Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Återupprätta det akademiska ledarskapet!

Sverige tappar mark till de ledande forskningsnationerna och den högre utbildningens kvalitet har försämrats under flera decennier. Ett av huvudproblemen är ett bristfälligt och svårmanövrerat akademiskt ledarskap. För att vända utvecklingen behövs kloka och beslutsamma ledare som skyddar akademisk frihet, återupprättar undervisningens kvalitet och formulerar vassa forskningsstrategier. Det menar Sveriges unga akademi.

collage av porträttbilder på två kvinnor och en man

Sanna Koskiniemi, Mia Phillipson & Sebastian Westenhoff. Foto: Erik Thor & Mikael Wallerstedt

Universiteten och högskolorna har en unik ställning i samhället som kunskapens och den fria tankens väktare. Huvuduppgiften är att söka ny kunskap och samtidigt kritiskt granska och förmedla denna. För att kunna göra detta behöver svenska lärosäten ledas av personer med god inblick i – och högt förtroende från – verksamheten, och med förmågan att inspirera och leda kollegiet.

Därför anser vi i Sveriges unga akademi att det är av högsta vikt att lärosätenas ledare, inklusive rektor, är akademiskt framstående. Vi är övertygade om att det krävs en gedigen vetenskaplig och pedagogisk bakgrund för att framgångsrikt leda en akademisk organisation och ta kloka strategiska beslut. Rektorer, dekaner och prefekter måste ha kollegiets förtroende för att lyckas i sina uppdrag. En kollegialt förankrad rekryteringsprocess är därför nödvändig.

Våra ledare måste även få rätt förutsättningar. Ett stort problem idag är att akademiska ledaruppdrag innebär en avsevärd administrativ börda, speciellt på prefektnivå. Uppdraget som prefekt är ofta det första ledarskapsuppdrag en lärare tar på sig. Detta gör att det är svårt att förmå framstående forskare och välmeriterade lärare att ta sig an dessa viktiga uppdrag.

Vi har identifierat några åtgärder som krävs för att rekrytera de kunniga och entusiastiska ledare våra lärosäten behöver, både idag och i framtiden. Dessa åtgärder är viktiga för att Sverige som land ska kunna bedriva högkvalitativ forskning och utbildning i samklang med samhället, och för att vi som forskare ska vilja och kunna tacka ja till ledaruppdrag. Vi anser att:

  • akademiska ledare bör vara framstående, välmeriterade forskare och lärare med stort engagemang för kärnuppgifterna forskning och undervisning
  • lärsosätesledningens viktigaste roll är att skapa förutsättningar för framstående forskning och utbildning. För att freda dessa akademiska kärnvärden från en växande administrativ börda måste administrationens fokus vara att stötta verksamheten
  • akademiska ledaruppdrag alltid bör inkludera tillräckligt administrativt stöd och avlastning som gör det möjligt för framstående aktiva forskare att inneha ledarskapsposter.
  • möjligheten att återgå till forskning och undervisning på hög nivå efter uppdrag som akademisk ledare måste säkerställas genom tillräckligt omfattande repatrieringsbidrag. Tillräckligt omfattande innebär att de är i storleksordningen av ett projektbidrag från Vetenskapsrådet i det fält forskaren verkar.

Vi uppmanar alla rektorer, dekaner och prefekter att omsätta dessa åtgärder och efterleva det tydliga fokus på kvalitet som de innebär. Vi uppmanar samtidigt våra kollegor att tillsammans med oss ställa krav på att dessa punkter uppfylls när vi som är framtida akademiska ledare tar på oss ledarskapsuppdrag.

För Sveriges unga akademi,
Sanna Koskiniemi, ordförande
Sebastian Westenhoff, vice ordförande
Mia Phillipson, ledamot

Skriv din mening i Curie

Vill du tycka till? Välkommen att skriva en replik eller ett eget inlägg om forskningens villkor!

Mejla ditt debattinlägg eller din replik med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Läs hela debattråden

Relaterat innehåll

Nyhet 7 juni 2023

Sara Hammarkrantz

Det går nästan inte en dag utan att du möter honom i media. Oscar Jonsson är doktor i krigsvetenskap och har blivit en av de viktigaste experterna på Rysslands krig mot Ukraina. –...

Nyhet 9 maj 2023

Eva Annell

Under sin långa karriär har Hercules Dalianis sett framtidens verktyg bli vardagsmat. Han är professor i data- och systemvetenskap och forskare inom klinisk textmining. Målet är at...

Nyhet 22 mars 2023

Sara Hammarkrantz

Studier på läkarutbildningen och i filosofi, matematik och medicinsk etik. Vägen till dagens jobb som forskare och verksamhetsledare har inte varit spikrak för Gustaf Arrhenius som...