Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Labb på Broad Institute med forskare i vita rockar.

Arbetssättet på Broad Institute innebär både frihet och en stor utmaning för forskarna. Foto: Len Rubenstein

NYHET

Disneyland för forskare

Broad Institute i Cambridge, Massachusetts, tillhandahåller det ambitiösa forskare behöver. Resurser, infrastruktur och friheten att ta sig an vetenskapliga utmaningar. Läs den andra av tre artiklar i Curie om Broad Institute.

– Här finns det mycket mindre begränsningar i vad man kan och får göra. Broad är ett ställe där få säger nej, säger Corey Flynn.

Han började arbeta vid Broad som bioinformatiker för två år sedan, direkt efter disputationen vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh. Han attraherades av Broad på grund av det vetenskapliga tillvägagångssättet.

– Här jobbar man mer ambitiöst, arbetssättet liknar kartläggningen av den mänskliga arvsmassan. Man frågar inte efter enbart en gen eller ett mål utan har ett mer aggressivt tillvägagångssätt, förklarar han.

Som doktorand forskade han inom neurobiologin, vid labbänken. Han förstod tidigt vikten av att kunna tolka datan, blev självlärd inom bioinformatik och applicerade den nya kunskapen på sin egen forskning. Efter disputationen var det självklart att byta till en multidisciplinär miljö där han kunde bidra som bioinformatiker.

Många under samma hatt

Corey Flynn jobbar inom Broads cancerprogram som omfattar forskningslaboratorier ifrån sex institut och sjukhus i Boston-området. Cancerprogrammet är ett exempel på hur Broad jobbar över gränser, både vad det gäller discipliner och institut.

– Vi har möten varje tisdag och efter ett tag insåg jag att jag inte visste varifrån i Boston alla kom. Det var inte det som var det viktiga utan vad alla jobbade med, berättar han.

Det är olika slags möten varje vecka. Ibland handlar det om att diskutera idéer, ibland presenterar någon sina forskningsresultat. Det viktiga är att alla – över 100 forskare och läkare – samlas fysiskt i samma rum.

– Det har sina fördelar att kunna sitta ner och prata. För en kemist kan det till exempel vara viktigt att få input från en onkolog som man annars inte skulle träffa, säger Corey Flynn.

Industriell skala i akademisk miljö

Jadwiga Grabarek är forskare och administratör inom cancerprogrammet. Hon har varit verksam inom biologisk forskning i mer än 30 år och har varit med om två revolutioner inom fältet – den genetiska revolutionen och datarevolutionen.

Numera är det möjligt att avläsa arvsmassor samt att behandla datan som genereras. Den nya kunskapen kan förhoppningsvis bidra till bättre behandling av cancer. Jadwiga Grabarek och Corey Flynn tror mycket på individanpassad behandling.

– Vi kan förvandla cancer till en sjukdom som man kan leva med, en sjukdom som är hanterbar. För 30 år sedan hade jag aldrig tänkt att jag skulle kunna säga så här, säger Jadwiga Grabarek.

Med hjälp av de olika plattformarna är det möjligt att undersöka olika aspekter av sjukdomen. Vid genomikplattformen kan genetiska skillnader som har uppstått i olika cancerformer eller till och med hos olika cancerpatienter kartläggas. Broad väntar just nu på ackreditering för att kunna använda tekniken för klinisk tillämpning.

Hitta genetiska förändringar

Förhoppningen är att kunna identifiera specifika genetiska förändringar som sedan avgör valet av ett särskilt läkemedel eller en klinisk prövning för den individuella cancerpatienten. Läkemedelsplattformen används i nästa steg för att hitta hämmare eller andra substanser som kan användas för utveckling av nya läkemedel.

– Vi tänker akademiskt men har en industriell skala på våra experiment. Det gör Broad ganska unikt och förkortar tiden från upptäckt till klinisk tillämpning, säger Jadwiga Grabarek.

Hon betonar vikten av det akademiska tänkesättet. Frågor om grundläggande biologiska mekanismer leder fram till identifiering av vissa gener vilket i sin tur kan resultera i en musmodell för sjukdomen. Därifrån jobbar man vidare mot kliniken.

– Det finns en tillåtande attityd för att tänka djupt och för att ta risker. Det är en stor frihet, säger Corey Flynn.

Frihet betyder utmaning

Samtidigt som arbetssättet vid Broad innebär en frihet är det en stor utmaning för forskarna.

– Vi vet inte alltid på förhand vilka frågor vi komma svara på i slutändan. Många gånger måste vi gifta våra fynd med ytterligare data för att bekräfta resultaten, säger Corey Flynn.

Han berättar också att tekniken, både den laborativa och den bioinformatiska, hela tiden måste utvecklas. Det i sig är en process och där går det egentligen inte heller att säga i förväg vilka frågeställningar tekniken kommer att appliceras på. På ett personligt plan anser han att arbetet vid Broad är mycket utvecklande.

– Broad är en fenomenal miljö att utvecklas i. Jag är trött när dagen är slut, men på ett bra sätt. Broad är ett Disneyland för forskare.

Forskning om cancer vid Broad Institute Länk till annan webbplats.

Läs också i Curie:
Forskningsinstitutet utan väggar (Curie)
Hon tar det bästa från två världar (Curie)

Cancerprogrammet

Programmet omfattar forskningslaboratorier ifrån sex institut och sjukhus i Boston-området med sammanlagt över 100 forskare och läkare.

Tillhandahåller resurser i form av data och molekylära verktyg.

Fokusområden:

  • Cancergenom – katalog av genetiska förändringar (mutationer)
  • Kartläggning av cancergeners funktion
  • Kartläggning av olika cancerformers känslighet
  • Kartläggning av mekanismen bakom resistens mot läkemedel/behandling
  • Utveckling av nya läkemedel/behandlingar

Relaterat innehåll

Debatt 26 februari 2024

Johan Elf, Uppsala universitet

När det administrativa stödet centraliseras får forskare och universitetslärare mindre tid till forskning och utbildning. Universitetsverksamhet som inte utgår från kärnverksamhete...

Nyhet 20 februari 2024

David Isaksson

Rädsla för att försätta ryska forskare i fara, en återkomst för kremlologin och ett ökat intresse för andra länder som ingick i det forna Sovjetunionen. Så har forskningen om Ryssl...

Krönika 6 december 2023

Tänk om forskning kunde vara mer som ett maratonlopp. Det borde gå att bryta och komma igen, och även misslyckanden borde kunna få ett erkännande, skriver Natalie von der Lehr.