Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Karolinska institutets byggnad i Huddinge.

KI Campus Huddinge. Vem ska bli ny rektor för KI? Det är mycket som ska stämma för att få till rätt ledarskap. Foto: Camilla Svensk

NYHET

Mycket att ta hänsyn till när ny rektor utses

Att rekrytera en ny rektor till en högskola eller ett universitet är en utmaning och rektor måste leva upp till högt ställda krav. Curie tittar närmare på några av årets rekryteringar, bland annat vid Karolinska institutet. Detta är första artikeln i en ny serie om vad som krävs av en rektor.

Flera lärosäten har fått nya rektorer under 2016 och andra befinner sig just nu i en rekryteringsprocess. Vid Örebro universitet blev professor Johan Schnürer nyligen rektor. Han blev tillfrågad om han ville söka tjänsten och var till en början ett av trettio namn som rekryteringskommittén vid Örebro universitet övervägde. Kommittén hade en diger lista över allt deras nya rektor skulle kunna, men Johan Schnürer blev inte avskräckt.

− Kravprofilen var mycket omfattande, något av en önskelista. När olika intressegrupper vill ha med sitt blir listan lång, men man får ta det med en nypa salt. Det viktiga är att ha en gedigen vetenskaplig bakgrund, ordentliga ledarskapsmeriter och pedagogiska meriter, samt en god kommunikativ förmåga, säger Johan Schnürer, som tidigare var vicerektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Styrelsen vid Örebro universitet valde att inte arrangera ett rektorsval med flera kandidater, utan presenterade enbart Johan Schnürer för den så kallade hörandeförsamlingen. Församlingen består av representanter för studenter, lärare och övriga anställda, vilka enligt högskoleförordningen har rätt att yttra sig, ”höras”, innan styrelsen lämnar sitt förslag till ny rektor till regeringen.

− Någon vecka innan jag träffade hörandeförsamlingen hade styrelsens ordförande träffat församlingen och berättat väldigt noga hur rekryteringsprocessen hade gått till och varför styrelsen till slut hade valt mig. Det var väldigt klokt, säger Johan Schnürer.

Kandidater kan få noll röster

Att bara en rektorskandidat ska bedömas av hörandeförsamlingen föreslogs av Ledningsutredningen, som 2015 lämnade sitt betänkande ”Utvecklad ledning av universitet och högskolor Länk till annan webbplats.” till regeringen.

Johan Schnürer tycker att förslaget är bra. Han har sett rektorsval som inte gått schysst till.

− Ibland har jag upplevt att man tagit med kandidater som egentligen inte har en chans, som ska offras, bara för att man ska presentera två eller tre kandidater för hörandeförsamlingen. Ibland verkar någon finnas med bara för att båda könen ska vara representerade och jag har sett rektorsval där en kandidat fått noll röster. Det är inte roligt för den personen.

Ledningsutredningen hävdar att ett lärosäte kan gå miste om bra kandidater om man väljer att ha ett rektorsval. En del personer vill inte offentliggöra att de kandiderar om det inte är mycket sannolikt att de får tjänsten, eftersom det kan undergräva deras position på nuvarande arbetet.

− Det är ett reellt problem. Omvärlden tyckte inte riktigt att jag företrädde SLU längre när det blev offentligt att jag kandiderade till rektor i Örebro, säger Johan Schnürer.

Transparens vid Mittuniversitetet

Mittuniversitet har också nyligen haft en rekryteringsprocess för en ny rektor. Styrelsen föreslår regeringen att docent Anders Fällström, vicerektor vid Umeå universitet, blir ny rektor för Mittuniversitetet. Innan förslaget lämnades fick hörandeförsamlingen vid Mittuniversitet träffa två slutkandidater och lämna synpunkter på dem.

− Jag är väldigt nöjd med vår rekryteringsprocess och tycker att den visar att man inte behöver minska transparensen och inflytandet för olika grupper, säger Peter Nygårds, ordförande i både styrelsen och rekryteringskommittén vid Mittuniversitetet.

Han tror inte att lärosätet fick färre intressanta kandidater att välja på för att fler än en skulle offentliggöras.

− Vi ville ha en person som så gärna traktade efter uppdraget att han eller hon också var beredd att både visa sitt intresse offentligt och bli jämförd med någon, säger Peter Nygårds.

Inför rekryteringen hade en lång kravprofil formulerats.

− Det går förstås inte att pricka av varenda punkt, för det finns inga människor som är oerhört bra på allt. Viktigast för oss var att personen skulle ha ett bra ledarskap, gott akademiskt renommé, förmåga att ha och bygga nätverk internationellt, nationellt och regionalt samt god förståelse för den psykosociala arbetsmiljön, säger Peter Nygårds.

KI rekryterar i förtid

Rektors förordnande går ut efter sex år, men kan förlängas två gånger med tre år per gång. I normalfallet kan rekryteringsprocessen för en ersättare planeras i god tid, men ibland avgår eller avsätts rektor hastigt.

Vid Karolinska institutet avgick rektor Anders Hamsten i februari och sedan dess är prorektor Karin Dahlman-Wright vikarierande rektor. Rekryteringsprocessen för en ny rektor pågår och i augusti gick nominerings- och ansökningstiden ut. Nu undersöks ett antal intressanta namn och så småningom kommer tre-fyra kandidater att presenteras för KI:s hörandeförsamling. När det kan ske är oklart.

− Karolinska institutets styrelse – konsistoriet – ska få nya medlemmar och vi måste vänta in dem innan vi kan uttala oss om tidsplanen, säger professor Carl Johan Sundberg som är ordförande i Karolinska institutets sökkommitté.

Högst upp på KI:s kravlista står att rektor ska vara en förtroendeingivande företrädare och ha visat prov på ett väl fungerande ledarskap. Att personen ska vara en respekterad forskare står först som tredje punkt.

− Det är inte tänkt att vara en rangordning. Alla egenskaper vi listar är nödvändiga och det är en helhet vi söker. Rektor måste vara skicklig i flera dimensioner och kan inte bara excellera i en, säger Carl Johan Sundberg.

Han tycker det är svårt att bedöma i vilken mån Macchiarini-affären försämrat möjligheterna att få en skicklig rektor till KI.

− Vårt intryck när vi pratat med tänkbara personer är att det inte påverkat deras intresse på lång sikt. Många säger att Karolinska institutet har väldig potential och att KI:s åtgärdsplan kan utgöra grundvalen för ett förändringsarbete.

Ledningsutredningens betänkande: Utvecklad ledning av universitet och högskolor Länk till annan webbplats.

Läs också i Curie:
Dagens rekorer måste vara proaktiva (Curie)
En bra rektor vågar ta konflikter (Curie)

Så utses en ny rektor

Lärosätets styrelse tillsätter först en rekryteringskommitté med uppdrag att ta fram en eller flera kandidater.
I regel är styrelsens ordförande också rekryteringskommitténs ordförande. I kommittén finns ofta, men inte alltid, någon representant för styrelsen, någon representant för lärarna och någon för studenterna.

Rekryteringskommittén tar ofta hjälp av en rekryteringsfirma, bland annat för att kunna upprätthålla sekretess kring vilka personer som visar intresse för tjänsten.
Rekryteringskommittén intervjuar lämpliga personer och levererar ett eller flera namn till styrelsen.

Styrelsen beslutar hur studenter, lärare och övriga anställda – ”hörandeförsamlingen” – ska höras om kandidaten/kandidaterna. Församlingen består ofta av representanter för de olika kategorierna.

I ett traditionellt förfarande röstar hörandeförsamlingen om två eller flera kandidater, det så kallade ”rektorsvalet”. Den kandidat som vinner omröstningen är den som styrelsen föreslår för regeringen som ny rektor.

Styrelsen kan dock välja att bara lägga fram en kandidat, som hörandeförsamlingen får yttra sig om innan styrelsen lämnar förslag till regeringen. Det här är ett förfarande som blivit allt vanligare.

Regeringen anställer rektor efter förslag från lärosätets styrelse.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 9 april 2024

Ulrika Ernström

Han kämpar för världens förbisedda svampar. Mykologen Henrik Nilsson undviker medvetet högrankade tidskrifter, men är en av världens mest citerade forskare. Och han har ett tydligt...

Nyhet 12 februari 2024

Carina Järvenhag

Om Karins Senters fascination för förortssvenska ska sammanfattas med ett ord får det bli ”Zlatan”. Ett intresse som så småningom ledde fram till avhandlingen ”Att göra förort”. –...

Nyhet 25 oktober 2023

Johan Frisk

Operationsköerna var långa och det var svårt att rekrytera personal. När Roger Olofsson Bagge blev ny chef för Sahlgrenska universitetssjukhusets bröstcancer- och melanomenhet hade...