Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Närbild på Isan Svensson. Utomhus med oskärpa i bakgrunden. 

Isak Svensson är professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning som satt samman listan över hybridmöten. Foto: Mikael Wallerstedt

NYHET

De vill inspirera andra med sin lista över hybridmöten

Institutionen för freds- och konfliktforskning i Uppsala vill minska sitt klimatavtryck. Därför har de satt samman en lista med hybridmöten som också ska inspirera fler forskare att tänka över sina resor och mötesformer.
– Vi vill uppmuntra till att inte återgå till hur det var innan pandemin, säger Isak Svensson, professor vid institutionen.

Diskussionerna om hur institutionen för freds- och konfliktforskning skulle kunna minska sitt klimatavtryck började redan före pandemin.

–Vi kom fram till att vi behöver halvera våra flygresor under en femårsperiod för att leva upp till målen i Parisavtalet. Vår institution är en av de största ”utsläpparna” vid universitetet eftersom vi har många internationella kontakter och vi vill ta vårt ansvar, berättar Isak Svensson.

Det är också bakgrunden till hybridlistan som från början var tänkt som ett internt arbetsdokument. Listan beskriver tio exempel på hybridmöten, det vill säga möten som kombinerar deltagande fysiskt och online.

– Grundpoängen är egentligen att visa att man inte behöver låsa fast sig vid en viss mötesform. Många har erfarenheter – och ofta ganska dåliga – av en viss form av hybridmöten och då tror man att det är den enda möjliga vägen.

Stor uppfinningsrikedom

När man läser hybridlistan slås man av uppfinningsrikedomen när det gäller olika mötesformer. Här finns exempel på möten med grupper av deltagare som befinner sig på flera olika platser. Konferenser som blandar deltagare fysiskt och online. Och fysiska konferenser som avslutas med en workshop som är öppen för alla online.

– Hybridlistan är resultatet av en ”brainstorming” inom vår egen organisation och våra kollektiva upplevelser av hybridmöten. Ingen av oss har testat alla formerna, men exemplen grundas på beprövad erfarenhet. Vi har även samarbetat med Folke Bernadotte-akademien. Sedan finns det förstås många fler former och på det viset kan listan ses som preliminär, säger Isak Svensson.

Hybridlistan är ändå ett sätt att gruppera och systematisera den kollektiva erfarenheten av hybridmöten. Därför läggs den nu ut öppet – och på engelska – för att inspirera och för att få fler att tänka till kring sina resor. Såvitt Isak Svensson känner till finns inget liknande inom akademin.

– Vi vill inte enbart lägga det här på individnivå, utan vi tänker strukturella förändringar. Framför allt hoppas vi kunna påverka organisatörer av vetenskapliga konferenser och workshops. Samtidigt kan vi inte enbart träffas online. Det är en del av forskarrollen att mötas fysiskt, men vi måste komma bort från den möteskultur vi hade innan pandemin.

Lever som man lär

Institutionen för freds- och konfliktforskning lever som man lär. När den i mittten av oktober arrangerar en konferens om jihadist-konflikter sker det i form av ett hybridmöte. Svenska och europeiska deltagare kommer till Uppsala medan de amerikanska deltagarna är med online under en del av konferensen.

– Det är 20–25 personer som träffas fysiskt och som också kan prata informellt, men tack vare de amerikanska deltagarna kan vi få igång en bredare diskussion. En stor fördel med hybridmöten är att man kan nå fler och inkludera deltagare som annars inte skulle kunna vara med, till exempel av ekonomiska orsaker.

För att lyckas med ett hybridmöte är det allra viktigaste, enligt Isak Svensson, att tänka efter var fokus för mötet ligger. Är det viktigaste att alla ska kunna lyssna eller att två grupper, en fysisk och en online, ska kunna delta på lika villkor?

Det sistnämnda är bland det svåraste att få till. Då måste man fundera över hur deltagare ska visas i bild och hur man gör med interaktioner, säger Isak Svensson och tillägger:

– En vanlig missuppfattning är att det bara är att köra på eftersom vi ju är vana vid online och vid fysiska möten. Jag har varit på så kallade hybridmöten där en laptop stod i ett hörn och man såg örat på den som pratade. Därför är planering så oerhört viktigt!

Hybridmöten ny form för diplomati

Isak Svenssons eget forskningsfält handlar om hur medling kan användas vid konflikter med jihadister. Kan hybridmöten även fungera inom hans eget forskningsfält?

– Det kommer ny forskning som pekar på att hybrid- och online-lösningar kan vara en ny form för diplomati.

Diplomatin är traditionellt baserad på fysiska möten, men de här formerna öppnar för annat deltagande, konstaterar han.

– Det är helt otroligt hur snabbt vi har vant oss vid att göra saker online. Nu handlar det om att ta vara på de här erfarenheterna. Pandemier och klimatkrisen gör att vi inte kommer att kunna resa på samma sätt som tidigare, säger Isak Svensson.

Institutionen för freds- och konfliktforskning vill inte bara dra ner rejält på resandet. Deras mål är också att minska sin energiförbrukning – och enbart använda förnybar energi – samt att minska förbrukningen av kontorsmaterial. Det framgår av miljöpolicyn för åren 2019–2023.

Exempel på hybridmöten

  1. Workshop online för två grupper på två olika fysiska platser.
  2. Direktsänd fysisk konferens där onlinedeltagare kan lyssna men inte delta aktivt.
  3. Direktsänd fysisk konferens, där deltagare online deltar via skärmar, och kan ställa frågor och delta i diskussionen.
  4. Onlineevent efter den fysiska konferensen. Här deltar alla (fysiskt och online) i diskussioner i ”break-out rooms”.
  5. Direktsänd fysisk konferens där samtalspaneler med olika forskare deltar online

Hela listan över hybridmöten Länk till annan webbplats.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 23 april 2024

Carina Järvenhag

Turnén om vetenskapsförnekelse besökte över tio lärosäten för att belysa fenomenet och dess konsekvenser för forskning och klimatarbete. En av initiativtagarna, miljöforskaren Mika...

Debatt 4 mars 2024

Johan Kuylenstierna, Formas

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är i full gång. Samtidigt behöver den civila beredskapen stärkas, till exempel genom säkrad livsmedelsförsörjning och robust infrastrukt...

Nyhet 13 september 2023

Johan Frisk

Hur tänker forskaren som vill minska sina utsläpp, men inte sluta åka på konferenser? Vi har pratat med två forskare som försöker ersätta jetmotorerna med elkraft. Läs den andra a...