Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
En man med glasögon står framför en rödputsad byggnad. 

Stefan Svallfors betonar särskilt de lokala forskningsmiljöernas roll vid ansökningar till ERC.

NYHET

Curiepodden: Fler HS-forskare borde söka pengar ifrån ERC

Svenska humsamforskare borde oftare söka medel ifrån Europeiska forskningsrådet. Det menar Stefan Svallfors.
– Jag är helt övertygad om att det finns ett antal forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som skulle vara mycket konkurrenskraftiga i de här sammanhangen.

Lyssna på det här poddavsnittet: Fler HS-forskare borde söka pengar ifrån ERC (Curiepodden på Soundcloud) Länk till annan webbplats.

Stefan Svallfors är huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. I det här avsnittet av Curiepodden intervjuas han om rapporten Söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet.

Samtalet handlar bland annat om varför inte fler forskare inom humaniora och samhällsvetenskap söker medel från Europeiska forskningsrådet (ERC) och hur forskningsmiljöer, lärosäten och forskningsfinansiärer kan stötta dem som vill söka pengar därifrån.

Stefan Svallfors blickar också framåt mot forskningspropositionen och kommande satsningar på bland annat forskningens infrastrukturer.

– Det är väldigt viktigt, inte minst i ERC-sammanhang, att man har bra forskningsinfrastrukturer som man kan basera sin forskning på. För humsamforskare handlar det till exempel om registerdata, stora surveydatabaser, psykologiska laboratorier, bibliotek och arkiv som är förutsättningen för att vi ska kunna bedriva riktigt bra forskning.

Han hyser även förhoppningar om att propositionen ska innebära mer pengar till fri forskarinitierad forskning. Stefan Svallfors framhåller forskarnas förmåga att själva identifiera samtidens mest brännande frågor och styra sin forskning åt det hållet.

– Så om det är något budskap som jag skulle vilja skicka till det politiska systemet så är det att våga lita på forskarna – vi kan.

Transkribering av poddavsnittet Fler HS-forskare borde söka pengar ifrån ERC (Curiepodden på Soundcloud)

Vetenskapsrådets rapport: Söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet Länk till annan webbplats.

Läs mer i Curie:

Från hörnet slipar han forskningen med svärta

Relaterat innehåll

Nyhet 30 maj 2023

Siv Engelmark

Sveriges forskande myndigheter lägger årligen miljardbelopp på forskning och utveckling. Riksrevisionens rapport från 2021 avslöjade dock brister i hur de säkrar kvaliteten i sina ...

Debatt 10 maj 2023

Arne Flåøyen, NordForsk

Idag finns ingen samordnad nordisk finansiering av forskning som rör samer och Sápmi. De nordiska forskningsfinansiärerna saknar också strategier och etiska riktlinjer för sådan fo...

Debatt 9 maj 2023

Sveriges unga akademi

Vi har intervjuat framgångsrika forskare i flera länder om hur man lyckas få medel från ERC. Utifrån svaren riktar vi fyra rekommendationer till regeringen, forskningsfinansiärer o...