Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet, arbetar med frågor som rör open access. Jens Rydström, docent i genusvetenskap och historia vid Lunds universitet, ser många fördelar med att litteraturen alltid är tillgänglig.

NYHET

Samarbete för gratis e-böcker

Ökad kvalitetskontroll och open access-publicering av vetenskaplig litteratur. Det är målet med ett projekt som startade vid årsskiftet.

Representanter för fem av landets universitet undersöker möjligheterna att skapa ett konsortium för att ge ut vetenskapligt granskade monografier. Övriga universitet kommer att inbjudas att delta. Swedish University Press är arbetsnamnet på företaget, som ska publicera e-böcker inom humaniora, samhällsvetenskap och teologi för gratis nedladdning från internet, så kallad open access.

Vetenskapsrådet, Kungliga Biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond medverkar också i projektet, som i slutet av året ska presentera riktlinjer både för peer review och open access-publicering. Liknande projekt i andra länder har slagit väl ut.

Open access innebär inte bara en billigare och enklare spridning utan också en möjlighet att utveckla mediet med bland annat ljud och rörliga bilder.

Saknar akademisk tradition

Lisbeth Söderqvist på Vetenskapsrådet tycker att Sverige saknar en akademisk press. – De som ger ut akademisk litteratur är ofta familjeföretag med kanske två eller tre anställda. De har ingen granskning med peer review och ger ut små upplagor som når få läsare, berättar hon.

När universitet ger ut doktorsavhandlingar både digitalt och på papper märker de att antalet nedladdningar är dubbelt eller tredubbelt större än upplagan för den tryckta avhandlingen.

– Idag är det inte lönsamt för förlagen att ge ut böcker och sedan lägga ut dem på nätet. Men det kan finnas olika modeller. När det gäller tidskrifter är vi vana vid att prenumeranten betalar. Med open access är det tvärtom. Den som vill publicera får betala. Jag tror att vi kan hitta aktörer som är intresserade av den här affärsidén, säger Lisbeth Söderqvist.

Alltid tillgänglig

Jens Rydström är docent i genusvetenskap och historia vid Lunds universitet. Han ser många fördelar med att litteraturen alltid är tillgänglig. – Även om jag har en bok i bokhyllan så är den alltid på fel ställe. Om jag behöver den hemma finns den på jobbet och tvärtom. Då är det bra att kunna ladda ned den från nätet.

Han har vid ett tillfälle sökt separata medel för att förlaget krävde betalt för att publicera. En annan gång var det ett önskemål från förlaget för att kunna sänka priset på böckerna.

– Som forskare behöver jag inte leva på att ge ut böcker. Jag skriver på arbetstid som betalats av forskningspengar, och det lilla jag kan tjäna på boken blir grädde på moset. Ju mer mina böcker sprids och läses, desto gladare blir jag, säger Jens Rydström.

Läs också Curies andra temaartikel om open access:
Fri publicering allt vanligare

Du kanske också vill läsa

Nyhet 19 januari 2017

Anja Castensson

Curie har pratat med forskare som delar språkdata, vattenmodeller och DNA-sekvenser över hela världen. De praktiska utmaningarna ser olika ut beroende på forskningsfält, men gemens...

Nyhet 17 januari 2017

Anja Castensson

Forskningsdata görs allt oftare tillgängliga på nätet. Trenden stöds av såväl EU-kommissionen och regeringen som av olika forskningsfinansiärer. Men utvecklingen kräver också att m...

Nyhet 17 oktober 2018

Siv Engelmark

Plan S är ett europeiskt initiativ för att skynda på utvecklingen mot att forskningsresultat ska bli öppet tillgängliga för alla. Enligt planen ska alla vetenskapliga resultat som ...