Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
 Byggnad med grå fasad och orange balkonger.

Möbeljätten Ikea finansierar forskning vid Linnéuniversitetet genom en satsning på totalt 50 miljoner kronor fram till 2020. Ett projekt handlar om hur man bäst gör utemöbler för små balkonger. Foto: Kjell-Arne Larsson/IBL Bildbyrå

NYHET

Sponsrad forskning – inte köpta resultat

Ikea sponsrar forskning vid Linnéuniversitetet, bland annat genom en egen professur.
– Du kan finansiera akademisk forskning, men inte köpa resultat, säger innehavaren Saara Taalas i den andra av fem artiklar om forskning som finansieras av företag och privata medel.

Ikea finansierar forskning om nya behov av heminredningslösningar och industriella förutsättningar för att producera dem. I ett projekt undersöker forskarna hur man bäst gör utemöbler för små balkonger, om produktion, logistik och design – ett forskningsprojekt som även Södra Skogsägarna sponsrar.

Finländaren Saara Taalas är sedan 2011 professor i företagsekonomi med inriktning mot ”Life at home” vid Linnéuniversitet, en professur helt finansierad av Ikea.

Förutom hennes permanenta professur finansierar möbeljätten två adjungerade professorer och ett antal doktorander genom en satsning på totalt 50 miljoner kronor fram till 2020, inom forskningssamarbetet The Bridge.

– Synen på produktutveckling har förändrats – det som förr var en stol är idag en kombination av olika delar, till följd av olika processer. Även den affärsmässiga sidan har förändrats, hur man organiserar hela systemet för produktion och får konsumenter och kunder involverade i dessa processer. Tack vare samarbetet med Ikea får vi förtur till arenor där ny forskning inom området diskuteras i ett internationellt sammanhang, säger Saara Taalas.

– Alla våra forskningsprojekt leder till vetenskapliga artiklar och akademiska examina. Alla resultat granskas öppet.

Förändrat klimat

Enligt prorektor Lena Fritzén har Linnéuniversitetet ett uttalat uppdrag att samarbeta med näringslivet. Hon poängterar att det är väldigt viktigt att behålla integriteten, men säger samtidigt att klimatet har förändrats.

– Det fanns en tid på universitetet när man inte skulle ”böja rygg” för företagen, men vi har en annan situation idag. Vi är beroende av att samspela med näringslivet. För universitetet är det ett viktigt uppdrag att bidra till samhällsutvecklingen – och näringslivet är samhällets drivkraft.

Hon menar att det är väldigt förmånligt för Linnéuniversitetet att ha Ikea i närheten, en internationell arbetsgivare med 4 600 medarbetare och 50 olika nationaliteter i Älmhult.

– Ikea är en attraktiv arbetsplats. Det är ett stort, internationellt företag, men också väldigt lokalt, med en stark bas här i Småland, säger Lena Fritzén, som även är ledamot i Familjen Kamprads stiftelse som bildades 2011 och stödjer utbildning och forskning nationellt, men med särskilt fokus på Linnéuniversitetet och Småland.

Linnéuniversitetet samverkar med Ikea inte bara när det gäller forskning, utan även kring utbildning. I mastersprogrammet Innovationer genom ekonomi, teknik och design (120 hp), som är en integrerad utbildning för ekonomer, teknologer och designers – erbjuder Ikea olika case, till exempel om produktionsvillkor.

Säkra framtida rekrytering

För Ikea är värdet uppenbart: kompetensutveckling.

– Vårt globala design- och produktutvecklingscentrum, med designers, produktutvecklare och tekniker från hela världen, ligger i Älmhult. Samarbetet med Linnéuniversitetet handlar främst om att säkra vår framtida rekrytering av talanger. Men också om att stärka vår kollektiva kunskap samt om vår ständiga strävan efter nya genombrott, säger Gudmund Vollbrecht, senior advisor på Ikea AB och adjungerad professor i virkeslära på Linnéuniversitet.

Företaget följer upp sin satsning med protokollförda möten i ett samarbetsråd med representanter från både möbeljätten och universitetet.

Samma värdegrund

Ikea har valt Linnéuniversitet som strategisk samarbetspartner på grund av närheten till Älmhult.

– Vi har samma värdegrund och tror att vi kan växa tillsammans, säger Gudmund Vollbrecht.

Möbelföretaget har även samarbete med andra universitet och högskolor samt med forskningsinstitut, i frågor kopplade till uppdragsforskning.

– Beroende på fråga väljer vi den forskningsutförare som har den kompetens vi eftersöker.

Centralt med etik och integritet

Ikea-professorn Saara Taalas är noga med att påpeka att hon tycker att forskningsetik och integritet är mycket viktigt.

– Det är centrala värden inom akademin. All forskningsfinansiering, antingen den är privat eller offentlig, bör bedömas efter samma kriterier och peer review-process. När akademisk forskning finansieras av privata företag blir pengarna offentliga. Du kan finansiera forskning, men du kan inte köpa resultat.

Familjen Kamprads stiftelse Länk till annan webbplats.

Du kanske också vill läsa

Debatt 22 maj 2024

Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv

Ökade krav på akademin innebär inte en demokratisk nedmontering. Det behövs nya tekniska lösningar inom AI, energi och klimatomställning – liksom satsningar på spetsforskning inom ...

Debatt 21 februari 2024

Jonas Fransson, Uppsala universitet

Det går inte att styra forskningen så att den blir excellent och banbrytande. Om vi verkligen vill satsa på långsiktighet och nytänkande måste akademin och forskarna få tillbaka fö...

Nyhet 20 februari 2024

David Isaksson

Rädsla för att försätta ryska forskare i fara, en återkomst för kremlologin och ett ökat intresse för andra länder som ingick i det forna Sovjetunionen. Så har forskningen om Ryssl...