Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Fyra unga personer i likadana tröjor framför varsin dataskärm

Spelforskning finns inom exempelvis teknik, pedagogik, sociologi och ekonomi. Bilden visar professionella e-sportspelare i en turnering. Foto: Depositphotos

NYHET

Nytt råd sätter spelforskning på agendan

Dataspel är en svensk paradgren – men forskningen inom området är splittrad. Ett nybildat spelforskarråd ska nu samla den svenska spelforskningen. Ett mål är att få mer finansiering till forskning om spel.

Dataspel är mer än bara en lek. Det är en industrigren som växer rasande snabbt i Sverige. År 2021 fanns här 785 dataspelsbolag, vilket är 77 procent fler än 2017. Bolagen omsatte tillsammans närmare 59 miljarder kronor globalt 2021, över 340 procent mer än 2017, visar siffror i en rapport från Dataspelbranschen.

Men forskningen inom området är spridd på flera olika discipliner och utgår sällan från spel. Istället tittar man på fenomenet utifrån. Detta är något som det nybildade spelforskarrådet vill ändra på.

– Idag är det svårt att få en bild av svensk spelforskning. Vi vill skapa en gemensam plattform för spelforskning så att vi kan sätta området på agendan, säger Per Backlund, som är professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde och ordförande i Spelforskarrådets interimsstyrelse.

Spelforskning inom många fält

Dagens spelforskning finns inom exempelvis teknik, pedagogik, sociologi och ekonomi. Forskare analyserar spel som kulturella produkter, eller hur spel och spelteknik kan användas inom annan forskning, hälso- och sjukvård, träning eller utbildning. Andra projekt studerar spelandets effekter, som spelmissbruk. Det finns forskning inom optimering och visualiseringsteknik. I Högskolan i Skövde tittar forskare på hur man utvecklar spel och hur spelutvecklare får produkter som är utvecklade i Sverige att fungera globalt.

– Om vi lyckas lyfta och beskriva området kan vi också verka för att det kommer utlysningar från olika forskningsfinansiärer som tydligare riktar in sig mot spel. Jag skulle gärna se mer forskning där man utgår från spel och spelutveckling när man formulerar forskningsfrågor, snarare än att titta på det utifrån, säger Per Backlund.

Forskning om dataspelsutveckling stärker utbildningen

Högskolan i Skövde var ett av de första lärosätena som började utbilda dataspelutvecklare. Startåret 2002 tog de in 30 studenter. Idag är dataspelsutveckling den största utbildningen på högskolan – hösten 2022 började 220 studenter på åtta olika program. Flera andra lärosäten ger numera liknade utbildningar.

– Det är en stor och växande utbildning i Sverige. Vi behöver forskning också för att vi lärosäten ska kunna stärka vår egen kompetensförsörjning och ta fram bra och relevanta utbildningar.

Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste frågorna för rådet. Att hitta personer med rätt utbildning är en utmaning både för lärosäten och företag. En annan fråga handlar om samverkan. Per Backlund skulle vilja öka den.

– Jag skulle vilja krympa gapet mellan forskare och framför allt små och medelstora företag som har mindre möjligheter att tillgodogöra sig forskning. De stora har egna forsknings- och utvecklingsavdelningar, säger han.

Sverige bra på dataspelsutveckling

De svenska dataspelsföretagen är framgångsrika. År 2021 kom Sverige på plats tre, fyra och fem i Europa avseende antal bolag, omsättning respektive anställda.

Bakom de svenska framgångarna finns flera tänkbara förklaringar. En är att det här finns många utbildningar som kombinerar teknik och kreativitet, en annan är hem-pc-reformen på 90-talet som gav många tillgång till datorer. Det finns också en annan framgångsrik kreativ branch – musik – som kan ha betydelse.

– Svenska bolag har dotterbolag eller studios i 45 länder. Många globala succéer som Minecraft och Candy Crush saga kommer härifrån, säger Björn Flintberg, som är projektledare vid forskningsinstitutet Rise och medlem i spelforskarrådets styrelse.

Utmaningar för dataspelsbranschen

Spelforskarrådet bildades i augusti. I januari drar arbetet igång med en kickoff i Stockholm. Representanter från nio lärosäten samt Rise finns med.

– Rise har ett grunduppdrag att stärka svensk konkurrenskraft. Spelbranschen i sig är stor. Många känner inte till att den står för fyra procent av svensk tjänsteexport utan har fördomar om att spel bara är lek och tidsfördriv. Det är lättare att ta på nyttan av en trädstam eller en lastbil än nyttan av ett spel, säger Björn Flintberg.

Han pekar på fyra stora utmaningar för branschen. Utöver bristen på legitimitet – att spel inte ses som en riktig bransch – är det bristen på kompetens och avsaknaden av specifika utlysningar av forskningsmedel för spel. Dessutom är många system för exportstöd gjorda för tillverkande företag som fysiskt finns på plats för att sälja varor i ett specifikt land.

Björn Flintberg ska själv snart börja doktorera på Luleå tekniska universitet med inriktning på spel. Han är industridoktorand och kommer att fortsätta vara anställd på Rise. I forskningsprojektet ska han titta på olika spelkluster, som exempelvis det i Skövde, och vad som gör att de kan växa fram.

– Jag ska bland annat titta på sidoeffekter av dataspelskluster och om de lockar till sig andra teknikföretag inom närliggande områden, som exempelvis mjuk- eller hårdvaruutvecklare, säger Björn Flintberg.

Nio lärosäten utbildar i dataspel

Högskolan i Skövde, Chalmers, Stockholm, Göteborgs och Malmö universitet, Blekinge tekniska högskola, Södertörns högskola, Uppsala universitet – främst på campus Gotland – samt Luleå tekniska universitet på campus Skellefteå, har hela program eller utbildningar i dataspel. I flera andra lärosätens utbildningar finns kurser eller kursmoment om dataspel. Även yrkeshögskolor utbildar i exempelvis speldesign.

Sju svenska dataspelsbolag har miljardomsättning

Några av de svenska spelbolagen är riktigt stora. Sju redovisar miljardomsättning och 16 hade 2021 över 100 anställda. 38 bolag hade en omsättning på över 100 miljoner. Men de allra flesta företagen är små. Knappt hälften har inga anställda och en fjärdedel av bolagen saknade omsättning 2021.

I Spelutvecklarindex, en rapport som sammanställs av Datspelsbranschen varje år, finns data om svenska spelföretag. Länk till annan webbplats.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 12 juni 2024

Charlie Olofsson

Det har gått ett år sedan regeringen drog in det riktade anslaget till utvecklingsforskningen. Många forskare upplever att det har blivit svårare att få finansiering på grund av de...

Debatt 10 juni 2024

Sveriges unga akademi

EU minskar budgeten för ramprogrammet för forskning och innovation med över två miljarder euro. I förhandlingarna inför nästa ramprogram måste våra nyvalda EU-parlamentariker verka...

Debatt 22 maj 2024

Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv

Ökade krav på akademin innebär inte en demokratisk nedmontering. Det behövs nya tekniska lösningar inom AI, energi och klimatomställning – liksom satsningar på spetsforskning inom ...