Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Texter av journalisten Carin Mannberg-Zackari

Nyhet 21 januari 2020

Carin Mannberg-Zackari

Han har utnämnts till årets agronom och hans bok om spannmål till årets bästa historiska måltidslitteratur. Matti Wiking Leino undersöker gamla växters genetik i förhållande till j...

Nyhet 20 september 2017

Carin Mannberg-Zackari

Bara 13 procent av professorerna är kvinnor på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, trots att var tredje doktorand är en kvinna. För att locka fler kvinnor bör ämnesföreträdarna ...

Nyhet 19 september 2017

Carin Mannberg-Zackari

Sverige är ett föregångsland inom jämställdhet. Ändå är vi långt ifrån en jämn könsfördelning bland landets professorer. Sociologen Liisa Husu undrar varför Sverige lyckas så bra i...

Nyhet 13 juni 2017

Carin Mannberg-Zackari

Som barn samlade hon på stenar, men en forskarkarriär var inget som hägrade under uppväxten i DDR. Idag studerar Steffi Burchardt mönstret i lavastenar för att försöka förstå hur f...

Nyhet 13 september 2016

Carin Mannberg-Zackari

Från anspråkslös forskare till världskändis i vetenskap. Eva Hemmungs Wirténs monografi visar hur Marie Curie drog nytta av sin idealism och skyddade sitt namn som ett varumärke. H...

Nyhet 14 juni 2016

Carin Mannberg-Zackari

Ett urinprov är allt som behövs för att avslöja prostatacancer. Forskaren och företagaren Johan Skog i Boston, USA, har skapat en metod som förenklar och förbättrar diagnostik och ...

Nyhet 9 juni 2016

Carin Mannberg-Zackari

Robin Fåhraeus drar sig inte för att utmana vetenskapssamhället. – Många kanske tror att forskare tänker självständigt, men vi är som en flock får. I akademin är det som i modebra...

Nyhet 8 mars 2016

Carin Mannberg-Zackari

Transparens gynnar kvinnors befordran. Sociologen Mathias Wullum Nielsens forskning visar att andelen kvinnliga lektorer och professorer ökar när tjänsterna blir offentligt utlysta...

Nyhet 10 februari 2016

Carin Mannberg-Zackari

Ojämlika samhällen skapar sämre hälsa bland både fattiga och rika. Mer våld, mindre social rörlighet och sämre tillit mellan människor blir också följden av stora inkomstklyftor en...

Nyhet 17 september 2015

Carin Mannberg-Zackari

Nyfikenheten har alltid drivit henne. Och lusten, passionen. Som barn ville hon veta hur både människor och symaskiner fungerar. Som forskare undersöker Annakarin Nyberg hur vi bet...

Nyhet 7 maj 2015

Carin Mannberg-Zackari

Kärleken till vetenskap – och varandra – utmärker den franska familjen Curie. Flera generationer av äkta makar har forskat tillsammans. Professor Pierre Joliot-Curie, barnbarn till...

Nyhet 3 mars 2015

Carin Mannberg-Zackari

Människors attityder och beteenden i ett 30-tal länder i Europa undersöks vartannat år i en enkät. Syftet är att kartlägga och tolka förändringar i sociala, politiska och moraliska...

Nyhet 4 december 2014

Carin Mannberg-Zackari

Nya behandlingar som livmodertransplantationer utmanar hälso- och sjukvårdens resurser. Både myndigheter och landsting är angelägna om att identifiera vilka metoder som är kostnads...

Nyhet 3 december 2014

Carin Mannberg-Zackari

En svensk kvinna blev tidigare i höst först i världen att föda ett barn efter en livmodertransplantation. – Vi har vetenskapliga bevis för att det är en fungerande behandling, säg...

Nyhet 20 augusti 2012

Carin Mannberg-Zackari

Fler citeringar, större genomslag, bättre nätverk. Forskningssekreterare Magnus Friberg på Vetenskapsrådet ser stora vinster för forskare som gör sina data tillgängliga för alla.

Nyhet 22 maj 2012

Carin Mannberg-Zackari

Ökad kvalitetskontroll och open access-publicering av vetenskaplig litteratur. Det är målet med ett projekt som startade vid årsskiftet.