Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Alexandre Antonelli på ett berg

Alexandre Antonelli är biolog och studerar hur den biologiska mångfalden fördelas över jorden, och hur och varför den förändras med tiden.

NYHET

Alexandre Antonelli ny krönikör i Curie

Han skriver om tillvaron som gästprofessor på Harvard och hur utlandsvistelser kan bidra till internationaliseringen av svensk forskning. Alexandre Antonelli är professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet, vetenskaplig intendent på Göteborgs botaniska trädgård och föreståndare för Gothenburg Global Biodiversity Centre. På sin fritid ägnar han sig åt orientering tillsammans med familjen.

Vad forskar du om?
– Jag är biolog och studerar hur den biologiska mångfalden fördelas över jorden, och hur och varför den förändras med tiden. Genom att jämföra DNA-sekvenser och fossil från tusentals arter av växter och djur kartlägger jag när och var de bildades. Sedan försöker jag hitta förklaringar till varför vissa organismer och områden blivit så mycket mer artrika än andra, som insekter jämfört med däggdjuren eller Amazonas jämfört med Sverige. På så sätt kan min forskning ge bättre kunskap om hur den biologiska mångfalden har påverkats av tidigare klimat- och miljöförändringar. Dessa resultat bidrar till att uppskatta framtida förändringar, och identifiera vilka arter och områden som är i störst behov av skydd.

Hur blev du intresserad av ämnet?
– Jag har nog alltid varit nördig och började samla på insekter redan när jag var 4-5 år i Brasilien, där jag föddes och växte upp. Men det var inte förrän jag kom till Europa vid 18 års ålder som jag förstod vilken fantastisk artrikedom jag omgavs av som barn. Än idag forskar jag mest på arter i Brasilien och andra delar av Sydamerika, där den biologiska mångfalden är störst och många intressanta frågor återstår att besvara. Men även Sverige har en mycket vacker och spännande natur som är värd att uppleva och bevara. Det är inte många upplevelser som kan slå en vandring i fjällen eller ett bad i en fin sjö, till exempel.

Vad gör du helst när du är ledig?
– Med tre barn är det aldrig svårt att hitta sysselsättning. Hela familjen tränar eller tävlar i orientering minst en gång i veckan tillsammans med vår lokala klubb. Det är ett utmärkt sätt att komma ut i naturen på sina egna villkor. Annars älskar jag att springa i skogen, gärna rätt långt. Jag är inte snabb men bra på att njuta och koppla av.

Vad läste du senast?
– Andrea Wulfs The Invention of Nature: Alexander von Humboldt’s New World. Det är en insiktsfull och välskriven skildring av en fantastisk vetenskapsman (en av mina främsta förebilder!). Humboldt är mest känd som en av de tidigaste upptäcktsresandena och grundare av mitt forskningsämne, biogeografi. Men här får man även läsa om hans talanger som mingelproffs och förkämpe för mänskliga rättigheter.

Vad tänker du skriva om?
– Det blir fokus på familjens nästa äventyr – sju månader i USA! Jag ska jobba som gästprofessor på Harvard och vill dela med mig av denna erfarenhet. Jag har många tankar om hur utlandsvistelser som denna skulle kunna bidra till ökad internationalisering av svensk forskning. Just nu tycker jag att alla forskare borde få möjlighet – och uppmuntran från sina lärosäten – att komma iväg med jämna mellanrum.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
– Jag är en trogen läsare av Curie och hoppas kunna leva upp till läsarnas förväntningar. Det är ju inte lätt att få folks uppmärksamhet i tidningar och sociala medier, så det blir en utmaning att hitta vinklar och berättelser som tilltalar den breda skaran av läsare. Men jag ska göra mitt bästa, och hoppas kunna leverera något läsvärt varje gång!

Läs krönikor av Alexandre Antonelli i Curie.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 17 juni 2024

Eva Annell

Handelshögskolans rektor Lars Strannegård har alltid varit intresserad av kultur och strävar efter att studenterna ska utvecklas som människor. Han värnar om akademisk frihet och v...

Nyhet 11 juni 2024

Johan Frisk

Sverige behöver fler forskare. Vid svenska lärosäten finns många doktorander och postdoktorer från länder utanför EU. Men långa handläggningstider och krångliga regelverk gör det s...

Debatt 4 juni 2024

Naturvetarna, Junior Faculty på KI och Future Faculty på SLU

Vägen till en fast tjänst som forskare i Sverige är lång – särskilt för doktorander som kommer från andra länder. Följden är att många lämnar landet några år efter disputationen. O...