Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
En man med glasögon står framför en rödputsad byggnad. 

Stefan Svallfors betonar särskilt de lokala forskningsmiljöernas roll vid ansökningar till ERC.

NYHET

Curiepodden: Fler HS-forskare borde söka pengar ifrån ERC

Svenska humsamforskare borde oftare söka medel ifrån Europeiska forskningsrådet. Det menar Stefan Svallfors.
– Jag är helt övertygad om att det finns ett antal forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som skulle vara mycket konkurrenskraftiga i de här sammanhangen.

Lyssna på det här poddavsnittet: Fler HS-forskare borde söka pengar ifrån ERC (Curiepodden på Soundcloud) Länk till annan webbplats.

Stefan Svallfors är huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. I det här avsnittet av Curiepodden intervjuas han om rapporten Söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet.

Samtalet handlar bland annat om varför inte fler forskare inom humaniora och samhällsvetenskap söker medel från Europeiska forskningsrådet (ERC) och hur forskningsmiljöer, lärosäten och forskningsfinansiärer kan stötta dem som vill söka pengar därifrån.

Stefan Svallfors blickar också framåt mot forskningspropositionen och kommande satsningar på bland annat forskningens infrastrukturer.

– Det är väldigt viktigt, inte minst i ERC-sammanhang, att man har bra forskningsinfrastrukturer som man kan basera sin forskning på. För humsamforskare handlar det till exempel om registerdata, stora surveydatabaser, psykologiska laboratorier, bibliotek och arkiv som är förutsättningen för att vi ska kunna bedriva riktigt bra forskning.

Han hyser även förhoppningar om att propositionen ska innebära mer pengar till fri forskarinitierad forskning. Stefan Svallfors framhåller forskarnas förmåga att själva identifiera samtidens mest brännande frågor och styra sin forskning åt det hållet.

– Så om det är något budskap som jag skulle vilja skicka till det politiska systemet så är det att våga lita på forskarna – vi kan.

Transkribering av poddavsnittet Fler HS-forskare borde söka pengar ifrån ERC (Curiepodden på Soundcloud)

Vetenskapsrådets rapport: Söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet Länk till annan webbplats.

Läs mer i Curie:

Från hörnet slipar han forskningen med svärta

Du kanske också vill läsa

Nyhet 12 juni 2024

Charlie Olofsson

Det har gått ett år sedan regeringen drog in det riktade anslaget till utvecklingsforskningen. Många forskare upplever att det har blivit svårare att få finansiering på grund av de...

Debatt 10 juni 2024

Sveriges unga akademi

EU minskar budgeten för ramprogrammet för forskning och innovation med över två miljarder euro. I förhandlingarna inför nästa ramprogram måste våra nyvalda EU-parlamentariker verka...

Nyhet 3 juni 2024

Charlie Olofsson

Deras kompetens behövs på den svenska arbetsmarknaden − internationella doktorander och postdoktorer som forskar i Sverige. Forskarna vill stanna och är öppna för jobben inom indus...