Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Peer review

Peer review, eller sakkunniggranskning, spelar en central roll när forskning bedöms av andra forskare, både vid vetenskaplig publicering och ansökning om forskningsmedel. Men ska granskarna vara anonyma? Och vilken roll kan AI spela vid bedömning av vetenskaplig kvalitet? Läs om peer review i Curie

Artiklar

Debatt 20 mars 2018

Dan Larhammar

Frågan är hur vi kan stävja missbruket av publicering, och hur vi kan förbättra kommunikationen av forskningsresultat. En väg kan vara publicering utan vinst på själva processen, s...

Debatt 20 mars 2018

Gustaf Nelhans

Vad som behövs är ett starkare etos i forskarsamhället där vi i stället för att räkna pinnar erkänner att sakkunniggranskning handlar om att bedöma kvalitet. Det skriver Gustaf Nel...

Nyhet 9 februari 2017

Dag Kättström

Nu har datorprogram börjat användas som stöd för att utvärdera metod och statistik vid granskningen av vetenskapliga artiklar. Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens ...

Nyhet 21 januari 2016

Anja Castensson

Pressen att publicera så många artiklar som möjligt i de mest högrankade tidskrifterna är stor. Ibland går det för fort. Forum som Retraction Watch och Pub Peer öppnar för kr...

Nyhet 11 januari 2016

Anja Castensson

Dagens system för vetenskaplig publicering skapades i en tid när artiklarna var få och pressen att publicera lägre. Idag spelar tidskrifters ranking en allt större roll och problem...

Nyhet 27 april 2015

Anja Castensson

För tio år sedan publicerade han artikeln ”Why most published research findings are false”. Idag ger många studier honom rätt. John Ioannidis, professor i medicin, epidemiologi och...