Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Livsviktigt ledarskap

Krönika av Katarina Gospic om att bra ledarskap är viktigare än mer pengar till forskningen.

Min senaste taxifärd blev betydligt intressantare än vad jag hade räknat med. Det var inte vilken taxichaufför som helst som jag hade framför mig utan en före detta överläkare i anestesi. Hur kunde du sluta? utbrast jag. Systemet och politiken, svarade han. Och du? frågade han tillbaka.

Färden kom att handla om ledarskap inom akademin och landstinget eller för att vara mer exakt, om det obefintliga ledarskapet.

När det gäller läkemedelsforskning är sjukvården och samhället relativt snabba på att implementera de senaste forskningsrönen, något annat vore oetiskt. Men när det kommer till forskning som rör vad som är gott ledarskap är det annorlunda. Här tycks forskningen vara oviktig trots att det finns studier som visar att dåligt ledarskap kan öka risken för hjärtinfarkt med tjugofem procent!

Det finns ingenting som provocerar mig så mycket som när det diskuteras att forskning behöver mer pengar. Jag skulle vilja påstå att pengarna inte är det primära när det gäller att boosta svensk forskning. Det är ledarskapet. En studie som presenterades av högskoleverket för två år sedan stödjer denna teori, den uppgav bristande ledarskap som en primär orsak till varför duktiga, ambitiösa, intelligenta individer hoppar av sina akademiska karriärer. Långsiktigt kommer svensk forskning inte kunna behålla sin världsklass när dessa individer väljer andra karriärer. Det pågår en brain drain.

Mitt förslag på tre viktiga åtgärder när det gäller att förändra ledarskapet inom akademin är:

# 1 Implementera meritokrati. Det är kvalitéten på det som en person tillför i en specifik situation som ska avgöra huruvida denne ska få inflytande över ett beslut eller en situation. Ålder, titel, kön, utseende, nätverk, social förmåga, eller andra irrationella faktorer ska inte spela roll.

# 2 Skapa förutsättningar för flow. Flow är ett sinnestillstånd som stimulerar till kreativitet och är länkat till motivation. Behövs det? En undersökning från Gallup som presenterades för ett år sedan visade att åttiofyra procent av alla medarbetare är omotiverade på arbetet. Majoriteten av oss går alltså till jobbet och väntar på att det ska bli fikarast och fredag. Funkar flow? Ja, det vet Stefan Falk, tidigare hållbarhetschef vid Green Cargo. Han skapade förutsättningar för flow och på två år lyckades han göra så att företaget gick med vinst för första gången på 125 år. Tänk vad vi skulle kunna åstadkomma om vi såg motsvarande forskningsresultat!

# 3 Fokusera på att utveckla andra än dig själv. Forskning visar att de ledare som är mest framgångsrika är de som fokuserar på att utveckla och motivera sina medarbetare. Hur vi som ledare tillför värde till organisationen och våra medarbetare borde vara grundbulten i allt ledarskap. När jag skriver detta stycke ekar orden ”tro inte att jag ska lära dig någonting” som en kollega en gång sa till mig. Låt oss komma ihåg att helheten är större än summan av dess ingående delar.

Jag älskar forskning med hela mitt hjärta men jag forskar inte idag på grund av det bristfälliga strukturer som jag upplevt inom akademin, och det tråkiga är att jag ser samma problem idag som jag såg för över tio år sedan – inte mycket tycks ha ändrats. Jag vill se en ledarskapsförändring inom akademin som främjar svensk forskning och bidrar till en bättre värld – vill du?

Gallups undersökning om att åttiofyra procent av alla medarbetare är omotiverade på arbetet Länk till annan webbplats.

Mer om skribenten

  • porträttbild Katarina Gospic

    författare

    Katarina Gospic är MSc, MD, PhD, författare och grundare av konsultföretaget Brainbow Labs AB.

Relaterat innehåll

Nyhet 25 oktober 2023

Johan Frisk

Operationsköerna var långa och det var svårt att rekrytera personal. När Roger Olofsson Bagge blev ny chef för Sahlgrenska universitetssjukhusets bröstcancer- och melanomenhet hade...

Nyhet 6 september 2023

Ulla Karlsson-Ottosson

Redan under utbildningen visste Marlene Malmström att hon både ville forska och arbeta som sjuksköterska. Idag är hon problemfångare vid Skånes universitetssjukhus, docent samt for...

Nyhet 16 augusti 2023

Charlie Olofsson

Med ett tydligt framtidsfokus kliver Anna Valtonen på som ny rektor för Konstfack. Hon tror att den nordiska konstforskningen kan sticka ut och inspirera genom att vara modig och r...