Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Tillväxt och utveckling är olika saker

Christian Sandström (12/12) bemöter mitt inlägg från den 4/12 där jag hävdar att den ekonomiska vetenskapen är illa rustad för en hållbar utveckling. Även om Sandström inte själv är ekonom så illustrerar han min poäng, skriver miljöforskaren Mikael Malmaeus.

porträtt Mikael Malmaeus

Mikael Malmaeus

Den neoklassiska ekonomin är bristfällig när det gäller värdeteorier. ”Priser ger information om resursernas relativa knapphet” skriver Sandström. Just det: relativ knapphet – vilket också betyder att teorin bara kan beräkna relativa värden. Det spelar dock ingen roll för BNP eller för den ekonomiska tillväxten vilka relativa priser som olika varor och tjänster har sinsemellan. Det är nämligen i detta fall det sammanlagda värdet som är avgörande, och för att detta ska öka krävs att insatsen av produktionsfaktorer ökar – och därmed miljöbelastningen.

Det stora misstaget som Sandström och många andra gör är att förväxla ekonomisk tillväxt med produktionsutveckling. Den teknologiska utvecklingen gör att många produkter ständigt blir bättre – men de blir inte mer värda ekonomiskt sett. Prestandan hos bilar, datorer och mobiltelefoner ökar, men det ekonomiska värdet ökar inte. En Commodore 64 kostade mer 1980 än vad en modern PC kostar 2012 (i fasta priser). För varje år får vi bättre och bättre mobiltelefoner utan att för den skull behöva betala mer för dem. Sandströms exempel med teknikutvecklingen kring smartphones understryker detta. En fantastisk utveckling, men det har ingenting med ekonomisk tillväxt att göra.

Att produktionen utvecklas är nog så viktig, och jag ställer mig gärna bakom många av de förslag som Christian Sandström framför om att stimulera gröna innovationer och effektivare resursanvändning. Men vårt fokus på ekonomisk tillväxt handlar om något annat. Det främsta skälet till att ekonomer och politiker är så måna om tillväxten är inte för att de till varje pris vill öka produktionen eller konsumtionen. Tillväxtens uppgift är att skapa inkomster – löner och avkastning på kapital – vilket enbart är möjligt om det ekonomiska värdet av produktionen (förädlingsvärdet) ökar. Men eftersom detta alltid sker till priset av ökad resursanvändning behövs nya lösningar som handlar mer om resursfördelning och sociala prioriteringar än om teknologisk utveckling.

Jag håller därför inte med om slutsatsen att vi måste fokusera på hur miljöhänsyn och tillväxt kan kombineras. Tvärtom. Vi måste inse att ekonomisk tillväxt är skilt från välstånd, och vi måste hitta andra vägar till en hållbar framtid där välfärd och miljöhänsyn går före ekonomisk tillväxt. Det är illavarslande att så få ekonomer inser detta.

Mikael Malmaeus, miljöforskare på Svenska miljöinstitutet (IVL)

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Nyhet 23 april 2024

Carina Järvenhag

Turnén om vetenskapsförnekelse besökte över tio lärosäten för att belysa fenomenet och dess konsekvenser för forskning och klimatarbete. En av initiativtagarna, miljöforskaren Mika...

Debatt 4 mars 2024

Johan Kuylenstierna, Formas

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är i full gång. Samtidigt behöver den civila beredskapen stärkas, till exempel genom säkrad livsmedelsförsörjning och robust infrastrukt...

Nyhet 13 september 2023

Johan Frisk

Hur tänker forskaren som vill minska sina utsläpp, men inte sluta åka på konferenser? Vi har pratat med två forskare som försöker ersätta jetmotorerna med elkraft.