Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Arktis i fokus

Ganska nyligt lämnade jag ett regnigt men inte desto mindre gemytligt Montreal. Det fanns flera anledningar till att jag korsat Atlanten, och samtliga har att göra med Arktis. Det är inte förutan att den nordliga forskningen hamnat i fokus såväl i Sverige som internationellt, skriver Peter Sköld.

Sverige är mitt uppe i sitt tvååriga ordförandeskap i Arktiska rådet. Det har föranlett oss att formulera en nationell strategiplan, där forskningen synliggjorts på ett tacknämligt sätt. Även EU har insett att de bör positionera sig inom detta forskningsområde och åtskilliga länder utanför Arktiska rådet gör stora satsningar för att få ett större inflytande och deltagande. Hit hör till exempel nationer som Kina, Indien och Sydkorea.

Jag är svensk delegat i International Arctic Science Committee (IASC). Organisationen har till uppgift att formulera de mest önskvärda och relevanta forskningsinriktningarna för det kommande decenniet. Denna forskning är tämligen dominerad av naturvetenskaperna. I övrigt handlar inriktningarna om urfolk och förändring, granskningar av naturutnyttjande i långa tidsperspektiv, representationer av Arktis, vetenskapshistoriska undersökningar av arktisk forskning, hälsa samt säkerhet, internationella lagar och samarbete. Varför är till exempel samerna det enda urfolket i Arktis som har samma förväntade livslängd som majoritetsbefolkningen? Nu återstår att se om de svenska forskningsråden responderar väl på detta (liksom deras motsvarigheter i andra länder).

Samtidigt pågick slutkonferensen inom International Polar Year. Flera tusen presentationer inom allehanda ämnen. Men också gott om politiska utspel. Bland annat talade Gro Harlem Brundtland varpå en kanadensare som heter Vitzig klev fram och annonserade att han donerat pengar så att ett pris på 1 miljon kanadensiska dollar årligen ska delas ut till en god idé som utvecklar Arktis. Han hoppades att andra länder skulle följa efter. Någon som är manad?

Slutligen vill jag bara rapportera att Montreal var demonstrationernas stad under de dagar jag var där. Det var den fransk-nationella rörelsen, det var miljörörelser och urfolk i gemensamma protester mot oljeutvinning i norra Quebec (Plan de Nord) och det var tiotusentals studenter i protest mot höjda terminsavgifter. De lyckades till och med stänga kongresscentret första dagen och vad som föreföll vara tusen poliser var på plats. Spännande nästan jämt!

Mer om skribenten

  • Porträttbild Peter Sköld

    Forskare

    Han skriver om de stora utmaningarna för universiteten, men bjuder också på anekdoter från verkligheten. Han forskar om det samiska samhället och är föreståndare för Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 23 april 2024

Carina Järvenhag

Turnén om vetenskapsförnekelse besökte över tio lärosäten för att belysa fenomenet och dess konsekvenser för forskning och klimatarbete. En av initiativtagarna, miljöforskaren Mika...

Debatt 4 mars 2024

Johan Kuylenstierna, Formas

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är i full gång. Samtidigt behöver den civila beredskapen stärkas, till exempel genom säkrad livsmedelsförsörjning och robust infrastrukt...

Nyhet 13 september 2023

Johan Frisk

Hur tänker forskaren som vill minska sina utsläpp, men inte sluta åka på konferenser? Vi har pratat med två forskare som försöker ersätta jetmotorerna med elkraft. Läs den andra a...