Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Malin Rönnblom står framför ett grönt landskap.

Malin Rönnblom forskar om makt och politik och ägnar sig gärna åt körsång och squash på fritiden.

NYHET

Malin Rönnblom ny krönikör i Curie

Hon skriver om allt från dagspolitik till akademins styrning och villkor. Malin Rönnblom forskar om makt och politik vid Umeå och Karlstads universitet och disputerade på en avhandling om kvinnors organisering i glesbygd. På sin lediga tid sjunger hon i kör och spelar squash.

Vad forskar du om?
Makt och politik. Mer specifikt studerar jag politikens innehåll och organisering i en tid där denna till stora delar marknadiserats, och jag har ett särskilt intresse för jämställdhetspolitik, regionalpolitik och tillväxtpolitik, men även för akademins politiska dimensioner.

Hur blev du intresserad av ämnet?
I min avhandling studerade jag kvinnors organisering i glesbygd. Det som var tänkt som en studie av just kvinnorörelse blev i stora delar en studie av den etablerade politikens villkor med särskilt fokus på betydelser av kön och andra maktrelationer – inklusive maktrelationen stad – land. Sedan dess har maktanalyser av den etablerade politiken varit i fokus för min forskning.

Vad gör du helst när du är ledig?
Sjunger i kör. Spelar squash.

Vad läste du senast?
Siri Hustvedts bok Den lysande världen.

Vad tänker du skriva om?
Allt från dagspolitik till akademins styrning och villkor.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Att få möjlighet att vara med i ett samtal om akademins möjligheter att vara en kritisk röst i ett allt mer avpolitiserat samhälle.

Läs krönikor av Malin Rönnlund i Curie.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 24 oktober 2016

Eva Annell

De finns forskare som anser att lärosätets rektor ska ägna sig åt ceremonier och formalia, inte åt aktiv styrning. De forskare som Curie talat med håller inte med. De vill se stark...

Nyhet 20 oktober 2016

Eva Annell

Kraven på rektorer vid universitet och högskolor har förändrats med åren anser Kåre Bremer, utredare och tidigare rektor vid Stockholms universitet. Han vill se ledare som är bra p...

Nyhet 18 oktober 2016

Eva Annell

Att rekrytera en ny rektor till en högskola eller ett universitet är en utmaning och rektor måste leva upp till högt ställda krav. Curie tittar närmare på några av årets rekryterin...