Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

NYHET

De förser politiker med fakta

Många politiker har inte en vetenskaplig eller teknisk bakgrund. Ändå ligger just dessa områden till grund för utformningen av många policyer och viktiga beslut. I Storbritannien finns därför Parliamentary Office of Science and Technology som ska tillhandahålla fakta om den senaste vetenskapliga utvecklingen.

Hemligheten bakom arbetet är enligt Chris Tyler, direktör för Parliamentary Office of Science and Technology, POST, att kunna presentera och sammanställa fakta med absolut självsäkerhet och en viss envishet utan att försöka påverka hur information ska användas. Det är en fin balansgång, förutom att vara ”bullish” – säker, envis, tjuraktig – krävs det ett mycket noggrant arbete.

– Det behövs också en förståelse för hur politik och utformandet av policyer fungerar. Och en insikt att många olika bitar spelar in, till exempel allmänhetens uppfattning samt ekonomiska och rättsliga aspekter, påpekar Chris Tyler.

Dessutom är politikernas förtroende för POST en viktig faktor.

Proaktiv istället för reaktiv

Chris Tyler och hans team har precis avslutat en publikation om mitokondriell genterapi som nyligen blev tillåten i Storbritannien. I just det här fallet handlar det om ett reaktivt arbete, det beror på att Storbritannien vill behålla den ledande ställningen inom fältet.

– Annars arbetar vi mest proaktivt, vi försöker identifiera olika vetenskapliga frågeställningar som kan bli aktuella för politiken. Vi behöver ta fram fakta innan politikerna måste ta snabba beslut, förklarar han.

Ett typiskt exempel är de så kallade POST-notes, korta publikationer som sammanfattar ett vetenskapligt eller tekniskt område. POST:s styrelse identifierar och bestämmer vilka områden som ska bevakas

– Det hela tar ungefär tre månader. Först tar en doktorand över som har ungefär tre månader på sig att gå igenom den vetenskapliga litteraturen och få råd och insyn från minst 20 experter inom området. Allt detta sammanställs för en intern genomgång innan det sker en extern granskning. Under resans gång skrivs dokumentet om ett antal gånger, när den väl landar på mitt bord ska den innehålla hårda och korrekta fakta. Det får bara inte bli fel, säger han.

Förra året fokuserade POST på big data, ett område som mycket snart kommer att påverka utformningen av politiken, menar Chris Tyler. Då är det bra att vara redo när frågan tas upp i parlamentet.

Politiker gillar fakta

Den långa och rigorösa processen bidrar till att politikerna kan lita på det som presenteras i rapporten. POST är dessutom ett internt organ i parlamentet utan att vara politiskt knuten till något parti. Chris Tyler menar att det är en stor fördel.

– Politikerna gillar verkligen rapporterna och de deltar ofta i våra andra aktiviteter som till exempel seminarier och debatter. Det spelar inte så stor roll om de är intresserade av själva vetenskapen, de är intresserade av politiska frågor och behöver fakta för att kunna utforma en bättre politik, förklarar Chris Tyler.

Enligt honom finns det inget universellt recept för hur man förmedlar vetenskap till politiker. Det beror lite på sammanhanget, politiker inom regeringen har vanligtvis ganska mycket personal omkring sig, medlemmarna i parlamentet har däremot inte det.

Dessutom finns det en större variation i både utbildningsbakgrund och politisk hållning i parlamentet än i regeringen.

– Urvalet av information till regeringen kan vara något snävare, då vet vi ungefär vad som behövs och vilka bitar som är relevanta. Arbetet med parlamentet är mycket bredare, det finns fler alternativ av vad som behövs och hur det kommer att användas, förklarar Chris Tyler.

Gillar att se helheten

Chris Tyler själv disputerade i biologisk antropologi men var aldrig intresserad av att enbart göra en akademisk karriär.

– Jag insåg ganska snabbt att jag skulle behöva bli väldig smal i min forskning i många år innan jag skulle få tillfälle att bredda mig igen. Antropologi omfattar så många olika ämnen och är verkligen multidisciplinärt, jag ville stanna i den känslan, förklarar han.

Med sitt kombinerade intresse för både vetenskap och politik blev det ett ganska naturligt val för Chris Tyler att engagera sig inom den politiska sfären. Men han ser sig varken som akademiker eller som någon som utformar policyer.

– Jag är knuten till University College London (UCL), det gör att jag har en fot i vardera lägret. Det är en tillgång och det underlättar att vara sann i alla lägen, säger han.

Fotnot: Chris Tyler medverkar i Forum för Forskningskommunikation Länk till annan webbplats. på Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 15 april

Läs också i Curie: Forskningsengagemang föddes ur en kris

POST

Parliamentary Office of Science and Technology, POST, etablerades 1989 och integrerades två år senare i parlamentet.

POST erbjuder politiker faktaunderlag för att kunna analysera och utvärdera vetenskapliga och teknologiska frågor inför utformningen av olika policys genom att:

 • Skriva rapporter
 • Organisera seminarier och diskussioner
 • Assistera utvalda politiska kommittéer


Huvudområden:

 • Biologi och hälsa
 • Miljö och energi
 • Fysik och ICT
 • Sociala vetenskaper (Humaniora?)
 • Vetenskap, teknik och utvecklingsländer
 • Big data


Aktiviteter:

 • Publikation av POST-notes, rapporter på fyra sidor
 • Seminarier
 • Diskussioner

Du kanske också vill läsa

Nyhet 23 april 2024

Carina Järvenhag

Turnén om vetenskapsförnekelse besökte över tio lärosäten för att belysa fenomenet och dess konsekvenser för forskning och klimatarbete. En av initiativtagarna, miljöforskaren Mika...

Nyhet 3 april 2024

Natalie von der Lehr

De varnar känsliga lyssnare i början av varje poddavsnitt. Forskarna Kristina Alstam och Annelie de Cabo startade podden Med kriminella hälsningar för att ge röst åt socialt arb...

Nyhet 20 februari 2024

David Isaksson

Rädsla för att försätta ryska forskare i fara, en återkomst för kremlologin och ett ökat intresse för andra länder som ingick i det forna Sovjetunionen. Så har forskningen om Ryssl...