Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Smink och borste.

Det internationella priset For women in science ska öka jämställdheten i akademin genom att belöna lovande kvinnliga forskare. I år delas priset för första gången ut i Sverige, i samarbete mellan L’Oréal, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi. Foto: Thinkstock

NYHET

Sminkföretag prisar kvinnliga forskare

Dagen före internationella kvinnodagen delas L’Oréal-Unescos pris For Women in Science ut för första gången i Sverige. Priset ska öka jämställdheten inom forskarvärlden genom att belöna lovande kvinnor som är i början av sina forskarkarriärer. Läs den tredje av fem artiklar om forskning som finansieras av företag och privata medel.

L’Oréal är känt för sin kosmetika – de flesta har sett filmreklamen med slutklämmen ”Because I’m worth it”. Mindre känt är kanske att de satsar en miljard euro på forskning. Och inte bara egen forskning.

År 1998 grundade kosmetikaföretaget tillsammans med Unesco det internationella priset For Women in Science, för att lyfta frågan om jämställdhet i akademin. Bara 30 procent av världens forskare är kvinnor. Priset finns också som ett nationellt pris i över 50 länder, och nu även Sverige.

I mars ska For Women in Science-priset för första gången delas ut till svenska forskare, i samarbete mellan L’Oréal, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi.

– Det handlar om att lyfta fram unga kvinnliga forskare som förebilder, säger Anna Sjöström Douagi, vd för Sveriges unga akademi.

Pris till två lovande forskare

Priset på 150 000 kronor är personligt och går till två lovande forskare inom naturvetenskap, teknik, matematik eller medicin. Dessutom erbjuds pristagarna ett ettårigt mentorprogram som anordnas av Sveriges unga akademi.

Det enda kravet är att pengarna ska användas till att förstärka forskarkarriären.

– Det kan vara allt från att ha råd att skaffa barnvakt för att kunna jobba på kvällarna, till att köpa in antikroppar till labbet eller kunna ta med familjen på fältresor. Inom unga akademin har vi konstaterat att det ofta är svårt för unga forskare att kombinera familj och karriär. Om man har riktigt små barn går det inte att resa bort utan att hela familjen följer med.

Hur tänker ni i Sveriges unga akademi? L’Oréal är ju så starkt förknippat med smink och att vara vacker. Hur påverkar det trovärdigheten för forskningen?

– Jag tror inte att jag hade fått samma fråga om det varit en mansdominerad tung teknisk industri som finansierat ett pris. Att hålla sig hel och ren är ett basalt behov för både män och kvinnor. Vi vill visa att professorn inte behöver vara en man med vitt yvigt hår, utan lika väl en ung kvinna mitt i karriären. Det blir också en positiv förebild även för unga tjejer som annars inte kommer i kontakt med forskning. Det här är ett otroligt angeläget samarbete, säger Anna Sjöström Douagi.

Inspiration och nya kontakter

Maria Tenje, docent i mikrosystemteknik vid Uppsala universitet, tilldelades den danska versionen av For Women in Science-priset 2009. Hon disputerade vid Danmarks Tekniske Universitet (DTU) och forskar på diagnostikmetoder för att snabbt spåra ämnen i biologiska vätskor, bland annat med hjälp av mikro- och nanofabrikationsmetoder.

Prispengarna använde hon till att resa till konferenser för att få inspiration och etablera internationella samarbeten som hon har nytta av än idag.

Vilka reaktioner har du fått från kollegor om att L’Oréal sponsrat din forskarkarriär?

– Jag har bara fått positiva reaktioner. Jag får oftare frågan om någon sagt något om att pengarna kommer från L’Oréal, än att folk verkligen sagt något, säger hon och påpekar att L’Oréal är det företag som har flest patent inom nanoteknik.

Maria Tenje sitter med i juryn för det svenska priset.

– Priset är helt frikopplat från deras forskningsavdelning. Men självklart finns det en tanke med att rikta priset mot kvinnor. Deras slogan är ”The world needs science, science needs women”. Det finns ett stort behov av att få in fler kvinnor i forskningen.

Andra vinster

Även om L’Oréal som företag inte påverkar själva forskningen, så finns det andra vinster, enligt Fredrik Törn, som tidigare forskat om marknadsföring och varumärkeskommunikation vid Handelshögskolan i Stockholm.

– När företag sponsrar grundforskning eller vetenskapliga priser är det ofta av mer filantropiska skäl. Visst kan det vara en del av varumärkesarbetet, men också ett enskilt driv från till exempel koncernchefen, för att hen tror på något och vill stödja det.

Det är ingen idé att sponsra forskning om man tror att det är en pengamaskin, menar han.

– Det är en dålig investering av PR-pengar – andra insatser ger större utväxling. Det kan ge branschrenommé, en viss uppskattning i den bransch man verkar i. Men det handlar snarare om en intern stolthet.

Alla tjänar på jämställdhet

För det forskningsbaserade L’Oréal, med 3 600 anställda forskare, är priset en del av företagets hållbarhetsarbete och sociala ansvar, enligt Maria Mossenberg, kommunikationschef på L’Oréal Sverige.

– Det är ett sätt för oss att ge något tillbaka till samhället i stort. Vi vill öka jämställdheten inom forskningsvärlden genom att belöna lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär. Kvinnors deltagande i forskning är avgörande för vetenskaplig, ekonomisk, social och kulturell utveckling. Jämställdhet i företag och organisationer är något vi alla tjänar på, säger hon.

Dessutom har det blivit en ”skrytfaktor” för sminkföretaget. Av de över 2 000 kvinnliga forskare som uppmärksammats genom priset världen över, har två senare tilldelats Nobelpriset (Elizabeth Blackburn i fysiologi eller medicin 2009 och Ada Yonath i kemi 2009).

Till det första svenska For Women in Science-priset har 99 ansökningar har kommit in, vilket Sveriges unga akademi är nöjda med.

– Det är ett steg i arbetet mot ett mer jämställt och jämlikt akademiskt system, säger Anna Sjöström Douagi.

Priset kommer att delas ut av forskningsminister Helene Hellmark Knutsson den 7 mars, dagen före internationella kvinnodagen.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 12 juni 2024

Charlie Olofsson

Det har gått ett år sedan regeringen drog in det riktade anslaget till utvecklingsforskningen. Många forskare upplever att det har blivit svårare att få finansiering på grund av de...

Debatt 10 juni 2024

Sveriges unga akademi

EU minskar budgeten för ramprogrammet för forskning och innovation med över två miljarder euro. I förhandlingarna inför nästa ramprogram måste våra nyvalda EU-parlamentariker verka...

Debatt 22 maj 2024

Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv

Ökade krav på akademin innebär inte en demokratisk nedmontering. Det behövs nya tekniska lösningar inom AI, energi och klimatomställning – liksom satsningar på spetsforskning inom ...