Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Peer review

Peer review, eller sakkunniggranskning, spelar en central roll när forskning bedöms av andra forskare, både vid vetenskaplig publicering och ansökning om forskningsmedel. Men ska granskarna vara anonyma? Och vilken roll kan AI spela vid bedömning av vetenskaplig kvalitet? Läs om peer review i Curie.

Senaste artiklarna

Nyhet 11 april 2023

Sara Nilsson

Inte perfekt, men det minst dåliga. Så beskrivs ibland peer review, den kollegiala granskningsprocess som idag är ett självklart inslag i den akademiska vardagen. Medan vissa vill ...

Nyhet 13 december 2022

Sara Nilsson

Att reformera bedömningen av forskning. Det är målet för en internationell överenskommelse som Vetenskapsrådet och 360 andra organisationer skrivit under. Målet är att maximera for...

Debatt 19 oktober 2022

Gustav Nilsonne, Jan-Ingvar Jönsson, Astrid Söderbergh Widding

En europeisk koalition för att utveckla och modernisera bedömning av forskning har nyligen bildats. Det är dags för svenska lärosäten och forskningsfinansiärer att gå med, skriver ...

Krönika 4 oktober 2022

Peer review är som demokrati. Systemet är inte felfritt, men när det fungerar som det ska är det oöverträffat. Marie Cronqvist skriver om arbetet med att bedöma projektansökningar.

Nyhet 28 november 2018

Lisa Kirsebom

Peer review – kollegers granskning av vetenskapliga artiklar – är en grundsten i akademisk publicering. Ändå är arbetet oftast obetalt och görs dessutom anonymt. Nu har de svenska ...

Debatt 20 mars 2018

Dan Larhammar

Frågan är hur vi kan stävja missbruket av publicering, och hur vi kan förbättra kommunikationen av forskningsresultat. En väg kan vara publicering utan vinst på själva processen, s...

Debatt 20 mars 2018

Gustaf Nelhans

Vad som behövs är ett starkare etos i forskarsamhället där vi i stället för att räkna pinnar erkänner att sakkunniggranskning handlar om att bedöma kvalitet. Det skriver Gustaf Nel...

Krönika 3 april 2017

Krönika av Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, om hur kollegial granskning av ansökningar och vid tillsättning av tjänster skulle kunna bli bättre genom så kallad blin...

Nyhet 9 februari 2017

Dag Kättström

Nu har datorprogram börjat användas som stöd för att utvärdera metod och statistik vid granskningen av vetenskapliga artiklar. Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens ...

Nyhet 18 april 2016

Anders Nilsson

Fyra svenska stiftelser har slagit sig ihop för att finansiera unga forskare som inte får Starting Grant från Europeiska forskningsrådet, ERC, trots att de fått högsta betyg i gran...

Nyhet 21 januari 2016

Anja Castensson

Pressen att publicera så många artiklar som möjligt i de mest högrankade tidskrifterna är stor. Ibland går det för fort. Forum som Retraction Watch och Pub Peer öppnar för kr...

Nyhet 11 januari 2016

Anja Castensson

Dagens system för vetenskaplig publicering skapades i en tid när artiklarna var få och pressen att publicera lägre. Idag spelar tidskrifters ranking en allt större roll och problem...

Nyhet 28 april 2015

Anja Castensson

Alltfler tecken pekar på att forskarsamhället producerar mer, men av sämre kvalitet. Forskningsresultat inom komplexa forskningsområden håller sällan för granskning. En förklaring ...

Nyhet 27 april 2015

Anja Castensson

För tio år sedan publicerade han artikeln ”Why most published research findings are false”. Idag ger många studier honom rätt. John Ioannidis, professor i medicin, epidemiologi och...

Nyhet 3 juni 2014

Sara Nilsson

Peerage of Science erbjuder referentgranskning av vetenskapliga artiklar frikopplat från enskilda tidskrifter. Och en tidskrift i Uppsala publicerar granskningsrapporterna öppet me...

Nyhet 3 juni 2014

Sara Nilsson

Referentgranskning – att vetenskapliga artiklar synas i sömmarna av andra forskare – är ett kännetecken för den vetenskapliga publiceringen. Men systemet får ofta kritik och idag f...

Nyhet 4 mars 2014

Sara Nilsson

Trots att vetenskapliga artiklar ofta granskas av oberoende experter före publicering, slinker det igenom artiklar med brister. För att förbättra granskningen har artikeldatabasen ...

Nyhet 30 oktober 2013

Anne Brynolf

Vad sägs om 450 delningar på Facebook och 28 glada tillrop på Twitter? Att som forskare se sin artikel slå igenom digitalt ger förstås tillfredsställelse. Men det är inte formellt ...

Nyhet 13 februari 2013

Anne Brynolf

Att få sina resultat publicerade i en stor internationell tidskrift kan bokstavligen vara guld värt för en ambitiös forskare. Vad krävs för att passera nålsögat? Curie har kikat nä...