Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Internationell utblick

Forskningen är global men villkoren varierar. Curie gör nedslag i forskningens villkor i olika delar av världen. Hur påverkas till exempel brittisk forskning av att Storbritannien lämnat EU? Och vad händer med forskningen i Ukraina efter den ryska invasionen?

Senaste artiklarna

Nyhet 20 februari 2024

David Isaksson

Rädsla för att försätta ryska forskare i fara, en återkomst för kremlologin och ett ökat intresse för andra länder som ingick i det forna Sovjetunionen. Så har forskningen om Ryssl...

Debatt 27 november 2023

Henrik Kylin

De indragna medlen till utvecklingsforskning drabbar inte främst svenska forskare, utan utvecklingen i mottagarländerna. Henrik Kylin, professor i miljökemi/miljöförändring vid Lin...

Nyhet 14 juni 2023

Charlie Olofsson

I 20 år har Sverige och Rwanda har haft ett samarbete där rwandiska forskare har utbildats vid svenska lärosäten. Nu kliver Mälardalens universitet in som en partner efter ...

Nyhet 12 juni 2023

Carina Järvenhag

Krig föder fler spioner och dagens geopolitiska läge är inget undantag. Sedan Ryssland inledde sitt anfall på Ukraina har rekordmånga misstänkta spioner utvisats från Västeuropa. S...

Debatt 9 maj 2023

Sveriges unga akademi

Vi har intervjuat framgångsrika forskare i flera länder om hur man lyckas få medel från ERC. Utifrån svaren riktar vi fyra rekommendationer till regeringen, forskningsfinansiärer o...

Nyhet 2 maj 2023

David Isaksson

Efter att ha rapporterat från Ukraina har filosofiforskaren Aaron Wendland skapat ett center som ska hjälpa forskare som är kvar i landet. För att få in pengar har han precis anord...

Nyhet 20 februari 2023

Charlie Olofsson

Vid National Aerospace University i Charkiv utbildas framtidens ukrainska experter på it-säkerhet. De behövs för att skydda landet i cyberkriget, men undervisningen kan när som ...

Krönika 19 december 2022

Till följd av pandemin blev många resor och möten inställda. Men samtidigt knöts närmare band mellan forskare från olika delar av världen tack vare digitala träffar, skriver Marie ...

Nyhet 19 oktober 2022

Carina Järvenhag

Europeiska universitetsinstitutet i Florens är inte så välkänt i Sverige, men här bedrivs forskning av yppersta klass. Den internationella miljön drar till sig professorer, forskar...

Nyhet 18 maj 2022

Charlie Olofsson

Den svenska universitetsvärlden har god beredskap för att ta emot ukrainska forskare. Det menar experter som Curie har pratat med.

Nyhet 11 maj 2022

Natalie von der Lehr

Gensaxen blev snabbt ett kraftfullt verktyg för växtförädling. Forskningen pågår över hela världen, men inom EU begränsas tillämpningen av lagstiftning som reglerar odling och komm...

Nyhet 21 mars 2022

Helena Östlund

Ukraina och Sverige har band långt tillbaka i historien. Men någon svensk-ukrainsk ordbok har aldrig funnits. I vår skulle arbetet med att skapa en sådan starta. Den ryska invasion...

Nyhet 17 mars 2022

Charlie Olofsson

Det finns en stark vilja inom akademin att stötta det ukrainska forskarsamhället. Enskilda svenska forskningsledare agerade snabbt när flyktingströmmen växte och har gjort plats i ...

Nyhet 22 februari 2022

Charlie Olofsson

Det finns en lång tradition av samarbete mellan forskare i Norden, men nu blickar många istället ut mot Europa. Har det nordiska samarbetet spelat ut sin roll? Curie har frågat någ...

Debatt 22 februari 2022

Ulrika Wallén, Svenskt Näringsliv

Sverige behöver en nationell strategi för att svenskt näringsliv ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. Det krävs både en utbildning i toppklass och att vi kan beh...

Nyhet 14 december 2021

Siv Engelmark

Klimatförändringar, cancer och förorenade hav. Det är några av de stora samhällsutmaningar som EU-kommissionen med hjälp av civilsamhälle och medborgare vill lösa till 2030. Satsni...

Nyhet 30 november 2021

Siv Engelmark

Från och med i år finns ett nytt europeiskt ramprogram för forskning och innovation – Horisont Europa. En färsk nationell strategi ska få svenska forskare och företag att söka fler...

Nyhet 19 oktober 2021

Helena Östlund

Teater har alltid varit Meike Wagners passion. Nu leder hon ett projekt om hur 1800-talets amatörteater bidrog till att sprida idéer om demokratiskt medborgarskap. Forskningen blev...

Nyhet 2 december 2020

Natalie von der Lehr

Svenska humsamforskare borde oftare söka medel ifrån Europeiska forskningsrådet. Det menar Stefan Svallfors. – Jag är helt övertygad om att det finns ett antal forskare inom human...

Debatt 29 september 2020

Thomas Rosén

Det behövs en riktad satsning på humanistisk forskning med fokus på länderna i östra och sydöstra Europa. Utan kunskaperna som sådan forskning kan bidra med riskerar viktiga histor...

Debatt 27 maj 2020

Ole Petter Ottersen, KI

Vi måste slå tillbaka alla försök till förödande styrning, omprioritering och förändring av det europeiska forskningsrådet, ERC. I dessa tider är ERC:s uppdrag och självständiga ro...

Nyhet 11 februari 2020

Charlie Olofsson

Om Storbritannien lämnar EU:s forskningssamarbete behövs nya satsningar för att säkra utbytet mellan svenska och brittiska forskare. Det menar flera experter. För Astrid von Mentze...

Nyhet 5 februari 2020

Charlie Olofsson

Storbritannien har formellt lämnat EU men många frågor hänger fortfarande i luften. Efter tre och ett halvt års berg- och dalbana väntar brittiska forskare på avgörande besked om h...

Nyhet 7 maj 2019

David Isaksson

Det våras för populärvetenskapen i Ryssland. Intresset märks på det stora utbudet av föreläsningar i ryska storstäder och på populära sajter som Arzamas och Postnauka där besökaren...

Nyhet 9 april 2019

Helena Östlund

Helena Lindholm blev intresserad av människors olika villkor när hon som tonåring hemma i Mölndal såg sina romska skolkamrater diskrimineras. Och intresset för palestinsk identitet...

Nyhet 22 januari 2019

Eva Annell

Det finns ett stort behov av mer forskning om vad som ger utveckling i låginkomstländer. Farmakologen Eleni Aklillu och fredsforskaren Stein Tönnesson ägnar sig åt utvecklingsforsk...

Krönika 12 november 2018

Nästa år är det val till EU-parlamentet igen. Så här i Brexit-tider är debatten om EU mer polariserad än på länge, skriver Marina Rantanen Modeer.

Nyhet 24 oktober 2018

Helena Östlund

Den svenske polarforskaren Johan Gunnar Andersson kallades 1914 till Kina som regeringens rådgivare i gruvfrågor. Där var han med om att bygga upp kinesisk naturvetenskaplig forskn...

Nyhet 10 oktober 2018

Siv Engelmark

Det finns mycket pengar kvar inom Horisont 2020 att söka för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. För en del utlysningar gäller att de projekt som finansieras bör ha med ...

Nyhet 1 oktober 2018

Teresia Borgman

Nu startar ett snabbspår för nyanlända forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Chalmers, Högskolan i Borås, Högskolan Väst och Arbetsförmedlingen. Programmet ska underlä...

Nyhet 26 september 2018

Siv Engelmark

Ungefär 3,5 procent av EU:s forskningsmedel hamnar i Sverige. Men med bättre kunskaper om granskningsprocessen och vassare formulerade ansökningar går det att dra hem mer. Det mena...

Nyhet 24 september 2018

Redaktionen

Hon skriver om förutsättningarna för unga forskare i EU och det akademiska livets hypermobiltet. Marina Rantanen Modeer är doktorand i modellering av komplexa system vid Technische...

Debatt 5 september 2018

Sveriges unga akademi

Vetenskapsradions direktsända debatt om forskningspolitik tog bland annat upp frågan om rekrytering av internationella forskare. Det är också något som Sveriges unga akademi vill h...

Nyhet 29 augusti 2018

Natalie von der Lehr

Det har gått inflation i uttrycket falska nyheter. Idag används begreppet fejk news både för att avsluta en diskussion och som ett alibi av etablerade medier för att särskilja sig ...

Nyhet 10 januari 2018

David Isaksson

Den ryska forskningsvärlden är motsägelsefull. En minister får sin undermåliga avhandling godkänd och ett oberoende universitet trakasseras. Samtidigt satsar staten på att få med f...

Nyhet 31 oktober 2017

Dag Kättström

På Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel handlar arbetet om att bereda vägen för svenska forskare och lärosäten inom EU och öka insikterna på hemmaplan om vad som hä...

Nyhet 6 september 2017

Siv Engelmark

I år är det tio år sedan Europeiska forskningsrådet, ERC, grundades. Ett mål var att stärka den globala konkurrenskraften hos europeisk forskning. Och det ser ut att ha lyckats. Ga...

Nyhet 6 september 2017

Siv Engelmark

Forskare i Sverige som söker forskningspengar från Europeiska forskningsrådet beviljas medel i lägre grad än genomsnittet bland sökande. Det framgår av en rapport från Vetenskapsrå...

Nyhet 14 juni 2017

Joakim Rådström

Inte mindre än fyra stater på västra Balkan är för närvarande officiella kandidatländer till EU: Albanien, Makedonien, Montenegro och Serbien. Ett viktigt förhandlingsområde behand...

Nyhet 27 april 2017

Dag Kättström

De ska ta fram beslutsunderlag åt regeringen, skapa förståelse mellan forskare och politiker och fungera som ett bollplank i forskningspolitiska diskussioner. Curie har tittat närm...

Nyhet 8 mars 2017

Joakim Rådström

USA är extremt polariserat för närvarande, och inte bara ifråga om traditionella politiska frågor som skatter, familjepolitik eller sociala frågor. Även forskning har börjat ifråga...

Nyhet 29 november 2016

Joakim Rådström

Rwanda, ett land med både tragisk och spännande historia, satsar starkt på forskning och utbildning för att skapa tillväxt. Men hur lägger ett land grunden till forskning på område...

Nyhet 10 november 2016

Anja Castensson

Oron är stor bland brittiska forskare inför att landet ska lämna EU. Brittisk forskning får stora anslag från EU och den fria rörligheten av arbetskraft underlättar rekrytering av ...

Nyhet 8 november 2016

Anja Castensson

I juni röstade 52 procent av det brittiska folket på att Storbritannien ska gå ur EU. Valresultatet slog ned som en bomb bland landets forskare som gynnats av medlemskapet. Curie r...

Nyhet 8 september 2016

Sara Nilsson

Intresset för globala universitetsrankningar har vuxit snabbt. När resultaten idag används av finansiärer, studenter och blivande medarbetare är det viktigt för lärosätena att ligg...

Nyhet 5 april 2016

Natalie von der Lehr

Satsa på en bra idé och lägg mycket tid på den första skriftliga ansökan. De råden kommer ifrån Anna Rosling, Uppsala universitet, som förra året var en av tio svenska forskare som...

Nyhet 16 december 2015

Helena Östlund

Forskare som är hotade i sina hemländer kan få skydd genom det internationella nätverket Scholars at Risk . Två utsatta forskare är just nu verksamma vid Göteborgs universitet ta...

Nyhet 25 november 2015

Natalie von der Lehr

I Portugal stödjer samhället kvinnor i att göra karriär. Utmaningen inom akademin handlar mer om att hitta en egen nisch inom forskningen för att klara konkurrensen och effekten av...

Nyhet 17 november 2015

Natalie von der Lehr

Tyskland har en låg andel kvinnliga forskare, speciellt på högre positioner. Curie har besökt Jacobs University i Bremen och pratat med professor Katja Windt om hur villkoren ka...

Nyhet 22 oktober 2015

Natalie von der Lehr

Redan som student och doktorand hade Jamie Vernon, numera chefredaktör för den populärvetenskapliga tidningen American Scientist , ett stort intresse för forskningskommunikation ...

Nyhet 20 oktober 2015

Natalie von der Lehr

Efter andra världskriget insåg man i USA samhällsvärdet av grundforskning och införde ett system som skulle stödja den akademiska forskningen. Men för att politiker idag ska förstå...

Nyhet 15 oktober 2015

Jessica Rydén

Hon har revolutionerat kvinnors roll i utvecklingsarbete och utmanat Världsbankens syn på fattigdom. Brittiska socialantropologen Caroline Moser är en pionjär inom utvecklingsforsk...

Nyhet 17 juni 2015

Jessica Rydén

Han har mötts av brist på utrustning, vetenskapliga kontakter och självförtroende. Tillsammans med forskare i Mali undersöker Lennart Bergström, professor i miljökemi, vilka kemisk...

Nyhet 26 maj 2015

Helena Östlund

Medborgarforskning involverar allt fler. Det har blivit en gyllene möjlighet för forskare att få hjälp med sådant som de inte hinner med – ens under en livskarriär. Det hela börjad...

Nyhet 21 maj 2015

Helena Östlund

Biologen Nalini Nadkarni arbetar passionerat för att nå ut med sin forskning till människor som inte står vetenskapen nära. Hon och hennes forskarteam engagerar både medlemmar i re...

Nyhet 19 maj 2015

Helena Östlund

Forskare som anställs vid California Academy of Sciences i San Francisco förväntas inte bara vara excellenta inom sitt eget fält – utan också duktiga kommunikatörer. Alla bidrar på...

Nyhet 15 april 2015

Natalie von der Lehr

Många politiker har inte en vetenskaplig eller teknisk bakgrund. Ändå ligger just dessa områden till grund för utformningen av många policyer och viktiga beslut. I Storbritannien f...

Nyhet 13 april 2015

Natalie von der Lehr

Forskning resulterar ofta i vetenskapliga publikationer som enbart når andra forskare. Att också involvera allmänheten, så kallad public engagement , kan ge fördelar både för for...

Debatt 12 september 2014

Jens Sundström och Torbjörn Fagerström

SLU-forskarna Jens Sundström och Torbjörn Fagerström hoppas i sin slutreplik att Miljöpartiet vill rösta för växtförädling i EU och att David van der Spoel öppnar för att använda b...

Debatt 10 september 2014

David van der Spoel

David van der Spoel, professor i biologi, reagerar mot SLU-forskarna Jens Sundströms och Torbjörn Fagerströms sätt att förenkla resonemangen. För att förstå varför författarna välj...

Debatt 2 september 2014

Jens Sundström och Torbjörn Fagerström

Allt fler gröna politiker och lobbyister försöker misskreditera seriösa forskare och anpassa vetenskapen till sin egen ideologi, skriver SLU-forskarna Jens Sundström och Torbjörn F...

Nyhet 21 augusti 2014

Carina Järvenhag

Lab UK är BBC:s storsatsning på medborgarforskning. Sedan starten 2009 har 2,5 miljoner människor frivilligt deltagit i olika vetenskapliga undersökningar. Nu är tanken att all dat...

Nyhet 13 mars 2014

Eva Annell

Forskare som ska söka forskningsmedel kan få kvalificerade råd på nära håll. Enheter för forskningsservice hjälper till med allt från att ställa upp en budget till att finna nya fi...

Nyhet 5 september 2013

Eva Barkeman

Kvinnor är fortfarande underrepresenterade inom forskning, enligt en jämställdhetsanalys från EU.Men det går åt rätt håll. I Sverige har andelen kvinnliga professorer ökat från 14 ...

Nyhet 28 augusti 2013

Natalie von der Lehr

Bina Venkataraman är rådgivare inom klimatfrågor i Vita huset. Hon är en av de kända profiler som gått mastersprogrammet i offentlig politik vid Harvard Kennedy School. Viljan att ...

Nyhet 26 augusti 2013

Natalie von der Lehr

Harvard Kennedy School utbildar morgondagens ledare med Kennedys berömda citat ”don´t ask what your country can do for you, ask what you can do for your country” som motto. Målet ä...

Nyhet 19 augusti 2013

Natalie von der Lehr

University of Strathclyde i Glasgow ska bedriva forskning som gör skillnad för samhället. Ett sådant forskningsprojekt är det nya mikroskopet ”Mesolens” som kan undersöka tusentals...

Nyhet 19 augusti 2013

Natalie von der Lehr

Förra året blev University of Strathclyde i Glasgow utsett till årets universitet i Storbritannien. Curie åkte till Skottland för att lära sig mer om platsen för nyttigt lärande.

Nyhet 13 juni 2013

Natalie von der Lehr

Eric Lander är känd som en av huvudpersonerna vid kartläggningen av den mänskliga arvsmassan. Han blev sedan en av de ledande drivkrafterna bakom Broad Institute i Cambridge, Massa...

Nyhet 5 juni 2013

Natalie von der Lehr

Kerstin Lindblad-Toh tillbringar halva året vid Broad Institute i Cambridge, Massachussets. Några av ingredienserna för en kreativ miljö har hon plockat med sig till Science for Li...

Nyhet 4 juni 2013

Natalie von der Lehr

Broad Institute i Cambridge, Massachusetts, tillhandahåller det ambitiösa forskare behöver. Resurser, infrastruktur och friheten att ta sig an vetenskapliga utmaningar. Läs den and...

Krönika 16 maj 2013

Det hade kunnat vara en helt vanlig torsdag idag. En sådan dag som på något vis signalerar att veckan snart är slut. Lite som en kristen version av långvården innan det att paradis...

Nyhet 2 maj 2013

Karin Nordin

Rasha Salman följer sina drömmars mål om att bli läkare och samtidigt syssla med forskning. Först måste hon bara göra en mängd strategiska val.

Nyhet 8 april 2013

Lisa Kirsebom

Hon ska råda EU-presidenten om vetenskap, teknik och innovationer. Hon ska identifiera framtida möjligheter och hot, och bygga relationer med rådgivare över hela världen. Och hon s...

Nyhet 31 januari 2013

Lisa Kirsebom

Svenska forskare borde röra på sig oftare. Att byta forskningsmiljö ger både inspiration och nya idéer. Det menar Bertil Andersson och Pernilla Wittung-Stafshede som också betoner ...

Nyhet 21 januari 2013

Caroline Ardbo

Forskarutbildningens strategiska betydelse har hamnat alltmer i fokus. Konkurrensen hårdnar, samarbetena blir mer globala. Vad kan Sverige lära av länder som Danmark och Malaysia? ...

Krönika 14 november 2012

En grupp av Nobelpristagare och forskare som nominerats till Nobelpriset uppmanar de europeiska statscheferna att värna EU-finansierade forskningsstöd från tunga nedskärningar när ...