Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Katja Windt står i trappa inomhus.

Katja Windt är professor och rektor vid Jacobs University i Bremen, Tyskland. Foto: Jacobs University

NYHET

Tyskland förlorar kvinnors kompetens

Tyskland har en låg andel kvinnliga forskare, speciellt på högre positioner. Curie har besökt Jacobs University i Bremen och pratat med professor Katja Windt om hur villkoren kan förbättras för kvinnor inom forskningen.

Tegelbyggnaderna ligger utspridda över det gröna campuset. I en av dem välkomnas besökarna av ett citat från filantropen Klaus Jacobs, grundaren av Jacobs stifelse som stöder universitetet: ”Young or old, rich or poor, woman or man, everyone has the right to a good education

En trappa upp har professor och rektor Katja Windt sitt kontor. Vägen dit låter självklar när hon berättar om sin karriär, men är inte alls självskriven i ett land som Tyskland där många kvinnor stannar hemma eller jobbar deltid när de har fått barn.

Möjligheterna fanns där

Katja Windt valde det unga och relativt lilla universitetet eftersom hon gillade det tvärvetenskapliga tänkandet och den tydliga viljan att tänka utanför boxen, någonting som lärs ut och tillämpas redan under grundutbildningen.

Hennes karriär började med studier i maskinteknik där hon var en av tio kvinnor bland 600 manliga studenter.

– Det fanns alltid en möjlighet att ta sig vidare till nästa steg, alltid ett utrymme, säger hon.

Kanske är det så att färre personer konkurrerar om tjänster inom de tekniska ämnena, funderar Katja Windt. Hon berättar att många företag inom teknik och IT just nu aktivt letar efter kvinnor, hennes tips är därför att orientera sig mot dessa ämnen, både inom akademin och industrin.

Nätverk, flexibilitet och lite kreativitet

Katja Windt har själv tre barn. Hon och hennes man valde privat barnomsorg i form av föräldrakooperativ.

– Ett kooperativ innebär att man själv måste vara mer aktiv, men vi uppskattade flexibiliteten, att det var ok att ringa och säga att man kommer lite senare för att hämta.

Hon menar också att forskaryrket tillåter flexibla arbetstider: till exempel går det att vara hemma på dagen och jobba på natten när barnen är sjuka. Ibland är det bra att vara lite kreativ.

– Jag har också haft med mig mina barn på jobbet, det går bra för det mesta.

Hon byggde också upp nätverk med grannar och vänner som kunde hjälpa varandra. Med en högre position kom också en högre lön och därmed möjligheten att anställa en hushållerska.

Mentorsystem och stöd

Katja Windt vill gärna avdramatisera den egna karriären och pratar hellre vad som borde göras för att stödja kvinnor inom akademin. Hon anser att kvinnor behöver mer stöd och fler förebilder.

Vid Jacobs University jobbar man aktivt med ett mentorssystem där en mentor ger stöd åt ungefär 15 studenter.

– Vinsten med det systemet är att färre avbryter sina studier, det lönar sig ur ett socioekonomiskt perspektiv. Mentorn kan fånga upp tidigt om det är något problem, när till exempel studieresultaten eller motivationen går ner. Hos våra utländska studenter kan det vara så enkelt som att det är något med familjen hemma, berättar Katja Windt.

Hon menar att detta system är särskilt bra för kvinnor och att det borde finnas mentorer på olika nivåer. Vid en graviditet borde det finnas stöd och en diskussion om hur karriären efter föräldraledigheten kan fortsätta.

Vill se kraftfull satsning

– Jag skulle vilja se att samhället gör en kraftfull satsning för att kvinnorna ska kunna komma tillbaka. Vi förlorar massvis med kompetens, kompetens som behövs.

Jacobs University har en egen förskola. Andra lösningar är flexibla arbetstider och möjligheten att jobba deltid och inte minst en högre lön som gör det möjligt och lönsamt att återvända. Och att göra karriär.

För att skapa möjligheter till högre tjänster menar hon att det kan behövas stöd på politisk nivå för att genomföra åtgärder som kvotering. Säkrare karriärvägar inom akademin kan också vara ett viktigt verktyg.

Katja Windt pekar också på skillnader i synsätt som har betydelse för karriärmöjligheterna.

– Kvinnor granskas mer kritiskt och är mer självkritiska. Kvinnor måste våga och tro på sig själva, och se möjligheter istället för hinder.

Jämställdhet på olika nivåer

En stor del av studenterna, tre fjärdedelar, vid Jacobs University kommer från andra länder. Studieavgiften är relativt hög, men det är möjligt att söka ett stipendium som täcker kostnaderna. På så sätt kan även studenter från ganska fattiga omständigheter få möjlighet till en bra utbildning.

Universitetet erbjuder inte bara en vanlig universitetsutbildning i form av kurser, seminarier och tentor, utan även olika projekt där förmågan att organisera och leda främjas. Talangen eller viljan att utveckla dessa färdigheter är ett kriterium redan i urvalsprocessen.

Studenterna lär sig olika färdigheter som att starta ett företag, kommunicera och debattera. Detta har de sedan med sig, oavsett om de ska börja jobba i näringslivet eller satsa på en akademisk karriär.

Katja Windt är stolt över möjligheterna hon kan erbjuda sina studenter. Hon berättar om en av examensceremonierna där studenten som höll avslutningstalet kom från en liten bondgård i Afghanistan. Studier och högre utbildning var ingenting som var självklart för honom, men med hjälp av stipendiet hade det blivit möjligt.

– Det lönar sig att investera i utbildning. Det lönar sig att investera i människor, vi öppnar dörrar, avslutar Katja Windt.

Läs också i Curie: I Portugal behövs ingen kvotering

Katja Windt

Rektor vid Jacobs University i Bremen, Tyskland, sedan 2014.

Professor i global produktionslogistik, sedan 2008 vid Jacobs University, tidigare anställningar vid universitet i Hannover och Bremen.

Disputation 2000 vid Leibniz University Hanover i maskinteknik.

Medlem i National Academy of Science and Engenieering acatech.

Tidigare medlem och ordförande för ”Die junge Akademi”, Tysklands unga akademi.

Har satt upp en tvärdisciplinär arbetsgrupp inom global produktionslogistik vid Jacobs University. Forskningen fokuserar på lösningar för tillverknings- och distributionssystem i nätverk. Hon har även utvecklat studieprogrammet ”International Logistics Management and Engineering”.

Familj och karriär

Faktorer som gör det svårare för kvinnor att förvärvsarbeta i Tyskland:

  • Det är möjligt att leva på en inkomst i familjen, eftersom skattesystemet gynnar det.
  • Barnomsorgen (förskolan) är dyr och det är svårt att få plats i förskolan för barn under tre år.
  • Skolan slutar vid lunch, heldagsskolor har startats men är fortfarande ovanliga och är ofta i privat regi (vilket innebär skolavgift).

Andel kvinnliga professorer

I Tyskland är 15 procent av alla professorer kvinnor (jämfört med 25 procent i Sverige). Så här stor är andelen inom olika ämnesområden:

  • Naturvetenskap: 9,8
  • Ingenjörsvetenskap & teknologi: 5,9
  • Medicin: 9.2
  • Lantbruksvetenskap: 13,5
  • Samhällsvetenskap: 12,6
  • Humaniora: 25,2

Källa: EU-rapporten ”She figures”, 2012

Du kanske också vill läsa

Debatt 16 april 2024

Pernilla Wittung-Stafshede

Sexuella trakasserier och mobbning är vanligt på universitet och högskolor i Sverige. Mest utsatta är kvinnliga studenter och doktorander. Webbaserade anmälningssystem ser bra ut p...

Krönika 6 mars 2024

Det är hög tid att fler lärosäten lever som de lär och lyfter dem som bryter gamla beteenden och mönster. Att stå upp för jämlikhet och mångfald är också ett sätt att inte bara loc...

Nyhet 20 februari 2024

David Isaksson

Rädsla för att försätta ryska forskare i fara, en återkomst för kremlologin och ett ökat intresse för andra länder som ingick i det forna Sovjetunionen. Så har forskningen om Ryssl...