter för Naturvetarna, ...

Debatt 12 september 2014

Jens Sundström och Torbjörn Fagerström

SLU-forskarna Jens Sundström och Torbjörn Fagerström hoppas i sin slutreplik att Miljöpartiet vill rösta för växtförädling i EU och att David van der Spoel öppnar för att använda b...

Debatt 10 september 2014

David van der Spoel

David van der Spoel, professor i biologi, reagerar mot SLU-forskarna Jens Sundströms och Torbjörn Fagerströms sätt att förenkla resonemangen. För att förstå varför författarna välj...

Debatt 8 september 2014

Åsa Romson och Isabella Lövin

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och europaparlamentariker Isabella Lövin replikerar på en debattartikel i Curie av SLU-forskarna Jens Sundström och Torbjörn Fagerström som varnar...

Debatt 2 september 2014

Jens Sundström och Torbjörn Fagerström

Allt fler gröna politiker och lobbyister försöker misskreditera seriösa forskare och anpassa vetenskapen till sin egen ideologi, skriver SLU-forskarna Jens Sundström och Torbjörn F...

Krönika 13 mars 2014

I ett inlägg här i Curie skriver Åsa Larsson tänkvärt om vikten av att den kunskap som förmedlas i skolan är grundad på vetenskap och aktuell forskning, och jag tror att de flesta ...

Krönika 5 april 2013

Krönika av Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria och författare, om hur humanister tar sig an de stora samhällsutmaningarna.

Debatt 21 december 2012

Per Krusell

Jag håller inte med Malmaeus och Sandström om att den neoklassiska ekonomiska teorin kommer till korta i frågor om hushållning av naturresurser. Utifrån centrala resonemang om hur ...

Debatt 20 december 2012

Tillväxtverket

Hållbar tillväxt är visionen som Tillväxtverket arbetar utifrån för att ge sitt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det här är en omöjlighet skriver Mikael Malma...

Debatt 17 december 2012

Christian Sandström, Ratio

Enligt Mikael Malmaeus kan ekonomisk tillväxt bara ske genom ökad resursanvändning. Forskningen visar annorlunda. Men för att åstadkomma tillväxt utan mer resurser måste samhällsst...

Debatt 13 december 2012

Mikael Malmaeus

Christian Sandström (12/12) bemöter mitt inlägg från den 4/12 där jag hävdar att den ekonomiska vetenskapen är illa rustad för en hållbar utveckling. Även om Sandström inte själv ä...

Debatt 12 december 2012

Christian Sandström, Ratio

Det behöver inte råda någon motsättning mellan miljöhänsyn och ekonomisk tillväxt. Men för att förena dessa två krävs mer insikt i vilka problem de företag möter som idag introduce...

Debatt 4 december 2012

Mikael Malmaeus

Ekonomisk tillväxt hyllas i samma andetag som demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling. Ofta beskrivs ekonomisk tillväxt som en förutsättning för att l...

Krönika 22 maj 2012

Ganska nyligt lämnade jag ett regnigt men inte desto mindre gemytligt Montreal. Det fanns flera anledningar till att jag korsat Atlanten, och samtliga har att göra med Arktis. Det ...