Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Två kvinnor står bredvid varandra och tittar upp på kameran.

Robinah Namuleme och Marguerite Umubyeyi, båda vid University of Rwanda, leder ett projekt som handlar om att bygga upp Rwandas universitetsbibliotek. De samarbetar med Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Foto: Joakim Rådström

NYHET

Bibliotekarier gör Rwanda till en forskningsnation

Rwanda, ett land med både tragisk och spännande historia, satsar starkt på forskning och utbildning för att skapa tillväxt. Men hur lägger ett land grunden till forskning på områden där ingen egentlig forskning någonsin funnits? Curie träffade forskare och projektledare i Rwanda som samarbetar med Sverige i ett långsiktigt partnerskapsprogram.

Olika länders namn ger olika associationer. När Rwanda omnämns tänker troligen de allra flesta utanför landet på det fruktansvärda folkmordet som ägde rum där 1994. På endast hundra dagar mördades då 800 000 människor.

Sedan dess har landet sakta men säkert kämpat sig upp igen, och åtnjuter idag stor respekt från omvärlden för sina satsningar på teknik, innovation, hälsa och jämlikhet. Detta är ingen slump, utan ytterst medveten politik. Utveckling och tillväxt för alla, med utbildning och forskning som tongivande element, är livsviktigt för Rwanda för att aldrig någonsin falla tillbaka ned i det helvete landet befann sig i under folkmordet.

– Folkmordet har påverkat alla sektorer, inklusive utbildning. Jag kommer ihåg att några av mina lärare dog i denna tragedi. Men efteråt påbörjade vi återuppbyggnaden; gick vidare, säger Berthilde Uwamwezi när Curie träffar henne i centrala Kigali.

Berthilde Uwamwezi är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, men är sedan några månader tillbaka i sitt hemland Rwanda för fältarbete. Hennes Fjällrävenryggsäck med laptop och anteckningar följer troget med.

Samarbete med Bibliotekshögskolan

Mycket få människor i Rwanda väljer att genomgå forskarutbildning. Berthilde Uwamwezi genomför sin forskarutbildning inom ramen för Sidas forskningsstödprogram Research Training Partnership Programme*, som organiserat forskningssamarbeten med en rad olika utvecklingsländer.

Programmet har sedan tidigare varit öppet för samarbeten mellan svenska lärosäten samt universitet och högskolor i Rwanda och Bolivia. Nu har Uganda och Tanzania tillkommit och även Moçambique är på väg in. I Sverige är bland annat Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola involverade i ett gemensamt samarbete med Rwanda.

Enligt Veronica Trépagny, samordnare för internationalisering på Bibliotekshögskolan, ligger fokus för projektet för närvarande främst på att bygga upp Rwandas universitetsbibliotek och kompetensen där:

– Det finns superstora utmaningar. När vi skulle gå ut och rekrytera doktorander fanns det bara sex personer med en masterexamen som vi kunde rekrytera. Men det är ju uppbyggnaden av sådan kompetens vi finns där för att stötta.

Veronica Trépagny fortsätter:

– Vi tror på en egen utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap i Rwanda i framtiden. Och vi är jättegärna med och bidrar till det; vi vill ju att vårt partnerskap ska vara långsiktigt och att på sikt minska beroendet av externa partners, som oss själva.

Ökat antal publiceringar

Redan har dock projektet burit frukt. En utvärdering från 2014, som beställts av Sida, fann att förbättrade bibliotekstjänster och IT-infrastruktur med stöd från Sverige varit av central betydelse för Rwandas uppgång i antalet publiceringar i internationella forskningstidskrifter.

I det team som finns på plats i Rwanda för samarbetet är Robinah Namuleme team leader och Marguerite Umubyeyi ställföreträdare. Curie träffar dem på det delvis nybyggda campuset för handels- och ekonomiutbildning vid Rwandas stora – och enda – statliga universitet, University of Rwanda, som nyligen slogs ihop av sju mindre lärosäten i landet.

– Projektet handlar bland annat om att bygga upp bibliotekspersonalens kapacitet att hjälpa forskarna, att öka tillgången till digitala resurser och att integrera och harmonisera universitetets bibliotekstjänster, säger Robinah Namuleme, som är doktor i biblioteksvetenskap och universitetsbibliotekarie vid University of Rwanda.

Både hon och Marguerite Umubyeyi, som är föreståndare för biblioteken vid ett av universitetets campus, har god insikt i Rwandas och Östafrikas forskningspolitik även utanför biblioteksvetenskapen. Robinah Namuleme förklarar vilken sorts forskning som prioriteras i ett fattigt land som Rwanda, med stora omedelbara behov utanför universitetens värld.

– Den mesta forskningen som genomförs på University of Rwanda är inte grundforskning utan tillämpad forskning, säger hon. Anledningen är att forskningen som utförs här ska ha en direkt påverkan kanske på en bonde någonstans. Det ger en stor multiplikatoreffekt.

Anammat engelsk utbildningskultur

På en kontinent som den afrikanska, med stort underskott på utbildnings- och forskarplatser, blir regionala samarbeten och studier utanför hemlandet extra viktigt. Berthilde Uwamwezi har förutom sin pågående forskarutbildning i Sverige även andra utländska studieerfarenheter.

– Jag påbörjade mina universitetsstudier här i Kigali, och tog sedan på distans mina kandidat- och magisterexamina i Senegal, säger hon. Bibliotek, och att vara bibliotekarie, är min passion! Jag brukade alltid vara på bibliotek och läsa, läsa, läsa när jag gick i grundskolan.

För att ytterligare öppna upp för internationella samarbeten har Rwanda medvetet fört in engelska som ytterligare officiellt språk, vid sidan av franska samt det lokala språket kinyarwanda. Man har också kommit att anamma engelsk utbildningskultur mer. Berthilde Uwamwezi är påtagligt positiv till kulturförändringen, och upplevde den franskinfluerade pedagogiken som förlegad:

– Vi brukade sitta ned och vänta på att bli ”skedmatade”, men nu uppmuntras studenterna att göra en insats, och arbetar själva. Det är väldigt intressant; eleverna blir mer inspirerade.

University of Rwanda har som ny strategi att universitetsbibliotekarierna ska vara anställda av universitetet, och att de även ska forska själva. En stor utmaning i ett land där det ännu inte finns något utbildningsprogram inom biblioteksvetenskap. Hur ser Berthilde Uwamwezi på det?

– Min dröm vore att ha en avdelning eller en skola för biblioteks- och informationsvetenskap i Rwanda. Men med stödet som vi får från Sverige kan vi börja sätta upp en sådan skola och försöka träna morgondagens bibliotekarier.

*I Rwanda kallat UR-Sweden Programme on Research, Higher Education and Institutional Advancement

Du kanske också vill läsa

Nyhet 20 februari 2024

David Isaksson

Rädsla för att försätta ryska forskare i fara, en återkomst för kremlologin och ett ökat intresse för andra länder som ingick i det forna Sovjetunionen. Så har forskningen om Ryssl...

Debatt 27 november 2023

Henrik Kylin

De indragna medlen till utvecklingsforskning drabbar inte främst svenska forskare, utan utvecklingen i mottagarländerna. Henrik Kylin, professor i miljökemi/miljöförändring vid Lin...

Nyhet 14 juni 2023

Charlie Olofsson

I 20 år har Sverige och Rwanda har haft ett samarbete där rwandiska forskare har utbildats vid svenska lärosäten. Nu kliver Mälardalens universitet in som en partner efter ...