Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
En man med glasögon står framför en rödputsad byggnad. 

Stefan Svallfors betonar särskilt de lokala forskningsmiljöernas roll vid ansökningar till ERC.

NYHET

Curiepodden: Fler HS-forskare borde söka pengar ifrån ERC

Svenska humsamforskare borde oftare söka medel ifrån Europeiska forskningsrådet. Det menar Stefan Svallfors.
– Jag är helt övertygad om att det finns ett antal forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som skulle vara mycket konkurrenskraftiga i de här sammanhangen.

Lyssna på det här poddavsnittet: Fler HS-forskare borde söka pengar ifrån ERC (Curiepodden på Soundcloud) Länk till annan webbplats.

Stefan Svallfors är huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. I det här avsnittet av Curiepodden intervjuas han om rapporten Söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet.

Samtalet handlar bland annat om varför inte fler forskare inom humaniora och samhällsvetenskap söker medel från Europeiska forskningsrådet (ERC) och hur forskningsmiljöer, lärosäten och forskningsfinansiärer kan stötta dem som vill söka pengar därifrån.

Stefan Svallfors blickar också framåt mot forskningspropositionen och kommande satsningar på bland annat forskningens infrastrukturer.

– Det är väldigt viktigt, inte minst i ERC-sammanhang, att man har bra forskningsinfrastrukturer som man kan basera sin forskning på. För humsamforskare handlar det till exempel om registerdata, stora surveydatabaser, psykologiska laboratorier, bibliotek och arkiv som är förutsättningen för att vi ska kunna bedriva riktigt bra forskning.

Han hyser även förhoppningar om att propositionen ska innebära mer pengar till fri forskarinitierad forskning. Stefan Svallfors framhåller forskarnas förmåga att själva identifiera samtidens mest brännande frågor och styra sin forskning åt det hållet.

– Så om det är något budskap som jag skulle vilja skicka till det politiska systemet så är det att våga lita på forskarna – vi kan.

Transkribering av poddavsnittet Fler HS-forskare borde söka pengar ifrån ERC (Curiepodden på Soundcloud)

Vetenskapsrådets rapport: Söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet Länk till annan webbplats.

Läs mer i Curie:

Från hörnet slipar han forskningen med svärta

Relaterat innehåll

Debatt 27 november 2023

Henrik Kylin

De indragna medlen till utvecklingsforskning drabbar inte främst svenska forskare, utan utvecklingen i mottagarländerna. Henrik Kylin, professor i miljökemi/miljöförändring vid Lin...

Nyhet 22 november 2023

Sara Nilsson

Riktade satsningar är inget ovanligt inslag i den statliga forskningsfinansieringen. Men åsikterna om dem går isär. Hotar de den akademiska friheten eller är de ett rimligt komplem...

Debatt 13 november 2023

Oskar MacGregor

Sverige behöver utveckla en etikprövning som hanterar olika discipliner på olika sätt. Och som inte bygger på en svartvit legalistisk syn på etik. Det skriver Oskar MacGregor, etik...