Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Stefan Schubert står framför ett gulgrönt draperi.

Stefan Schubert är postdoktor i filosofi vid London School of Economics.

NYHET

Stefan Schubert ny krönikör i Curie

Han skriver om forskningens nytta och syfte och hur forskare kan bidra till en bättre värld. Stefan Schubert är postdoktor i filosofi vid London School of Economics.

Vad forskar du om?
Filosofi.

Hur blev du intresserad av ämnet?
Jag läste statsvetenskap och upptäckte att många filosofiska frågeställningar – om vad som utgör ett gott argument, vad vi har skäl att tro, etc – är viktiga för att förstå samhället och politiken ordentligt.

Vad gör du helst när du är ledig?
Jag är engagerad i Nätverket för evidensbaserad policy och Effektiv altruism-rörelsen och ägnar mycket tid åt det. Annars gillar jag att läsa.

Vad läste du senast?
Will MacAskills introduktion till Effektiv altruism: Doing Good Better.

Vad tänker du skriva om?
Bland annat hur vi forskare kan bidra så mycket som möjligt till att göra världen bättre.

Vilka är dina förväntningar på att skriva i Curie?
Det ska bli roligt! Jag hoppas kunna diskutera frågor om forskningens nytta och syfte på ett systematiskt sätt, trots det begränsade utrymmet.

Läs krönikor av Stefan Schubert i Curie.

Du kanske också vill läsa

Debatt 22 maj 2024

Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv

Ökade krav på akademin innebär inte en demokratisk nedmontering. Det behövs nya tekniska lösningar inom AI, energi och klimatomställning – liksom satsningar på spetsforskning inom ...

Debatt 24 april 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

Debatten om kompetensbrist och relevant utbildning för framtiden väcker en central fråga: Hur kan vi effektivt integrera STEM och samhällsvetenskap för att möta framtidens utmaning...

Debatt 8 april 2024

Magnus Karlsson och Jonas Stier

Att forskning inom akademin ska komma samhället till del är en självklarhet. Men när kraven på samhällsnytta definieras för snävt riskerar de att strypa nya tankar, skriver Magnus ...