Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Man står utomhus. I bakgrunden syns björkar och personer på cykel.

Johan Skog blev rekryterad från Umeå universitet till Harvard där han gjorde sin upptäckt. Sedan har han ägnat flera år åt att jaga pengar för att kunna lansera det första testet. Foto: Johan Gunséus

NYHET

Lång väg från fynd till cancertest

Ett urinprov är allt som behövs för att avslöja prostatacancer. Forskaren och företagaren Johan Skog i Boston, USA, har skapat en metod som förenklar och förbättrar diagnostik och uppföljning av flera olika cancertyper. Efter flera års utveckling och jakt på finansiering har han lanserat det första testet.

Johan Skog kom nyligen tillbaka till sin hemstad för att framträda på TEDxUmeå, som arrangerades för tredje året i rad. Det är en tvärvetenskaplig konferens för att uppmuntra till nytänkande.

Under en andningspaus på ett café kvällen före framträdandet säger han att han vill inspirera åhörarna att våga gå sin egen väg.

Snubblade över upptäckten

Johan Skog disputerade 2005 i virologi vid Umeå universitet. Året därpå blev han rekryterad som postdoktor till Harvard Medical School för att arbeta med genterapi vid behandlingen av hjärntumörer.

Det var där han snubblade över sin upptäckt.

– Jag var i ett operationsrum vid Massachusetts General Hospital med en vän och kollega som är neurokirurg. Han hade just hade tagit ut en biopsi på en hjärntumör, minns Johan Skog.

När han lade vävnadsprovet i mikroskopet gjorde han en märklig iakttagelse. Cellerna frisatte väldigt mycket vesikler, vätskeblåsor.

Alla kroppens celler har en förmåga att frisätta vesikler till omgivningen runt cellen. Just den här typen av vesikler var exosomer, som finns bland annat i alla kroppsvätskor.

– Jag är cellbiolog men förstod ändå inte betydelsen av vad jag såg, berättar han.

En litteratursökning visade att exosomerna bara innehåller fetter och proteiner och saknar medicinskt värde. Men Johan Skog bestämde sig för att undersöka om de också gömmer på arvsmassa i form av dna eller rna.

– Jag tyckte de såg ut som virus och använde en virusisoleringsteknik. Vid första försöket lyckades jag.

I ett slag förändrades hans liv.

Budbärare med arvsmassa

Insikten att exosomer bär på arvsmassa samtidigt som de frisätts i blod och andra kroppsvätskor fick Johan Skog att börja fundera på möjligheten att skapa en helt ny typ av metod för cancerdiagnoser.

Eftersom exosomerna innehåller arvsmassa kan de fungera som budbärare från en cell till en annan. Exosomer från en cancercell innehåller rna med samma mutationer som tumören.

Det är alltså möjligt att spåra cancer och andra sjukdomar bara med hjälp av ett blod- eller urinprov, där det finns exosomer.

Fyndet fick honom att skapa ett icke-invasivt cancertest. Han sökte patent, startade företaget Exosome Diagnostics, började söka efter investerare.

– När vi idag studerar cancer tittar vi ofta på en vävnadsbit från tumören, som tagits ut under operation. Nackdelen är att vi bara undersöker en liten del och kan missa viktig information från en annan del av tumören. Vi ser också bara de förändringar som fanns när operationen utfördes, förklarar Johan Skog.

Lättare att följa tumören

De tester som han har utvecklat gör det lättare att över tid följa hur tumören förändras eller svarar på behandlingen.

– Att kunna analysera tumörens arvsmassa utan tillgång till tumörvävnad har varit lite av diagnostikens heliga graal, säger Johan Skog.

Han har beskrivit sina fynd i en lång rad av vetenskapliga publikationer, senast i Jama Oncology i april 2016. Där konstaterar han och hans medarbetare att de har funnit och utvärderat världens första icke-invasiva test med exosomer för att undersöka prostatacancer.

Idag krävs ett vävnadsprov, en biopsi, för att fastställa om patienten har prostatacancer.

I USA och Europa genomförs årligen omkring två miljoner biopsier för att undersöka prostatacancer. I ungefär 75 procent av fallen är tumören godartad. Ett test i form av ett urinprov skulle ha minskat risken för komplikationer till följd av det ingrepp som krävs för att ta biopsier.

En icke-invasiv analysmetod förenklar också uppföljningen av behandlingen för att se om tumören krymper eller växer.

Hård kamp om riskkapital

Johan Skog var inte ensam om att ha förstått att exosomerna innehåller rna. En grupp läkare vid universiteten i Uppsala, Göteborg, Umeå och Karolinska institutet i Solna gjorde samma upptäckt ungefär samtidigt. Men Johan Skog var först att visa hur exosomerna kan användas i diagnostiken.

I två års tid höll han på och presenterade sin upptäckt för finansiärer. Det var i samband med börskraschen, USA:s ekonomi låg i spillror. Inte ens riskkapitalbolagen vågade ta risker.

– Det var enormt påfrestande. Jag visste vad jag hade hittat, men forskare och företag var skeptiska, berättar han.

Många kunde bli övertygade under själva presentationen, men började tvivla när de gick därifrån. ”Men är det bevisat, fungerar det verkligen?”

Lämnade akademin

2010 hade han fått ihop totalt 20 miljoner dollar från två olika investerare. Det lär ha varit årets största satsning inom bioteknik i USA.

Samtidigt fick Johan Skog ett lektorat på Harvard Medical School. Han var lockad, men tog ändå beslutet att lämna akademin.

– Jag behövde jobba heltid på företaget för att förbättra metoderna, berättar han.

En av vändpunkterna kom 2012 när National Institutes of Health i USA utsåg exosom-rna till ett prioriterat område för en av sina forskningsfonder.

– Då blev exosomernas betydelse accepterad.

Fler tester på väg

I fjol tog företaget in ytterligare 60 miljoner dollar från en handfull olika investerare.

– Det var inte lätt att finansiera den nya serien, men när vi väl hade stängt emissionen presenterade vi viktiga data, där vi hade validerat de första testerna och visat känsligheten jämfört med andra metoder. Telefonerna slutade aldrig ringa. Det var många som ville investera. When it rains it pours, säger Johan Skog.

Han har fått slita hårt för att bygga upp företaget. Arbetsdagarna har varit långa, fritiden obefintlig. Men han tror att det hade varit ännu svårare att etablera ett bioteknikföretag i Sverige.

– Det finns mer kapital i USA, fler som är benägna att investera.

Acceptera inte det vedertagna

Hans råd till andra forskare är att inte acceptera det som är vedertaget.

– Man måste se på ett problem ur många vinklar. Och man måste ta tid på sig, inte bara söka efter det man förväntar sig att se.

Exosome Diagnostics har idag ett 40-tal anställda, de flesta på huvudkontoret och laboratoriet i Boston Cambridge. I München finns också en enhet med ett tiotal anställda.

Ett lungcancertest och ett prostatatest är klara. Ytterligare två tester kommer att lanseras senare, förmodligen i sommar.

Företaget har också fått medel av den amerikanska rymdstyrelsen, Nasa, för att utveckla ett icke-invasivt test för astronauter. I viktlöst tillstånd kan de drabbas av viip, visual impairment intracranial pressure, som inte kan diagnostiseras med dagens metoder.

Johan Skog är chief scientific officer, CSO, i Exosome Diagnostics, där han äger en liten del, hemligt hur stor.

Han tycker att det är skönt att kunna koncentrera sig på forskningen nu när finansieringen är klar

– Att kunna utveckla en bra teknik är en sak, att driva ett företag är en annan, säger Johan Skog.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 16 april 2024

Lisa Kirsebom

I den svenska sjukvården samlas mängder av data in som kan bli en enorm tillgång för forskare. Men otydliga lagar och tekniska utmaningar bromsar användandet. Nu växer arbetssätt o...

Nyhet 16 april 2024

Lisa Kirsebom

Hälsodata har blivit en allt viktigare tillgång för forskningen. De kan hjälpa oss att få svar på frågor om alltifrån samhällsreformer till medicinska behandlingar. Men enkel tillg...

Nyhet 8 november 2023

Redaktionen

Han skriver i gränslandet mellan humaniora och naturvetenskap och hur dessa ämnen kan befrukta varandra. Johan Frostegård är professor i medicin vid Karolinska institutet och speci...