Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Ledarskap i akademin

Akademiskt ledarskap ska lägga grunden för vetenskaplig kvalitet och akademisk frihet. Vad innebär det för ledningen av lärosätet, institutionen eller den enskilda forskargruppen? Hur utses ledamöter till lärosätenas styrelser, och vad innebär kollegialt styre? Läs om akademins ledarskap i Curie.

Senaste artiklarna

Nyhet 16 augusti 2023

Charlie Olofsson

Med ett tydligt framtidsfokus kliver Anna Valtonen på som ny rektor för Konstfack. Hon tror att den nordiska konstforskningen kan sticka ut och inspirera genom att vara modig och r...

Nyhet 13 september 2022

Siv Engelmark

Hon har arbetat med fyra utbildningsministrar, lett arbetet med två forskningspropositioner och suttit i en rad styrelser i sektorn. Vetenskapsrådets nya generaldirektör Katarina B...

Nyhet 13 september 2022

Redaktionen

Hon skriver om ledarskap och tredje uppgiften. Jessica Abbott är universitetslektor vid Lunds universitet och forskar om varför hanar och honor kan se olika ut. På sin lediga tid l...

Nyhet 2 mars 2022

Siv Engelmark

Sverige får allt fler universitet – senast i raden är Mälardalens. Men vad som avgör om ett lärosäte ska få universitetsstatus är oklart. Nu har Universitetskanslersämbetet tagit f...

Nyhet 17 juni 2021

Charlie Olofsson

I tidiga tonåren skrev Louise Bringselius en insändare om att personalen inom offentlig sektor måste få mer att säga till om. Intresset för organisation och ledning väcktes tidigt ...

Nyhet 20 januari 2021

Eva Annell

Linköpings universitets nya rektor Jan-Ingvar Jönsson har varit fascinerad av cellbiologi sedan tonåren. Han har forskat vid flera universitet, varit huvudsekreterare vid Vetenskap...

Debatt 17 november 2020

Sveriges unga akademi

Sverige tappar mark till de ledande forskningsnationerna och den högre utbildningens kvalitet har försämrats under flera decennier. Ett av huvudproblemen är ett bristfälligt och sv...

Nyhet 12 maj 2020

Charlie Olofsson

Konflikter och vantrivsel kan uppstå på vilka arbetsplatser som helst, men vissa förhållanden inom akademin kan leda till extra stora problem. Curie har tittat närmare på hur några...

Nyhet 23 mars 2020

Carina Järvenhag

Det var en liten och homogen krets som studerade vid de svenska universiteten under 1600-talet. En typisk student var en adelsyngling i 17–18-årsåldern, som både kunde hantera böck...

Debatt 22 januari 2020

Sveriges unga akademi

Om forskningen i Sverige ska kunna bidra med lösningar på de globala utmaningarna måste de bästa forskningsprojekten finansieras, tydliga karriärvägar implementeras, internationali...

Debatt 31 januari 2019

Göran Arrius, Saco

Regeringen har gett STRUT-utredningen ett omöjligt uppdrag. Man har inte fått direktiv att komma fram till en styrmodell som bygger på samsyn om hur kvaliteten ska stärkas vid högs...

Debatt 9 oktober 2018

Sven Stafström, Vetenskaprådet

Vetenskapsrådet anser att forskarnas frihet och forskningens kvalitet hamnar i skymundan i styr- och resursutredningen. Att öka basanslagen på bekostnad av de fria externa medlen ä...

Debatt 25 september 2018

Margaretha Fahlgren

Ordet ”överenskommelse” i Styr- och resursutredningen skymmer sikten, menar Margaretha Fahlgren, Uppsala universitet. Hon efterlyser större tilltro till lärosätenas förmåga till au...

Krönika 19 september 2018

Jag sitter på ett möte med anställningsnämnden på universitetet för att lyssna på en intervju med en professorskandidat och hör personen beskriva sig själv som orange, skriver Lena...

Debatt 13 juni 2018

Per Gyberg

När instrumentalism och individualism tar för stor plats i akademin motverkas syftet. Per Gyberg, prefekt vid Linköpings universitet, beskriver styrning som leder till kunskapandet...

Nyhet 14 februari 2018

Siv Engelmark

Ett samlat basanslag till forskning och utbildning. Separata överenskommelser mellan stat och lärosäte. Och en mindre andel extern finansiering. Det är några av huvudförslagen i St...

Nyhet 5 februari 2018

Natalie von der Lehr

Det är forskarnas idéer som driver forskningen framåt. Ledningens roll är att skapa bra förutsättningar för forskning.

Krönika 13 september 2017

På senare år har det blivit allt vanligare att hitta nya personalkategorier på högskolan, skriver Anna Victoria Hallberg.

Krönika 11 september 2017

Tidigare har jag bloggat om hur man kan förlora tid i forskningsprojekt, om forskningsfinansiering och om betydelsen av att ha tillgång till lokal infrastruktur. Men något som är ä...

Nyhet 22 augusti 2017

Hon skriver om humanvetenskaperna och universitetsvärlden i stort. Anna Victoria Hallberg arbetar som utredare på ledningskansliet vid Södertörns högskola. På sin fritid vistas hon...

Nyhet 27 oktober 2016

Siv Engelmark

Universitetskansler, utredare och statssekreterare. Det är några poster där man kan hitta en tidigare rektor. Den som har varit ledare för ett lärosäte är eftertraktad för nya uppd...

Nyhet 24 oktober 2016

Eva Annell

De finns forskare som anser att lärosätets rektor ska ägna sig åt ceremonier och formalia, inte åt aktiv styrning. De forskare som Curie talat med håller inte med. De vill se stark...

Nyhet 20 oktober 2016

Eva Annell

Kraven på rektorer vid universitet och högskolor har förändrats med åren anser Kåre Bremer, utredare och tidigare rektor vid Stockholms universitet. Han vill se ledare som är bra p...

Nyhet 18 oktober 2016

Eva Annell

Att rekrytera en ny rektor till en högskola eller ett universitet är en utmaning och rektor måste leva upp till högt ställda krav. Curie tittar närmare på några av årets rekryterin...

Krönika 10 mars 2016

Låt oss anta att nyfikenheten är fridlyst och den vetenskapliga integriteten är på topp – räcker det för att bedriva framgångsrik forskning? Ger det optimala förutsättningar med ti...

Krönika 8 februari 2016

Början av min akademiska karriär går, som jag tidigare skrev, att spåra tillbaka till militären där jag fick min ledarskapsutbildning. Jag vill hävda att en sådan utbildning bör ge...

Nyhet 25 januari 2016

Redaktionen

Hon skriver om allt från dagspolitik till akademins styrning och villkor. Malin Rönnblom forskar om makt och politik vid Umeå och Karlstads universitet och disputerade på en avhand...

Krönika 20 november 2014

Krönika av Katarina Gospic om att bra ledarskap är viktigare än mer pengar till forskningen.

Krönika 18 februari 2014

Kännetecknande för akademiker borde vara att förankra sina föreställningar, sina rekommendationer och sitt arbete på vetenskaplig grund, dvs. på rationella överväganden och empiris...

Debatt 3 december 2013

Johan Schnürer

Under forskarkarriären övar man gradvis upp förmågan att leda andra. Men få vill ta lärosätenas viktigaste ledaruppdrag: prefektens. Man ska verka som vilken vd som helst, men utan...