Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

Inspirera dina studenter att stanna kvar och doktorera

En doktorstitel kan leda till de roligaste, mest utmanande och intressanta arbeten, skriver Marina Rantanen Modeer.

Det här kan tyckas självklart, men en student utan en personlig relation till forskning och bra insikt i framtida karriärvägar kan inte veta detta. Insikten måste komma utifrån och ett frö måste sås av någon annan. Den frösådden bör institutionen stå för.

Studenter som gått institutionens egen grundutbildning bär på den kunskap som institutionen vill odla. Om studenten stannar kvar som doktorand kan den kunskapen effektivt vidareutvecklas. Givetvis är bidrag utifrån oumbärliga, men visst finns det ett stort värde i att knyta de egna studenterna till sig.

Varken i Tyskland eller Sverige är det en självklarhet bland teknikintresserade unga att doktorera, det är snarare ett beslut som växer fram ganska långsamt. Min erfarenhet är dock att det finns en avgörande skillnad mellan hur fröet till tekniska forskarstudier sås hos studenter i de båda länderna.

Jag har personlig erfarenhet från tre olika forskargrupper vid KTH där endast en minoritet av doktoranderna kom från det egna universitetet. I min nuvarande forskargrupp vid Technische Universität i Dortmund är situationen den omvända.

Bara fyra av gruppens 21 doktorander har inte studerat vid detta lärosäte. Det är en regel – inte ett undantag – att mer än 80 procent av doktoranderna kommer från det egna universitetet. Främst beror det på att studenter redan under sina examensarbeten tas upp i forskargrupperna. De blir alltså tillfrågade om de vill stanna kvar och doktorera innan de har tagit sin examen, snarare än att de väntar på att tjänster ska lysas ut.

Vad som är den optimala andelen egna studenter kan givetvis diskuteras, men jag tror att universiteten vinner en hel del på att bygga vidare på den kunskapsbas som man lagt grunden till genom utbildningen. Inte nog med att de nya doktoranderna snabbt kan komma in i undervisningssysslor och den egna forskningen, de får dessutom chansen till en karriärväg de själva kanske inte hade kommit på. Institutionen går inte miste om den internationella dimensionen heller. Många av mina kolleger kom från andra länder och universitet när de påbörjade sina masterstudier vid TU Dortmund.

Därför är min uppmaning till tekniska högskolor och universitet i Sverige: Inspirera fler av era studenter till forskarstudier och få fler att doktorera vid det egna lärosätet – det vinner alla på!

Mer om skribenten

  • Marina Rantanen Modeer

    Doktorand

    Hon skriver om förutsättningarna för unga forskare i EU och det akademiska livets hypermobiltet. Marina Rantanen Modeer forskar om modellering av komplexa system.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 23 januari 2018

Redaktionen

Hon skriver om livet som doktorand och den själsliga resa som forskningsstudierna innebär. Vivian Smits är doktorand på forskarskolan för svensk uppdragsarkeologi vid Linnéuniversi...

Nyhet 20 april 2017

Redaktionen

Hon skriver om sin tillvaro som doktorand och sina tankar om forskning som yrke. Margarita Bartish forskar på Karolinska institutet om hur normala celler rekryteras av tumören för ...

Nyhet 3 juni 2019

Redaktionen

Hon skriver om forsknings- och utbildningspolitiska frågor som ligger henne varmt om hjärtat. Anna Ilar är doktorand vid Karolinska institutet och vice ordförande för fackförbundet...