Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
David Yanagizawa-Drott står utanför Harvard Kennedy School.

David Yanagizawa-Drott disputerade 2010 vid Stockholms universitet och fick sedan en forskarassistenttjänst vid Harvard Kennedy School. Studenterna som han undervisar drivs av en vilja att förbättra världen. Foto: Natalie von der Lehr

NYHET

Här utbildas morgondagens ledare

Harvard Kennedy School utbildar morgondagens ledare med Kennedys berömda citat ”don´t ask what your country can do for you, ask what you can do for your country” som motto. Målet är att studenterna ska bidra till samhället genom att jobba för den offentliga eller ideella sektorn.

– Den största utmaningen just nu är att locka ungdomarna till den offentliga sektorn. Fler och fler lockas av att tjäna pengar, samtidigt som lönerna har försämrats ganska kraftigt inom den offentliga sektorn, förklarar Steven Kelman, professor i public management vid Harvard Kennedy School som ligger i Cambridge, Massachussets.

Att bidra till samhället handlar enligt honom om grundläggande moral.

– Varje människa har ett mänskligt värde. Men många människors värde skulle inte respekteras och komma till sin rätt om vi inte såg till det. Det finns många människor som är svaga eller förtryckta, förklarar han.

I den andan utbildar skolan morgondagens ledare inom den offentliga eller ideella sektorn. Ett exempel är mastersprogrammet i offentlig politik, Masters in Public Policy (MPP). Utbildningen är tvåårig, de flesta studenter är i 25-årsåldern och har två års arbetslivserfarenhet innan de börjar studera.

Första året av kursplanen fokuserar på grundläggande kunskaper som ekonomi, politik och ledarskap. Under andra året väljer studenterna ett fokusområde för att bli experter på till exempel miljöpolitik, utvecklingspolitik eller hälsovårdspolitik.

Att ge tillbaka till samhället

– Ett viktigt inslag bland grundkurserna är politik och moralfilosofi, just för att inpränta vikten av att ge tillbaka till samhället, säger Steven Kelman.

Dessutom försöker skolan att inpränta betydelsen av den offentliga sektorn, public service, genom att använda uttrycket mycket och att göra det vardagligt. Studenter som kan tänka sig att jobba inom den offentliga eller ideella sektorn har förtur hos skolans karriärservice och de som tar jobb med låg lön kan få hjälp med återbetalning av studielånet.

– Ungefär 65 procent av mina studenter finns inom den offentliga sektorn. Men det är en ständig kamp att motverka trenden, risken finns att den offentliga sektorn suddas ut, betonar Steven Kelman.

Utbilda morgondagens ledare

Staten ska ledas och bedrivas effektivt. Utbildningarna vid Harvard Kennedy School ska vara till hjälp för att utforma politiska beslut, det som kallas för ledarskap. Men Steven Kelman och andra forskare vid skolan brottas med begreppet.

– Begreppet ledarskap användes knappast när skolan grundades och under Kennedys tid. Det vi vill sätta ord på handlar snarare om analys, och att tillämpa rationell beslutsfattning på ett problem, resonerar han.

För att kunna utbilda morgondagens ledare gäller det att vara lyhörd, att ta in nya stämningar i samhället. Internationalisering är ett exempel på en sådan ny samhällstrend. För att förbättra ledarskapet är det i längden även viktigt att förbättra kvalitén på besluten som tas.

– Vi är bra på att lära eleverna färdigheter som förknippas med ledarskap. I det ingår att lära sig mer om olika relationer, olika beteenden och deras samhällsresultat.

Studenter vill förbättra världen

David Yanagizawa-Drott disputerade 2010 vid Stockholms universitet och påbörjade sedan en forskarassistenttjänst, en så kallad tenure track position, vid Harvard Kennedy School. Studenterna som han undervisar och handleder upplever han som väldigt ambitiösa.

David Yanagizawa-Drott berättar om studenter som vill kombinera sina erfarenheter från jobb i Irak eller Afghanistan med utbildningen vid Harvard Kennedy School för att påverka framtidens politik.

– De drivs av en vilja att förbättra världen. De är långt från naiva och har delvis ganska hemska upplevelser i bagaget.

Studenterna blir attraktiva på arbetsmarknaden, menar han, och någon motsvarig utbildning finns egentligen inte i Sverige. Politices magisterexamen, pol mag, är nog det närmaste man kan komma Masters in Public Policy vid Harvard Kennedy School.

En njutning att hjälpa till

Bland skolans före detta studenter finns en rad kända personer som till exempel FN-sekreteraren Ban Ki-moon och den första kvinnliga presidenten i Afrika, Liberias president Ellen Johson Sirleaf.

– Våra studenter är mycket begåvade ungdomar som vill hjälpa samhället. Det är en njutning att hjälpa dessa elever på traven. Jag har kontakt med många av mina före detta elever och många bidrar till samhället nu, avslutar Steven Kelman.

Läs också i Curie: Från Harvard till Vita huset

Harvard Kennedy School

Skolan grundades 1936 med hjälp av en donation av Lucius Littauer, och hette då ”Graduate School of Public Administration”.

1966 bytte skolan namn till ”Kennedy School of Government”, samtidigt etablerades Institute of Politics (IOP). Kennedys historia präglades mycket av den statliga expansionen under den senare delen av 60-talet, och i den andan ville Harvard locka till sig fler unga begåvningar som ville jobba inom den statliga och offentliga tjänsten.

1969 infördes masterprogrammet i offentlig politik (Masters in Public Policy, MPP).

Skolan har i viss mån anpassat sig till arbete inom non profit-organisationer och starta eget-andan.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 23 april 2024

Carina Järvenhag

Turnén om vetenskapsförnekelse besökte över tio lärosäten för att belysa fenomenet och dess konsekvenser för forskning och klimatarbete. En av initiativtagarna, miljöforskaren Mika...

Nyhet 3 april 2024

Natalie von der Lehr

De varnar känsliga lyssnare i början av varje poddavsnitt. Forskarna Kristina Alstam och Annelie de Cabo startade podden Med kriminella hälsningar för att ge röst åt socialt arb...

Nyhet 20 februari 2024

David Isaksson

Rädsla för att försätta ryska forskare i fara, en återkomst för kremlologin och ett ökat intresse för andra länder som ingick i det forna Sovjetunionen. Så har forskningen om Ryssl...