Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
En man med glasögon står framför en rödputsad byggnad. 

Stefan Svallfors betonar särskilt de lokala forskningsmiljöernas roll vid ansökningar till ERC.

NYHET

Curiepodden: Fler HS-forskare borde söka pengar ifrån ERC

Svenska humsamforskare borde oftare söka medel ifrån Europeiska forskningsrådet. Det menar Stefan Svallfors.
– Jag är helt övertygad om att det finns ett antal forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som skulle vara mycket konkurrenskraftiga i de här sammanhangen.

Lyssna på det här poddavsnittet: Fler HS-forskare borde söka pengar ifrån ERC (Curiepodden på Soundcloud) Länk till annan webbplats.

Stefan Svallfors är huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. I det här avsnittet av Curiepodden intervjuas han om rapporten Söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet.

Samtalet handlar bland annat om varför inte fler forskare inom humaniora och samhällsvetenskap söker medel från Europeiska forskningsrådet (ERC) och hur forskningsmiljöer, lärosäten och forskningsfinansiärer kan stötta dem som vill söka pengar därifrån.

Stefan Svallfors blickar också framåt mot forskningspropositionen och kommande satsningar på bland annat forskningens infrastrukturer.

– Det är väldigt viktigt, inte minst i ERC-sammanhang, att man har bra forskningsinfrastrukturer som man kan basera sin forskning på. För humsamforskare handlar det till exempel om registerdata, stora surveydatabaser, psykologiska laboratorier, bibliotek och arkiv som är förutsättningen för att vi ska kunna bedriva riktigt bra forskning.

Han hyser även förhoppningar om att propositionen ska innebära mer pengar till fri forskarinitierad forskning. Stefan Svallfors framhåller forskarnas förmåga att själva identifiera samtidens mest brännande frågor och styra sin forskning åt det hållet.

– Så om det är något budskap som jag skulle vilja skicka till det politiska systemet så är det att våga lita på forskarna – vi kan.

Transkribering av poddavsnittet Fler HS-forskare borde söka pengar ifrån ERC (Curiepodden på Soundcloud)

Vetenskapsrådets rapport: Söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet Länk till annan webbplats.

Läs mer i Curie:

Från hörnet slipar han forskningen med svärta

Du kanske också vill läsa

Nyhet 29 augusti 2018

Natalie von der Lehr

Det har gått inflation i uttrycket falska nyheter. Idag används begreppet fejk news både för att avsluta en diskussion och som ett alibi av etablerade medier för att särskilja sig ...

Nyhet 22 februari 2022

Charlie Olofsson

Det finns en lång tradition av samarbete mellan forskare i Norden, men nu blickar många istället ut mot Europa. Har det nordiska samarbetet spelat ut sin roll? Curie har frågat någ...

Nyhet 14 december 2021

Siv Engelmark

Klimatförändringar, cancer och förorenade hav. Det är några av de stora samhällsutmaningar som EU-kommissionen med hjälp av civilsamhälle och medborgare vill lösa till 2030. Satsni...