Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Jönköpings universitet en sommardag

Jönköping University hette tidigare Högskolan i Jönköping på svenska. Men eftersom man vänder sig till internationella studenter har man valt det engelska namnet genomgående. Foto: Jönköping University.

NYHET

Högskolorna som kallar sig University

University College är den korrekta engelska översättningen av högskola. Men nästan inga svenska högskolor använder den översättningen. De flesta kallar sig University. Medan de svenska namnen är reglerade finns inga nationella regler för de engelska.

Det är inte vilket lärosäte som helst som får kalla sig universitet. Det är regeringen som beslutar vilka som får universitetsstatus. Namnen anges i högskoleförordningen. Men de engelska översättningarna kan göras friare. Tidigare innehöll högskoleförordningen bestämmelser även om dessa, men de reglerna är upphävda sedan länge.

– De togs bort redan 1998. Nu finns inga nationella bestämmelser. Det är mer en lämplighetsfråga och i första hand något för lärosätena att ta ställning till, säger Mikael Herjevik som är biträdande chefsjurist vid Universitetskanslersämbetet.

Frågan om att reglera översättningarna aktualiseras då och då, men det finns inga konkreta planer på det, enligt Mikaela Staaf vid utbildningsdepartementet. I Universitets- och högskolerådets svensk- engelska ordbok översätts högskola med University college.

University College är den korrekta översättningen. Samtidigt är det inte helt entydigt. Utomlands kan beteckningen användas för en del av ett universitet, säger hon.

Examensrätten skiljer

Skillnaden mellan ett universitet och en högskola i Sverige är att det bara är universitetet som kan examinera doktorer inom alla områden. Även högskolor kan dock få tillstånd att ge doktorsexamen, inom ett visst område. Universitetskanslersämbetet beslutar och ger tillstånd till de statliga högskolorna. För enskilda utbildningsanordnare beslutar regeringen.

Många av de svenska högskolorna har idag rätt att examinera doktorer inom ett eller flera områden. Högskolan i Jönköping får till exempel examinera doktorer i industriell produktframtagning samt inom humsam-området, utom i statsvetenskap. Högskolan är också ett av de lärosäten som har ordet University i sitt engelska namn. Sedan i fjol används Jönköping University också som svenskt namn.

– Vårt namn på engelska är sedan många år Jönköping University och vi har valt att använda samma namn även i vår kommunikation inom Sverige. Vi har en internationell profil och vill ha en enhetlig avsändare nationellt och internationellt. Vi har studenter och personal från över 80 länder och erbjuder en internationell miljö även på campus i Jönköping. Det vill vi synliggöra redan i vårt namn, säger prorektor Lars Niklasson.

”Ett system, två benämningar”

Han anser att University är en korrekt översättning eftersom lärosätet får examinera doktorer. Och han ser inte att namnet kan vara vilseledande för studenter och forskare utifrån.

– Sverige har ett system för högre utbildning, men två benämningar på lärosätena, universitet och högskola. Samtliga lärosäten har numera möjlighet att erbjuda utbildning på alla nivåer. Internationellt sett är det inget konstigt att oberoende lärosäten med examinationsrätt på alla nivåer kallas University, säger Lars Niklasson.

Högskolan i Jönköping är en stiftelse och står formellt utanför språklagen som innebär att myndigheter ska använda svenska som huvudregel.

Men högskolan uppfattas som en representant för högskolesektorn på precis samma sätt som statliga lärosäten, och bör i den rollen ta ett språkpolitiskt ansvar för användningen av svenska, menar Språkrådet i ett svar till Curie. Rådets rekommendation är att använda det svenska namnet Högskolan i Jönköping i tal och skrift på svenska.

– Vi respekterar Språkrådets synpunkt, men vi arbetar på en global marknad och anpassar vår kommunikation till detta genom att använda en enhetlig avsändare, säger Lars Niklasson.

Universitet som kallas institut

Några universitet har kvar sina gamla namn som inte innehåller ordet universitet. Det gäller exempelvis Karolinska institutet och Kungliga Tekniska högskolan. KTH hette från början Teknologiska institutet, en på den tiden vanlig benämning på fackhögskolor.

På engelska kallar sig såväl KI som KTH Institute, vilket är vanligt internationellt. Kända exempel är Massachusetts Institute of Technology, MIT, och California Institute of Technology.

Högskolornas Engelska Namn

Högskolor med korrekt översättning enligt Universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok:

Blekinge tekniska högskola – Blekinge Institute of Technology

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) – The Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, (tidigare Stockholm University College of Physical Education and Sports)

Högskolor som, enligt respektive hemsida, inte har en korrekt översättning enligt Universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok:

Försvarshögskolan – Swedish Defence University

Jönköping University (tidigare Högskolan i Jönköping) (enskild) – Jönköping University

Högskolan i Borås – University of Borås

Högskolan Dalarna – Dalarna University

Högskolan i Gävle – University of Gävle

Högskolan i Halmstad – Halmstad University

Högskolan i Skövde – University of Skövde

Högskolan Kristianstad – Kristianstad University

Högskolan Väst – University West

Malmö högskola – Malmö University

Mälardalens högskola – Mälardalen University

Södertörns högskola – Södertörn University

Du kanske också vill läsa

Nyhet 11 juni 2024

Johan Frisk

Sverige behöver fler forskare. Vid svenska lärosäten finns många doktorander och postdoktorer från länder utanför EU. Men långa handläggningstider och krångliga regelverk gör det s...

Krönika 15 maj 2024

Det är inte lätt att vara en nybörjare i akademin. Jonatan Nästesjö delar med sig av sina bästa tips för att ge doktorander bättre självförtroende.

Debatt 24 april 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

Debatten om kompetensbrist och relevant utbildning för framtiden väcker en central fråga: Hur kan vi effektivt integrera STEM och samhällsvetenskap för att möta framtidens utmaning...