Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

NYHET

Forum för kritik av publicerade artiklar

Pressen att publicera så många artiklar som möjligt i de mest högrankade tidskrifterna är stor. Ibland går det för fort. Forum som Retraction Watch och Pub Peer öppnar för kritik av det som redan publicerats. Läs den tredje av tre artiklar i Curie om dagens vetenskapliga publiceringslandskap.

Pub Peer är ett internetforum för att diskutera redan publicerade artiklar. Sajten har fått stor uppmärksamhet för att den pekat ut flera artiklar för att bygga på uppenbart slarv eller fusk. En av dem som kommenterat på Pub Peer har blivit stämd för förtal.

Boris Barbour är forskare vid Ecole Normale Supérieure i Paris och kassör i stiftelsen bakom Pub Peer. Han anser att nätforum som Pub Peer behövs för att snabbt låta viktig kritik av det som publicerats nå dem som använder forskningen, som andra forskare, investerare och vårdplanerare.

– Felaktiga resultat undergräver arbetet för andra forskare som bygger sin forskning på dem, slösar med skattebetalarnas pengar och kan även kosta liv, till exempel om medicinska riktlinjer grundar sig på felaktig forskning.

– Traditionella metoder för att diskutera en vetenskaplig artikel är alltför ineffektiva.

Ingen systematisk utvärdering

På Pub Peer görs inte en systematisk utvärdering av artiklar, utan de användare som vill kommenterar artikeln. Användare kan påpeka brister de upptäcker i den.

– Det kan vara bildmanipulationer i gel- eller mikroskopbilder som man tidigare kom undan med. Fel i experimentdesign, statistisk analys eller hur resultaten tolkats.

En regel är att kritiken måste baseras på fakta som kan verifieras, oftast publicerade data.

– Det är viktigt för att undvika förtal. Att till exempel diskutera forskares avsikter är irrelevant.

Anonyma kommentarer tillåts

Kommentarer från registerade användare publiceras direkt utan kontroll. Användare kan rapportera det som de anser bryter mot reglerna. Kommentarer från oregistrerade användare kontrolleras först för att se om de följer reglerna. Man kan vara anonym.

– Även om det skulle vara bättre om alla kände sig tillräckligt säkra för att kritisera andras artiklar offentligt, så är det för farligt för karriären att göra det. Det kommer sannolikt inte att förändras den närmaste tiden.

Reaktionerna på sajten har varierat. Från dem som ger den sitt starka stöd till dem som inte tycker om sajten. Enligt Boris Barbour är dock Pub Peer ett av de mest populära forumen idag för att vetenskapligt kritisera artiklar.

– Pub Med Commons täcker enbart biomedicin och tillåter inte anonyma kommentarer.

Artiklar som dras tillbaka

Ivan Oransky är en vetenskapsjournalist som tyckte att de artiklar som dragits tillbaka alltför ofta kunde användas som om de fortfarande gällde. Att artiklar dras tillbaka (retractions), sker ofta i tysthet, kanske för att det händer relativt lång tid efter publiceringen.

Dessutom är det ofta oklart varför artiklar dras tillbaka. Därför startade han och Adam Marcus en blogg som rapporterar om dem. De hittar de återkallade artiklarna genom tips eller artikeldatabasen Pub Med.

– Vi kontaktar författare och tidskrifter, frågar vad som hände.

De rapporterar framför allt inom biomedicin. Där är det flest artiklar – och flest som återkallas.

Inte bara antalet återkallade artiklar ökar, utan också andelen.

– Det var tio gånger mer 2011 än 2001, enligt statistik som tidskriften Nature publicerade 2011. Under samma tid ökade antalet publikationer med 44 procent.

Bra mottagande

Retraction watch gör ingen vetenskaplig granskning av artiklar. De rapporterar om artiklar som dragits tillbaka. Däremot vill Ivan Oransky med bloggen skapa ett forum där besökarna på bloggen kan diskutera publicerade artiklar.

Mottagandet av bloggen har varit bra.

– Först var man skeptisk. De visste inte vilka vi var. Nu har vi 11 000 prenumeranter och vi har fått anslag från Mac Arthurstiftelsen.

Ivan Oransky har en klar bild av vad som ligger bakom de ökande problemen inom vetenskaplig publicering.

– Problemet är incitamentet. Att publicering är allt som räknas. Folk tar genvägar för att bli publicerade. Den här pressen på forskare lägger grunden för den vetenskap vi får.

Läs också i Curie:
Ranking överskattad vid publicering idag
En annan väg att utbyta resultat

Pub Peer

Sajten Pub Peer Länk till annan webbplats. startades 2012 av neuroforskaren Brandon Stell, samt George och Richard Smith. Senare anslöt forskaren Boris Barbour tillsammans med Gabor Brans för att driva den nybildade Pub Peer-stiftelsen.

Vem som helst kan där kommentera elektroniskt publicerade vetenskapliga artiklar. Första och sista författaren i en publicerad studie kan registrera sig och kommentera direkt på sajten, medan kommentarer från icke-registrerade användare måste invänta moderering.

Retraction Watch

Bloggen Retractionwatch Länk till annan webbplats. startades 2010 av vetenskapsjournalisterna Ivan Oransky och Adam Marcus. Den publicerar artiklar som dragits tillbaka efter publiceringen, liksom information om varför de återkallats. De fick 2014 medel från the Mac Arthur Foundation and Arnold Foundation för att skapa en databas där artiklar som dragits tillbaka samlas.

Du kanske också vill läsa

Debatt 17 juni 2024

Göran Arnqvist, Uppsala universitet

Forskare måste kunna välja fritt var de vill publicera sig. Men det innebär inte att offentliga medel ska användas för att bekosta alla former av vetenskapliga publikationer. Det s...

Debatt 12 juni 2024

Frontiers förlag

Vi uppskattar diskussionen om forskningspublicering och öppen vetenskap, men den måste bygga på fakta och inte på åsikter, skriver Frederick Fenter på Frontiers i en replik på Göra...

Debatt 31 maj 2024

Formas, Forte, Vetenskapsrådet

Forskning som är bekostad av offentliga medel måste publiceras omedelbart öppet tillgänglig. Däremot har forskare rätt att själva välja var de vill publicera sig. Och det är inte p...