Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Campusområdet vid University of Strathclyde.

Campus för University of Strathclyde i Glasgow.

NYHET

En plats för nyttigt lärande

Förra året blev University of Strathclyde i Glasgow utsett till årets universitet i Storbritannien. Curie åkte till Skottland för att lära sig mer om platsen för nyttigt lärande.

Det är svårt att missa att universitet har fått priset ”Times Higher Education UK University of the Year 2012”. Universitetscampuset, som ligger centralt i Glasgow och består av såväl gamla som nya byggnader, är täckt med banderoller och postrar för att visa upp och fira priset. Professor Sir Jim McDonald, universitetets rektor, lutar sig nöjd tillbaka i soffgruppen på sitt kontor.

– Juryn var imponerad över vårt samarbete med industrin och den påverkan det har haft. Vi har varit både djärva och kreativa när vi fokuserade på att stärka vårt universitet som en plats för nyttig lärande.

Han pekar på flera av århundradets stora utmaningar – människans hälsa, energiförsörjning, framtida städer och avancerad tillverkning av till exempel läkemedel. Enligt honom måste utmaningarna lösas av flera parter tillsammans. Exempel på Strathclydes samarbetspartners är läkemedelsindustrin som Novartis och energiproducenter som Scottish Power, men även akademiska institutioner som Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Stanford i USA.

Tillämpning av kunskap

Både rektorn Jim McDonald och dekanen Iain Hunter erkänner de gamla universiteten som Cambridge, Oxford och Edinburgh som världsledande institutioner. Men de påpekar att det finns utrymme för andra institutioner som aktivt väljer att vara mer selektiva och specialiserade.

– Frågan är inte vad vi har som andra inte har. Frågan är vad vi står för. Vi står för tillämpning av kunskap. Regeringen har börjat förstå hur akademin kan påverka samhället och den ekonomiska tillväxten, säger rektorn Jim McDonald för att ytterligare ge en förklaring till det prestigefyllda priset årets universitet.

Enligt honom är samarbete mellan akademin, industrin och den offentliga sektorn en mycket konstruktiv kombination. Akademin bidrar med en uppsjö av idéer och tålamodet att pröva dem, industrin står för innovationerna och den offentliga sektorn ser till att maximera investeringarna.

Inspiration från grundaren

Även om Strathclyde ligger före många andra är tillvägagångssättet inget nytt. Strathclyde grundades 1796 av John Anderson under upplysningstiden för att skapa en plats för nyttigt lärande och för att demokratisera utbildningen.

– Vår anda har aldrig förändrats. Under de senaste fyra åren har vi återupptäckt oss själva hellre än att uppfinna vårt uppdrag på nytt. Det är ett lyckligt sammanträffande att Strathclyde redan hade hunnit att omfokusera innan förändringarna inom världsekonomin inträffade, påpekar rektorn Jim McDonald.

Han är övertygad om att det behövs en kombination av innovation, färdighet och människor för en ekonomisk vändning och, i ett senare skede, ekonomisk tillväxt. Enligt honom kan Strathclyde vara en pusselbit som kan tillhandahålla just detta. Universitetet är värd för det första Fraunhofer centrum i Storbritannien och det byggs ett nytt centrum för teknik och innovation på universitets campus där akademin och industrin kommer att jobba tätt ihop.

– Det betyder att fler än bara vi tror på att det vi gör spelar roll, påpekar han.

Forskning ska göra skillnad

Iain Hunter, dekanen för den vetenskapliga fakulteten, påpekar att den nya byggnaden, Technology and Innovation Centre, inte handlar om att skapa en byggnad som är en ikon.

– Det handlar om vårt sätt att jobba tillsammans inom universitet och inte bara inom en enskild byggnad. Vi välkomnar självklart andra universitet och våra partners från industrin, säger han.

Universitetets fakulteter är mer av en administrativ bekvämlighet, universitet jobbar som en enhet och många framgångar är resultatet av ett multidisciplinärt tänkande. Men kravet att kunskapen ska kunna appliceras och översättas till nytta betyder också att universitet måste kompromissa – inte alla resultat kan följas upp eller publiceras omedelbart. Frågan om patent måste till exempel alltid diskuteras med samarbetspartners från industrin. Men Iain Hunter är mycket nöjd och stolt över att vara en del av Strathclyde.

– Det viktigaste för mig är människorna – personalen och studenterna. Snart är det dags för årets avslutningsceremonier och jag känner mig så stolt när jag ser de nyutexaminerade studenterna. När de kommer hit vet de inte riktigt vad deras universitetsstudier handlar om, fyra eller fem år senare kan jag se deras mervärde och deras anställningsbarhet – det är spetsutbildning i mina ögon, säger han.

Näst viktigast är, enligt Iain Hunter, att bedriva forskning som gör skillnad.

– Jag vill inte forska för forskningens skull. Jag vill ha en intellektuell utmaning och göra någonting som gör skillnad. Och jag tror att allt vi gör vid Strathclyde gör skillnad.

University of Strathclyde Länk till annan webbplats.
TImes Higher Education Award 2012 Länk till annan webbplats.

Läs också i Curie: Mikroskop med öga för detaljer

University of Strathclyde

Universitetet grundades 1796 av John Anderson, professor i naturfilosofi vid Glasgow University, som ”en plats för nyttigt lärande” (a place of useful learning). I sitt testamente lämnade han instruktioner för ett universitet som skulle vara öppet för alla. Anderson’s University öppnades samma år.

Det är Skottlands tredje största universitet med 29 000 hel- och deltidsstudenter från mer än 100 länder

Strathclyde investerar 300 miljoner GBP de närmaste 10 åren för ombyggnationer av sitt campus. En av dessa satsningar är Technology and Innovation Centre (TIC) som arbetar med fyra temaområden

  • Energi
  • Hälsa
  • Framtida städer
  • Tillverkning

Universitetet samarbetar också med industrin.

Nyligen etablerades även Storbritanniens första Fraunhofer Institute, som är Europas största CRO (kontraktsforskningsbolag), genom att skapa ett Fraunhofer centrum för applicerad fotonik.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 16 april 2024

Lisa Kirsebom

I den svenska sjukvården samlas mängder av data in som kan bli en enorm tillgång för forskare. Men otydliga lagar och tekniska utmaningar bromsar användandet. Nu växer arbetssätt o...

Nyhet 16 april 2024

Lisa Kirsebom

Hälsodata har blivit en allt viktigare tillgång för forskningen. De kan hjälpa oss att få svar på frågor om alltifrån samhällsreformer till medicinska behandlingar. Men enkel tillg...

Nyhet 20 februari 2024

David Isaksson

Rädsla för att försätta ryska forskare i fara, en återkomst för kremlologin och ett ökat intresse för andra länder som ingick i det forna Sovjetunionen. Så har forskningen om Ryssl...