Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Tillväxt och utveckling är olika saker

Christian Sandström (12/12) bemöter mitt inlägg från den 4/12 där jag hävdar att den ekonomiska vetenskapen är illa rustad för en hållbar utveckling. Även om Sandström inte själv är ekonom så illustrerar han min poäng, skriver miljöforskaren Mikael Malmaeus.

porträtt Mikael Malmaeus

Mikael Malmaeus

Den neoklassiska ekonomin är bristfällig när det gäller värdeteorier. ”Priser ger information om resursernas relativa knapphet” skriver Sandström. Just det: relativ knapphet – vilket också betyder att teorin bara kan beräkna relativa värden. Det spelar dock ingen roll för BNP eller för den ekonomiska tillväxten vilka relativa priser som olika varor och tjänster har sinsemellan. Det är nämligen i detta fall det sammanlagda värdet som är avgörande, och för att detta ska öka krävs att insatsen av produktionsfaktorer ökar – och därmed miljöbelastningen.

Det stora misstaget som Sandström och många andra gör är att förväxla ekonomisk tillväxt med produktionsutveckling. Den teknologiska utvecklingen gör att många produkter ständigt blir bättre – men de blir inte mer värda ekonomiskt sett. Prestandan hos bilar, datorer och mobiltelefoner ökar, men det ekonomiska värdet ökar inte. En Commodore 64 kostade mer 1980 än vad en modern PC kostar 2012 (i fasta priser). För varje år får vi bättre och bättre mobiltelefoner utan att för den skull behöva betala mer för dem. Sandströms exempel med teknikutvecklingen kring smartphones understryker detta. En fantastisk utveckling, men det har ingenting med ekonomisk tillväxt att göra.

Att produktionen utvecklas är nog så viktig, och jag ställer mig gärna bakom många av de förslag som Christian Sandström framför om att stimulera gröna innovationer och effektivare resursanvändning. Men vårt fokus på ekonomisk tillväxt handlar om något annat. Det främsta skälet till att ekonomer och politiker är så måna om tillväxten är inte för att de till varje pris vill öka produktionen eller konsumtionen. Tillväxtens uppgift är att skapa inkomster – löner och avkastning på kapital – vilket enbart är möjligt om det ekonomiska värdet av produktionen (förädlingsvärdet) ökar. Men eftersom detta alltid sker till priset av ökad resursanvändning behövs nya lösningar som handlar mer om resursfördelning och sociala prioriteringar än om teknologisk utveckling.

Jag håller därför inte med om slutsatsen att vi måste fokusera på hur miljöhänsyn och tillväxt kan kombineras. Tvärtom. Vi måste inse att ekonomisk tillväxt är skilt från välstånd, och vi måste hitta andra vägar till en hållbar framtid där välfärd och miljöhänsyn går före ekonomisk tillväxt. Det är illavarslande att så få ekonomer inser detta.

Mikael Malmaeus, miljöforskare på Svenska miljöinstitutet (IVL)

Skriv din mening i Curie

Vill du tycka till? Välkommen att skriva en replik eller ett eget inlägg om forskningens villkor!

Mejla ditt debattinlägg eller din replik med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Nyhet 20 oktober 2015

Redaktionen

Han skriver om forskning och universitetsvärldens förhållande till samhället. Joacim Rocklöv forskar vid Umeå universitet om väder och klimatförändringar och om möjliga hälsovinste...

Krönika 22 maj 2012

Ganska nyligt lämnade jag ett regnigt men inte desto mindre gemytligt Montreal. Det fanns flera anledningar till att jag korsat Atlanten, och samtliga har att göra med Arktis. Det ...

Nyhet 2 september 2020

Helena Östlund

När klimatet förändras ställs forskningen inför nya frågor och utmaningar – på gott och ont. Att permafrosten tinar gör det exempelvis lättare att hitta gamla ben. Men ett varmare ...