Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Innovation

Vägen från forskning till nya produkter och tjänster kan vara lång. Vilken roll spelar lärarundantaget för den här processen och hur kan forskare få hjälp att söka patent eller kommersialisera sina idéer? Läs om innovation i Curie.

Senaste artiklarna

Nyhet 16 april 2024

Lisa Kirsebom

I den svenska sjukvården samlas mängder av data in som kan bli en enorm tillgång för forskare. Men otydliga lagar och tekniska utmaningar bromsar användandet. Nu växer arbetssätt o...

Nyhet 16 april 2024

Lisa Kirsebom

Hälsodata har blivit en allt viktigare tillgång för forskningen. De kan hjälpa oss att få svar på frågor om alltifrån samhällsreformer till medicinska behandlingar. Men enkel tillg...

Nyhet 8 november 2023

Redaktionen

Han skriver i gränslandet mellan humaniora och naturvetenskap och hur dessa ämnen kan befrukta varandra. Johan Frostegård är professor i medicin vid Karolinska institutet och speci...

Debatt 23 oktober 2023

Datainstitutet Ymner

En omorganisation från fem till tre myndigheter för forskningsfinansiering förbättrar inte kvaliteten på svensk forskning och innovation. Det oberoende datainstitutet Ymner vill he...

Debatt 3 oktober 2023

Lena Svendsen, IKEM

Innovations- och kemiindustrin står inför en av vår tids största utmaningar: klimathotet. Samtidigt drar regeringen undan mattan för svensk innovation och forskning genom kraftiga ...

Krönika 26 september 2023

En svag signal kan vara ett första tecken på ett framväxande fenomen. Annie Lindmark skriver om hur man håller utkik efter framtiden.

Nyhet 11 september 2023

Redaktionen

Hon skriver om nya teknikområden och hur vi kan arbeta med framsyn. Annie Lindmark arbetar som programledare på Vinnova med forskning och innovation. På fritiden ägnar hon sig gärn...

Krönika 11 september 2023

Ju mer vi lär oss tänka på det okända, desto bättre blir vi på att möta de många helt nya utmaningar vi står inför. Annie Lindmark skriver om behovet av framsyn.

Nyhet 29 augusti 2023

Siv Engelmark

Det är inte längre kontroversiellt för en forskare att bli entreprenör. Men det kan fortfarande vara svårt. I det nordiska programmet Reach kan forskare få hjälp att omsätta idé...

Nyhet 28 augusti 2023

Siv Engelmark

En maskininlärningsmodell som känner igen hat och hot på nätet och en sensor som kontinuerligt detekterar järnvägsspår för att upptäcka skador. Det är några av forskningsprojekten ...

Nyhet 15 maj 2023

Natalie von der Lehr

Publicera eller ta patent? Meritera sig eller kommersialisera forskningsresultaten? Curie har frågat tre experter om hur forskare bör tänka.

Nyhet 23 januari 2023

Siv Engelmark

Dataspel är en svensk paradgren – men forskningen inom området är splittrad. Ett nybildat spelforskarråd ska nu samla den svenska spelforskningen. Ett mål är att få mer finansierin...

Nyhet 20 juni 2022

Natalie von der Lehr

Lina Strömstedt gillade att forska, men upptäckte att hon tycker ännu mer om att få forskningsresultat att bli till nytta. Sedan ett år jobbar hon som affärsrådgivare på SLU Holdin...

Debatt 20 juni 2022

Tuula Teeri, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Sverige behöver bli ännu bättre på att ta tillvara den forskning som bedrivs på universitet och högskolor. Det finns ett stort behov av en nationell strategi för att nyttiggöra for...

Nyhet 8 juni 2022

Siv Engelmark

Fler än 80 doktorander har utbildats vid företagsforskarskolan i Umeå sedan starten. Numera finns doktoranderna inte bara i företag utan också i exempelvis kommuner, regioner och i...

Krönika 21 mars 2022

Ibland kan det vara svårt att dra en gräns mellan vetenskap och teknik. Vetenskap behöver teknik och teknikutvecklingen behöver vetenskapernas kunskaper. Men det finns ett sätt som...

Nyhet 14 februari 2022

Charlie Olofsson

LTU-forskaren Jesper Martinsson har tagit fram ett verktyg som kan lokalisera jordskalv i gruvor. Nu lämnar han akademin och tar med forskningsresultaten in i det egna företaget. T...

Krönika 5 maj 2021

Krönika av Mikael Härlin vid Linnéuniversitetet om vad vi menar med nyttiggörande när vi pratar om forskning.

Debatt 4 maj 2021

Sveriges unga akademi

Vi ser stora risker med förslagen i utredningen “Innovation som drivkraft – från forskning till nytta”. Om de genomförs innebär det paradoxalt nog en överhängande risk för att Sver...

Nyhet 23 mars 2021

Teresia Borgman

Snabbare skidor och bättre tester av däck och fordon. Det är målet för Snöakademin, ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och industrin som handlar om forskning kring den...

Nyhet 16 mars 2021

Siv Engelmark

Lärosätenas innovationskontor hjälper forskare att omsätta sina idéer till nytta. Nu breddar de sitt fokus och riktar sig också mot sociala innovationer och idéer från forskning in...

Nyhet 19 augusti 2020

Carina Järvenhag

Hack for Sweden vill skapa samhällsnyttiga lösningar i dialog med medborgarna. En väg är årliga hackatons där deltagarna tävlar i innovation. Men det behövs både medel och människo...

Debatt 13 maj 2020

Lars Stenqvist, Volvokoncernen

För att möta världens stora utmaningar, till exempel klimatomställningen, krävs ökat samarbete och ökad samfinansiering mellan industri, akademi och samhälle. Det skriver Volvokonc...

Nyhet 3 december 2019

Ulla Karlsson-Ottosson

Som ung ville hon bli polis eller fotbollsproffs. Ett avslitet korsband ändrade planerna. Idag forskar Sara Mangsbo på antikroppsläkemedel mot cancer, har utsetts till årets entrep...

Krönika 20 augusti 2019

I mina första inlägg berättade jag om när vi startade Codemill, och hur det kom sig att jag tack vare Vinnovas program Vinnmer kom tillbaka till Umeå universitet efter en tid i Tys...

Krönika 29 maj 2019

I mitt förra inlägg berättade jag om hur jag som nydisputerad datavetare startade ett företag tillsammans med min klasskamrat Rickard, skriver Johanna Björklund.

Nyhet 30 april 2019

Redaktionen

Hon skriver om kombinationen forskning och företagande. Johanna Björklund forskar om datorsystem som tolkar sammansatt media och är universitetslektor vid Umeå universitet. På sin ...

Debatt 8 maj 2018

Git Claesson Pipping, Sulf

Samhällsnyttan av forskning är mycket större än bara snabb kommersialisering. Sulf efterlyser i riksdagsvalet en forskningspolitik som förverkligar forskningens långsiktiga potenti...

Krönika 2 maj 2018

Det finns dagar då det är extra roligt att gå till jobbet. Dagar då jag känner att det jag gör spelar roll, att jag kan bidra med något, skriver Lena Abrahamsson.

Krönika 4 april 2018

Krönika av Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, om Sveriges genom tiderna största forsknings- och utvecklingsprojekt, som hittills kostat ...

Krönika 16 oktober 2017

På parkeringen vid mitt universitet har jag noterat att det ibland står en sprillans ny sportbil i miljonklassen skriver Robert Östling.

Krönika 9 oktober 2017

I september var jag på en konferens i Tyskland, och fick med mig en värdefull insikt hem, skriver Anna Pernestål Brenden.

Krönika 18 september 2017

Jag ska fortsätta på temat samarbete, och nu i gränslandet mellan forskning och ”resten av världen”, skriver Anna Pernestål Brenden.

Krönika 27 februari 2017

Det är trots allt lite kallt och man måste ägna en del uppmärksamhet åt kläderna. Snart är det ju sportlov också, skriver Nina Wormbs.

Krönika 15 februari 2017

Krönika av Alexandra Waluszewski, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet, om samverkan som ett bedrägligt begrepp i forskningssammanhang.

Nyhet 14 februari 2017

Siv Engelmark

När nya medel till forskning och utbildning fördelas ska också samverkan vägas in. I höstens budgetproposition kommer förslag om hur det ska gå till, baserat bland annat på en mode...

Nyhet 2 februari 2017

Helena Östlund

Nu byggs ESS – Sveriges största forskningssatsning någonsin – utanför Lund. När den tas i bruk 2023 blir den världens bästa neutronspridningsanläggning. ESS kommer att skapa helt n...

Nyhet 26 januari 2017

Helena Östlund

Vägen från lovande forskningsresultat till praktisk nytta kan se väldigt olika ut. Curie har pratat med en forskare och en innovatör med helt skilda erfarenheter av den här processen.

Nyhet 13 september 2016

Carin Mannberg-Zackari

Från anspråkslös forskare till världskändis i vetenskap. Eva Hemmungs Wirténs monografi visar hur Marie Curie drog nytta av sin idealism och skyddade sitt namn som ett varumärke. H...

Nyhet 14 juni 2016

Carin Mannberg-Zackari

Ett urinprov är allt som behövs för att avslöja prostatacancer. Forskaren och företagaren Johan Skog i Boston, USA, har skapat en metod som förenklar och förbättrar diagnostik och ...

Krönika 9 mars 2016

Krönika av Ann Fernholm, vetenskapsjournalist: Äldres dosetter svämmar ofta över av onödiga tabletter eftersom läkemedelsbolagen får betalt per sålt läkemedel. Hur vore det om bola...

Krönika 25 september 2014

Sverige har en lång tradition som ledande forskningsnation. Men vi kan inte ta vår position för given, skriver Gustav Nilsonne.

Nyhet 14 maj 2014

Siv Engelmark

Trots att det talas alltmer om kopplingen mellan forskning och innovationer finns inget enkelt sätt att ta reda på hur många patent som söks av forskare vid lärosäten. Nu bygger do...

Nyhet 13 maj 2014

Siv Engelmark

Ett patent skyddar en uppfinning och rätten att kommersialisera den. Svenska uppfinnare söker färre färre patent i Sverige än tidigare. Men patentansökningarna totalt minskar inte....

Nyhet 8 maj 2014

Lisa Kirsebom

Charlotte Erlanson-Albertsson i Lund har fått se sin forskning gå hela vägen från labbänken till butikshyllan. Nu balanserar hon mellan rollerna som hälsoexpert och produktskapare....

Nyhet 6 maj 2014

Lisa Kirsebom

I Sverige finns massor av forskning som kan kommersialiseras, men de flesta forskare kan inte göra jobbet på egen hand. De måste samarbeta med skickliga entreprenörer – och det kan...

Krönika 22 januari 2014

I mitt första inlägg beskrev jag en del av turerna kring potatisen Amflora som är den enda inhemska gröda som lyckats ta sig igenom det regelverk som omgärdar odling av gentekniskt...

Krönika 8 januari 2014

I mitten av december förra året meddelade Jordbruksverket att EU-tribunalen har ogiltigförklarat kommissionens godkännande av stärkelsepotatisen Amflora, skriver Jens Sundström.

Nyhet 19 augusti 2013

Natalie von der Lehr

Förra året blev University of Strathclyde i Glasgow utsett till årets universitet i Storbritannien. Curie åkte till Skottland för att lära sig mer om platsen för nyttigt lärande.

Nyhet 7 mars 2013

Siv Engelmark

Sverige hamnar högt upp på topplistorna när det handlar om att söka patent. Men att omsätta dessa till nya företag är svårare. Statliga investeringar i forskningsbolag skulle under...

Nyhet 26 februari 2013

Anders Nilsson

Å ena sidan förhoppningen att forskningen ska leda till många värdefulla patent. Å andra sidan kommande krav på open access för forskningsdata. Går de att kombinera? Ja, men det kr...

Nyhet 6 februari 2013

Lisa Kirsebom

De rör sig båda mellan olika världar. Nanoforskaren Maria Strømme är också uppfinnare och styrelseledamot. Och Anders Ekblom bytte akademin mot läkemedelsindustrin där han idag är ...

Debatt 12 december 2012

Christian Sandström, Ratio

Det behöver inte råda någon motsättning mellan miljöhänsyn och ekonomisk tillväxt. Men för att förena dessa två krävs mer insikt i vilka problem de företag möter som idag introduce...

Nyhet 18 juni 2012

Natalie von der Lehr

I höstas förbjöds patentering av mänskliga embryonala stamceller efter en dom i EU:s högsta domstol. Syftet är att undvika kommersialisering av produkter som är framtagna ur mänskl...

Nyhet 22 maj 2012

Siv Engelmark

Över hälften av forskarna vid lärosätet École Polytechnique Federal de Lausanne, EPFL, kommer från andra länder än Schweiz. De lockas av resurser och goda möjligheter att bedriv...