Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Marina Rantanen Modeer sitter framför sin målning med en pensel i handen.

På sin fritid ägnar sig Marina Rantanen Modeer, doktorand vid Technische Universität i Dortmund, gärna åt målning.

NYHET

Marina Rantanen Modeer ny krönikör i Curie

Hon skriver om förutsättningarna för unga forskare i EU och det akademiska livets hypermobiltet. Marina Rantanen Modeer är doktorand i modellering av komplexa system vid Technische Universität i Dortmund, Tyskland. På sin lediga tid ägnar hon sig åt att måla, spela piano och sporta.

Vad forskar du om?
Jag är doktorand i modellering av komplexa system vid Technische Universität Dortmund på avdelningen för Systemdynamik und Prozessführung. Målet med forskningen är att ta fram en metodik för att kombinera olika systemmodeller som tillsammans kan ge en mer välinformerad beskrivning av komplexa system som helhet. Komplexa system, eller Cyber Physical Systems (CPS), består av dynamiska processer som kommunicerar genom och regleras av olika digitala och diskreta system.

CPS blir allt vanligare och idag är det svårt att ge exempel på ny teknik som inte har inbyggda styrsystem eller på något sätt är uppkopplade mot varandra. Dock är de svåra att utveckla. De modeller som beskriver varje komponent, perspektiv eller aspekt av sådana system för sig är fundamentalt olika. Därför är det svårt att direkt koppla ihop modellerna, trots att de i verkligheten är starkt sammanflätade. Alltså finns ett stort behov av en metodik som kan underlätta utvecklingsarbetet av CPS.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Jag har tidigare arbetat med verifiering och validering av olika komplexa system, exempelvis inom rymdbranchen, och har ett stort intresse för modellbaserad utveckling av teknik. Att forska om ämnet är något helt annat än att använda sig av det som ett verktyg och det är spännande att lyfta perspektivet för att kunna skapa kunskap som senare kan bli användbara verktyg.

Vad gör du helst när du är ledig?
Målar, spelar piano och sportar. Jag går gärna på museer och reser mycket, både i och utanför arbetet. Dessutom har jag ett passionerat intresse för politik och konsumerar mängder av politiska nyhetsmedier, bloggar och poddar.

Vad läste du senast?
Tyskland, vårt Tyskland av Kurt Tucholsky.

Vad tänker du skriva om?
Jag vill skriva om förutsättningar för unga forskare i EU och arbetets innehållskillnader mellan olika EU-länder, exempelvis mellan Sverige och Tyskland. Jag vill skriva om det akademiska livets hypermobilitet, om potentialen i mitt forskningsområde mitt i de helautomatiserade cyber-fysiska systemens och den artificiella intellligensens vagga och alla för- och nackdelar med att forska i Tyskland.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Jag hoppas kunna hitta ett forum för mina tankar kring mitt forskningsområde och min situation som svensk doktorand i ett nytt land med för mig främmande forsknings- och ingenjörstraditioner.

Läs krönikor av Marina Rantanen Modeer i Curie.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 20 februari 2024

David Isaksson

Rädsla för att försätta ryska forskare i fara, en återkomst för kremlologin och ett ökat intresse för andra länder som ingick i det forna Sovjetunionen. Så har forskningen om Ryssl...

Debatt 27 november 2023

Henrik Kylin

De indragna medlen till utvecklingsforskning drabbar inte främst svenska forskare, utan utvecklingen i mottagarländerna. Henrik Kylin, professor i miljökemi/miljöförändring vid Lin...

Nyhet 14 juni 2023

Charlie Olofsson

I 20 år har Sverige och Rwanda har haft ett samarbete där rwandiska forskare har utbildats vid svenska lärosäten. Nu kliver Mälardalens universitet in som en partner efter ...