Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Nytta

Samhällsnyttig forskning är mer än nya patent och behandlingsmetoder. Forskning kan ge nya perspektiv på människan, bidra till samhällsdebatten och lägga grunden för politiska beslut. Läs i Curie om forskningens nytta.

Senaste artiklarna

Debatt 22 maj 2024

Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv

Ökade krav på akademin innebär inte en demokratisk nedmontering. Det behövs nya tekniska lösningar inom AI, energi och klimatomställning – liksom satsningar på spetsforskning inom ...

Debatt 24 april 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

Debatten om kompetensbrist och relevant utbildning för framtiden väcker en central fråga: Hur kan vi effektivt integrera STEM och samhällsvetenskap för att möta framtidens utmaning...

Debatt 8 april 2024

Magnus Karlsson och Jonas Stier

Att forskning inom akademin ska komma samhället till del är en självklarhet. Men när kraven på samhällsnytta definieras för snävt riskerar de att strypa nya tankar, skriver Magnus ...

Debatt 2 april 2024

Mia Bernhardsen, Svenskt Näringsliv

Dålig matchning mellan utbildning och arbetsmarknad hindrar idag tillväxt, konkurrenskraft och välstånd. För att komma till rätta med den kompetensbrist som råder krävs inte bara i...

Nyhet 14 februari 2024

Redaktionen

Hon skriver om forskares möjligheter att ta fram och förmedla ny kunskap, och om lärosätenas existensberättigande i en föränderlig värld. Åsa Mackenzie är professor i molekylär fys...

Debatt 13 februari 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

När människan blir alltmer beroende av digital teknik behövs samhällsvetenskaplig kompetens mer än någonsin. Då räcker det inte med att satsa på utbildning inom teknik, matematik o...

Debatt 27 november 2023

Henrik Kylin

De indragna medlen till utvecklingsforskning drabbar inte främst svenska forskare, utan utvecklingen i mottagarländerna. Henrik Kylin, professor i miljökemi/miljöförändring vid Lin...

Debatt 20 september 2023

Arne Flåøyen, NordForsk

När forskare i Norden samarbetar skapas mervärden. Därför borde de nationella forskningsfinansiärerna samarbeta mer om gemensamma utlysningar, skriver Arne Flåøyen, direktör för No...

Krönika 4 september 2023

Nyttiggörande av forskning står högt i kurs idag. Men en drygt 80 år gammal text påminner oss om att kunskap är som mest värdefull när forskare inte bryr sig om dess nytta, skriver...

Nyhet 29 augusti 2023

Siv Engelmark

Det är inte längre kontroversiellt för en forskare att bli entreprenör. Men det kan fortfarande vara svårt. I det nordiska programmet Reach kan forskare få hjälp att omsätta idé...

Nyhet 28 augusti 2023

Siv Engelmark

En maskininlärningsmodell som känner igen hat och hot på nätet och en sensor som kontinuerligt detekterar järnvägsspår för att upptäcka skador. Det är några av forskningsprojekten ...

Nyhet 22 augusti 2023

Helena Östlund

Hur kan vi bidra till att göra gott i världen på mest effektiva sätt? Och kan man vara säker på att stöd till välgörenhet eller aktivistorganisationer verkligen blir till nytta? De...

Debatt 24 maj 2023

Hans Ellegren och Astrid Söderbergh Widding

Fofin-utredningen har beställt en ny OECD-rapport där kärnan är att svensk forskning borde styras mer mot samhällsutmaningar. Men vetenskapens bidrag till samhället är inte beställ...

Debatt 26 april 2023

Tora Holmberg och Yvonne Svanström

Alla politiker oavsett partifärg verkar måna om akademisk frihet och att forskning ska komma till nytta, skriver två vicerektorer vid Uppsala och Stockholms universitet. Men vad so...

Debatt 11 januari 2023

Arne Flåøyen, NordForsk

De nordiska länderna bör etablera en gemensam forskningsfond för forskning inom säkerhet och beredskap. När kriser uppstår skulle en sådan fond göra det enklare att snabbt få fram ...

Debatt 22 november 2022

Chalmers, ESS, SSF, Teknikföretagen

Bredda användningen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till nya forskningsområden och till forskare och grupperingar utanför akademin. Det skulle öka företagens konkurrensk...

Debatt 19 oktober 2022

Gustav Nilsonne, Jan-Ingvar Jönsson, Astrid Söderbergh Widding

En europeisk koalition för att utveckla och modernisera bedömning av forskning har nyligen bildats. Det är dags för svenska lärosäten och forskningsfinansiärer att gå med, skriver ...

Debatt 20 juni 2022

Tuula Teeri, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Sverige behöver bli ännu bättre på att ta tillvara den forskning som bedrivs på universitet och högskolor. Det finns ett stort behov av en nationell strategi för att nyttiggöra for...

Nyhet 8 juni 2022

Siv Engelmark

Fler än 80 doktorander har utbildats vid företagsforskarskolan i Umeå sedan starten. Numera finns doktoranderna inte bara i företag utan också i exempelvis kommuner, regioner och i...

Nyhet 14 september 2021

Natalie von der Lehr

Forskare har mycket att vinna på att involvera patienter i hela forskningsprocessen – från formuleringen av hypoteser till publiceringen av resultat. Det menar Malin Linder Nording...

Debatt 11 maj 2021

Joakim Amorim, Stiftelsen för strategisk forskning, SSF

Viss kunskap behöver inte bli något annat än just kunskap/vetande – den är viktig för samhället ändå. Men sådan kunskap som kan omvandlas till nytta, den bör också göras nyttig. De...

Debatt 4 maj 2021

Sveriges unga akademi

Vi ser stora risker med förslagen i utredningen “Innovation som drivkraft – från forskning till nytta”. Om de genomförs innebär det paradoxalt nog en överhängande risk för att Sver...

Krönika 5 november 2019

Vad ska vi med universiteten till? Vad gör folk där, och varför? För mången homo academicus verkar sådana frågor så pass triviala, tillika misstänkt populistiska, att de sällan upp...

Debatt 4 september 2018

Lars M Andersson, Elin Bommenel, Karin Kvist Geverts, Mattias Tydén

När vi möter konspiratoriska tolkningar baserade på lösryckta citat ur vår forskning är det vårt ansvar att protestera. Det skriver några av de historiker som menar att deras resul...

Krönika 21 augusti 2018

Är du enspråkig eller flerspråkig? Jag gissar att många läsare först svarar ”enspråkig” eftersom de främst förknippar flerspråkighet med personer som har migrationsbakgrund. Faktum...

Nyhet 11 juni 2018

Eva Barkeman

Alla som doktorerar kan eller vill inte forska vidare inom akademin. Hur ska deras kompetens tas tillvara i samhället? Så här svarar riksdagspartierna inför valet 2018.

Nyhet 10 maj 2016

Jessica Rydén

Vad är nyttan med historisk forskning? Curie har pratat med historikerna Mikael Byström och Jonas Harvard om historieforskningens roll i samhällsdebatt och politik.

Nyhet 12 april 2016

Redaktionen

Han skriver om humanioras roll i forskningspolitiken och hur hans tidigare jobb som nyhetsreporter skiljer sig från forskaryrket. Magnus P. Ängsal forskar om språkkritik och är uni...

Krönika 12 april 2016

Mitt första inlägg i Curie hade jag tänkt skulle handla om något helt annat. Så smällde bomberna i Bryssel, skriver Magnus P. Ängsal.

Krönika 10 november 2015

Ett viktigt motiv till att forska är det altruistiska : att man vill bidra till att göra samhället och världen bättre, till exempel genom att avhjälpa lidande. Hur bör den som ha...

Nyhet 15 oktober 2015

Jessica Rydén

Hon har revolutionerat kvinnors roll i utvecklingsarbete och utmanat Världsbankens syn på fattigdom. Brittiska socialantropologen Caroline Moser är en pionjär inom utvecklingsforsk...

Nyhet 1 oktober 2015

Redaktionen

Han skriver om forskningens nytta och syfte och hur forskare kan bidra till en bättre värld. Stefan Schubert är postdoktor i filosofi vid London School of Economics.

Krönika 1 oktober 2015

Hur mycket nytta måste en viss typ av forskning skapa för att det ska vara rimligt att anslå medel till den? Det brukar råda viss förvirring kring den frågan i debatten. I detta in...

Krönika 19 februari 2015

Doktorshatten är användbar även utanför akademin, skriver Cecilia Garme och råder doktorander att odla sina kontakter och skaffa sig arbetslivserfarenheter utanför akademin.

Krönika 12 december 2014

Krönika av Katarina Bjärvall, frilansjournalist och författare, om forskare som jobbar både för statliga myndigheter och näringslivet – och om den akademiska friheten.

Nyhet 8 maj 2014

Lisa Kirsebom

Charlotte Erlanson-Albertsson i Lund har fått se sin forskning gå hela vägen från labbänken till butikshyllan. Nu balanserar hon mellan rollerna som hälsoexpert och produktskapare....

Nyhet 6 maj 2014

Lisa Kirsebom

I Sverige finns massor av forskning som kan kommersialiseras, men de flesta forskare kan inte göra jobbet på egen hand. De måste samarbeta med skickliga entreprenörer – och det kan...

Krönika 2 december 2013

Krönika av Jan-Olov Johansson om mediernas forskningsbevakning och vikten av att resultaten av forskningen når fram till politikerna.

Krönika 19 juni 2013

Det finns många saker här i världen jag kan känna att jag inte förstår. En sådan sak är kopplingen mellan efterfrågade kompetenser på arbetsmarknaden och utbildning, skriver Annasa...

Krönika 23 maj 2013

Förhållandet mellan politik och vetenskap är inte okomplicerat, skriver Katrine Kielos i en krönika om hur forskning och politik hänger samman.

Krönika 5 maj 2013

Vi satt och diskuterade över en lunch eller en fika, ett par andra doktorander och jag. Samtalet kretsade efter en stund kring vad det var vi egentligen höll på med. Vi som sitter ...

Krönika 21 april 2013

Vi vill ju gärna tro att vi ska vara nyttiga. Att forskningen ska vara nyttig. Att utbildningarna ska vara till nytta. Att det omgivande samhället ska betrakta akademin med tillgiv...